try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

kadında arkadan

zehirliok kardeş sen bir hata yapmışsın ve hatanı anlayıp pişman olmuşsun ne dmeiş Mevlana hazretleri ne olursan ol yine gel ALLAH o akdar merhametlidir ki gerçekten tövbe edersen yürekten neden affetmesin intihar bir kurtuluş değil direk cehennemliktir sen yoluna bak aynı ahtayı tekrarlama ALLAH a inan yeni bi sayfa aç kendine senn durumndan çok daha beter durmda olan insnlar var bu hayata kal sağlıcakla!

Re: Napacağımı bilmiyorum?

zehirliok ziyaretçine cevap geçmiş olsun sen yaptığın işten utanıyorsan isteği dışında tecavüze uğruyan kızlar ne yapsın sana yardım edileçek bişey yok yakınlarında en yakın hamama gideçek güzel bi yıkanaçaksın vede eçelin gelinçeye kadar susaçaksın hayatına devam edeçeksin evleneçeyin adama söylersen oda kaldığı yerden devam eder benim yazıklarımı beyenmeye bilirsin güçlü durmaya çalış yoksa dagılıp gidersin

Re: Napacağımı bilmiyorum?

Gerçekten pişman olup tevbe ettiyseniz neden affedilmeyesiniz ki? Allah-ü Teala çok affedicidir. Bunu başkalarıyla paylaşmayın. Gerekirse bir süre psikolojik yardım alın. Hayatınıza temiz bir sayfa açıp kocasına bağlı bir eş olursanız sizden namuslusu olmaz diye düşünüyorum. Mutluluklar dilerim.

Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Evli olmayan biri için ; Arkadan yada önden bir kadına girmek zinadır.
evli biri için ; pisliğin ta kendisidir.

Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

BE KARDEŞİM NE BOKTAN MUHABBET MERAKLISI BİR TOPLULUKMUŞUZ. ( YADA ONUN ÇIKTIĞI YERE MERAKLI DESEM DAHA YAKIŞIR ) 20 YAŞINDA YOL GEÇEN HANI OLMUŞ,3-5-15 KAÇ ERKEKLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU BİLE HATRLAMAYAN SAYIYI 3-5 NERDEYSE 15 ERKEK DİYE VERECEK OLAN BİR YOL GEÇEN HANININ GÖTÜNÜN DERDİNE TAM TAMINA 434807 OKUMA YAPILMIŞ.
KIZIM SENDE 20 YAŞINA KADAR NERDEYSE HER ÖNÜNE ÇIKAN ERKEĞE DOMALMIŞSIN VE BUNU BURDA BUNCA İNSANI GÖNÜLLÜ MEŞGUL EDEREK PEKİŞTİRMİŞSİN. MADEM PİŞMANSIN GİT ADAM GİBİ BİR ALİME VE ÖĞREN İŞİ.

Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

merhaba .. sayfanıza tesadufen konuk oldum.. konuyla ılgılı bır sorum vardı ama kımseye soramıyordum.. 20yasındayım 18 yasındayken ergenlık duygularıma yenık dustum ve erkek arkadasmla arakadan ılıskıye gırdım.. tam anlamıyla ılıskı degıldı bı an yenık dusecektım ama son anda aklımı toparlayıp devamına ızın vermedım. sımdı ondan ayrıldım baska sevgılım var .. yaptıgımdan cok pısman oldum ve defalarca namaz kılıp tovbe ettm . erkek arkadasmla evlenmeyı dusunuyoruz.. fakat bu ılıskıden haberı yok. onu kaybetmekten korktugum ıcın soyleyemıyorum da .. soylemesem evlensem dınen gunahmıdır . soylemem gerekırmı ?? cok tesekkur ederm cvplar ıcın ...

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

sakın söyleme böyle birşeyi. her kimin başına böyle birşey gelmiş ise en doğrusu allah a yönelmesi ve bir daha tekrarlamayacak şekilde tövbe etmesidir ve bu başına gelen şeyi isteyerek yada sevdiği için (fedakarlık diyelim) yapmış onu kaybetmemek içinde olsa yani cahillik etmiş isede en güzeli ömür boyu kendinde bir sır olarak tutmasıdır tövbe edip birdaha tekrarlanmayan birşeyin günahı yoktur yüce allahım çok büyük ve afeedicidir. söylediğin taktirde ise bir erkek olarak söylüyorum sizi terk etmesi çok büyük bir ihtimaldir ve haklıdır çünkü çok fena tiksinir sizden ve oda bunu kaldıramaz bir ömür boyu bu yüzden bir beraberliğinizinde sonu olmaz mutluluklar dilerim ama sakın söylemeyin derim umarım yardımcı olmuşumdur.

kıza arkadan yapma gunahmıdır

slm arkadşlar ben bırıyle ilişkiye gırdım ve arkadan yaptım öne yapmadm cunku kızın hamıle kalmasından korkuyurdum onun ıcın gunahmıdr

Re: Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Slm arkadaşlar ben iki yıldırdır evliyim 19 yaşındayım kocamla arkadan ilişkiye girdirdim cok pismanım kocamı kaybetmemek icin ıliskiye gırdım

Saygı lütfen

Evleneceğin erkeğe söyleme diyorsun, hadi o erkek hayatı boyunca kendisi namuslu yaşamış ve namuslu birisiyle yuva kurma hayalleri kurmuşsa bunun hiç ehemmiyeti yok mu? suçu ne? Evet bir pisliğe bulaşan günahını söylememeil ama masum insanları da enayi yerine koymamalı. Başka bir sebep öne sürüp yollarını ayırmalı. Biraz saygı lütfen!

Saygılı olalım

Evleneceğin erkeğe söyleme diyorsun, hadi o erkek hayatı boyunca kendisi namuslu yaşamış ve namuslu birisiyle yuva kurma hayalleri kurmuşsa bunun hiç ehemmiyeti yok mu? suçu ne? Evet bir pisliğe bulaşan günahını söylememeil ama masum insanları da enayi yerine koymayacak! Başka bir sebep öne sürüp yollarını ayırmalı. Kitabımızda da öyle yazar: (temizler temizlerle, zina edenler zina edenlerle...)
Biraz saygı lütfen!

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kesinlikle Söyle..

SÖYLEME! Beni dinle kardesim,

SÖYLEME!
Beni dinle kardesim, yanlis yapmissin. Bu senin ve Allahin arasinda kalsin, sen af dile Allah bilir en iyisini. Birdaha da düsünme, herzaman biz insanlar Allah´tan af dilemekten baska yapamayiz. Ama günahini baskasyila paylasma, bunun zaten bizim dinimizde aslinda yeri yok. Böyle sayfalar bizi aydinlatma, sorgulamak ve düsünmemiz icin kurulmustur. Tabi birde tanimadimiz kisilere yardim sormak icin, fikir almak icin. Benim sana tavsiyem, ayibini ve günahlarini Allah´tan baska hic birisi ile paylasma. Insanlar herzaman insandir, ve seni en zayif noktandan vurmak icin ellerine bir silah verme! Icinde tut günahini, ve günah iclediginide inkar etme. Ama kendine tut, ve dua et. Kendine iyi bak.

kadina arkadan yanasmanin hukmu

Merhaba hocam benimde cok gencken 17 18 yasindayken o zaman ta istigim biro tarafindan basima boylebisey geldi.benden ters iliski istedi.o zaman onu ilerde evlenecgimizi soyledigi icin ve evdigim icin (sonradan anladim niyeti beni kullanmakmis.ben ise onu seviyor zannediyordum ve cok pisman oldum) nasil oldu anlamadim.bi kere k
Yapti sonra radan zaman gecti dil doktu yapmiycam dedi yine beni kandirip bi kere daha yapti.sonra ben anladim niyetini beni kullandigini ve hemen ayirildim.ama cok pisman oldum.
Simdi 24 yasindayim hala uzuluyorum ve kimseyle tanisamiyorum kime tamismak iicn yaklasan biri olsadogru duzgun konusamiyuorum bile aklima o olay gelior.ben boyleyim ben kirliyim sen soyle yaptin bundan sonra kimse benmimle evlenmez gibi geliyor.ne yapmaliyim hocam lutfen bi ol gosterin yeni evlilik icin taistigim kisilere bunu soylemelimiim.soyleyince bi kere soyledim hic beklemedigim tepkiler aldim.benden sogudu.sucum gunahim yokken kaderimde boyle bisey yasadim.ama yemin ederim ben istemedim.asla istememde bir daha.a,ma dunyam karardi sanki.kismetlerim cikiyor kabul edemiyorum.soylesem ne kadar alatsamda kurcalayacak kimdi neden oldu.neden yaptin diyecek.belki beni yine kullanmaya alisacak.soylemesem de rahatsi oluyorum.seytanin vesvesesimidirbu nedir.anlamadim.kendimi kirlenmis gibi hissediorum.hocam ben bakireyim.am keske omu yasamasaydim diyorum.hergun pismanlik keske diyorum neden benim basima geldi diyorum.cok uzuluyorum.evlenemiycem.evlensemde soylemeli miyim.yeni tanistigim bi kisiye boyle bnoyle yasadim diye.yoksa hic acmamli miyim.bundan nasil kurtulanilirim.

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Söylemelisin. Söylemezsen bir ömür boyu onu kandırmış olursun ve birgün öğrendiğinde sana hakkını helal etmeyecektir. Eğer söylersen ve seni böyle kabul ederse o zaman huzurlu bir hayatın olur. Seni böyle kabul ederse bil ki o kişi senin için doğru insandır. Kabul etmezse senin için daha iyisi mutlaka karşına çıkacaktır.

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

sakın ama sakın söyleme kaybedersin.

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

sakin soyleme oda yapmak ister zor durumda kalirsin.

ben cevabımı nasıl okuyucam

ben cevabımı nasıl okuyucam anlamadım ? e-mail adresimize gönderebilirmisiniz ?

bir cahillik ettim hocam

hocam ben 25 yaşında bekar bir erkeğim; yaklaşık 6-7 yıl önce 18-20 li yaşlarda kız arkadaşımla ters ilişki yaptım ve sonrada bir eş cinselle ilişki yaptım ve 3-4 yıl kadar sürdü böyle sonra baktımki bu yol hak yolu değil çıktım o yoldan uzun zamandırda zina yapmadım şimdi ben esasen bu yüzden bahtım kapalı kimseyle evlenemiyorum kısmetim yok ve de doğru yolu bulup hak yolunda tövbe edip bu yükü hafifletmek istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz?

Günahları tam olarak nedir ?

Ters ilişkiye girmenin hiçbir zaman güsül abdesttının kabul olmadıgı ve Kur'an ı Kerımı elınle yakmak kadar günah bişey olduğu dogru mudur ? Eger gusul abdesttı kabul olmuyorsa tutulan oruclar namazlar kabul olmaz mı ? Bilgilendirmeniz için şimdiden Allah (c.c) razı olsun.

Vallahi arkadaşlar biz ne

Vallahi arkadaşlar biz ne kadar konuşsak konusallım bu pis ilişkiyi yapan dünyada milyon insan var allah herkesi doğru yola çevirsin

Arkadan ilişki hakkında . . .

selam aleyküm kardesim ismim Müberra 20 yasındayım bir kac sorum olcaktı affınıza sıgınarak : ben daha önceden malesef bir kaç kişi ile bu illeti yasadım 5 ay önce biriyle tanıstım ve deyim yerindeyse tokat gibi gecmisim yüzüme carpıldı diyebilirim vede tövbe ettim simdide evlenmek istiyoruz durumumu onunla paylastım vede sevgilim allah ondan razı olsun herseye ragmen beni bırakmayacagını soyleedı fakat kendisi daha önce hiç cinsel ilişkide bulunmamıs ben ise arkadan ilişki yasadım suresini hatırlayamacagım ama '' zina eden kadınlar ancak zina eden erkek veya müşrık biri ile evlenebilir; zina eden erkekler ise ancak zina eden kadın veya müşrik biriyle evlenebilir namuslu kişilerle evlenmeleri haram kılınmıstır '' (ayeti tam hatırlamıyorum yanlısım varsa kusura bakmayın lutfen) bu durum benim içinde gecerlimidir? sorumun birtanesi bu bir diğeri ise erkek arkdasıma bunuda soyledım oda durumu arastırıp dort buyuk mezhepte zina olmadıgını ancak çok büyük günah oldugunu soyledı ancak 3 kişiden fazla ile bu ilişkiyi yasamamıs olmam gerekiyormus budurumun hükmü nedir yani 4 kişi ile yasamıs olsaydım durum ne olurdu vede gecmiş zaman oldugu için ben 4 kişi oldugundan emin değilim onunla tanıstıgımda tüm bu günahlarımdan tövbe etmiştim bu durum işin boyutunu değiştirirmi ? yoksa budurumda ben onunla evlenebilirmiyim ? son olarakta dini nikah kıyarsak nikah sahih olurmu ? bana yardımcı oldugunuz için çok tesekkür ediyorum yanlıs bir davranısım olduysada simdiden afınnıza sıgınıyorum allah cemil cümlenizden razı olsun . . . kardesim affınıza sıgınarak birsey daha istiycem cevabınızı ismimle baslayarak verirseniz çok bahtiyar olrum çünki sayfada cok yorum var hangisi benimle iligili oldugunu anlayamıyorum ismim ile baslarsaniz cok sevinirim anlayısınız için şimdiden tesekkür ediyorum . . .

Müberra Yiğit e Cevabım

Arkadan ilişki yaşamışsın bu olayı burda belirtmişsin.Şimdi erkek arkadaşın varmış o da bakirmiş.Yani çok farklı hayatlara sahip 2 insandan bahsediyoruz.20 yaşındaymışsın arkadan ilişki yaşamanın sebebi kızlığını kaybetmemek olsa gerek.Ama bu seni yine temiz çıkarmıyor sen yine bakire değilsin yani.Dini olarak yaptığın zaman çok kötü bir şey zaten.Ama sağlık olarak ta kendine ihanet etmişsin.Erkek arkadaşın seni kabul edip etmemesi kişisel bir olaydır.Yani neden etti yada etmedi onu ilgilendirir başkasını değil.Kuran da zina yapan zina yapanla evlenmelidir deniyor.Ama ne yazık ki bunu uygulayan kaç insan var.Çok az desem yerinde cevap olur.Şimdi tövbenin kabul olması kaç kişiyle bu işi yapmandan çok pişman olup bir daha tekrarlamamanla ilgilidir.Yani samimi bir şekilde Allah a karşı tövbe etmeli ve ibadete başlamalısın.Sonuçta herkes hata yapabilir kimse de yapmayacağının garantisini veremez.Ama sen şimdi evlenip yeni bir hayata başlarsan temiz bir sayfa açıcaksın.Eşinle birlikte birbirinize karşı sorumlulukları yerine getirir Allah yolundan da çıkmazsanız mutlu olmamanız için hiç bir sebep yok.Ben ayrıca bakir bir insanın bakire olmayan bir insanla evlenmesini kendisine ilerde büyük bir sevap yazılacağını düşünüyorum.Çünkü sonuçta bakir olan kişi seni kabul etmiş ve bir daha bu olayları yaşamaman için senin yanında olup evlenmiş.Yanlış yolda olanı düzeltmek hem insanlık adına hemde Allah için büyük bir iyilik olsa gerek.
Umarım sevdiğinle mutlu olursun.Sevgiyle Kal...

Re: Müberra Yiğit e Cevabım

Arkadasim ayetleri yanlis yorumlayip milleti yanlis yonlendirmeyin, zina edenle etmeyeni evlendirmeyin diyor. Etmis olanla etmemis olani degil!
Eger bir insan zina etmis, tovbe etmisse. Eside bunu bilip kabul etmisse nikahlanmalarinda hiç bir sakinca yoktur.
Zina edenin geçmisinin onlerine çikma ihtimali vs gibi durumlar evliligin sagligi açisinda sakincali olsada nikahin sahihligine bir etkisi olmaz..

Yardımcı oldugunuz için

Yardımcı oldugunuz için çok tesekkür ediyorum saolun dualarınızı benden eksık etmeyin allah razı olsun allah herdaim yar ve yardımcınız olsun iki cihandada mekanınız cennet olsun çok saolun . . . .

Müberra Yiğit,

Aleykum Selam,

Müberra Yiğit, Aşağıdaki başlığımda linkini verdim "" Güncel Fetvalar" isimli bütün sorularınıızın cevabı vardır.. Soru cevap şeklinde zaten...! dikkatlice okuyunz..

http://www.zehirliok.net/node/4197

CVP:Arkadan ilişki hakkında . . .

Arkadaşınız yanlış araştırmış. Zina mahkeme huzurunda delil olması için 4 şahit gerekir. O bunu farklı anlamış. Bir tek kişi ile bile olsa ilişkiye girdiğinizde eşiniz değilse o zinadır. Arka ön aynı. ikisi de zina. Yaptıklarınızı Böyle normalmiş gibi kabulleniyorsa o da yapmış olabilir..

Nikahınız olur sorun olmaz.

Günümüzün

Günümüzün insanlari,cehalete kurban gittiklerinin farkinda degiller…! Lut kavmi de haddi aşmişdi ve böyle şeytani işlleri yapiyordu…Bütün uyarilara ragmen bu pis ,şeytani işllerine devam ediyorlardi.ta ki o büyük azabin bir sabah vakti kendilerini helak etmesine kadar… Daha bu azgin kavim gibi nice kavimler azginliklari yüzünden helak edilmişlerdi.Sözde degil…özde müslüman olan kişiler asla böyle şeytani işlere kalkişmazlar.!Ahirete ve Hesab gününe inanan gercek müslümanlar böyle şeytani işlerden uzak dururlar.!Bu menfur işi yapanlar bunu cahilliklerinden yapiyorlarsa…derhal tevbe etmeliler.ve asla bir daha yapmamalidirlar.Eger bile bile yapmakta israr ediyorlarsa…zaten islamla alakalari yok demektir.Canlari cehenneme.!Böyle menfur bir işi yapan şeytan ruhlu insanlara soruyorum…Sizler hic hayvanlarin birbirleriyle arkadan ilişkiye girdigini duydunuz mu veya gördünüz mü? Simdi kimler hayvan,kimler insan.!?

ARAF 179.Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır.Onların kalpleri vardır,onlarla kavramazlar; gözleri vardır,onlarla görmezler;kulakları vardır,onlarla işitmezler.İşte onlar hayvanlar gibidir;hatta daha da şaşkındırlar.İşte asıl gafiller onlardır.

allah rızası icinn

ben 2. kez ters ilşkiye grdim ancak bu kadar byük günahının oldugunu blmiyodumm ... tövbe ettm ama gne yaptıım lütfen bna yardım ediinn ne yapmam lazıım

livata

kadını arkadan yapmak suç degil kardeşim ya,sadece erkek erkegi yaparsa suç,kuranı anlamayarak yorum yapıyor bu yobazlar,burdan niye soru soruyonuzki evinizde kuran yokmu açıp okuyun,böyle yobazlara sormakla olmaz

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: