try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

TEMİZ EŞ SEÇİMİ

Kötü kadınlar ve kötü sözler, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara ve kötü sözlere; temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere; temiz erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Bu temiz insanlar, o iftiracıların dedikodularından berîdirler, onlara mağfiret, değerli ve büyük bir nasip vardır. (Nur 26)

Dileyen dilediği yolu seçebilir. Dileyen dilediğini tercih edebilir. Allah’ın istediği temizliği tercih edenler temiz olur, Allah’ın değer yargılarına göre pisliği tercih edenler de pis olabilirler. Allah bu dünyada kimseyi zorlamıyor. Eğer Rabbimiz zorla benim dediğim gibi olacaksınız deseydi hepimizi temiz yaratırdı, hattâ cinsel organlarımızı ya-ratmazdı, melekler gibi, ya da şu taşlar gibi hiç birimizi günâh işleye-mez bir biçimde yaratırdı olur biterdi. Ama Allah böyle istememiş. Bizleri hem tayyip hem de habis olabilme özelliğinde, ikisinden birini tercih edebilme iradesinde, özgürlüğünde yaratmış ve haydi dileyen dilediğini tercih etsin buyurmuştur. Ve işte bunun kaderini de şöylece belirliyor Rabbimiz:

Habis kadınlar habis erkekler içindir. Kötü kadınlar kötü erkekler içindir. Habis erkekler de habis kadınlar içindir. İffet ve hayasız kadınlar iffet ve hayasız erkekler içindir, namussuz erkekler de namussuz kadınlar içindir. İffet ve hayalı kadınlar iffet ve hayalı tertemiz erkekler içindir, iffet ve hayalarını Allah’a göre ayarlayan tertemiz erkekler de iffet ve hayalı tertemiz kadınlar içindir. Evet demek ki temiz erkeklere temiz kadınlar, temiz kadınlara temiz erkeler yaraşır, onlar kendilerine ancak onları lâyık görürler. Kötü erkekler de aynen kendileri gibi kötü kadınları eş seçerler, kötü kadınlar da kendileri gibi kötü erkeklerden hoşlanırlar.

Veya kötülük, kötü söz, çirkin söz kötü erkekler hakkındadır, kötü erkeklere de kötü söz yakışır. İyi söz, tayyip söz iyi ve temiz erkeklere aittir, güzel sözler iyi erkeklere, temiz erkeklere yakışır. Kötüler, kötü sözlere dalarlar, iyilerin o kötü sözlerle asla bir ilgisi olamaz.

Evet burada bir hususa dikkat çekelim. Bir delikanlı düşünün ki Allah’ın ortaya koyduğu temizlik anlayışından uzak bir hayat yaşıyor. İstediği yerlerde istediği kimselerle düşüp kalkıyor. Toplumun yasallaştırdığı pis yerlere gidip geliyor. Namussuz ve iffetsiz bir hayat yaşıyor. Sonra nihâyet evlenme vakti geldiği zaman da iffetli ve namuslu bir kadın arıyor kendisine eş olarak. Peki kadın için de aynı şey mümkün mü? Elbette hayır. Bırakın nikâh dışı bir ilişkide bulunarak bir günâh işlemeyi, sözlüsünden ayrılan, kocasından boşanan bir kadın bile sanki ebedîyen suçlu görülmektedir. Ama erkek delikanlılık döneminde istediği gibi yaşayacak, istediği şeyleri yapacak ama evlenirken tertemiz bir kız arayacak ve onunla evlenecek.

Tabii evlendikten sonra da yine aynı pislikleri yapmaya devam edecek, ama evdekinin tertemiz kendisini beklemesini isteyecek. İşte Rabbimizin bu âyetlerinde böyle bir anlayışa yer yok. Hanımının temiz olmasını isteyen erkek kendisi de temiz olmak zorundadır. Kocasının temiz olmasını isteyen kadın kendisi de temiz olmak zorundadır. Öyle değil mi? Sen Allah’a ihanet et, sen kendine ihanet et, sen azalarına ihanet et, sen karşındaki kocana, hanımına ihanet et sonrada da karşındakinin tertemiz olması konusunda çaba harca. Olacak şey mi bu?

Öyleyse hanımımız hakkında istediğimizi kendimiz için de isteyeceğiz. Kocamız hakkında istediğimizi kendimiz hakkında da isteyeceğiz. Biz tertemiz olalım ki tertemiz kadınlar bize gelsin. Biz tertemiz olalım ki hanımlarımız da tertemiz hayatlarını devam ettirsin. Allah’a hainlik yapan, Allah’a karşı gelerek bir hayat yaşayan ne erkeğin, ne de kadının tertemiz insanların kanına girmeye hakkı yoktur. Öyle değil mi? Eğer sen Allah tanımaz, temizlik tanımaz, pislik içinde bir hayattan hoşlanıyorsan o zaman git keyfine göre yaşayan, Allah tanımaz kimselerle evlen. Niye temiz bir Müslümanın kanına girmeye çalışıyorsun da?

Eğer namusluluktan, temizlikten hoşlandığın için temiz bir kadın arıyorsan sen de namuslu ol. Niye Müslümanların tertemiz kızlarına, tertemiz erkeklerine ihanet ediyorsunuz? Niye kendi değer yargılarınızla başkalarının değer yargılarını sıfırlamaya çalışıyorsunuz? Ne hakkınız var buna? Allah diyor ki bakın: Ey adam, eğer benim değer yargıma göre habissen, pissen git dünyada benim değer yargılarıma göre yaşamayan bir çok insan var onlardan biriyle evlen. Git dilediğin gibi yaşa, ama benim tertemiz kullarıma ilişme, bulaşma ve onları kö-tülüğe doğru çekip götürme, onların kanlarına girme diyor Rabbimiz.

Evlilikte Ölçüler

Nikah hakkındaki ahkam-ı ilahiyyeyi beyan eden Ayetlerde küffar ile
yuva kurmak ve günlük hayatta onlarla yakın yaşamak nehyolunmuşdur.

Mü' minler, mü' minlerle evlenirler. Ahlaksız kimseler ahlaksız
kimselerle yahud müşriklerle evlenirler. "Habis kadınlar habis erkekler
içindir, temiz kadınlar temiz erkekler içindir."

Allah Teala Buyuruyor:

"Ey mü' minler, müşrik kadınlarla, onlar Allah' a iman edinceye kadar
evlenmeyin. Mü' mine bir cariye, müşrike bir kadından o müşrike hoşunuza
gitse de elbette hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye
kadar mü' min kadınları nikahlamayın. Mü' min bir köle, bir müşrikden o
müşrik sizin hoşunuza gitse de elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme
çağırırlar. Allah ise yaptığı beyanatıyle cennete ve mağfirete çağırır.
0, insanlara Ayetlerini çok güzel açıklar. Umulur ki onlar bu Ayetleri
iyice düşünüp öğüt alsınlar. (Bakara; 221)

Erkeklerin meşru surette kadınlar üzerindeki hakları gibi
kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onlar
üzerinde bir dereceye kadar maliktirler. Allah mutlak galiptir, gerçek
hüküm ve hikmet s4hibidir." (Bakara; 228)

Nikah hakkındaki ahkam-ı ilahiyyeyi beyan eden bu Ayetlerde kuffar
ile yuva kurmak ve günlük hayatta onlarla yakın yaşamak nehyolunmuşdur.

Mü' minler, mü' minlerle evlenirler. Ahlaksız kimseler ahlaksız
kimselerle yahud müşriklerle evlenirler. "Habis kadınlar habis erkekler
içindir, temiz kadınlar temiz erkekler içindir."

Hadis-i şeriflerde de şöyle buyuruluyor:

"Evlenin, çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin (çoğalmanız)la iftihar edeceğim." (Taberani)

"Ademoğlunun bahtiyarlığına medar olan şeyler üçtür; Ademoğlunun
bahtsızlığına sebep olanlar da üçtür. Bahtiyarlığına sebep olanlar:
iyi, mü' mine ve iffetli (saliha) bir zevce; iyi, sülületli ve sür' atli
binek; geniş ve rahat evdir. Bahtsızlığına sebep olanlar da: Kötü, dar
ve sıkıntılı ev; fena kadın, kötü binektir." (Ebü Davud)

Binek denilince üzerine binilen her türlü hayvan ve vasıtaya
şamildir. Bir evin kötü, dar ve sıkıntılı olmadığı keyfiyeti şahısların
halleriyle takdir edilmek lazımdır. Öyle dar evler vardır ki, bazı
kimseler için geniş ve diğerleri için sıkıntılı sayılır.

"İnsanların en kötüsü ehli (Ailesi) üzerinde çok baskı yapandır." (Teberani)

Münavi diyor ki, Bu hadisin tamamı mealen şöyledir: Ashab dediler:

Ya Rasülallah! Kişi ehli üzerinde nasıl tazyik yapar?.

Buyurdu ki:

"- Adam evine girince karısı korkusundan titrer, evladı kaçar, evden
çıkınca ise karısının yüzü güler; ailesi ferahlığa ve sevgiye kavuşur."

"Kadınların bereketçe en büyüğü yükü diğerlerinden daha hafif olandır." (Ahmed b. Hambel)

Gerek düğünlerde ve gerekse evlendikten sonra türlü türlü fuzuli
masraf kapıları açan, bu yüzden hem kendi Ailesini hem de cemiyetini
iktisaden yıpratan ve bu sebeple geçimsizliklere, ayrılıklara ve hattA
boşanmalara sebep olan kadınlarımız eğer müslümanlıkta sadık iseler
sevgili Peygamberimiz - Sallallahu aleyhi ve sellem' in bu mubarek
hadisinden ibret almalıdırlar.

"Nikahın (evlenmenin) hayırlısı kolay ve külfetsiz) olanıdır.". (Ebü Davud)

"Allah, bir kimsenin kalbinde bir kızı veya kadını nikah ile
istemek temsyülünü uyandırırsa onun o (kızı, yahud kadını) görmesinde
bir beis yoktur." (İbni Mace)

Nikah ile istemek kaydı, şehvet şevkiyle bakmaya mani olduğu gibi
"küfv"ü (dengi) olmayana bakmayı da men eder. Bu hadisin şerhlerinden
anlaşıldığına göre nikah ile istenecek kız veya kadının yalnız yüzüne
ve ellerine bakmakla iktifa edilir. Bu bakmayı bir kaç defa tekrarlamak
da caizdir. "Sizden biriniz evlenme yemeğine (ziyAfetine) davet
edilirse icabet etsin!" (Müslim)

Yorumlar

hiç sevgilim olmadı

hiç sevgilim olmadı şimdiye kadar...Etrafımdaki tanıdığım insanların yüzde doksanının en az bir kez sevgilisi olmuş...Sevgili muhabbetleri daha ortaokulda başlıyor...Şimdi evlenmek istiyorum ama böyle aşk ilişkileri olmamış bir bayan bulabilirmiyim..bilemiyorum..HEm sevebileceğim kadar güzel hemde hiç sevgilisi olmamış bir bayan bulmakta bana imkansız gibi gelmeye başladı...5-6 TANE bayan gösterdiler...Sırf istediğim kadar güzel değil diye görüşmeye bile gerek duymadım....Ve bazen ümitsizliğe kapılıyorum..Hem temiz olacak hemde güzel olacak. çok zor gibi geliyor. Bu konu hakkında nasıl düşüneceğimi bilemiyorum

temziler temizler içindir...

iyide hayatta böyle değil ki ,tamam bizim hatamız ,yanlış eş seçtik ama.yani temiz olmayan erkek temiz olan kadınla evlendiğinde bu kadının ne yapması lazım. büyüklerin söylediği gibi her erkek yapıyor nasılsa buna da şükür deyip oturmak mı yada bir kereye mahsus yaptı amaç evliliği sarsmak değil,eğlenmekdi(zaten karşıdaki kadın da kırıktı) gibi açıklamalarla evliliği sürdürmekmi.sonuçta bir kerede yapsa yada eskide de kalsa artık uslansa da o pisliği yaptı.şimdi temiz kadın ne yapsın .söyleyin .

Temiz kadın temz kalmak zorunda.

kardeşim temiz ruhlar temiz şeyleri severler,ve temiz şeylerden beslenirler ama pis habis ruhlar ise temizi bırakıp pisliklerden beslenirler,su dururken süt dururken şarap içerler,helal dururken aharamı isterler arar bulurlar,nikah duurken zinayı tercih ederler flörtü tercih ederler,yani temiz arı safi olan ne varsa onların zıddı olan şeyleri isterler onlarla zevlenip lezzet almaya çalışırlar.bu habis ruhların halleridir.habis ruhları bu haletten kurtarmak için tayyip olan arı temiz ruhlulara bazen iş düşer,maddi temizlik sadece kiri götürür ama manevi temizlik olan ibadet ise manevi kirleri haramları götürür.o kişileri manevi temizlik olan kulluk ibadet kuran isale makinelerine atıp temizlemek gerekir.
kardeşim eğer eşleriniz zinayla kirlenmişlerse ve aynı pisliğe bir daha bulaşmamışlarsa sizde dilinizle o pisliği söyleyerek kirlenmeyin,çünkü ayıp gizlenmesi gerekir.bazen yanlış bir seçimin mehirini bedelini insan ömür boyu öder.ödemek istemeyen ise evlilik senedeni sepetini yırtıp atar.insanların etrafı mimsiz medeniyetin pislikleriyle ve çirkeflikleriye kuşatılmış,insan ister istemez onlara bulaşıp necis olabiliyor.unutmayın dünyanın yükü,mimarlığı,düzenini kurmak vazifesini allah kadınlara vermiş tir.eğer kadınlar erkekler gibi ahlaksız hayasız iffetsiz serseri olsalardı dünya zemini gayri meşru veletlerin zülmünü çekecekti.kaosunu yaşayacaktı.beş dakikalık zevkin mehrini erkek ödemez pek fazla ama kadın ise o zevkin bedelini gayri meşru bir veletle 9 ay zahmetle ömür boyu o veleti çileyle büyütmeyle öder.mağdur olmanızın sebebi islam değil sadece sefih toplumun değer yargılarının bedelini çekiyor kadınlar şimdi ne çekiyorlarsa.deme kki temiz kadın temiz kalmalı milleti dini imanı evi devleti için.altın yere düşmekle değerini yitirmez.elbet bir sarraf onu alıp baş tacı eder.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: