try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Cinsel Yaşam Sevap Kazandırır mı?

İSLAM GERÇEKÇİDİR
-Cinsel eğitim farzdır.
-İslam dini, Allah’ın kullarına peygamberi aracılığıyla bildirdiği hayat nizamıdır.
-İslam; insanı yarattığı için onu en iyi tanıyan Allah’ın bildirdiği sistem olduğundan insan yaşamı ile birebir uyumludur.
-İslam; toplumsal, ekonomik ve hukuki alanda olduğu gibi, yaşamın bir parçası olan cinselliği de kapsar.
-İslam esaslarını her Müslüman öğrenmek zorundadır.
-Üreme kanunu yaratan Allah’tır.
-Allah insan neslinin üremesini cinsel ilişkiye bağlamış ve bunun için de hem erkeğe hem de kadına cinsel organ vermiştir. Bu nedenle cinsel arzu sükunete ermeden bedeni ve ruhi tatmin mümkün değildir. “Size kendi cinsinizden, kendilerinde sükunete erip tatmin bulacağınız eşler yaratması...” (Rum 21)
-Cinsel ilişki normal bir durumdur.
-Cinsellik, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.
-İnsan vücudunda gereksiz ve işe yaramayan bir organ yoktur.
-Allah, erkeği kadına, kadını da erkeğe eğilimli ve ihtiyaçlı yaratmıştır.
-Eşlere çocuk sevgisi ve merhamet, sabır ve fedakarlık hisleri verilmiştir.
-Kişinin ruh ve beden sağlığına göre cinsel eğilimi değişir.
-Ergenlik çağına giren her insanda cinsel arzunun uyanması Allah’ın bir kanunudur.
-Peygamberler, evliyalar ve Allah dostları hep evlenmiş, cinsel ilişkide bulunmuş ve çocuk sahibi olmuşlardır.
-Helal çerçevede icra edilen cinsi eylemler ruhi gelişime engel değildir.
-Kendini cinsel haramlardan korumuş ve böylece cinsel uyarıları alma gücünü muhafaza etmiş, içki-sigaradan uzak durmuş, dua ve zikirle ruhi tatminin doruğuna çıkmış bir müminin cinsel arzuları kuvvetlenir.
-Suyun olmadığı yerlerde, teyemmüme izin verilmiştir. (Maide 6)
-Rabbinin uyarısı olmasaydı, Hz. Yusuf (as)’ın Züleyha’ya yaklaşacağının Yusuf –24’te bildirilmesi, bir peygamberin bile cinsel haramdan emin olamayacağına delildir.
“Allah Resulü buyurdu: ‘Yanında kocaları (veya mahremleri) bulunmayan kadınların yanlarına girip oturmayın. Zira şeytan, her birinizin kan damarlarında akar.’ Sorduk: ‘Sizin de akar mı?’ O da:‘Benim kan damarlarımda da akar. Ne var ki Allah bana şeytana karşı yardım eder de ben ondan korunurum.’ buyurdu.” (Tirmizi)
-Peygamberimiz şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Kulaklarımın, gözlerimin, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.” (Tirmizi)
-Yeterince açığa vuramayacağı gerekçesiyle kadınların cinsel hakları üzerinde daha fazla durulmuştur.
-Kızların 10 yaşından itibaren kız kardeşleriyle bile aynı yatakta yatmasını yasaklayarak Lezbiyenliğin (kadın kadına sevişmenin) önünü tıkamıştır.
-Yetişkin kız çocuğunun veya dulun evliliği engellenemez.
-Cinsel bilgiler öğretilmezse, nasıl olumlu sonuç alınacak ve zararlı neşriyattan uzak kalınacaktır?
-Allah Resulü, diliyle ve cinsel organıyla günah işlemeyeceğini garanti edene cenneti garanti etmiştir.
-Peygamberimiz, kadın erkek ilişkilerinden örtülü ifadelerle söz ederdi.
-Sahabenin utanma duygusu, cinsel bilgileri sorup öğrenmelerine engel teşkil etmedi.
CİNSEL YAŞAMDAN İBADET SEVABI ALMANIN YOLU
-İbadet, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uymaktır.
-Allah’ın koyduğu yaratılış kanunlarını ve görevlerini yerine getirmek, O’nun emri olduğu için ibadettir.
-Yapılması veya yapılmaması doğrudan günah veya sevap kapsamına girmeyen işler, Allah rızası gözetilerek icra edilirse ibadet sevabı kazandırır. Amaç Allah rızası değilse sevap kazanılmaz.
-Allah insanları kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. (Zariyat - 56)
-Her ibadet sevap kazandırır.
-İnsanlara cinsel organları, tatmin edilmek istenen arzuları yaratan ve insana üreme görevini yükleyen Allah’tır.
-Cinsel ihtiyaç ve arzuları kulluk şuuru içinde Allah ve Resulünün emri olan evlilik yoluyla giderip sükunet bulmak ibadettir.
-Zina etme imkanına sahip iken, Allah’ın azabından korkarak ve O’nun rızasını talep ederek meşruya yönelmek ibadettir.
-Evlilik içi cinsel haramlardan (adet kanaması sırasında temas gibi) korunmak da ibadettir.
-Cinsel günahlardan korunmak için eşiyle cinsel ilişkiye girmek ibadettir.
-Kalpte kadın arzusu oluşursa hemen eşine gidip cinsi münasebette bulunmak ibadettir.
-Cinsel ilişkiden önce besmele çekmek, şeytandan Allah’a sığınmak, iyice seviştikten sonra birleşmeye geçmek,kadın orgazm olmadan (boşalmadan) ayrılmamak gibi Allah resulünün sözlü ve fiili sünnetlerine uymak da ayrıca sevap kazandırır.
-Peygamberimiz;”Sizden birinizin eşi ile cinsi münasebette bulunmasında bile sadaka (sevabı) vardır.” buyurunca, ashab hayret ve merakla: “Ya Resulalah! Bizden biri cinsel arzularını tatmin eder de bu sebeple ona nasıl sevap verilir?” diye sorar. Resulullah şöyle der: “Zina yapacak olsaydı, yaptığı zinadan ötürü günaha girmeyecek miydi? Bunun gibi nikahlı eşiyle tatmin bulduğu zaman da kendisine sevap verilir.” (Müslim, Mesabih, Müsned)
-Farz, vacip ve sünnetler yerine getirildikten sonra diğer davranışlarımız da Allah rızasını kazanmaya yönelikse onlar da ibadet sevabı kazandırır. (Aileyi geçindirmek için bir işte çalışmak, güçten düşmemek için yemek yemek gibi)
KADININ CİNSEL HAKLARI
a)Sevişilmeden kendisiyle cinsel ilişkide bulunulamaz.
b)Erkek, eşinin onayını almadan korunma tedbirlerine başvuramaz.
c)Erkeğinin kendisinde sükunet bulduğunu ve onu rahatlattığını, ona yettiğini hissetmesi kadına haz verir.
d)Kadın cinsel yoksunluğa mahkum edilemez. Bu, ruhi bir yıkımdır.
CİNSELLİKTE SEÇENEKLER
a)Cinsel eylem iktidarını kökten yok etmek
b)Cinsel arzuları baskı altına alıp sürekli bekar hayatı sürdürmek
c)Meşru bir eşle evlenerek yaradılış çizgisi doğrultusunda cinsel ihtiyaçları tatmin etmek.
d)Zinaya gitmek veya cinsi sapıklıklara yönelmek.
-İslam; c) şıkkını emreder.
CİNSEL İKTİDARI YOK ETMEK HARAMDIR
-Yaradılış düzenini değiştirmeye çalışmaktır, ilahi düzene başkaldırıdır.
-Nefse zulümdür. İnsan nefsine de adil davranmalıdır.
-Zinaya düşmekten endişe ediliyorsa cinsel güç ve yeteneği yok etmeye çalışmamalı, evlenmelidir. O zaman için mümkün değilse oruç tutmalı ve namaz kılmalıdır.
-Osman b. Maz’un, Allah Resulünden ricada bulunuyordu: “Hadımlaşmamı bana müsaade buyuru musunuz?” Resülullah şöyle dedi: “Allah bizim için ruhbaniyeti, uygulaması kolay olan İslam şeriatı ile değiştirdi. Eğer bizim gibi İslam şeriatına inananlardan isen, bizim yaptığımız gibi yap (ve evlen)” (M. Zevaid)
-İslam, hayvanların hadımlaştırılmasını bile yasaklamıştır.
BEKARLIK
-Cinsel iktidarı ve mali gücü varken ve eşe zulüm edeceği endişesi de yokken evlenmemek haramdır.
-Cinsel iktidarı olmayan kişi bekar kalmalıdır. Çünkü bu eşine zulümdür. Onun için asıl olan bekarlıktır.
-Çok fakir kişinin bekarlığında dinen sakınca yoktur. Evlenmesi eşine zulümdür.
-Eşine zulmedeceği endişesiyle evlenmemek olmaz. Çünkü geleceğin bilgisi yalnız Allah’ın bilgisindedir. Böyle bir endişesi olan kişinin sorumluğunu yerine getirmesi muhtemeldir.
-Kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutmamalıdır.
-Bekarlıkta her türlü cinsel sapma muhtemeldir.
-Tahsil, askerlik gibi sebeplerle mecburen bekar kalmak helaldir fakat tedbir almayı gerektirir.
-Hiçbir insan, cinsel haramlardan güvencede değildir.
-İbadetli ve ahlaklı kulları saptırabilmek için şeytanın kadınlardan daha güçlü bir silahı yoktur.
-Sürekli bekarlık haramdır. Çünkü; Allah’ın koyduğu yaradılış ve üreme yasalarına karşı çıkmaktır.
-Allah’ın koyduğu evlilik, çocuk yetiştirme gibi yasa ve sorumluluklardan kaçmaktır.
-Hayatın doğal arzu ve ihtiyaçlarının bir kısmı ile çatışmak olacağı için nefsi harama sürükler.
-Karşı cinsten birini bekarlığa mahkum ederek mutsuzlaştırmaktır.
-Desteğimizi arkamızda hissedeceğimiz, derdimizi paylaşacağımız, başımızı omzuna koyup ağlayacağımız kişiden mahrum kalmaktır.
-Batıl din ve ideoloji mensuplarına, rahiplere benzemektir. Onlara benzemek ise haramdır.
-Allah’ın “evlenin” emrine peygamberimizin hadislerine ve yaşayış tarzına aykırıdır.
EVLİLİK
-Evlilik, insanlık kültürünün ana kurumudur.
-Evlilik konusu en çok Bakara, Nisa, Nur ve Talak surelerinde işlenmiştir.
-Karısı olmayan erkek çok mal sahibi olsa da yoksuldur. Kocası olmayan kadın zengin de olsa yoksuldur.
-Gücü yeten evlensin. Evlenemeyen oruç tutsun.
-Allah bir kulunu imanlı, ibadetli ve ahlaklı bir eşle rızıklandırırsa, dininin yarısı tamamdır. Diğer yarısı için de Allah’ın emirlerine uymalı.
-Rızık, evlilikte aranmalı.
-Evlinin ibadetleri, bekarın ibadetlerinden daha sevaplıdır.
-Cinsel haramlardan korunmak için evlenmek isteyene Allah mutlaka yardım eder.
-Evlenen kişinin imanı olgunlaşmış olur.
-Evlilik, gözü şehvetli bakışlardan korur.
-Birbirini seven kişiler evlenmelidir.
-Evleneceklere maddi-manevi destek olunmalı.
-Allah’ın rızasını kazanmak için evlenen kişi, O’nun dostluğunu kazanır.
-Evlendirilmek, çocuğun haklarındandır.
-Evlilik kolaylaştırılmalıdır. Takı, mobilya gibi şeylerde aşırıya gidilmemeli.
-Akıllı kız, mehir olarak dünyalık yerine evliliğinin ilk yılında hacca gitmeyi ister.
-Evlilik içinde cinsel hayattan çekilmek haramdır.

Bu yazı, Ali Rıza Demircan'ın "İslam'a Göre Cinsel Hayat" adlı kitabının ilk 108 sayfasının özetidir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: