try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Üyelik Müracaati

ZehirliOk.COM üyelik sistemine hosgeldiniz..

  • Üyelik sistemi yenilenmistir.
  • Kendi sifrenizi kendiniz üye olurken belirleyebiliyorsunuz!
  • Daha önce üye oldugun halde email adresine sifre gelmedigi icin giris yapamadinsa ayni mail adresinden üye olabilirsin ve sifreni direk simdi kendin belirleyebilirsin.
  • Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
  • Herhangi sorun ve problemde iletisim sayfasindan bize ulasabilirsiniz.
"; } } } # FINDING UNICODE LETTER'S DECIMAL ASCII VALUE function uniord($c){ $ud = 0; if (ord($c{0})>=0 && ord($c{0})<=127) $ud = $c{0}; if (ord($c{0})>=192 && ord($c{0})<=223) $ud = (ord($c{0})-192)*64 + (ord($c{1})-128); if (ord($c{0})>=224 && ord($c{0})<=239) $ud = (ord($c{0})-224)*4096 + (ord($c{1})-128)*64 + (ord($c{2})-128); if (ord($c{0})>=240 && ord($c{0})<=247) $ud = (ord($c{0})-240)*262144 + (ord($c{1})-128)*4096 + (ord($c{2})-128)*64 + (ord($c{3})-128); if (ord($c{0})>=248 && ord($c{0})<=251) $ud = (ord($c{0})-248)*16777216 + (ord($c{1})-128)*262144 + (ord($c{2})-128)*4096 + (ord($c{3})-128)*64 + (ord($c{4})-128); if (ord($c{0})>=252 && ord($c{0})<=253) $ud = (ord($c{0})-252)*1073741824 + (ord($c{1})-128)*16777216 + (ord($c{2})-128)*262144 + (ord($c{3})-128)*4096 + (ord($c{4})-128)*64 + (ord($c{5})-128); if (ord($c{0})>=254 && ord($c{0})<=255) $ud = false; //error return $ud; } # PARSING UNICODE STRING function utf2iso($source) { global $utf2iso; $pos = 0; $len = strlen ($source); $encodedString = ''; while ($pos < $len) { $is_ascii = false; $asciiPos = ord (substr ($source, $pos, 1)); if(($asciiPos >= 240) && ($asciiPos <= 255)) { // 4 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 4); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 4; } else if(($asciiPos >= 224) && ($asciiPos <= 239)) { // 3 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 3); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 3; } else if(($asciiPos >= 192) && ($asciiPos <= 223)) { // 2 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 2); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 2; } else{ // 1 char (lower ascii) $thisLetter = substr ($source, $pos, 1); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 1; $encodedString .= $thisLetterOrd; $is_ascii = true; } if(!$is_ascii){ $hex = sprintf("%X", $thisLetterOrd); if(strlen($hex)<4) for($t=strlen($hex);$t<4;$t++)$hex = "0".$hex; $hex = "0x".$hex; $hex = $utf2iso[$hex]; $hex = str_replace('0x','',$hex); $dec = hexdec($hex); $encodedString .= sprintf("%c", $dec); } } return $encodedString; } } # CREATING ISO2UTF & UTF2ISO MAPS utf::create_map($url); $ahis = new ahis(); $ahis->tbl = 'zok_'; if ($user->uid) { echo "

Siz daha nce ye olmussunuz..


"; }elseif ($t2=='yeni'){ $ahis->yeni(); }else{ $ahis->form(); } // Ahi islemine hosgeldiniz.. // class ahis{ var $ad; var $no; var $email; var $tbl; function uid(){ $rs = mysql_query(" select uid from ". $this->tbl ."users order by uid Desc limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){$res = mysql_fetch_array($rs);return ($res['uid']+1);} return '0'; } function sequences($uid){ mysql_query("UPDATE ". $this->tbl ."sequences SET id='$uid' WHERE name = 'users_uid'"); } function profil_ekle($uid,$fid,$value){ mysql_query("INSERT INTO ". $this->tbl ."profile_values (uid,fid,value) VALUES ('$uid','$fid','$value')"); } function varmi($sutun,$veri){ $ers = mysql_fetch_row(mysql_query("select COUNT(*) from ". $this->tbl ."users WHERE $sutun='$veri' ")); return $ers[0]; } function email($mail){ $rs = mysql_query(" select uid,created,access,login,name from ". $this->tbl ."users WHERE mail='$mail' limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){ $res = mysql_fetch_array($rs); if ($res['login']==0){ mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."profile_values WHERE uid='".$res['uid']."'"); mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."users WHERE uid='".$res['uid']."'"); $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= " tarihde ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Ancak hic giris yapmadigi icin simdi uyeligi sizin icin yenileniyor. "; echo ""; //echo "
$not
"; }else{ $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= "tarihde uye olunmus. \\n En son ". date('Y-m-d H:i',$res['login']); $not .= "tarihde siteye giris yapilmis. \\n Ve ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Eger sifrenizi unuttunuz ise mail adresinize sifre isteyiniz. \\n "; $not .= " Sifre gelmez ise mc@ihya.org adresine mail atip sifre isteyiniz!. "; echo "";exit; } }else{ } } function yeni(){ $UYELIK_ONAYI = 1; @ $edit = $_POST['edit']; //$vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP'); for($i = 1; $i < $_POST['i']; $i++) { $t = time(); $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 $this->email($mail); //Otomatik Ters izgi Ekleme Kapalyysa Ters izgi (\) Ekliyoruz... if (!get_magic_quotes_gpc()) { $name = addslashes($name); $pass = addslashes($pass); $passk = addslashes($passk); $mail = addslashes($mail); } if (!$name || !$pass || !$mail){ echo ""; $this->form(); exit; }elseif ((strlen($name)<3)||(strlen($name)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($pass)<4)||(strlen($pass)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ($pass!=$passk){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('name',$name)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('mail',$mail)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail)) { echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($mail)<9)||(strlen($mail)>100)){ echo ""; $this->form();exit; } //echo $this->varmi('name',$name) ."<<< name varmi"; $uid = $this->uid(); $pass = md5($pass); $nesi = "INSERT INTO ". $this->tbl ."users (uid,name,pass,mail,created,access,status,init) VALUES ('$uid','$name','$pass','$mail','$t','$t','1','$mail')"; mysql_query($nesi) or die("Yeni kayit: " . mysql_error()); $this->sequences($uid); if ($Cinsiyet) $this->profil_ekle($uid,9,$Cinsiyet); if ($Sehir) $this->profil_ekle($uid,5,$Sehir); if ($Ulke) $this->profil_ekle($uid,6,$Ulke); if ($Web) $this->profil_ekle($uid,1,$Web); //if ($Msn) $this->profil_ekle($uid,6,$Msn); if ($Ad) $this->profil_ekle($uid,3,$Ad); if ($Soyad) $this->profil_ekle($uid,4,$Soyad); //$username = utf::utf2iso($name); //$user_email = utf::utf2iso($mail); //$lngfile = "turkish"; //$user_dateformat = "d M Y h:i a"; echo "uyelik islemi"; //yelik Bilgilerinin E-Posta Yle yeye Gnderilmesi $alacak = $edit["mail$i"]; $eposta_ustbilgi = "From: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Reply-To: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $eposta_konu = "Uyelik Bilgileriniz"; $eposta_mesaj = SITE_ADI." Uyelik Bilgileriniz Asagidadir..\n
"; $eposta_mesaj .= "Kullanici Adiniz : ".$name." \n
"; $eposta_mesaj .= "Sifreniz : ".$pass."
"; if ($UYELIK_ONAYI == 1){ $kayit_mesaji = "yeliginiz Tamamlanmistir...
Tesekkurler
Anasayfadan Giris Yapabilirsiniz
"; } elseif ($UYELIK_ONAYI == 2) { $kayit_mesaji = "Uyeliginiz Tamamlandi...
Tesekkrler
Ynetici Tarafyndan Onaylandiktan Sonra Siteye Giris Yapabilirsiniz"; } $eposta_mesaj .= "Sitemizi Setiginiz iin Tesekkr Ederiz\r\n
"; $eposta_mesaj .= "".SITE_ADI.""; if (UYELIK_ONAYI == 3 || UYELIK_ONAYI == 4){ mail( $alacak, $eposta_konu, $eposta_mesaj, $eposta_ustbilgi); } echo '
 uye Kayit 
   Kayit Islemleri :
'.$kayit_mesaji.'
 
Anasayfa
'; echo "";exit; } } function degisim(){ } function form(){ global $t2; @ $edit = $_POST['edit']; $Dongu = 1; $vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP','Cinsiyet','Sehir','Ulke','Web','AdSoyad'); if ($t2=='yeni'){ $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 }else{ for($i = 1; $i <= $Dongu ; $i++) { for($z = 1; $z <= sizeof($vt) ; $z++) { $edit[$vt[$z].$i] = ''; } $edit['IP'.$i] = GETENV("REMOTE_ADDR"); $edit['Tarih'.$i] = time(); } } ?>
 Uyelik islemi 
Uye Adi :
Email :
Parola :
Parola (tekrar) :
 
ASAGIDA YER ALAN BILGILER GIZLI KALACAKTIR
Adiniz :
Soyadiniz :
Cinsiyet :
Bulundugunuz Ulke :
Memleket :
Varsa Web Siteniz :
Anasayfa | Parolayi Hatirlat
ÜYelik islemi..

Yorumlar

suriyeli bir cocugu sevmem

bende suudi arabistan mekkede yasiyorum benimde sevdigim suriyeli ailelerimiz karsi 4 senedir mucadele ediyoruz ne ben nede sevdigim kisi kacmaktan yanayiz nede kacabilme gibi imkanimiz var mekkede cezasi agir birbirimizden vaz gecemiyoruz arkadaslar bize yardimci olursaniz size cok dua ederim bize yardim edeninde etmeyeninde allah ne muradi varsa versin.....

seda uzun

Anne ve Babanın rızası olmadan yapılan evliliklerden hayır çıkmaz.. Bu yüzden onların rızası çok muhim.
Onlar razı değilse bu işten vazgeçiniz..!

isteksiz evlilik

ozaman anne baba rizasi yapmak icin istemedigin bi evllik yapsak oda kotu zorla olan evliliklerde nikah gecerli degil her birlikte oldugunda zina oluyo ona nedemeli...haklisiniz anne baba rizasi onemli....

SAKIN SAKIN SAKIN ! ! ! ! !

SAKIN AMA SAKIN ZİNA YAPMAYIN BEN 1 DEFA O HATAYA DÜŞTÜM !! SAKIN YEMİN EDERİM Kİ HAYATA İNSANLARA HERŞEYE KÜSERSİNİZ ÇOK AMA ÇOK PİŞMAN OLURSUNUZ BU ÇOK FARKLI BİŞEY BEN İBADETİMİ AKSATMADAN KURANIMI HEP OKUYAN BİRİYDİM ASKERE GİDİNCE BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM DÖNDÜĞÜMDE BUGUN YARIN BAŞLARIN DEDİM BİRDE BAKTIM Kİ GENEL EVİNDEYİM SAKIN EĞER BU PİSLİĞİN İÇİNE DÜŞMEYEN VARSA SAKIN YAPMASIN İLERDE İYİKİ YAPMADIM DERSİNİZ HUZURLU OLURSUNUZ EN BASİT ÖRNEK ŞU NAMAZ KILACAK YÜZÜNÜZ OLUR !! BU SÖYLEDİKLERİMDEN NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAYIN ! EĞER YAPARSANIZ CAMİYE GİRMEYE BİLE UTANIRSINIZ VE KİMSEYE SÖYLEYEMEZSİNİZ İÇİNİZ İÇİNİZİ YER! ŞİMDİ GENCİZ KANIMIZ KAYNIYOR AMA ELLERİMİZİN TİTREYECEĞİ ZAMANDA GELECEK! UNUTMYIN YAPMAYIN SÜREKLİ ABDESTLİ OLMAYA ÇALIŞIN VE FELAK VE NAS SURELERİNİ OKUYUN ŞEYTANLA MÜCADELEDE ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN !!

Selam bende yeniyim bu

Selam bende yeniyim bu sitede ben çok küçük yaşta anne ve babamı kaybettim kendi ayaklarımın üstünde durdum fakat dinle ilgili bilgim yok fazla inancım var tabiki de dinimizi öğrenmek isteyen biri olarak yardım istiyorum sizden yardımcı olurmusunuz

kuran okumanın fazileti

kuran okumak ve dinlemek kuranı okuyoruz ama anlamıyoruz türkçe açıklamalı okumak dahamı eftaldir acaba huzuri ilahide sorgu arapçamı olucak kuran okumak sünnet dinlemek farzmıdır acıklamalarınız için şimdiden teşşekkürler selam ve dua ile

kur'an okumanın faziletine cevap

evet kardeşim ,her yapılan ibadet ve çalışma kendi sınıfında değerlidir, kendi sahasında değerlendirilmeli.oruçla zekat gibi...
yani kuranı orjinalinden okumanın sevabı ayrı, manası üzerinde çalışma yapma anlamaya çalışmanın sevabı ayrıdır.

neticede, manasını bilsekde bilmesekde, kuranın kıraatinin ayrı bir sevabı , makbuliyeti, feyzi ve bereketi vardır.
orjinal arapça olan kıraat sahasındaki kuran sevabına hiçbir şey yetişemez.şöyleki, insanın bazı hisleri aklın anlaması ile feyiz ve nur alır..ama bazısı ise aklın anlamasına bağlı değildir.
işte kuran kelimeleri birer canlı melek gibidir. hayatlıdır. manasındaki nur ve feyiz kelime ve lafızlarında da vardır.çünki allahın konuşmasıdır ve konuşma tarzıdır...
örneğin, insanın
elbisesi ile cildi arasındaki fark gibi..elbise hayattan hissedar değil.ama cildimiz hayatımızdan hissedardır.
kudsi kelimelerin manasını anlamasada bir insan, yinede o kelimelerin nurundan hayat alır. duyguları ve ruhu gıdasını alır.
mesela annesini çok özleyen çocuğun tlfonda annesinin aloo sesi ağlatıyorsa,burda ağlatan alo kelimesinin manası değil,annesinin tarzı ve sadasıdır.
yani özetle, anlamasak da yine arapça orjinalinden ibadet ,feyiz ve manevi gıda maksatlı okumak gerekli.
anlamadan yapılan bu kıraat veya dinleme zikir dediğimiz manayı ve sevabı kazandırır.dolayısıyla bu anlamdaki huzuru ve manevi gıdayı hiçbir şey veremez.
verseydi yaşlı dedelerimiz camilerde arapça yerine türkçe mealleri tekrar tekrar feyiz alarak okurlardı.
demek kalp ve ruh orjinalinden istifade etmekte.tefsir ve mealler ise derecelerine göre hissedardır bu manadan.
fakat manasını bilme olayı ise ilim sevabını kazandırır.yalnız meal yerine tefsirlerden anlamaya çaılşmak lazım.
çünki meal kısaca kelime karşılığını ifade eder.yoksa manayı ifadeden acizdir.çeviri özelliğindeki kelimeler kuranın özelliklerini ve manasını yansıtamaz.hem bazen eksik ve yanlış anlamalarda olabilmekte.çünki nesih mensuh vb. kaidelerden dolayı herkes kuranın bütününü değerlendirecek seviyede değil. bahsettiğimiz tefsir ise, genişce manayı vermeye çalışan eserlerdir.en başta kuranın o mesele ile alakalı diğer ayetleri ve iniş sebepleri ayrıca o konu ile alakalı hadisi şerifler çerçevesinde değerlendirme yapılarak manalar verilmekte.
elmalılı hamdi yazır ,veya asrın sorunlarını ele alan risalei nur gibi eserler okunabilir.
kuranı bu anlamda anlamaya çalışmakta insana ilim sevabı kazandırır.
bir insan hem arapça olan lafzını okur, hem manayıda anlarsa o nurun alanur...hem zikir olur hem ilim ve marifet olur.

bizler muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yok.

slm

ben 18 yasında bi gencim arasıra aklıma seytan giriyo ve geneleve gitmek istiyorum ama daha sonradan pişman olurum die gitmiyorum ne olur yardım edin inanın kendimi zor tutuyorum ne yapmam lazım

Kardeş kendine gel.

Zevk almak için şeytan sana bu işi cazip gösteriyor..İnsan eşiyle ilişkiden bile bazan zevk alamıyor.Kaldı ki elin yabancısıyla hiç birşey alamassın sonra ise günahları senin vicdanını daime yakacaktır...Allah sana rüyada daha güzel zevk yaşatır merak etme sabırlı ol...

SAKIN GİTME KARDEŞ

böyle şeylerin telafisi olmaz kardeşim aman bu yanlışa düşme inan gerçekten utanc verici bir şeydir asla dönüşü olmayan yola girme sakın... biliyorum diyeceksin kolay degil işte burda kendını tutarsan sevabı kazanmak var bak işte sevabı kazanmanın yolu nefsını tutmaktır...

pişman olacagın seyleri yapma

pişman olacagın seyleri yapma bu sitede ben yeniyim ama bi sürü sey okudum ben snn bugun kü halinde idim 7 ay önce genel ev kadar ileri deildi ama kendimce zina yaptıgımı anladıgımda cok pişman oldum namazda allahım affet diyorum ama yüzüm yok affet demeye sonra yersiz aglıyorum ruhsal durumumda cöküklük oldu sonra allaha cok şükür aklımdan cıkaracam dedim cıkardım sende sakın yapma sonra zaten iyiki böyle bişeyi yapmamıdım diyeceksin senin durumunu bende yaşadıgım için biliyorum site cok güzel bak bakın cok güzel seyler ögreneceksin şimdiden haberlerini bekliyorum kararlı ol o hataya düşme peygamber efendimizin basını egme seytanı yüceltme kanma ona besmele cek ve dua et

nefret...

caresiz nete dolasirken bu siteyi gördüm ismi cok ilginc zehirliOK evet zehirli bedenini beyini zehirleyen bir ok benim icin nefret kin..
ben almanyada büyüdüm cok güzel bir cocuklugum oldu tabbi ailem tarafindan evlenmeye karar verildikten sonra yasim 17 idi bence cok kücüktüm ama ailem bu seni mutlu eder cok iyi biri evlen ben cocuktum inanin söylerken bile icim aciyor cünki nisanlilik döneminde bile ellimi vermedim ama her istemiyorum dedigimde sen bilmesin senin icin ne iyi ne kötü oldugunu bu denildi bende zoraki oldu evlilik meydana geldi 17 yasinda evlendim cok sey yaptim evliligim ayakta tutmak icin ve sevmek icin ama inanin kendimi yargilamadan kendimden nefret etmekten baska birsey yapamadim 10 yilik evli iken agir kronik depresion oldugum meydana cikti belirtiler kusma uyumama ve agir ataklar kendime eziyet etmeler gibi, terapiye basladim ilac icmeye v.s konusmam cok geriledi o ara eve net alindi ben mantikli insan kendimi her pislikten koruan nete insanlarin derdini dinler oldum konusmaya basladim ... dert konusturur bazilari beni gibi gercekten hasta idi belki, bazilarida bizi gibi hastalari su istimar ediyorlardi esim tedaviye gitmemi kestirmisti ilk yilindan taa evde dur iste nete ilegileniyorsun ne isin var tedavide alman onlar bizi ayirir bizim kültürümüzü bilmez derdi..
ama benim düsman evde idi ne zaman kaldirsam esim buluyor gibi geliyordu bana beni nete sokmak icin bir neden onun icin evde idim yaninda idim bilmiyorum neden anlatiyorum bunlari size ama inanin yapan herzamanda suclu dil bazanda ne itekliyor kim itekliyor onuda bakmak gerek ben 6-7 senedir net alemindeyim evdeyim evliyim mutlumuyum mutluluk nee.. önce onu hesaplamak gerek herkez icin farkli mutluluk bazisini bir gül mutlu eder bazisini bir buket mutlu etmez ve o buteki veren insan esinizmi ,dostunuzmu, yarenizmi , mutluluk cok genis bir kavram oldugu icin net aleminde mutlulugunu arayanin aklindan zoru vardir mutluluktan baska her sey getirir bana deli diyorlar artik ama ben diyorumki deli olmadan veli olunmaz rabbim beni affetsin isledigim günahlardan temizlesin cümalar hürmetine ama bana ruhuma verilen azapida veren insanlardan sorsun ruhum yaniyor kavruluyor ben sadece ve sadece O ndan istiyorum ne olur rabbim tüm ümmeti muhamedi icindede beni koru tüm kötülüklerden korusun , amin....
benim bu türkcem o kadar iyi dil umarim anlatmak istedimi anlata bilmisimdir

"tek istegimde türkiyede tedavi olmak ama maddi durum dan dolayi olmiyor ilaclardan kurtulmak istiyorum "
selam dua ile kalin rabbim yar ve yardimcimiz olsun ....

Kadere iman eden kederden kurtulur..

Değerli kardeşim, bakış acını değiştirebilirsen rahatlarsın...Kalbin ve ruhun gıdasını da alırsa iş kolaylaşır...Sende daha iyi olursun...Geşmiş zamana kader nazarıyla bakarsan kederlerden kurtulursun...Bediüzzaman ın sözler kitabının 26.sözünün sonunda kadere inanmak insanı nasıl kederden kurtarıyor anlatıyor..Ayrıca Mektubat kitabının 22. mektubunda da teselli verecek ve kederden insanı kurtaracak çok bilgiler vardır..Bu kitapları internetten okuyabilirsin...Allah bütün dertlerin dermanıdır...Bir de ihlasla kim ne isterse verir.Allah hepimize ihlas ve samimiyet versin, kalp ve ruh ve aklımızı dağıtmasın inş.Bunlar bir dağildı mı toplamak mümkün olmaz...Allah yar ise her yer yardır...Allah yar değilse herşey kalbe bardır yani yüktür...Bu bilgileri size değerlendirmenizi tavsiye ediyorum...Allah istikametten kimseyi ayırmasın..

İHANET MİDİR

SLM ARKADAŞLAR ŞU A NDA ANLATACAGIM BU OLAY BAŞIMDAN GEÇTİ COK PİŞMANIM KEŞKE OLMASAYDI SİZDEN RİCAM NE YAPMAM GEREKİYOR ONU YAZARSANIZ SİZE MİNETTARIM baldızıma seni öpebiklirmiyim dedim ve dedikten sonra cok pişman oldum keşke demeseydim ne yapmam gerekiyor ALLAH sizden razı olsun

selam

insan yaptığı bir hatayı tekrar yapmamak sureti ile tövbe ederse ALLAH onun günahlarını affeder
sen tövbe et ALLAH insallah affader.bizimde cok günahlarımız var allah insallah affeder .cümlemizi

allahım cümlemize hem dünyada hemde ahirete mutlu ola bileceğime

bu siyeye arkadaşım tavsiyesi ile katıldım inş y insanlarla karşılaşırım

umarım dıleklerınız ve

umarım dıleklerınız ve arzularınıza kavusursunuz ben alper sızlerın mutlulugunu ısterım slm lar

dilek ve arzu

bende sizin dilek ve arzularinizin kavusmanizi cok isterim ...
Bi oneriniz varmi ne yapabilirim sevdigime kavusabilmek icin....

YASİN SÜRESİ

YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:

1- Aç, okursa doyar,

2- Çıplak, okursa giyinir,

3- Bekar, okursa evlenir,

4- Korkusu olan, okursa emin olur, :

5- Mahzun, okursa ferahlar,

6- Misafir okursa seferde yardım görür,

7- Kayıp (için okunursa) bulunur,

8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,

9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,

10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

merhaba. bana yardımcı olun

siteye yeni giriş yaptım . öncelikle ALLAH ' ın selamı üzerinize olsun .içinden çıkamadığım bir konu var . bunu burada değerli büyüklerimle paylaşıp bir çözüm yolu bulmak istiyorum . şu an 23 yaşındayım üniversite öğrencisiyim. lise son sınıftayken bir erkek arkadaşım oldu.onun elini tuttum o vakitler.sarıldım birde. keşke yaşamasaydım bunları ama oldu bir kere. bin şükür ki daha çoklarını yaşamadım neyse uzatmayayım, elbette ki ciddi olarak başlamıştım ancak zamanla onun bana uygun biri olmadığını anladım . 1 yıl kadar onunla görüştükten sonra ondan ayrıldım.kolay olmadı ama gelecekte onunla olmak istemediğimi anlayınca yolumu ayırdım. fakat onun elini tuttuğum sinemada omzuna başımı koyduğum için kendimi çok suçlu hissettim. tevbe ettim,etmeye de devam ediyorum. ALLAH duymuştur inşallah sesimi.affeder inşallah beni.fakat korkum şu ki ben evleneceğim erkeğin karşısına temiz çıkmak istiyorum.bu günahı işlediğim için ve tevbe ettiğim için, birgün hayırlı bir kısmet ile evlenirsem eşime el değmemiş gibi temiz bir eş olarak gitmiş olur muyum?yaptığımdan çok pişmanım.ama evleneceğim insana temiz gitmek istiyorum.bunun bir yolu var mı?tevbe ettiğim ve çok pişman olduğum için temizlenmiş sayılır mıyım?şimdiden teşekkürler.

S.ALEYKUM, KARDEŞİM..!

İşlenen bir günah eğer devam ederse günahın devamında küfür çekirdeğini besler ve büyütür, her çekirdek büyür ağaç olur kök salar ve sağlamlaşır meyvelerini vermeye başlar.aynen bunun gibide günah tohumları eğer haram suyu ile beslenip nefis ve şeytanın takviyesi ile bakılıp büyütülürse tohum olarak kalmaz zihin akıl kalp ve ruhda kök salar ve kavvileşir.yavaş yavaş acı zakkum cehennem meyvelerini vermeye başlar.

şeytan insana günahını boynuna takmak taşıtmak için sağdan soldan önden arkadan gelir.içini aklını kalbini fikrini karartır

Kimilerine özgürlük gereği yaptırır.

Kimilerine zevk lezzet gereği yaptırır.

Kimilerine hastalık mazareti ile yaptırır.

Kimilerine sanat adı altında yaptırır

Günahtan korunabilmek için en büyük kalkan zikirdir. Allah'ı hürmetle ve mahcubiyetle anmak, bizlere nefsin, şeytan ve cinlerin şerlerinden korunma kapılarını açar. Kur'an -ı Kerim'de, “Allah'ı çok anın ki, başarıya erişesiniz.” ( Enfal , 45; Cuma, 10) buyurulur . Çünkü bizler Rabbimizi andıkça O da bizleri anacaktır ve lütfuyla koruması altına alacaktır: “Öyle ise beni anın ki, ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara, 152)

Merhaba çare_

Benim de sizin yaşlarınızda bir kız kardeşim var. Sizi onun yerine koyarak cevap yazıyorum.

Öncelikle dinimizde günaha giden yollara hiç girmemek önemli olandır.

Ama günaha girmiş kardeşlerimiz için de tevbe kapısını sonuna kadar açıktır.

Eğer yaptığınız işten gerçekten pişmansanız ve aynı günahı tekrar işlemiyorsanız inş. tevbeniz kabuldur.

Olaya “Günahlarına tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir” (İbn Mace,Zühd,30) Hadis-i Şerif'inin sırrıyla bakarsak evleneceğiniz kişiye de bu şekilde temiz gitmiş olursunuz.

YAŞADIKLARIN SENDE GİZLİ

YAŞADIKLARIN SENDE GİZLİ KALSIN.... ÇUNKU ALLH SETTARDIR... GÜNAHLARI ÖRTENDİR... SEN ULU ORTA İTİRAF EDERSEN DAHA FAZLA GUNAH OLUR...TEVBE ETTİYSEN KABUL OLUR İNŞAALLH...

Bu siteye yeni üye oldum ve bir çıkmazdayım, help me:S

merhaba arkadaşlar
hayatımda 8 aydır biri var ve ciddi bir ilişki olarak başladık.
8 ay sonunda artık aileler tanışsın dedik eee doğru olanda bu değilmiydi.. herşey güzeldi, ailelerin tanışma gününe kadar..
Erkek arkadaşım meğer (ben Hanifi meshebindenim) Caferi meshebine tabi imiş bunu bende bilmiyordum , ilişkiye başladığımızda ilk bu konular konuşuldu ve mehsep farklılığı olduğunu sölemedi bana. Ailem şuan da ikiye bölünmüş bir durumda.Bir kısmı sorun değil onlarda bizim gibi dinlerini yaşıyorlar ,bir kısmıda asla soyuna leke sürdürme helak etme diyor. Şuan gerçekten arada kalmış durumdayım, depresyona girmem an meselesi ne olur yardımcı olun . şimdiden Allah razı olsun..

selam ve dua ile ..

S.ALEYKUM, KARDEŞİM..!

MEZHEP FARKLILIĞI EVLİLİĞE MANİ DEĞİLDİR, EHLİ SUNNET İNANCINDA 4 MEZHEP VARDIR, BİR ŞAFİ MEZHEBİNDE OLAN, HANEFİ MEZHEBİNDE OLAN İLE RAHATLIKLA NİKAH AKDİ YAPABİLİR.. ALLAH CC. BİRDİR AMA ALLAH CC. GİDEN YOLLAR SAYISIZDIR.. MEZHEPLERİN FARKLI OLMASI KESİNLİKLE MANİ DEĞİLDİR.. İNSANIN EN BUYUK DÜŞMANI CEHALETTİR...

islamda yollar feraha huzura mutluluğa çıkar.

Kardeşim kazandığımız kimliklerimiz bizik etiketlerimiz olur.ünvanlarımız olur.eğer islami kimlik içerisinde mezhebimizi yaşıyorsak o bizim kimliğimiz olur.o zaman mezhebimizle amel etmiş oluruz.mezhebin ameli ve itikadi olarak iki yönü vardır.eğer bir sünni itikadi ve ameli olarak islamın şartlarını yerine getiriyorsa o zaman o ehli sünnet olur.ama yaşamıyorsa bir şiadan ve aleviden ne farkı kalır.şia mezhebi sahipleri aleviler gibi değiller, onlarda kitap var hocaları var itikadi yapıları vardır.yani amel ettikleri kitapları var. ama biraz bozuk fikirler var ehli sünnete göre.Yoka bütün bütün mezhepleri bozuk değildir .itikadi bozuk olan insanların hayatlarına bu tesir eder.bu tesirden etkilenmiş ki işin başında belki suri güzelliğinizden dolayı size karşı dürüst davranmamış ve sizi aldatmış ve mezhebini gizlemiş.yalan söylemiş.eğer şia olan arkadaşınız sizin gibi ibadet ediyorsa ve amel ediyorsa sorun yoktur.yani benim bildiğim bir sürü risale nur talebesi olan şia var.sünni gibi yaşıyorlar.inanıyorlar.sünni gibi namazlarını kılıyorlar.oruçlarını tutup hanefi ilmihalelerine göre yaşıyorlar..Hz ömerlere ve öteki zatlara küfür etmiyorlar.Hz Muaviyelere hakeret etmiyorlar.bir insan şia diye o insanlar soysuzdur diyemeyiz.yani mezhebi tam hak değil diye onlara soysuz asla demek doğru olmaz.onlarla evlenmekle bir şey lekelenmez.imanlar gitmez.eğer kişi zaten islamı yaşmıyorsa başkasından kemalat bekleyemez.çünkü kendisi zaten yaşamıyor.başkasından yaşamasını beklemis doğru değil..eğer iki tarafta ibadet din iman islam sünnet birliği içerisinde ise bu durumda evlenmekte sorun olmaz.ama erkek mezhebinden vaz geçmiyorsa o zaman sıkıntı olur.çünkü erkek Hz ömere kalkıp her gün hakeret etse.yada Hz Muaviyeye küfür etse bu durumda o kadın buna nasıl tahammül edecek.Benim tanıdığım şiaların ve grupların çoğunluğu rejim dostu deccal dostu örtüye karşı insanlardır.iranda eğitim almışlardır.ama irandaki islami yaşamazlar.sistemin rejimini yaşarlar.şahsimda onları pek sevmem istisnalar hariç.
ama sevdiğin ehli sünnet gibi yaşıyorsa sorun yok.demek ki yaşamıyor ki yalana müracaat etmiş.kardeşim sünni kıtlığı yok piyasada bunu unutmayın.işin başında aldatmaya müracaat ediliyorsa bu hiç iyi değildir.ikilere bölünme noktası sadece mezheplerde değil dürüstlükte de olmuş.yani yolun başında sadakat güvende ikiye bölünmüş.bölünen şeyleri birleştirmek zordur.kişinin hali tavrı hareketleri zaten onn inancını yansıtır.sadece Hz Hüseyinin şehadet zamanı islama sahip çıkmakla müslüman olunmuyor.Hz Aliyi seven onun gibi yaşar.12 imam gibi yaşar.onlar gibi ölür.benimde ondan farkım yok islamı yaşamakta diyorsanız sizin bileceğiniz iş gerisisize kalmış..çok iyi arkadaşlarım var şialar eşleride sünni.ama arkadaşlarım ehli sünnet vel cemaat olarak yaşıyorlar.ayrımız gayrimiz yok.sizinde ayrınız ve gayriniz yoka sorun zaten yok.eğer aileniz islamı yaşamıyorsa o şiadan ailenizin farkı yoksa onlara da deyin sizlerinde şialardan farkınız yok.onlarında dindarları vardır.üç vakit namazını kılan.orucunu tutan.hayrını yapanı vardır.aleviler gibi değiller.namaza dine karşı düşmanlık göstermezler.milliyetçi geçinirler.şialarla aramızda fer-i meselelerde farklar vardır.belki bunları aşsak cem edip birleşeceğiz..sizde aranızdaki meseleleri aşarsanız cem edip evlenebilirsiniz.
böyle şeyler için depresyona girmeyin.depresyonunuz iman kuran islam olsun.şianın aşkıyla dile divaneye dönmeye gerek yoktur.sünni dahi olsa kimse için depresyona girilmez.ben cehennemin korkusu yüzünden,kaza namazların çokluğu yüzünden,günahların fazlalığı yüzünden,sıratın ,kabrin haşrin dehşeti yüzünden depresyona bunalıma girmeyi tercih ederim.sizde tercih edin.8 ay gizli saklı yada açık olan bir sevme namı diğer günah birlikteliğiniz olmuş,sizin gibi ibadet eden yaşayan bunu size yansıtmışsa sorun yok ama sizin gibi yaşamayor ki,size onu yansıtmamış .inanmıyor ve düşünmüyor.demekki sizde hanefi gibi inanıp yaşamadığınız için karşınızdakinin halini ibadeti varmı yokmu bunu fark edememişsiniz.Kuran ve sünnetin kriterlerine uyanları alın uymayanları atın gitsin.bu isterse kim ne olursa olsun.kendi hayatınızdaki şeylerde olabilir.islamda yollar feraha huzura mutluluğa sevaba fazilete güzele çıkar.çkmaz yollara girenler demek ki islamın yollarından uzaklaşmış batılın yollarına süluk etmiştir.sizi birisi aşkıyla o çıkmaz sokağa sokmuş belli.help me diyerek yardım istemenize bakılırsa islamın neresinde olduğunuzu belli edersiniz.burası ingiliz sitesi değil ki böyle acayip bir tarzda yardım istiyorsunuz.sizin help me sözünüzü anlamak için birde tercüman tuttuk.sana bir kıssa analatayım.almayanyada yaşayan bir türk almanın birisine gel müslüman ol demiş.Alman sizin dinde namaz var.bana zor gelir.türk demiş "bende kılmıyorum".Alman demiş "sizin dinde içki haram.ben içmesem yapamam"türk demiş "bende içiyorum.bir şey olmaz.Alman demiş "sizin dinde gece hayatı zina haram.ben bunlarsız yapamam "türk demiş "bende bunları yapıyorum.bir şey olmaz.Alman demiş "o zaman ben müslüman olacağama sen hristiyan ol.nasılsa aramızda fark yok.Şimdi iki mezhebe ait insanlar aynı hayatı yaşıyorlarsa aralarında ne fark vardırdır.eğer sizde şiadan yada aleviden daha kötü yaşıyorsanız aranızda ne fark olabilir."help me" kardeşim..

Allah razi olsun tebbessum

Allah razi olsun tebbessum ettik fikrada guzeldi:))))

ben sünniyim yani

ben sünniyim yani müslüman erkek arkadaşimda alevi biz bu yüzden birbirimiz çok sewdiğimiz halde ayrıldık çünkü benin annem ve babam geri kafalı benim için herkez müslüman ama ben bi türlü anlatamamadım we erkek arkadşımda bu buşekilde yürümez dierek ayrılşalım dedi ama ben onu çok sewiorum lütfen birisi yardımcı olsun aleviliğide araştırdım aynı bizim gibi ibadet yapıorlar ama ilerde karşimaza engel çok çıkaçak die bitirdi aleviyle bi müslümanın evlenmesi günahmı tamam mensepler farklı eyvallah ama lütfen bana birisi yardımcı olsun

S.ALEYKUM, KARDEŞİM..!kadriye..

MUSLUMAN BİR ERKEK, YANİ EHLİ SÜNNET VELCEMAAT DAİRESİNDE OLAN BİR ERKEK, MUSLUMAN OLMAYAN BİR BAYANLA EVLENEBİLİR,,NİKAH AKDİNDE BULANABİLİR AMA EHLİ SUNNET İNANCINDA OLAN BİR BAYAN MUSLUMAN OLMAYAN,İTİKADI BOZUK OLAN BİR ERKEKLE NİKAH AKDİ YAPAMAZ, EVLİLİK YAPAMAZ.....EĞER Kİ O ALEVİ DEDİĞİNİZ KARDEŞİMİZ EHLİ SUNNET İNANCINDA İSE MESELE YOKTUR.. ALEVİLİKTEN KASIT HZ. ALİ(K.V.) SEVMEKSE BENDE ALEVİYİM DER BİR ALLAH DOSTU... HEPİMİZ SEVİYORUZ EHLİ BEYTİ.. AMA İTİKAD NOKTASINDA SORUNLARI OLAN, EHLİ SUNNET DAİRESİNDE OLMAYAN BİR ALEVİ İLE EVLİLİK YAPILAMAZ...

kadriye kardeşime

esselamun aleyküm kardeşim söylediklerine şahsım adına bozuldum bi abimiz orda herşeyi açıkça yazmış aleviyi caferiyi herkesi katıp herkes müslüman dersek bi çözüme ulaşılmaz.Bak kardeşim alevi fakat hanefi ve islam dinini çok güzel yaşayan insanlar da var onu ayrıntısıyla yazmamışsın ama şayet öyle değil ise kesinlikle evlenmen o kişinin hanefi olmasına kadar haram ve yasaktır.Bunu kendi kafamdan uydurmuyorum delilleri mevcut.Ayrılmak çok zor gelebilir fakat evlendikten sonra mezhep uyuşmazlığı yüzünden yanlışa düşersin onunki sana seninki ona uymaz. ayrılık gibi musibet seni b, felaketten korumuş hayra vesile olmuş bence Rabbine şükretmelisin geç olmadan bitirdiğin için yanlışlarım varsa affola hayırlı geceler Allah c.c'a emanet olun selam ve dua ile kalın

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: