try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

TESETTÜRE GİRMEK İSTEYEN BİR BAYANIN KORKU VE ENDİŞELERİ

SUAL:
Ben örtünmek istiyorum uzun bir süredir..önemini biliyorum..fakat sanki bir şeyler banan sü-rekli engel oluyor..birçok arkadaşım kapandı hiç ummadığım kişiler bile..çevremde tesettürlü yok.yani ailemde..fakat iman eksikliğim olduğunu düşünüyorum..her gün rüyalarıma giriyor vicdan azabı çekiyorum..sanki herekz bana bakacak.hiç yakışmamış diyecekler korkusu bile var açıkcası..Eger şimdi bu düşünceler içinde kapanırsam hakiki kapalı olamayacakmışım gibi geliyor..acaba zamanı daha gelemdi mi???yoksa bu düşüncelere rağmen örtünmeli miyim???kalbim çok huzursuz..lütfen bana yardım edin?
*******************************************************************************************
CEVAP:

Kardeşim insanların nefisleri hevaları yaşadıkları ortamları korkuları endişeleri tasaları kaygıları saplantıları vs gibi etkenler onun uhrevi ve dünyevi hayatının belirleyicisi olur.insanların nasipleri rızıkları kaderi ilahiyeden belirlenirken bütün bu etkenlerin içerisinde etkisi olur.kimileri babası annesi çevresi yüzünden dinde ahlakta islamda geri kalır.Kimisi korkuları yüzünden geri kalır.kimisi nefsinin hevasının tahakkümleri sonucu imanını islamını ahlakını geri bırakır.kimisi cennete layık hale gelir kimisi gelemez.kimisi endişeleri yüzünden kemalattan mahrum kalır.yapacağı hayırlı işlerin önüne korkuları endişeleri şeytanı ve çevresi daima engeller çıkarıp hıyardan imandan islamdan örtüden vs mahrum etmeye çalışır.insanın dış etkenleri ve iç etkenleri ikisi birlikte o insanın kötülüğü için çalışır.nefis alacağı lezzet kaçmasın diye çırpınır.şeytanı allahın rızalığı olmasın diye çabalar.herkes hayrının önüne engel olmaya çalışır.bu engellere karşı ise Allah engelleri aşmaları için peygamberleri kitapları nebileri alimleri göndermiştir.bu uyarıcıların ihtar edicilerin müjdeleyicilerin nasihatlerini sözlerini ihtarlarını ikazlarını uyarılarını dinleyenler ve uyanlar kemalatta fazilette iyilikte sıddıklığa veliliğe ulaşırken uymayanlar ve lakayt kalanlar isyan edenler ise cehil firavun kalmışlardır.yada ahmak ve gafil olmuşlardır.
Şimdi siz örtünmek istiyorsunuz ama çevreniz nefsiniz hevanız şeytanınız ve korkularınız ve endişeleriniz önünüze bir çok engeller çıkarıyor.Allahın peygamberin razı olduğu şeyden onların nefisleri razı olmadığı için engel olmaya çalışıyorlar.etrafınızda herkes yavaş yavaş fıtratının aslı olan örtüye dönüyor.artık insanlar hayvan nefislerinin, canavar nefislerinin, ve hevalarının kölesi olmaktan kendini kurtarıyor.Kuranın Allahın emrine uymaya gayret ediyor.Çevreniz islamı yaşamaya hakikatlere dönmeye rabbiyle barışmaya onun rahmet kereminin dairesine girmeye çalışıyor.Bu rahmetten ikramdan inayetten siz geri kalmayın.Çevrenizdeki açıklar saçıklar hayasızların çoğunlukta olduğu toplum psikolojisine aldanmayın.Sana sadece kabir kapısına kadar arkadaş olacakların ne diyeceklerine bakmayın.Rabbinin ne diyeceğine bakın.Herkes nasıl hicret etmişse sizde öyle islama imana ahlaka hayaya hicret edin.Bu milletin dinini,imanını ,ahkalını alıp yerine ahlaksızlığa,hayasızlığı,kitapsızlığı,imansızlığı verdikleri için insanlar şimdi Allaha kitaba imana ahlaka yabanileşmiş.islamiyet hayatımızdan çıkarılıp sökülüp atıldığı için insanlar islama ve imana yabancılaşmış. Herkes Allaha düşman edilmiş.Allah hayatımızdan çıkarılmış atılmış.Herkes peygambere düşman edilmiş.Allaha inanan ama inandığı gibi yaşamayan bir nesil meydana getirilmiş.Allaha şükür ki rabbiyle barışan ona kul olmaya çalışan onun tanımaya başlayan ona itaat eden bir nesil geliyor.Rabbiyle arasını düzelten onun emirlerine sarılan ondan korkan bir nesil meydana geliyor.Sizlerde o uyananların safında olun.Aslınıza fıtratınıza dönün.Örtü kadının aslıdır fıtratıdır, kendisidir,izzetidir,edebi,haya perdesidir.Onu koruyan sömürüden kurtaran zırhıdır.Alçakların zalimlerin fasıkların kölesi olmaktan kurtaran bir kaledir.Bugün tesettür bütün insanların giysisi olsaydı porno denilen sektör olur muydu.İslam iman devleti olsaydı kadının bedeni satılır mıydı.İman devleti olsaydık kadınlar sömürülüp dövülür müydü.İman devleti olsaydık kadınlar anadan üryan hale getirilip aşağılanır mıydı?
Kardeşim tesettür rabbinin emridir.Tesettür emrini öteki yargıların korkuların üstünde tutun.Kimseden korkmayın kınamalarından korkmayın.Onların yaptırımlarından korkmayın.Tesettür emri diyanet denilen laik kuruluşun beyanıyla farzdır.Kadın onu bürünmediği zaman günahkar olur.Çevrenizde bunu karşı çıkanlar olsa da bakmayın sözlerine.Siz dirayetle inayetle metanetle uygulayın bakın insanlar zamanla kabul edecekler ve artık sizi yadırgamayacaklar ve alışacaklar.İnsanlar artık türbana tesettüre alıştılar.Çevrenizde zamanla alışacak.Önünüzdeki vehmi, farazi, hayali kaygıları endişeleri atın.Rabbinizin hatırı ve emri her şeyin üzerindedir.Sahabi hanımların teslimiyeti gösterin.Korkmayın o kınayacak, bu kınayacak, o ayıplayacak diye.. Rabbin razı olsun bırakın dünya küssün.Ehemmiyeti yok.Etrafınızdaki insanlar kapanırken siz onlara lakayt kalmayın.Örtünme zorluğu iman eksikliği yüzündendir.Ama bezen hislerin baskısı da vardır.Yani insanların saplantıları hissi korkuları alışkanlıkları ve endişeleri dahi vardır.Örtünün kalitesi evet imanla alakadardır.. Yarım yamalak örtünen kızların halinde imanları büyük rol oynar.yarım yamalak örtünenlerde ya aile baskısı vardır, ya eş baskısı yada nefsinin baskısı sonucu tam örtünmez.Moda heva çevre baskısına boyun eğip yarım yamalak örtünüp gider.Siz yavaş yavaş örtünmeye başlayın.Ama tam istikrarlı ve gerektiği gibi örtünün.Allahın razı olacağı tarzda örtünmeye çalışan.Eğer vicdanınız sizi rahat bırakmıyorsa şu andaki hali hazır halinizden memnun olmadığı içindir.Nefsinizin razılığını bin kenara koyun vicdanınızı rabbinizi memnun etmeye çalışın.Belki zor geliyor çünkü etrafınızdaki insanlar dindar değiller yaşamıyorlar.Rahatlar.Ama siz içinizdeki çarpışmalara galip gelin.İçinizde belki mücadeleler, mübadeleler, kaygılar, endişelerin, hak ve batılın ,iyi ,güzel çirkinin ,yanlış ,doğrunun ,korkuların ,neden ,nasıl niçinlerin çarpışmaları var.Siz haktan güzelden iyiden güzelden yana teslimiyet gösterin teslim olun,boyun eğin.Korkularınızı endişelerinizi kaygılarınızı aşın onlara takılıp kalarak kendinizi örtü ,namaz,haya, iffet, edep güzellik ,iman, kulluktan mahrum etmeyin.Kendinizi bunlardan nasiplendirin.Boş verin onların fikirlerini düşüncelerini.Siz sadece rabbinizin rızasını düşünün.Halkları memnun etmeye onların takdirini toplamaya çalışmayın.Onlara bakmayın kulak kabartmayın.Hak ve hakikate vicdana imana emirleri kulak kabartın.Onlara sorsanız yakışmadı.Çıplaklık daha iyi yakışıyor derler.Ama rabbinizin meleklerine ,rasülüne sorsanız o diyecek böyle daha güzel olmuşsunuz.Rabbinizin melekleri daha çoktur.Siz rabbinizin yıldızı olun.Bırakın insanların yıldızı olmayı.Onların alkışları bravoları fanidir biter gider.Örtü zaten yakışması için giyilmez.O mantığa baksanız o zaman hiç bir çarşaflı kardeşimize nefsi hiç yakışmadı der.Ama onlar Allah için örtünürler.Yakışıp yakışmadığına bakmazlar.Şeytanın insanı aldattığı önemli nokta budur işte.Bir çok kadın tesettürü bırakıp neden türbana girer.Şeytan aldatmıştır.Sana şöyle yakışıyor ,öyle yakışır diyerek onları açıp saçıp hayasızlaştırmış onlarda tesettürün ruhunu öldürmüştür.Siz onlara bakmayın.Siz vicdan aynasının karşısına geçin ve rabbinize sorun kuran ve sünnete göre yakıştı mı diye.

Kardeşim dediğim gibi düşünceler başınıza üşüşmüş size ikilemlerde bırakabilir..Siz rabbinizin emrine bakın.Örtünün ve geciktirmeyin.Geç olmadan örtünün.Hiç bir zamanda açılmayın.Hizmet içinmiş ,bilmem din içinmiş, iman içinmiş, açılmayın.Aldanmayın.Sizi kandıranlara kanmayın.İman İslam din için açılmak demek alçalmak demektir.İslam hiçbir zaman haram ile imana islama hizmet etmeyi istemez.Kimse den açılmasını saçılmasını istemez.Öyle kalmasını istemez.Size kim ne diyorsa kanmayın.Kimseye Allah böyle bir şey için yetki vermemiştir vermez.Siz insanların kalplerini ele geçirin gönüllerini geçirin.Gerisini boş verin.Yahudi mantığıyla hareket edenlere kanmayın.Rabbimin öyle hizmetine ihtiyacı yoktur.Rabbim dilediği kalbe imanı koyar.Nasibi olmayana hizmet ederek imanı mahvedilmez.kumar oynanmaz.

Kardeşim ertelemeden korkmadan çekinmeden geciktirmeden örtünün.Bugün hayatınızın son günü olabilir.Yarın sizin için takdir edilmemiş olabilir.Yok zamanı daha gelmedi daha zamanı var diyen içinizdeki şeytandır.Yarına çıkmaya senet yokken nasıl zamanı var diyebilirsiniz.Onun için kanmayın bir an önce örtünün.Kalbinizin huzursuzluklarını giderin.Haktan yana olun güzelden yana olun.Hakikatten yana olun.Geciktiren helak olur diyor hadisi şerifte .Geciktirmeyin.Vira bismillah deyin ve başlayın.Rabbim siz yaşadığınız zaman çevrenize kabul ettirir.Onları da belki kalplerini ısındırır.Örtü ye başlarken tertil dediğimiz tedricen yapın eğer ki, nefsinize ağır geliyorsa yavaş yavaş başlayın ama geri bırakmayın.Pantolonsuz ,tuniksiz geniş örtünmeye bakın.Cazibesiz fitnesiz örtünmeye bakın.Tam örtünmeye bakın.İnsanlar başta tepki verirler sonra alışırlar.Güzel yaptığınız takdirde ise takdir ederler överler.Ama eksik gedik yaparsan örtünmesin daha iyidir derler.Bir çok laf ederler.Onların fantezisi olursunuz.Size şefkatle değil şehvetle bakarlar.İnşallah hakkıyla rabbinin razı olacağı tarzda örtünürsünüz.
Tekrar diyorum hevanız, nefsiniz, çevreniz şeytanınız sizinle mücadele halinde sizi vazgeçirmek için çarpınıyorlar. Bir çok yollara başvuruyorlar.Hazır lezzetlerini kaçırmak istemiyorlar.onlara takılıp kalma.Bir çok insan hep bu engeller,maniler yüzünden güzelliklerden ve hayırlardan mahrum kalıp nasipsizlerden yazılmıştır.siz imandan,islamdan,ahlaktan,hayadan,kulluktan nasipli olanlardan yazılın.ALLAH NİYETİNİZİ VE AMELİNİZİ MAKBUL EYLESİN.26/07/2011

Yorumlar

Tsk

Yazandan Allah Razı Olsun

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: