try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Tahkik

İnsanın En Mühim Vazifesi.....

Mühim vazifeler için bu darı teklif ve imtihan dünyasına gönderilen ve sonsuzluk için yaratılan insanın ömür sermayesi pek az olduğu gibi lüzumlu işleri ise çoktur. Bu vazifeleri ve daireleri Üstad Hazretleri iç içe geçmiş daireler olarak tarif eder. Yani insanın bir biri içerisine girmiş bir çok hayat daireleri vardır. Bu dairelerdeki vazifeler birbirinden farklı olduğu gibi o dairelerdeki vazifelerin ehemmiyetleri dahi farklıdır. Mesele akıl, kalp, mide daireleri farklı olduğu gibi hayvanat ve nebatat ve mevcudat dairesi dahi farklıdır.

Evlilikte İletişim Eksikliğinin Feci Sonuçları..

Kadın ve erkek arasında sözlü, yazılı ve fiili iletişim olmakla beraber manevi olarak yapılan iletişim daha kuvvetli ve etkilidir. Bu iletişim daha çok kalplerin ve duyguların iletişimidir. Bu iletişim muhabbeti, evliliği ve aşkı kuvvetli kılar. Bediüzzaman Hazretleri kadın ve erkek arasındaki izdivacın en mühim sebebinin bir erkeğin kalbine karşılık kalp bulması ve o kalbin vereceği; hayretleri, sevinçleri ve kederleri paylaşmasıdır. Yani başka başka bir kalp bulması ve o kalp ile huzur ve sükunet bulması olarak tarif eder.

Karanlık Kalplere Ve Huzursuz Ruhlara Bir Kandil Yakın.

Kandiliniz hayırlı olsun. Rahmeti, hikmeti, keremi, hazineleri bol Rabbimiz biz gafil, ahmak, divane kulları için bu gün kapılarını sonuna kadar açmış ki o af ve mağfiret hazineleri ile amelimizi dolduralım. Bir padişah nasıl ki hazinelerinin kapılarını sonuna kadar açsa ve gelin istediğiniz kadar alın dese. İnsanlar gece gündüz, soğuk kış demeden koşarlar o hazinelerinden almaya. Bizlere de şimdi bizlere açılmış olan af, mağfiret, sevap hazinelerini gece gündüz demeden alalım, dolduralım. Bu keremli gecenin fırsatını iyi değerlendirelim.

Peygamberin Eşine Olan Sevgisi Kördüğüm Aşktır..

Hz Peygamberin biricik eşi, Hz Ebu Bekirin kızı ve müminlerin annesi Hz Ayşe bir gün Efendimize Yemenli 11 kadının hikayesini anlatır. Anlatılan kadınlar içerisinde Ümmü Zerr adlı kadının sevdiği ve muhabbet ettiği eşinin kendisini bırakıp başka bir kadını almasına rağmen eski eşi Ebu Zerr’in cömertliğini ve iyiliğini unutmadığını anlatır. Bu hikaye karşısında Efendimiz: ”Korkma ya Ayşe, Ben Ebu Zerr gibi yapmam. Seni boşamam. Biz hep birlikte yaşayacağız.” Deyince Hz Ayşe, Efendimizin kendisine olan sevgisini ölçmek için ona sorar.

Zamanımızı Gasp Edip Maneviyatımızı Çalan Hırsızlar...

Biz hırsızları sadece adam soyan, çanta kapan, yol kesen, ev soyanlar olarak biliyoruz. Ama yanılıyoruz. Çünkü asıl hırsızlar gözümüzün önünde olduğu halde ve onlarla her gün iştigal edip, içli dışlı olduğumuz halde, onlarla yatıp kalktığımız halde görmüyoruz veya onların çetin ve profesyonel hırsızlar olduğunu anlamıyoruz.

Facebook Ve Diğer Paylaşım Siteleri Hakkında Bilmediğimiz Gerçekler…

Herkesin kendi hesabına savunduğu ya da müdafaa ettiği facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde sadece göze, kula hitap eden bir kaç hakikat yoktur. Bir kaç tane güzel paylaşım yoktur. Görünürde güzel görünen materyaller varsa da hakikat cihetinde perde arkasında ve ahlaki, edebi, imani ve İslami bir nazarla bakıldığı ve nazar edildiği zaman bir çok olumsuz ve zararlı unsurların ve çıkmazların olduğu da görülecektir. Herkesin bağımlı olduğu bu paylaşım sitelerinde milleti kumara alıştıran okeyler var.

Allaha Ne Zaman Teşekkür Edeceksiniz....

İnsanın fıtratında kemal ve cemale karşı bir muhabbet olduğu gibi, ihsana karşı ise bir minnet duygusu vardır. Fıtratındaki kemal ve cemale karşı muhabbet meyelanı olan insanın, o muhabbetin ölçüsünü iyi ayarlaması gerektiği gibi ihsanata karşıda minnetinin ölçüsünü iyi ayarlaması gerekir. Kemal, cemal ve ihsanattaki bekayı ya da fenayı iyi hesaplamadığı zaman muhabbeti ve minneti karşılıksız kalabilir ya da akim olabilir.

Dikkat ! İnternet Bağımlılık Yapabilir..

Hayatımıza giren öyle teknolojik yenilikler var ki, bizlere katacağı şeyler bir ceviz kabuğunu dolduracak kadar az iken, hayatımızdan ve zamanımızdan ve değerlerimizden ise götürdükleri çok büyüktür..Bazen bu bağımlılık yaparak bazen ise hastalık yaparak olur.nasıl sigara alkol ve kumar insanları esir eder.kumar hırsa,sigara acziyete alkol ise hastalığa ve kötülüğe düşürür öylede hayatımızın vazgeçilmezi olan internette böyle bir bağımlılık ve zarar verici hale gelmiştir.İnternetin bağımlısı olan insanlara bakıldığı zaman kimisi film sit

Tesettür Modası Ve Kefen Defilesi

Cenabı Hakkın tesettür emri; nefsini putlaştıran, hırs gözünü bürüyen, Allahtan korkmayan ve şöhret ve para kazanma hırsına meftun olmuş Müslümanların elinde öyle acınacak bir hale geldi ki, hayvanlar dile gelseler onların icat ettiği ve kadınlara empoze etmeye çalıştıkları İslami tesettür modalarına uyan kadınların giyimlerine baksalar, bizim postumuz senin tesettüründen daha edeplidir diyecekler.

Duada Cimrilik Etmeyin Allahtan Her Şeyi İsteyin....

Aciz ve fakir olan insana Rabbinin verdiği en büyük silahlardan birisi de duasıdır. Dua silahı ile insan, maddi ve manevi düşmanlara karşı kendisini korumaya aldığı gibi; maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmek noktasında da Allahın rahmetini, keremini, inayetini, kudretini, yardımını celp etmektedir.

Kur-an Kalbin Kirlerini ve Hastalıklarını, Tasfiye ve Tahliye Eder....

İnsanoğlu varlığı gereği, en güzel bir surette yaratılmış olsa da Kuddüs isminin iktizası gereği olarak kirlenir ki, o ismin tecellisi olan pak ve temizliğe ulaşsın.Hayatın maddi kirleriyle kirlenen insan, kirlerinden arınmak için muntazam olarak belirli düzen içerisinde banyosunu yapar, elbisesini yıkar, elini yüzünü yıkar, tırnaklarına keser, saçı uzayınca saçını keser.Dişlerini muntazam olarak fırçalar.İçini dışını kirleten unsunlara karşı su ile sabun ile temizlenir.

Feminist Akımların Amazonlaştırdığı Kadınlar...

Bediüzzaman hazretleri gençlik rehberi adlı eserde tarihte amazonlar namı verilen gayet silahşor kadınların erkeklere karşı harika harpler yaptığı ve erkekleri kendilerine esir ettiğini,bu silahşor kadınların erkeklere karşı kuvvet,kudret ve üstünlük davası güttüğünü ve o kadınların bu davalarıyla erkeklerin başına bela olduğundan bahseder ve o kadınlar gibi bir neslin ve teşekkülün bu zamanda zındıkanın eliyle icraat yaptığını söyler.Bu zamandaki kadınların öteki asırlarda yaşayan kadınlara nispeten ellerinde kılıçlar ile erkekleri kendile

Dost İstersen Allah Yeter…

Dünyada herkes kendine başka başka dostlar edinmiştir.Kimisi parayı, kimisi iş arkadaşını, kimisi eşini, kimisi mahalle arkadaşını, kimisi ise varlığını ,kendisine dost edinmiştir.Bütün bu dostlar insanın yardımcısı,arkadaşı,sırdaşı,yoldaşı ve yakını olabilir.Bunların insanlara dokunacak faydası vardır.Bu dostların vefası ve hayrı olabilir.Ama insan asıl dost olan rabbini unutmaması gerekir.Dostların en güzeli odur.Hz İbrahim kendisine rabbini dost edinmiş,Bediüzzaman Hazretleri de dost istersen Allah yeter demiştir.

İnsanları Cehenneme Çağıran Davetçiler

Peygamber efendimiz ahir zamanda insanları cehenneme çağıran davetçilerin olacağını söylüyor.Bu hadisi şerifin zahirine bakıldığı zaman ve nakli esas alındığı zaman akla ve fikre ters gibi görünebilir.Ama hadiste aklı esas alındığı zaman bu hadisin müthiş ve dehşetli bir zaman diliminden bahis ettiği ve o zamanda insanların cehenneme direkt olarak açıkça çağrılmayacağını ama dolaylı olarak çağrılacağını anlar.Evet bu ve bunun gibi hadislerin tevili zamanı veya vakti geldiği zaman ortaya çıkmaktadır.Zamanın geçmesiyle hadisin hakikati vuku b

Şeytanın Sanal Alemdeki Batakhaneleri.

İnsanlığın düşmanı olan ve her asırda milyonlarca insanı kendine köle ,hizmetçi ,asker ve arkadaş yapan şeytan, o insanlar vasıtasıyla toplumlara kötülükleri yaymış ve yaymaya devam ediyor.Kıyamete kadar Allahtan aldığı vaate binaen insanları saptırmak için akla gelmeyen yollar yöntemler ve telkinlerle insanları yoldan çıkarmaya devam edecektir..Her asra,zamana, duruma, konuma, yaşayışa göre eğlenceler ,zevkler, sapkınlıklar ,oyunlar , fantaziler telkin ederek insanları oyalamaya devam edecektir.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?:
İçeriği paylaş