try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Güzel bir Dua

Es selamü aleyküm rahmetullahi ve berekatüh değerli mü'mi kardeşlerim
Mübarek Ramazan-ı şerif' in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Yüce Allah bu son 10 güne 1000 geceden daha hayırlı olan faziletli Kadir gecesini gizlediğini müjdelerken Peygamber efendimiz de bize bu son 10 günü ibadetle ihya etmemiz için tavsiyelerde bulunuyor.
Elimde mübarek gecelerde okunabilecek güzel bir dua mevcut bu dua'yı bilgisayarda kaleme alarak internet vasıtası ile sizlerle paylaşmak istedim
Bi'iznillahi faydası olur inşallah :)

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Ey bütün alemlerin rabbi olan Allahım, sana sonsuz hamdüsenalar ederiz. Bütün salatü selamlar, rahmet ve selametlikler sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama, onun ehli beytine ve bütün ashabı kiramın üzerine olması için huzuru izzetinde niyaz ediyoruz, kabul eyle Yarabbi. Ellerimizi açtık semaya boyun büktük hazreti mevlaya. Dua edin kabul edeyim buyuruyorsun vaadimden dönmem diyorsun, sana güvendik, ellerimizi açtık, kapına yöneldik bizi boş gönderme Yarabbi. Yapacağımız duaları mekkedeki dualardan eyle, Sana aşık olanların, hakkıyla ibadet edenlerin dualarından eyle Yarabbi. Günahımız pek çok, divanında yüzümüz yok, birşey bahane et cümlemizi affeyle Yarabbi. Emrini tutamadık, kitabına uyamadık, lakin rahmetine güveniyor affedeceğine inanıyoruz. Ümitlerimizi boşa çevirme Yarabbi. Okumuş olduğumuz (...) nin sevabını başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ruhuna hediye eyledik haberdar eyle Yarabbi. Sevdik seni ezelden, geçtik binbir güzelden, ey yeri göğü düzelten, sana geldik affet bizi. Zebanilere elimizi bağlatma, atıp cehenneminde tenimizi dağlatma, ah ümmetim diyen habibini ağlatma, rasulune bağışla bizi Yarabbi. Kevser ırmağından lütfunla içir, iki kanat ver bizleri uçur, mü’min mü’minatı imanla göçür, cehenneme düşürme bizi Yarabbi. Dar yerlerde başımıza topuz indirme, şeytan ehline bizi kandırma, hayvan suretine yüzümüzü döndürme, insan simasında kaldır Yarabbi. Sekarette imanımızı soydurma, iblisin ardına ehlimizi döndürme, cümle ehli imanın ayağını kaydırma, hazretinden ayırma bizi Yarabbi. Kabre girince dilsiz etme dili, sıdk ile bağladık biz sana beli, Münker ve Nekir’in bellidir hali, sualde bizi şaşırtma Yarabbi. Suçlarımızla karartma yüzümüzü, dayanamaz kulların çökerler dizi, rasulünden ayırma bizi, şeytanın fırkasından eyleme Yarabbi. Şu meclis hürmetine rızana erdir. Mekke’ye Medine’ye yüzümüzü sürdür, sualsiz cevapsız cennete girdir, cennette cemalini göster Yarabbi. Müşrikle münafıkla gönderme, mahşer yerinde cümlemizi tere bastırma, terazi mizanda günahlarımızı ağır getirme, aleme ruzfay eyleme Yarabbi. Rahmeti ilahiye susayan gönülleri, sema’ya açılan elleri, ihlasla amin diyen dilleri narı cehennemde yakma Yarabbi. Yevmül kıyamet olunca, bütün herkes mahşer yerine dolunca, hesabımızı kolay eyle Yarabbi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in hürmetine, o sevgili habibinin yüzü suyu hürmetine, merhametinin beyanı ilahın izzetine, bütün ölmüşlerin azabını kaldır, suçlarını bağışla Yarabbi.
Münker ve Nekire iyi cevap, ibadetlerimize bol sevap, hayatımıza emniyet, malımıza bereket ihsan eyle Yarabbi. Bu tatlı canımıza elveda derken sağımızda Kur’an, göğsümüzde iman, karşımızda peygamberimiz “Korkma çekinme ümmetim seni almaya geldim, sen benim ümmetimdensin” demesini nasib eyle Yarabbi. Bütün peygamberler kıyamet gününde nefsi, nefsi, nefsi dediklerinde, bizim peygamberimiz cehenneme karşı yürüyüp oğlum ibrahim, kızım fatma sana kurban olsun illa de ümmetim, illa da ümmetim dediği ümmetinden olmayı nasib eyle Yarabbi. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlu kullarına edalar nasib eyle Yarabbi. Can çekişirken imanımızı selbetme, bize merhamet etmeyene musallat etme. Dünyada ve ahirette en iyi rızıklarından ihsan eyle, sen herşeye kadirsin.
Allahım sen affı seversin bizi affeyle Yarabbi. Bizi, babamızı, anamızı ve bütün mü’minleri kıyamet gününde mağfiret eyle Yarabbi. Dünya ve ahirette bize iylik ver ve cehennem azabından bizleri koru. Arkamızda bıraktığımız evlatlarımıza, ciğer parelerimize vatan, millet, Allah ve Peygamber için çalışan hayırlı halef olmalarını ihsan ile lutfeyle Yarabbi. Küfre salma merhamet eyle, ahir ve akibetimizi hayreyle Yarabbi. Amin diyen müslüman kardeşlerimizi iki cihanda da aziz eyle Yarabbi. Ey alemlerin rabbi olan Allahım bizden ibadetlerimizi kabul buyur, Çünkü sen herşeyi işiten ve bilensin. Tevbelerimizi kabul eyle Yarabbi. Kur’an’ın her harfine karşılık bize bir halavet, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir saadet, her suresine bir selamet, her cüz’üne bir mükafat ver Yarabbi.
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi yüce Allahım ölmüşlerimize merhamet eyle, rahmetinle doyur, günahlarını affeyle, suçlarını bağışla, kabir azabı olanları mağfiret eyle Yarabbi. Gözlerini açtıkları zaman nur cemalini görmeyi nasib eyle, peygamber efendimizin şefaatine nail eyle. Kabirlerine açılan pencereden cenneti ala’yı seyretmeyi nasib eyle. Kabirlerinin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını nasib et, ameli salih olanların meclisinde kıl onları.

Bütün ölmüşlerimizin ruhu saadetleri için, okumuş olduğumuz Kur’an’ın kabulü için, evlerimizin bereketi için, Allah rızası için
el Fatiha.

Yorumlar

tovbe

Anne çocuğunu ateşe atar mı?
Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, şefkati ve merhameti sonsuzdur. Bütün kullara yeter, bütün bir âleme kâfi gelir. Kendini tanıyan, fakat günahtan elini çekemeyen, nefsinin eline esir düşmüş kullarını kendi hâline bırakmaz. Bir başka deyişle, Cenâb-ı Hak kendisine yönelen kulunu çeşitli vesileler yaratarak onu rahmet iklimine çeker. Yani, Allah kulunu cezalandırmak için yaratmamış, bir fırsatını yakalayıp da onu Cehenneme atmak için dünyaya göndermemiş. İnsan nasıl kendi çocuğunu hatasından dolayı ateşe atmazsa, Yüce Allah da kendisini Rab olarak tanıyan kullarından sonsuz merhametini esirgemez, onları Cehenneme atmaz.

Hazret-i Ömer Saadet Asrında şahit olduğu bir olayı anlatırken, bu hususta Efendimizin müjdesini bize de ulaştırıyor.
Bir savaş sonrasıydı. Esirler arasında çocuğundan ayrı düşmüş bir kadın da vardı. Kadıncağız çocuğuna olan özlemini gidermek için gördüğü her çocuğu kucaklıyor, bağrına basıyor ve emziriyordu. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çevresindekilere:
“Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?” diye sordu.
“Asla, atmaz” dediler.
Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, ”İşte Allahu Teâlâ kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir” buyurdu.6
Günahla manevî yükseliş
Kul işlediği günahtan dolayı Allah’a daha ciddi olarak sığındığı ve daha ihlaslı bir şekilde yöneldiği takdirde, manevî bir yükselişe de geçebilmektedir. Kur’ân bu gerçeği ‘günahların sevaba dönüştürülmesi’ şeklinde anlatmaktadır.

“Ancak tevbe eden ve güzel işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”8
Cenâb-ı Hak, suç ve günahlarını itiraf eden, pişmanlık duyan kimselerin hem günahlarını bağışlıyor, hem de günahların yerini sevapla dolduruyor, böylece günah yerini sevaba bırakıyor, günah sevapla yer değiştiriyor. Bu sırdandır ki, bazı hadis âlimleri, “Birtakım günahlar vardır ki, mü’min için birçok ibadetten daha faydalıdır” derler.
Herkes hata işleyebilir, hatta herkes mutlaka hata eder, günaha girer. Fakat günahkârların da hayırlısı vardır. Bu hayrı Efendimiz şöyle ifade eder:
“Her insan hata işler; ama hata işleyenlerin en hayırlısı, çok tevbe edenlerdir.”9

Hata işleyenlerin tevbeleri ile hayırlı bir insan olmalarının ötesinde, bir de Allah’ın sevdiği bir kul olma mertebesine yükselmeleri sözkonusudur. Kur’ân’ın gösterdiği bu müjde, İslâm’ın insana sunduğu en tatlı müjdelerden biridir:
“Muhakkak ki, Allah çok çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”10
Peygamber Efendimiz, bu âyeti şöyle tefsir ederler:
“Şüphesiz Allah, tekrar tekrar günah işlediği halde üst üste tevbe eden kulunu sever.”11
Bu sevginin gerçek şuurunda olan Peygamberimiz, hiçbir günahı olmadığı, günahlara karşı korunduğu halde, günde yetmiş kere, bazı zamanlar yüz kere tevbe ve istiğfar ederdi. Çünkü, istiğfarın içinde ‘mahbubiyet’ mertebesi ve sevinci vardır. ne mükemmel bir muhabbet.

Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:

"-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Şöyle duâ et:

Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur." (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16;)

“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zi yana uğrayanlardan oluruz”

"Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet."

dua

Elhamdulillah
Allahumme Salli Ala Muhammed Aleyhisselam
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Bizlere Ramazan ayını hayırla geçirmeyi nasip eden,bizleri İslam la şereflendirien Habib inin Aleyhisselam ümmeti olmakla şereflendiren, burçlarla dolu göğün,tarıkın Rabbi olan Mevlamız

Ramazan da nasıl ki bütün oruçları tutup namazlarımızı kazaya bırakmadan kıldıysak Ramazan sonrası da Rabbimiz SANA layık kul olmayı bizlere nasip ediver.

Nefs denen canavarı bize tanıtıp hakkıyla mücadele etmeyi nasip ettiğin gibi diğer zamanlar da bu mücadelemizi devam ettirmeyi bizlere nasip ediver Rabbimiz.

Rabbimiz ana babamıza ecdadımıza nesilimize haram nasip etme bizleri her an yolunda bulunmayı nasip ediver Rabbimiz. amin

Allah cümlemizden razı

Allah cümlemizden razı olsun kardeşlerim

amin

güzel bir dua amin herkes icin

Allah razı olsun çok

Allah razı olsun çok güzel bir dua inşallah bütün hepimiz için makbul olur

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: