try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

zina

hocam bı arkadasım var ıcerken onda duydum aglıor kahroluyur hayatı mahfolmus durumda saclarına 20 yasında olmasına ragmen beyazlar dusmus dusunmekten cok onceden hıc bılmeden dunyanın ne oldugunu olmeyı bılmedıgınden mı yanı hıc bısıyı bılmezken ıste aklı tam degıldı kucuk yaslarda olmus bu olaylar . kendı kardeslerınede surtunmemı pıslık mı ıste yapmıs bı kac kısıye dahada yapmıs ve cok pısman ve hergun dusunmekten yatamıormus hergece aklına tuaf tuaf seyler gelıomus sımdı bu sıralarda dıyor rahatım namaza basladı ıckı fılan hepsı tovbe etmıs gonlu rahat ama aklına gelıor yınede tamamen sılınmedı vıcdanen rahatsızmıs rahatta uyuyu ama bu aralar dıger tarafta cezamı nasıl cekecem dıyıp dıyıp duruyur kımseyle paylasmadı bu yasına kadar kndı ıcınde yasamıs ıcerken kndı kaybettı o sıra duydum bunları yardım edermısınız bende ona gore ona bı yardım edeyım hayatı duzelsın hocam gunahı tovbesı nasıl olunur ?

Cinsel İlişki

Ben bir kızı çok seviyorum.Onunla ilişkiye girdim.Fakat kız ergenliğe girmemiş durumda.Yaptığım zinamıdır?Zina olmasa da günahı ne kadardır.Lütfen yardımcı olun.!

Nikahsız .....!

OLarak karşı cinsle yapılan her türlü gayri ahlaki davranış zinadır... Zina etmisşin.. .tevbe et... Uzak dur bu işlerden.. Vicdan azabı çekmeyip ağlayamıyorsan.. Yazık snaa Kalbin ölmüş dmektir.Ölümlerin en kötüsü bu... Seviyorum sözüyle şeytanın oyuncağı olma... Zinanın cezası Kuranı Kerimde belii zaten... biraz dini kitaplar oku...

Re: Cinsel İlişki

ergenliğe dahi girmemiş ki bu tahminen 12-13 yaşında bir kız ÇOCUĞU demek oluyor bunun günahı zinadan çok daha beter olmalı bence. kaldı ki o yaştaki minicik bir kız ÇOCUĞuna nasıl o gözle bakabildin anlamıyorum. Allah (C.C.) affetsin.

CVP:Cinsel İlişki

Zina önden girilen ilişkidir. Arkadan girdiğinizde LİVATA olur. Arkadan girmek zinadan çok daha büyük günahdır. Diğer bir günah ise temiz birini bu işe teşvik edip kirletmenizdir. O kişiyi yoldan çıkarmanın günahı da çok büyüktür

Tövbe

Arkadaslar böyle bir hatanız olmussa tekrara etmicek sekilde öyle bir tövbe edinki günahlarınız tövbenizin büyüklüğü karşında aglasın.

şimdi arkadan yapmak günah mıdır değil midir ?

bunu hakkında bana kısaca özet gecerseniz sevinirim simdiden tessekkürler

ters ilişki

erkeğemi kadına mı günah olur ters ilişkiye girildiğinde

CVP:ters ilişki

ikisinede. tabi erkek zorluyor ve kadın için başka çare kalmadı ise erkeğe günah olur

Hatasız kul olmaz

ALLAH (c.c) un bazı sevmediği hallerimiz bazı devirlerde serbestti.Mesela içki Kuran-u mucizul beyan da 3 aşamada yasaklanmıştır.Zira yasaklandıktan sonra bile hemen bırakılamamıştır..Şimdi bu cinsel günahlara giren kardeşlerime kafir diyebilecek var mı ? Onlar günahkar oldular kafir değil !!! Şükürler olsun zina yapmayan bir insan olarak bu tür pişmanlık duyan ve hala bile bile o zevke ahiretini satan arkadaşlarıma tavsiye olarak namaz kılmayı ve duasız vakit geçirmemelerini ve sünnet-i seniyyeleri ve kısa zamanda kutsal kitabımızı okumayı öğrenmelerini geçmişte cehalletten kaynaklanan bu halleri yaratan ve yasaklayan ALLAH a sığının ve bağışlanma talebinde bulunun O kullarına çok merhametlidir biricik kardeşlerim...

Re: Hatasız kul olmaz

ALLAH(c.c)senden ve bizden razı olsun ne güzel yazmışsın.bende sana katılıyorum insanların hataları günahları kusurları olur.ama önemli olan bunları görüp bir daha yapmamak üzere nasuh bir tövbe yapıp bağışlanma dilemektir.ALLAHTAN dileğim bu tür haramlara düşmemeniz nefsinizin ve şeytanın uşağı olmamanızdır.

hatasız kul olmaza cvp

ya sen ne güzel bir insansın. Allah senden razı olsun. ne güzel bir yaklaşım tarzın var. ümit verici ve merhametli...

Çaresiz kaldım

Esselamualeyküm ben yurtdışında yaşamaktayım ve buranın halkından evli olan bir arkadaşım var islamı yeni yeni tanıyan bi topuluk olunca çok meraklı bana öyle bi soru sordu hiçbir yerde cevabını bulamadım .Türkiyeyede gidemediğim için belli müddet yardım alacak alim kimsem de yok.arkadaşım evli yalnız öğrenci olduğu için şu an da cinsel ilişkiye bile soğuk kalıyorlar ,bu konuyu sordu. kendisine hadisler, ayetleri göstererek delilledim,lakin işin garip tarafı başka garip soruda.kendisi eliyle severken dübüre yaklaşmak ve oynaşmak ile hükmü sordu.bunun yanaşma olamayabileceğini savundu.bana delilleriyle bir hüküm verebilir misiniz? daha araştıracağım lakin sizden bi ön bilgili olayım.Selametle

konu belli

demekki benden temizi yok en az 4 bayan arkadaşım arkadan yapalım dedi terk ettim. ne iyi yapmışım direk cennet.

onu sadece yaradan bilir

evet reddetmekle cok iyi yapmıssın arkadasım ama direk cennetlik olayına girersen onu sadece yaradan bilir....

Re: konu belli

başka türlü olsa terk etmeyeceksiniz yani.bunu isteyen şahısların,nasıl midesi,içeriği var bilmiyorum ama başlarına ne gelirse gelsin üzülmem ve yardım etmem.evli olanların bile böyle bir pisliği yapması günahken.....Allah kimseyi bulaştırmasın

TERS İLİŞKİ

Yaklaşık 4 yıldır evli bir bayanım ve eşimden sürekli bana ters ilişki yaşattığı için boşanıyorum. Psikolojim tamamen bozuldu kendimi orospu ve hayvan gibi hissediyorum. İstemediğim, karşı çıktığım, ağlayıp sızladığım halde beni hiç dinlemedi hatta afedersiniz ben götçüyüm benle bunu yapmayacaksan seninle hiç bir şekilde ilişkiye girmem, kadın mısın sen vs vs gibi laflarla resmen bana sürekli tecavüz etti hemde ben ağlaya ağlaya. Erkeklerin hepsinden nefret ediyorum. Porno sitelerinden ise iyice nefret ediyorum. Makatımda 4 tane sarkmalar oluştu, hatta kakamı bile tutamıyorum, BU TÜR ERKEKLERİN ALLAH BELASINI VERSİN, her gün beddua ediyorum ve hakkımı da asla ve asla helal etmiyorum.

Re: TERS İLİŞKİ

allah yardımız olsun kader kardeşim. aynı durum bende de var. 40 gün evli kaldım. bu 40 gün benim için zindandan daha beterdi. şimdi boşanacam ve bu durumu hakime nasıl anlatacam bilemiyorum. bir yerde duydum mahkemede ayakkabıyı ters çevirip hakime karşı koyarsan hakim anlıyormuş ve buna göre sorular sorup hükmünü veriyormuş.. bilen arkadaşalr varsa bizlere yardım etsin.

Re: Re: TERS İLİŞKİ

merhaba derdli arkadasim.sana birturlu yardim etmek istedim.sen once iyligle adama anlat. ve bu isin doru olmaigini ve kesinlikle yanlis oldugunu anlat.ayrica allaha taala bunu haram etmis soyle.dinnemdikten soanra, esine soyle bu isi yaparken once bismillahirrahmanirrahim deyeceksin.ager allahatalaya saygisi olursa utanir bidaha yapmas. ager yaparsa ozaman gunah senden gitti.allahdan korkmiyan insandan korkacaksin.yerisinede kendin karar ver.ibrahim iran

HAKİM İLE

hakim ile özel olarak görüşmek istediğini yada yazılı olarak görüşmek istediğnii belirt

Re: TERS İLİŞKİ

Allah yardımcınız olsun, acil şifalar versin.

Re: TERS İLİŞKİ

Ilk tecavüzünde şikayet etmeliydn

Re: TERS İLİŞKİ

hak deliği varken neden arkada illaki zorlama yaparlar, pıık olan bır yere gırıp cıkmaktan ne anlarlar, bayanlar bazıları zevk alıyız deselerde ılerde osururken dırek altlarına ederler, kaslar gevsemıs olacakkk makata gırıp cıkına kadar,,

Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

selamın aleykum.ben çok kötü bişeye maruz kaldım nasl anlatsam blmiorum lütfen birnz yardım edin biri benimle zorla arkdan ilişkiye girdi korkumdan o an bşy diyemedim ama ona öle bşy yaptımki ceza werdi resmen döwdü beni ilk sonra sen orospusun deyip arkadan zorla ilişkiye girdi ama ben o kdr iğrenç bişey yaptımki kime sorsan bu yaptığın orospuluk afedersn derdi ama ben sonunu düşünmeden cahil cesaretiyle bi hareket yaptım bu çcktan ew istedim ama yalan söledim kız gelicek ddm oda arkadaşının ewini rica etti we bana güwenip werdiler ewi sonra sewvgilimi binadan çıkınca yakaladı böyle yakalayınca bana bu kötülüğü yaptı defalarca özür diledi çok pişmanım dedi ama ogünü unutamıorum o pisliği unutamıorum sonra resimlerimi çekip tehtit edio beni napıcam bilmiorum ailem duysa yerin dibine girerim kendimi kirli hissediorum hep ağlıorum ölmek istiyorum canıma kıycam nerdeyse

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Şikayette bulunabilirsin

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

SEN ENİYİSİ POLİSE GİT BU YAPTIĞI İĞRENÇLİĞİ YANINA BURAKMA

Re: Re: KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

tevbe edebilirsin.pişman olmak tevbedendir zaten.yakınında bulunan dindar bir bayandan dini konuda yardım iste.ama günahını ona söyleme.bundan söyle namuslu bir hayat yaşa.eğer intihar edersen ahiretini tamamiyle kaybedrsin.haberin olsun.en güzeli tevbe edip pişman olu,güzel işler yapmaktır.Allah seni karanlıktan aydınlığa çıkarsın.

http://www.zehirliok.net/kadina_arkadan_yaklamanin_hukmu

benim başıma böyle bişey gelmedi allaha şükürler olsun zaten gelmesini de istemem başına gelenlerin de allah yardımcıları olsun diyorum ama kardeşim sen de istemesen arkadan sürttürmezsin o yüzden boşuna burada ağlayıp zırlamasınlar ayrıca başta güzel di sonra kötü oldu bıraktım kaçtım allah affeder inşallah diye bişey de yok terbiyesizler

Anal masturbasyon

anal masturbasyon yapıyorum bagimlisi durumundayim, normal masturbasyonla eşdeğermidir yoksa burdaki arkadan ilişkimidir....

Napacağımı bilmiyorum?

Ben şuan 22 yaşında bir bayanım 19 yaşında çok sevdiğim biri tarafından bir kere başıma arkadan böyle bişey geldi ilk sevglimdi ama hiç rızalık göstermeden oldu aslında zorla ikna diyelim evleneceğmizi söylüyordu 3yıldı beraberdk daha önce bu taleple karşıma bikaç kere çkmştı beni terkedr diye bunu istemediğimi ısrarcı bı tavırla söyleyemedim ama o buna yeltendiğinde kendimi hep kastm o gün yine aynı şey oldu fakat bu kez yaptı ve canımı çok yaktı yalvara yakara ağlaya sızlaya kurtuldum allah cezasını versin şuan ayrıyız tehtitlerı yuzndn ızımı kaybettırdm ve ben bu vebalin altından nasıl kalkacağımı bilmyrm allah beni affedermi? Yoksa hep günahkarmı kalacağm evleneceğm adama söylemelimiym? çok utanıyorum bunun affı olur mu artk iyice psikolojim bozuldu 3 3.5 yıldır ne yaptığımı bilmiyrm uykularım kacıyor intiharı bile düşndüm nolur biri allah rızası içn yardm etsn

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: