try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Kaside-i Bürde

Burun Estetiği Caiz midir..?

Bugün estetik veya güzelleştirme ameliyatı” olarak bilinen operasyonlarla vücut üzerinde yapılan değiştirmeler daha çok burun, çene, göğüs ve yüzü hedef alır. Bu, ruh ve ahlâk güzelliğinden ziyade, şekil ve görünüşe önem veren maddeci anlayışın teşvik ettiği bir musibettir.

// Herşeyi Allah’tan İste!..//

Herşeyi Allah’tan İste!..

Bir gün Mevlâna Hazretleri Şeyh Selâhaddin-i Zerkûb’un dükkânında oturmuştu. Dostlar da dükkânın çevresinde halka olmuş ilâhî bilgiler ve sırlarla meşgul oluyorlardı. Birdenbire ihtiyar bir adam göğsünü döverek, ağlayıp sızlayarak içeri girdi; Mevlâna’nın ayağına kapandı, hüngür hüngür ağladı ve :

–Yedi yaşında bir çocukcağızım vardı. Onu çaldılar. Kaç gündür aramaktan dermansız bir hâle geldim; ama yine onu bulamadım, dedi. Bunun üzerine Mevlâna büyük bir hiddetle:

Helal Lokma = Hayırlı Amel

Rabbimiz,Mü'minin suresinin 51. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurur :

"Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim."

Maide suresinin 88. Ayeti Kerimesinde ise şöyle buyurur:

"Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının"

Ve Bakara suresi 57. Ayeti Kerimede Şöyle buyurur :

ZİLHİCCE AYI VE FAZİLETİ

Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler ALLAH katında Çok kıymetlidir.Hatta "Cuma günü haftanın; Zülhicce'nin ilk onu ise yılın mübarek günleridir" denilmiştir.
Buna göre Zülhicce'nin ilk onuna tesadüf eden Cuma her iki fazileti de toplayacağı için yılın en mübarek günlerinden biri sayılmıştır.
Hz. Peygamber ve ashâb-ı kiram pek çok fazîletin bir arada toplandığı Zülhicce'nin ilk yarısını zikir,tesbîhât,ibâdet ve tefekkür ile geçirirler yoksullara yardım ederlerdi.
Bu Kıymetli Günler Hakkında bir Kaç Hadis Meali:

""Ezan duası ve fazileti""

Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."
(Buhârî,Ebû Dâvûd,Tirmizî,Nesâî,İbni Mâce)

Okunuşu: "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Allah Resulü (s.a.v.) Gözyaşlarını Tutamamıştı

Cahiliye Dönemide ...Kız Çocuklarının Dramı

Bir gün bir sahabi, Allah Resûlü'nün huzuruna gelerek cahiliyeye ait bu canavarlığı şöyle dile getirmişti:

"Yâ Resûlallah! Biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine, 'Bunu giydir, dayısına götüreceğim.' dedim.

Cenazesine 70.000 meleğin iştirak ettiği Sa´d b. Muaz (r.a.)

Ebu Saîd el-Hudrî der ki:

"Bakiyy kabristanında Sa´d b. Muaz´ın kabrini kazanlar arasında ben de bulunuyordum. Kabri kazdığımız müddetçe, toprağın her damlasından, üzerimize misk püskürülüyordu! Resûlullah Aleyhisselam da, başucumuzda bulunuyordu."
"Kazı işinden boşalınca, kabrin yanına su ve kerpiç hazırladık. Kabri, Akıl b. Ebu Talib´in evinin yanında kazdık. Bakiyy kabristanının halk ile dolduğunu gördüm ."

Hak Yolun Esasları

Hicri 13. asrın müceddidi olarak bilinen Nakşibendî yolunun büyüklerinden Mevlâna Halid Bağdadî k.s. bu yolun esaslarını, edeplerini şöyle açıklar:

“Tasavvuf yolunun, özellikle Nakşibendî yolu edeplerinin en önemlileri şunlardır:

• Dinin hükümlerine yapışmak,

• Zorlukta ve darlıkta sabırlı olmak,

• Bollukta ve sevinçte çokça şükretmek,

• Sünnet-i Seniyye’ye yapışıp bid’atlerden sakınmak,

• Kırık kalp ile Allah Tealâ’ya yalvarmak,

İbadetler Ne Söyler?

Namaz, oruç, hac ve Allah yolunda savaş hep insanın ezeldeki elest sözleşmesinin şahitleridir. Zekât vermek, dostlara armağanlar sunmak, hasetten uzaklaşmak, insanın gönlündeki ezel sırrına şahitlik etmektedir. Misafir ağırlamak, insanlara ihsanda bulunmak: “Biz de sizin gibi müslümanız, Allah’a verdiğimiz sözde duruyoruz, sizin gibi iç temizliğimizi belirtiyoruz.” demektir.

///Güncel Fetvalar////

Soru 1 : MUHAMMED’UN RASULULLAH’ Demeyen Müslüman olur mu ?

Cevap 1 :

İslamiyet, tevhid dinidir. Tevhid, iki ana temelden meydana gelir. Bunlar birbirini tamamlamaktadırlar. İkisi de ayrı ayrı, yalnız başına düşünülemez. “Lâilâhe İllallah” kelime-i tevhidini, “Muhammed un Rasulullah” yani “Muhammed Allah'ın Resulüdür” cümlesi tamamlar. “Lâilâhe İllallah”ı kabul edip “Muhammed un Rasulullah”ı reddetmek, tevhidi ortadan kaldırır. Resulullah’a inanmayan Müslüman olamaz, cennete giremez.

Ey Aişe! Geceleri Şu Dört Şeyi Yapmadan Sakın Yatma..!

Müminlerin annesi hazreti Aişe (r.a.) şöyle anlatıyor. Fahri Kainat efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ey Aişe! Geceleri şu dört şeyi yapmadan sakın yatma.

1-) Kur-anı hatmetmeden.

2-) Kıyamet günü Peygamberlerin şefaatine erişmeden.

3-) Müslümanların gönlünü almadan.

4-) Hac etmeden.

Hazreti peygamber (s.a.v.) bu sözleri söyledikten sonra namaza durdu. Bende yatağın üzerinde namazını bitirene kadar şaşkınlık içinde otura kaldım.

Sadece Üç Kez Okuyarak Kuran-ı Kerim Hatim Sevabı Almak İster misiniz..?

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ashabına: "Sizden biri bir gecede Kur'ân-ı Kerim'in üçtebirini okumaktan aciz midir?" diye sordu.

" Buna hangimiz güç yetirebilir?" dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

" Allahu Ahad, Allahu's-Samed (İhlâs süresi) Kur'ân'ın Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurdu.

(Buharî,Müslim,Tirmizî,Nesâî,Ebu Davud,İbnu Mâce)

**Üç defa İhlas suresini okuyan, Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur

*******************************

Kaside-i Bürde

Tarihte iki kaside, "Kaside-i Bürde" ismiyle anılır.

Birincisi Ka'b b. Züheyrin yazdığı kaside. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından beğenilmiş ve Peygamberimiz hırkasını çıkararak şaire giydirmiştir. Bu yüzden bu kaside "Kaside-i bürde" olarak tanınır. İstanbul Hırka-i Şerif Camiinde sergilenen Hırka-i-Şerif Ka'b b.Zuheyr'e giydirilen hırkadır.

Bu Zikirleri Dilimizden Düşürmeyelim..!!

**“Günde yüz kere "La ilahe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.” (Taberani)

**“Bir kimse,sabah akşam yüz defa“Sübhânallahi ve bihamdihi” derse,o gün ve o gece,hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.” (Deylemi)

**"Kim Günde yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” duasını okursa tüm günahları bağışlanır." (Buhari,Müslim)

** "..Bir kimse günde yüzdefa "Sübhanalllah"derse,bu o kimse için bin iyilik yazılmasına ve kendisinden bin kötülüğünde silinmesine sebep olur." (Müslim)

Esselamu Aleykum // Merhaba, Günaydın

Aleykum Demekle // Günaydın, Merhaba arasında ne fark vardır..?

Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi Ve Berakatühü demek suretiyle

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır Selam verirken, selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir! Sünnet olduğu halde önemsenmeyen, Sünneti ortadan kaldıran, Günaydın, Merhaba gibi alışkanlık haline gelmiş olan ve bizlere Rabbimizin cennet ehline ait bu güzel ikramının (selamın) önüne geçen bu ifadeleri kabul etmiyoruz,

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?:
İçeriği paylaş