try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Zinaya yaklaşmayın....!

Dinen ve kanunen cezayı gerektiren,meşru olmayan cinsi münasebet.Aralarında bir nikah bağı bulunmayan mükellef yani cezâî ehliyete sahip bir erkekle,kadın arasındaki gayri meşru ilişki.

Zina,bütün dinlerde yasak edilmiş olup,çirkin bir fiildir.İnsanlara zarar verir.Cemiyetin ahlâki ve aile düzenini yıkar.Haya,utanma ve iffet duyguları zedelenir.Akrabalar ve arkadaşlar arasındaki işlenen zina fiili,dostlukların yıkılmasına,sevgi bağlarının kopmasına sebep olur.

Nesebin,soyun bozulması,zinanın yayılması ile olur.Zinanın haram ve suç olduğunu Allahü Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerinde bildirmiştir.

İsra suresinde; “Zinaya yaklaşmayın,çünkü o,şüphesiz bir hayasızlıktır,kötü bir yoldur.” buyurdu.

Nur suresinde; “Mü’min erkeklere söyle!Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler!
Ve mü’min kadınlara söyle!Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler.” buyrulmaktadır.

Hz.Peygamber Salllallahu Aleyhi Wesellem buyurdu ki;
“Zinanın dünyada üç fenâlığı vardır:Biri,güzelliği ve parlaklığı giderir.

İkincisi,fakirliğe sebep olur.Üçüncüsü,ömrün kısalmasına sebep olur.
Ahiretteki üç zararına gelince,Allahü Teâlânın gazabına sebep olur.İkinci suâlin,hesabın fenâ geçmesine sebep olur.Üçüncüsü,cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur.”(1)

Diğer birkaç hadis mealleri şöyledir: Üç şey,göze cila verir:Yeşilliğe bakmak ve güzel yüze bakmak.Üç şey gözü kuvvetlendirir.Sürme çekmek,yeşilliğe ve güzel yüze bakmak.
Bu hadisler,bakması helal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedir.Yoksa yabancı kadınlara,kızlara bakma,gözü zayıflatır ve kalbi karartır.

Hakim,Beyhaki ve Ebu Davud bildiriyorlar ki; Ebû Ümame’nin (radıyallahu anhu) bildirdiği hadiste : Yabancı bir kızı görüp de,Allahü Teâlâ’nın azabından korkarak,başını ondan çeviren kimseye Allahü Teâlâ ibadetlerin tadını duyurur,”buyrulur.İlk bakması da affedilir.
Bir hadis-i şerifte, “Allah için yapılan cihada düşman gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya harama bakmayan gözler,kıyamette Cehennem ateşini görmeyeceklerdir.” buyruldu.
Nur Suresinde “Mü’minlere erkeklere söyle!Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler!
Ve mü’min kadınlara söyle!Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler.” buyrulmaktadır.

Kalb,göze tâbidir.Gözler haramdan sakınmazsa,kalbi korumak güç olur.Kalb,harama dalarsa,zinadan sakınmak güç olur.O halde,imanı olanların,Allah’tan korkanların harama bakmaması gerekmektedir.Ancak bu şekilde,kendini korumak,dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkündür.(2)

Hz.Peygamber Sallallahu Aleyhi Wesellem şöyle buyurmaktadır:

“Sakın yollarda oturmayın.” “Ya Resulullah,oturmamız kaçınılmaz.Çünkü konuşuyoruz.” dediler. “Oturmaktan başka çareniz yoksa,o zaman yolun hakkını verin!” buyurdu.

“Yolun hakkı nedir ya Resulullah?” dediler.

“Gözünüzü haramdan sakınmak,sıkıntı vermemek,yolu kesmemek,geçişi zorlaştırmamak,selam almak ve iyiliği emredip,kötülükten vaz geçirmektir.” buyurdu.

Hz.Ali(radıyallahu anhu) de: “Israrla bir daha bakma!İlk bakışın elinde olmayarak kazara bakışındır.İkinciye hakkın yoktur.”

Veda Hutbesinde Hz.Peygamber Salllahu Aleyhi Wesellem şöyle buyurmuştur:
Dikkat ediniz! Su dört seyi kesinlikle yapmaycaksiniz:
Allah'a hicbir seyi ortak kosmayacaksiniz.
Allah'in haram ve dokunulmaz kildigi cani, haksiz yere öldürmeyeceksiniz.
Zina etmeyeceksiniz.
Hirsizlik yapmayacaksiniiz..

"Ey insanlar!

"Cenab-i Hakk her hak sahibine hakkini vermistir. Her insanin mirastan hissesini ayirmistir. Mirasciya vasiyetetmeye lüzüm yoktur. Cocuk kimin döseginde dogmussa ona aittir. Zina eden kimse icin mahrumiyet vardir.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa çıkarır."

Buhârî, İsti'zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Zina büyük günahlardandır.
2. Fiiller, sebep oldukları sonuçlara göre hüküm alırlar. Harama aracı olan her fiil haram, vâcibe vesile olan fiiller de vâciptir.
3. Nâmahreme bakma, dokunma, tutma, öpme ve haram işlemek için bir yere gitme gibi gayr-i meşrû fiillerin hepsi yasaklanmıştır ve bunların her birine mecâzen zina denilebilir.(3)

____________________________________________________
1-Yeni Rehber Ansiklopedisi(Türkiye Gazetesi)
2-Tam İlmihal,Saadet-i Ebediye
3-Diyanet Dergisi

Yorumlar

Evlilik dışı oral ilişki zina mı

Evlilik dışı oral ilişki zina mı ? biri açıklık getirebilir mi :(

net bi şekilde EVET ama...

Sevgili kardeşim.Başta tanışmak kabilinden de olsa evlenme düşünülmeden yaşanılmaya aday olan ilişkilerde çok dikkatli olunulması gerekir.Her iyi müslüman olmayabilir ama her müslüman gereklerini yerine getirdiği müddetçe iyidir.Eğer sen bir müslümansan bir kere dünya ve ahiret kurtuluşun için mutlaka helal ve haram dairesinde ilişkilerinde de dikkat etmen gerekiyor ki ,hem ruh sağlığın açısından hem de manevi boyutta Allah katında cenneti hak edebilmen açısından.Kaldı ki Mevla'mız bizi en güzel şekilde yaratmış ve yarattığı şeylerin korunması için kullanma kılavuzu vermiş bizlere.En güzel şekilde de açıklamış...(bkz :Nur Suresi)
Rabbimizin ilişkilerimizde de bizlere helal saydığı şeyler bellidir.Günümüzde insanların niyeti anlaşılamadığı için tanışmak gerekiyor, anlaşmak ,pişman olmamak için ama o da harama bulaşmadan.Yabancı bir kadının yabancı bir erkekle görüşmesi şehvetle olursa harama düşmüşlerdir bir kere ve Allah katında evlilik ve sosyal açıdan da nikah olmadan aralarında işlemiş oldukları işler zinadır.Şart(nikah)yerine getirilmelidir ki işlenilmiş olunan bazı haramları Rabbimiz affedebilsin. Ancak o zaman temize çıkılabilinir.Yoksa zevk ,heva ve heves peşinde koşanlar haram ve günaha daldıklarından zor iflah olurlar.
Sonuç olarak şarta bağlıdır güzel kardeşim evlilik dışı oral ilişkinin zina olup olmaması.Zina çok çeşitlidir; el ,göz,...aklına gelebilecek her türlü azalarımızın bir zinası vardır.Ve hesap günü dile geleceklerdir.Rabbim kolay geçitten geçirtsin hepimizi:) Sonuçta evlilik dışı bir eş sahibine helal kılınmadığından oral ilişki sırasında iştirak eden bütün azalar zina yaparlar.Zina edenler de Rabbimizin kelamında "Cehennemin en pis kokan yerinde azap göreceklerdir" diye tabir edilerek ademoğlu tehdit edilir.Evet zina sayılır.Zina, ceza yönünden şiddetine göre haramdır zaten.Ve zina türüne göre şiddetlenir ceza.Mesela evli bir insan başka biriyle işler çeviriyorsa bunun cezası farklı ,bekar olanın cezası farklıdır.Bize düşen helal ve haram olan şeyleri idrak ettikten sonra geçmişte yapmışsak da bir daha bile bile yapmamak için tevbe ve istğfarı samimi bir şekilde ,pişmanlıklarla dolu bir ruhla Rabbimizin huzurunda yapmaktır.Sevgi ve saygılarımla:)Dilim sürçtüyse affola vesselam...

Bu mevzu ile alakalı!

Anlatılır ki, bir günahkar içki içen, tabiri caizse her haltı yiyen bir adam ile takva sahibi bir insan varmış. Bir gün takva sahibi olan diğerine;
- Allah seni kesinlikle affetmez! demiş.

Bu söz Allahü Tealanın o kadar gücüne gider ki, takva sahibi olan kulunu cehenneme yolladığı gibi, diğer kuluna,

- Var cennetime gir! buyurur.

****

Anlatılmak istenen o ki, Allah'ın rahmetinin hududu yoktur! Ve bunu sınırlamaya çalışmak Allah adına karar vermek değil midir acaba? Pardon ama, duâları kabul eden (hâşâ)siz misiniz yoksa Alemlerin rabbi mi?

Cevap elbette malum!

Okyanusun otasında bir ada,
Adada bir ağaç.
Ağaçta bir kuş.
Kuşun ağzında ise bir toprak parçası.

Buna mukabil Allah'ın rahmeti okyanus, ümmetinin günahı ise o kuşun ağzındaki toprak parçası. Şunu da unutmayınız ki, akait kitaplarımızda "İmanın devamının şartları" başlığı altında, "Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek" maddesi zikrolunur.

***

Yazımı "dcem" rumuzlu kardeşimizin şu sözüyle sonlandırmak istiyorum;

"Tövbe etmek ten korkmayın .Allah öylesine bağışlayandır ki bunu insanların anlaması mümkün değildir."

Selam ve dua ile...

İÇİNİZDEKİ SİZDEN ZİYADE SİZOLAN KİŞİ

esselamın aleyke rahmete berekete meleyki ademi islami muham meti sırrı alemi allahın selamı bereketi üzerinize olsun kardeşlerim.allahımız insana akıl fikir vermişdir ve insanı bilgisiz dünyaya göndermişdir ama insan örenerek bakarak dokunarak algılama yeteneğine sahipdir biz bu çağın insanları şunu bilmeliyizki allahın rahmetine erişe bilmek allahın rahmetini istemek allahın kabul edeceği kul olabilmekden geçer ne olabiliyor nede bulabiliyoruz allah güzelliğini gerçekliğini sevgili kardeşlerim yada büyüklerim rabbimin güzelliğne erişe bilmenin tek bir yolu var bir birinizi kırmadan sevgiyle allahı zikretmeden gelir herkes kendi anlam dünyasından katkılarda bulunuyor örenmek okumak allahı anlamak değildir allahı bilmek anlamak onun güzellikleriyle haşır neşir olabilmek içimizdeki alemi içimizdeki bizlerden ziyade biz olanı bilmekdir insan kendini tanıyamassa rahmani güzellikleri nasıl tanır bizler istediğimiz kadar onu diyelim bunu diyelim allahı tanımak sadece insanın kendisini tanımasıyla olur sevgili kardeşlerim akıl denen bir hediyedir allahla irtibat kurmak konuşmak için verilen kainatta eşi benzeri olmayan bir güzellikdir onun içindirki allahla irtibat kurabilmenin tek bir yolu vardır kendimizi tanımak içimizdeki düşmanla savaşa bilmek savaşlarımızı içimizde yapmakdan geçer içimizdeki allahın düşmanı iblisi yok edersek bedenlerimizi kalplerimizi temizlersek işde andolsunki allaha çıkış kapısını sonuna kadar açmış olacaksınız allaha çıkş dan kastım içinize yolculuk kalbinize yolculuk dan demek istediğim allah aleme sığmazken kulunun ufacık kalbine sığar onun için rabbimiz kalbimizde bizlerle beraberdir hep bizle olan herşeyin kendimizin bile sahibi olan rabbimizi uzaklarda gök yüzünde semada aramamıza gerek yok çünki rabbimiz kalbimizin en güzel saraylarından cennet bahcemizdedir
sevgili kardeşlerim her insan denen canın ayrı ayrı yorumları var ama özü bir öz bir olan allahı konuşurken çok dikkatli saygılı vede seviyeli sevgi dolu konuşmak gerek milyarlarca düşünüp birkere karar vermek gerek çünki konuşulan her hangi birideğil konuşulan benliğimizin ruhumuzun vede bilinen bilinmeyen herşeyin sahibi yüce allahdır.sizleri eleştirmiyorum sakın yanlış anlamayın kardeşiniz olarak sizlere sadece güzelliğin kalbinizin içindeki cennet bahcenizde olduğunu söyliyen garip biriyim saygılarımı arz eder sevgiyle iblissiz bir dünyada cenneti yaşamanızı dilerim allaha emanet olun kalın sağlıcakla

Günahları gizlemek

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!

Buhari

Sevgili Eslem kardeşim , günahları gizlemek konusunda insanları uyardığın için Allah senden razı olsun. İtiraf insanın nefsini rahatlatır ve günahdan dolayı duyulan vicdan azabını azaltır. Ayrıca başkasının aynı ünahı işlediğini öğrenen kimse kendi suçunu küçümsemeye başlar. Allah hepimizi böyle çirkin işlerden korusun. Samimiyetle pişmanlık duyup , günahını gizleyerek tevbe edenler inşallah affedilir. Amin

ESSELAMÜ

ESSELAMÜ ALEYKÜM
ÖNCELİKLE BİLEN BİLMEYEN HERKESİN YORUM YAPMASINDAN DUYDUĞUM RAHATSIZLIĞI BELİRTMEK İSTİYORUM. AYETLER HADİSLER BİBİRİNE KARIŞTIRILIYOR.
SONRADA ÜZERLERİNDE YORUM YAPILIYOR.(YUKARIDA BAHSİ GEÇEN ZİNA EDEN KİŞİDEN İMAN ÇIKAR .....)CÜMLESİ AYET DEĞİLDİR.
ZİNA KESNLİKLE AFFEDİLMEZ DEYİP ALLAH ADINA KONUŞUP KESTİRİP ATMAKTA YANLIŞ.
AFFEDİLİR KARDEŞİM SEN YETERKİ TEVBE ET DEMEK VEYA ZİNA ETTİĞİ KİŞİ İLE EVLENMESİ TAVSİYESİNDE BULUNARAK YUMUŞAK DAVRANMAKTA YANLIŞ.
ZİNA GÜNAHI KEBAİRDENDİR.İSLAMDA CEZAİ MÜEYYEDESİ VARDIR.FAKAT BU CEZA DEVLET TARAFINDAN UYGULANIR.FERTLER TARAFINDAN UYGULANMASI(töre cinayetleri vs.)
YASAKLANMIŞTIR.AKSİ TAKTİRDE ANARŞİ ÇIKAR.
GÜNÜMÜZ DÜZENİNDE!!! BU YAPILMADIĞINA GÖRE ÇARE NEDİR?
HEPİMİZİN MALUMATI OLDUĞU ÜZERE ZİNA HARAM OLGUĞU GİBİ ONA GÖTÜREN ŞEYLER(bakmak konuşmak gülmek şakalaşmak ümit vermek)DE HARAMDIR.BU KADAR EDEPSİZLİĞİ GEÇİP ZİNA FİİLİNİ İŞLEYEN KİŞİ SONRASINDA PİŞMAN OLURSA YAPACAĞI TEK ŞEY SAMİMİYETLE TEVBE ETMEKTİR.ALLAH TEVBESİNİ KABUL EDER VEYA ETMEZ.BU BİZİ İLGİLENDİRMEZ .BİZİ İLGİLENDİREN DOĞRU BİLGİYİ AKTARIP YANLIŞTAN SAKINDIRMAKTIR.GÖZYAŞI İLE SUNULAN TEVBENİN ALLAH 'IN MERHAMATİNE DOKUNACAĞINI ÜMİD EDERİZ.
SONRA YAPACAĞI ŞEY İSE GÜNAHINI SAKLAMAKTIR.
BU ÇİRKİN FİİLİ İŞLEYENLERİN İTİRAF, YARDIM İSTEME, VEYA SORU MAKSATLI DAHİ OLSA AÇIKLAMAMALARI GERKMEKTEDİR.ZİRA BU BAŞKALRINA CESARET VERİR.
ŞEYTAN İŞE İLK ÖNCE GÜNAHI ZİHİNDE UFAK GÖSTEMEKLE BAŞLAR.KİŞİ DUYDUKÇA GGÖRDÜKÇE KANIKSAR VE GÜNAHA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİR.
ÖNCELERİ AFFEDİLMEZ GÖRDÜĞÜNÜ DAHA SONRA BİR ZAAF OLARAK GÖRMEYE BAŞLAR.
GÜNAHLARINI İTİRAF EDENLERE ŞU HATIRLATMAYI YAPMAK İSTİYORUM.

BİR HANIM ALLAH RASULÜNE ZİNA ETTİĞİNİ SÖYLER.EFENDİMİZ DUYMAMAZLIKTAN GELİR.AYNI DURUM ÜÇ DEFA YAŞANIR .DÖRDÜNCÜSÜNDE ALLAH RASÜLÜ HANIMA DÖNEREK "SENDE DELİLİK VARMI" DER.YANİ GÜNAHINI AÇIKLMASINDAN RAHATSIZ OLUR.
ÇÜNKÜ DÖRT DEFA KENDİSİNİ ŞAHİT ETTİĞİNDEN DOLAYI RECM EDİLMESİ GEREKİR.VE NİHAYETİNDEDE GERÇEKLEŞİR.
ŞİMDİ KARDEŞLERİME SORUYORUM CEZAYA ÇARPTIRILACAĞINIZI BİLSEYDİNİZ YİNE AÇIKLARMIYDINIZ.KİMSEYE İTİRAF ETMENİZE GEREK YOKTUR RABBİNİZE DÖNÜN VE AFFINIZI İSTEYİN.İTİRAF PAPAZLARA YAPILIR BİZDE İSE PAPAZLIK MÜESSESESİ YOKTUR.
YANLIŞ ANLAŞILMASIN GİZLİCE YAPIN DEMİYORUM YAPILANI GİZLEYİN DİYORUM.
HŞ."GİZLİ GÜNAHIN TEVBESİ GİZLİ,AŞİKARE GÜNAHIN TEVBESİ AŞİKARE YAPILIR".
ZİNA ETTİĞİ İLE EVLENME MESELESİNE GELİNCE Kİ SİTEDEKİ BİR YAZININ SONUNDA TAVSİYE EDİLİYOR.KESİNLİKLE HARANDIR .EĞER CAİZ OLSAYDI ZİNAYA KAPI AÇILIR VE KOLAYLAŞTIRILMŞ OLURDU.
HERKES ZİNA EDER SONRADA ZİNA ETTİĞİ İLE EVLENEREK KENDİSİNİ AKLARDI. GÜNÜMÜZDE TECAVÜZ SUÇUNUN AKLANDIĞI GİBİ.
ALLAH HEPİMİZE TAKVA ELBİSESİNİ GİYDİRSİN.ZİRA KILI KIRK YARARCASINA HARAM VE HELALLERE DİKKAT EDENLER DEĞİL ZİNA CADDESİNE GİRMEK O CADDEYE GÖTÜREN TALİ YOLUN KALDIRIMINDAN DAHİ GEÇMEZLER
ESSELAMÜ ALEYKÜM

Cevaben

Es selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu ,
Öncelikle verdiğiniz bilgiler çok doğru ve yerinde olmuş.Bazı arkadaşlar nasılsa tevbe ederim diyerek harama tekrar el uzatmamalıdırlar. Şöyleki nasuh ( samimi ) tevbe , pişmanlıkla yapılan , bir daha o günaha - hataya dönmemeye azmetmek ve buna dair Allah Subhane ve Teala'ya söz vermek ve bu söz üzerinde sebat etmekten geçer.Günah işle nasılsa tevbe edersin Allah affeder lafzı yalnızca vesvesedir ve şeytandandır. Ebu Bekir ( r.a.) Tevbeni 70 kere de bozsan 70 kere yine tevbe et. der. Lakin tevbeni bilerek bozmak bundan müstesnadır diye düşünüyorum. Öyle ki günahta ısrarcılık ayrı bir günahtır. Her şeyin en doğrusunu şüphesiz Rabbimiz bilir. Allah'ın rahmetinden katiyen ümit kesilmez Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser ... Allah'a güvenip tevekkül edin.. Kendinizi islamla ve Allah'ın hoşnut olacağı işlerle temizleyin ve sürekli istiğfarda bulunun. Azmedip tevbenizde sebat edersiniz inşaAllah Allah Subhane ve Teala sizi affedip inşaAllah sizi hiç o günahları işlememiş gibi temiz yapabilir. Günahlarınızı iyiliklere çevirebilir,günahlarınızı dünya ve ahrette gizleyip sizi affedebilir. Siz yeter ki tevbe edin ve '' Allah beni affetmez diye düşünmeyin.' günahınız eski olsa bile hatırladıysanız inşaAllah Allah subhane ve Teala tevbe kapısını aralamıştır size.. Girin o kapıdan Allah'ı anın tevbeyi geciktirdiğiniz içinde tevbe edin... Rabbimiz günahkarların karşılaşacağı şiddetli azabtan bahsederken aynı zamanda çok bağışlayıcı çok affedici olduğunuda bize bildirmektedir. Öyleyse neden ümidimizi şeytanın kesmesine müsade ediyoruz ? Yapmayalım bunu ... Rabbim bizleri ve tüm inananları bağışlasın inşaAllah , amin
Selam ve dua ile,
Essealmu aleykum ve rahmetullah ,

doğru dıyorsunuz. Allah

doğru dıyorsunuz. Allah affedıcıdır, affeder,,

Fakat; Bunun arkasına sıgınıp devam edılmesı affedılır mı? !

öğrenmek ıstıyorum.
tsk.

eslem e

eslem kardeşim dilinize sağlık konuyu çok güzel özetlemişsiniz allah razı olsun.selam ve dua ile

...

aziz bilgilerinizle yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum . Ben 16 yaşında bir lise öğrencisiyim ve size miettarım... Allah razı olsun ve yapanları affetsin umarım....saygılarımla...

esleme hitaben

KONUYU O KADAR GÜZEL DEĞERLENDİRMİŞSİNİZ Kİ SÖYLENECEK BAŞKA BİR ŞEY YOK ,AĞZINIZA SAĞLIK.GÜNAHLARIN AÇIĞA VURULMASI O GÜNAHIN SIRADANLAŞMASI EVRESİNİN BAŞLANGICI DİYE DÜŞÜNÜYORUM. HER ŞEY ALLAH İLE KUL ARASINDA KALMALI(SEVAPTA GÜNAHTA)
SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDER ALLAHA EMANET OLUN DİYORUM

Zina affedilemez mevzuu

Bunu demek kendine göre kuranı yorumlamak insanı imanından eder .Zina çok büyük günahtır ancak affedilemez Allah katında demek o daha büyük günahtır .Allah o kadar büyük bir affedicidir ki bunu ne senin ne benim aklım almaz.Bir olay anlatmak isterim bu konuda Peygamberimiz(s.a.v) anlatmaktadır.
Bir gün bir kuyu başına hayatını zinadan kazanan bir kadın gelir. çölün ortasında dır bu yer kuyuda derindir kuyuya iner suyu alır dışarı çıkar suyu içer ve bir hayvan gelir yanına ve sırf o hayvan için tekrar iner kuyuya ve su alıp hayvana içirir.
Peygamberimiz bu kadın için Cennetliktir demiştir.
Biz hiç bir şeyi sorgulayamayız.

Allah (c.c) Rahman ve rahimdir .

Tövbe etmek ten korkmayın .Allah öylesine bağışlayandır ki bunu insanların anlaması mümkün değildir.

Allah'ın Rahmeti...............................................

Öncelikle belirtmek isterim ki,( tevafuk eseri karşılştığım) bu web sitesini hazırlayanlardan Allah ebeden razı olsun...
Ben de Rabbimizin rahmet ve merhametinin eseri olan 2 ayet yazmak istiyorum...

''Hatalarından dönüp tövbe edenler ve salih amel işleyenler var ya, Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını da sevaplara dönüştürür''
Furkan suresi, 25/70

''Ey haddi aşıp günaha giren ve nefislerine karşı israfta bulunan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira Allah bütün günahları affeder. O, ğufran ve rahmet sahibidir''
Zümer suresi, 39/53

Evet Rabbimiz çoooooooooooooooook merhametlidir ve rahmeti sonsuzdur ama şunu da unutmamak gerekir kanaatindeyim. Hani hepimiz biliriz Hakk aşığı Mellana Celaleddin Rumi'nin manidar bi sözü vardır ''Kim olursan ol gene gel. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan bile....'' Ve bu söze ithafen de denilir ki; yüz kere tövbeni bozsanda gel demek, yüz kere tövbeni bozmadan gelme demek değildir''... Evet Allah çok rahmetli ve merhametlidir ancak bizlerde (ona karşı çokça tövbe etmeli ve de) tövbelerimizde sadık olmalı, dua dua yalvarmalıyız...

''Değersiz bir sermaye ile gelsek de teveccüh ettiğimiz(yöneldiğimiz) kapı Allah'ın kapısıdır.''
Mevlana Celaleddin Rumi

selam ve dua ile...

dcem kardeşime !!!!!!

biz kuranı kendimize göre yorumlamıyoruz.ve yorumlayamayızda. çok günah ve tehlikeli.ancak bazı okumuş ve ehli olan din alimlerimizin ifadesi ve açıklamaları ışığında. söylüyoruz.evet afedilemez kelimesi biraz ağır gelebilir..... Allah rahim ve rahmandır. vede affedicidir.hiçbir zaman günahkar umutsuz olmamalı,nerden dünülürse kardır.....

Diyorum ki dinimiz akıl, doğruluk ve adalet üzerine kurulmuştur.mantığın ve akılın kabul etmediği bi olayı, mutlaka dinimizdede muteber görülmemektedir.Zina yı düşün, tabi büyük günah olduğunu söyliyoruz hemfikiriz .bunu geçmiş bir olayla hafife almak,yap,tövbe et, sonra tamam fikri yanlıştır. o duruma sokuluyor bu yanlış. insanlığa ve manevi değerlerimize hakarettir.olabilir ve dedğin örnek doğrudur. o kadın ekmğini rıskı için o yola başvurmuştur. mecburdur.çaresizdir,meddeler var bunda ama,sen kalk zinayı buna bağlayarak, sıradan tövbe et tamam kolayına getirmeye çalışıyorsun. bu yanlış birkere.o kadın bir hayvana acıma, ve merhamet duygularını göstermiş, ve efendimiz. bu fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.onu bu merhametinden dolayı, allahtan dua istemiştir. dilek tutmuştur.yani duacı olmuştur.olayları karştırmayalım kardeşim. Allah senden Razı olsun. Allah hepimizi Af etsin...........kib.

sela kardeşime

arkadaşım özür diliyorum konu kapanalı tam olarak 2 yıl olmuş fakat gönlüm razı olmadı bu yazıları 2 yıl olsada 5 yıl olsada site açık kaldığı müddetçe okuyanlar bulunacaktır Allah TEALA (cc) adıyla ve ,rahmetiyle ve azabıyla büyük Rabbimiz insanlar puta,ateşe,güneşe,haşa İsaya dahi tapsalar tövbe edip kendine ve peygamberine tabi olduğunda geçmiş günahlarını bağışlayacağını ve ter temiz olacaklarını belirtmiştir tabi bu işin gönülden yapılması gerekir ve gerisini de bizim cahil akıllarımız hayal dahi edemez ki Allah(azzeve celle)ister Rahman Rahim Vasi Tevvab(tevbeleri çokca kabul eden) Afuv Rauf ve Gaffar Gafur ismiyle de tecelli edebilir bunları özü şudur ki bağışlayan affeden merhamet eden günahları bağışlayan çok merhamet edici v.b biz ALlahın bu isim ve sıfatlarını görmezden nasıl gelebiliriz ki. ey kardeşim ben burda Elhamdülillah ne hocalık taslaya bilirim ne alimlik ben Aciz bir kulum tüm kulların olduğu gibi fakat efendimiz bile cahille münakaşa etmeyin demektedir . herhes bilir ki cahil bildiğinden şaşmaz ve şunu da unutmayalım ki eğer siz bu ayetler üzerine kesin konuşuyorsanız ve bu böyle değilse unutmayın ki Allaha şirk koşmuş insanları yanlış kelamla bilgilendirmiş olabilirsiniz tabi bu da Allah Azze vecellenin ve bizim akıl erdiremeyeceğimiz bir durumdur kardeşim... BİR DE ŞUNU UNUTMAMAK LAZIM ALLAHA (AZZE VE CELLE) VE hz MUHAMMED (SAV)E İNAN HER İNSANIN ŞEFAATLE ŞEREFLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR EFENDİMİZ.
SELAMETLE RABBİM TÜM İNANLARI BAĞIŞLASIN MERHAMET EYLEYİP HER GÜNAHIMIZI DA AFFEYLESİ

Zina Büyük Günahlardan Biri, Affedilmez !!!!!

Zina,insan oğlunun, ve hatta halkların çöküşüne,ailelerin erimesine kadar hükmü olmuştur. Dinimiz tamamen doğrular üzerinde kurulu bir yaşam biçimi. dinimiz, zinayı büyük günahlar arasına koymuştur. Bir toplumda zinanın çoğalması demek, o toplumun çeğirdeği olan aile yapısının bitmesi ve akrabalık olayının tamamen erimesi demek olmaktadır.
Dinimizde ; zina afedilmeyecek günahlardan dır. yüz defa tövbe et, ne yapsan af olmıyacaktır. kur anı kerimde belirtilmiştir.

Re: Zina Büyük Günahlardan Biri, Affedilmez !!!!!

Allah'ın affı ve merhameti o kadar büyüktür ki tüm insanların günahlarını toplasan O'nun merhameti yanında denizde damla gibidir. lütfen kaş yaparken göz çıkarmayalım.

Kardes bu ayetin kur'anın

Kardes bu ayetin kur'anın neresinde olduğunu söylersen bizde bilgilenmiş oluruz.Saçmaladığını düşünüyorum.

seleya

S a yapma kardeşim sen ALLAH CC adına nasıl konuşursun ALLAH yaratığı kulu helak etmek için değil onu imtihan etmek için yaratmıştır ki ALLAH cc hadini aşan kullara dahi peygamber aracılığıyla ümitlerini kesmemelerini emreder sen mumtezile inanışına göre hareket ediyorsun eyer kişi tövbe etmek isterse kimse onu engeleyemez son ana kadar tevbe kapıları açıktır kendine gel ve bu söylemlerinden dolayı tevbe et

Kardeşim şuanda gunah

Kardeşim şuanda gunah işlediğinin farkındamısın cahil olan insan kendini alimmiş gibi sanıp yorum yapmasın bilmediği yerde sorsun öğrensin sen nerden biliyorsun zinanın affedilmeyeceğini kardeşim haşa Allah c.c sana vahiymi indirdi artı senin yüzünden belkide zinaya uğramış ve bu forumda senin yorumunu gorup aaa demekki tovbede etsem gunahlarım afolunmuyormuş dese tekrardan yapsa devam etse dahamı güzel olur.Allahın rahmeti ve bereketi boldur ve Allah Kuranı Kerimde bunu belirtmiştir ihlas kalple Allaha donelim ve yalvaralım gunahlarımızın afedilmesini istiyelim inşAlah afo olunanlardan oluruz...

Ya göründüğün gibi ol Yada olduğun gibi görün
Hz MeVLANA

hangi ayette

hangi ayette belirtilmiştir?bunu da yazar mısın

İsra suresi 32. ayet

merhaba kardeşim,onun yerine ben söylüyeyim.zina ile ilgili ayeti kerime isra suresi 32. ayetidir.Orda Ceban-ı Hak söyle buyurmaktadır,"Zinaya yaklaşmayın.Zira o bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur" .dikkat edersen yapmayın değil yaklaşmayın zinaya götüren yollara bile yanaşmayın deniyor.

Zina affedilir mi, affedilmez mi...

Değerli Arkadaşlarım,

Cahil, alimi tanımaz çünkü o, hiç alim olmadı,alim cahili tanır, çünkü o eskiden cahildi.

Mevlana Şöyle Buyurur:

"Cahillerin yanında bir kitap gibi sessiz ol"

Bir deveye hendek atlatabilirsiniz ama kaba softa ham yobazlara, kulaktan dolma bilgilerle kendini müctehid sanıp, ahkam kesen cehennem kapıcılarına laf anlatamazsınız.

BÜYÜK GÜNAHLAR BİR ÇOK HADİSTE AYRI AYRI SAYILMIŞTIR.SAYILARI MUHTELİFTİR.KÜÇÜK GÜNAHTA ISRAR EDİLİRSE O DA BÜYÜK GÜNAH OLDUĞUNA GÖRE BÜYÜK GÜNAHLARIN SAYISI BELİRLENEMEZ DİYEN ALİMLER VARDIR.

Büyük günahların sayısı hadis rivayetleri gözönünde bulundurularak, yedi, dokuz, yetmiş, ikiyüz olarak tespit edilmiştir (Şerhu Akideti't-Tahâviyye, s. 370, 371).

"Allah kendisine şirk kovulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günâhları dilediği kimseler için affeder" (en-Nisâ, 4/48).

Ebû Zerr el-Gifârî'den rivayet edilmiştir. Bu hadise göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir, diyen ve bu sözü üzerine ölen hiçbir kimse yoktur ki, cennete girmemiş olsun." Buna karşılık Ebû Zerr: "Zina yapsa, hırsızlık etmiş de olsa?" diye sorar. Peygamber de: "Evet, zina yapmış, hırsızlık etmiş de olsa" diye cevaplar. Ebu Zerr bu sorusunu üç kez daha tekrarlar, her seferinde aynı cevabı alır. Dördüncüsünde peygamberimiz şöyle cevap verir: "Ebu Zerr bu durumdan hoşlanmasa bile cennete girer".

( Buhârî, et-Tevhîd, 33; Müslim, İmân, 40; Tirmizî, İmân, 18. )

Ehl-i sünnet, büyük günâh işleyen kimsenin kâfir olmayacağını, cehennemde ebedî kalmayacağını, tövbe etmeden ölürse dahî, Allah dilerse fazl-ı keremiyle onu affedeceğini, dilerse adâletiyle cehennemde ona azap edeceğini kabul eder (Şerhu Akideti't-Tahâviyye s. 370).

Müslüman ne cehennem zebanisidir, ne cennet bekçisi...

Ama müslüman cehenneme kara odun yığan değil, cennete ak adam yetiştiren insandır.

Kalbi kin ve nefretle dolmuş, dinden sadece cehennemi anlayan dar kafalar darağacının altında hüngür hüngür ağlayan, sana zamanında yetişemedik diye hıçkıran C.Bağdadiyi anlayamazlar...

Zırvanın sonu yoktur.Sağlığında cennetle müjdelenen Hazreti Ali Efendimizi HARİCİ DENEN GURUPLAR kendilerine göre Kur'andan delil getirerek kafir olduğunu ( HAŞA) ISPATLAMIŞLARDI.

Değerli Arkadaşlarım,

Gırtlağımıza kadar pisliğin içine batmış da olsak,

Allahın rahmetinden ümidimizi kesmemeliyiz.Çünkü yakıcı tevbe( şirk ve kul hakları hariç) her günahı affettirebilir.Bu ihtimali asla bırakmayın.Kaba softalara ham yobazlara bakarak moralinizi bozmayın.Tek bir nefesiniz kalsa ve zerreler adedince günaha batmış olsanız onu tevbe için kullanın.

Önemli olan şurası ki, harama helal demeyelim.
Günahın günah olduğunu kabul edelim.
Günahı küçümsemeyelim..
Günahta ısrar etmeyelim.
Son nefesimize kadar günahlara karşı tevbe ve istigfarla ve istikametli bir hayatla mücadele etmeye devam edelim.Allahın rahmeti gazabını geçmiştir.Bu ilahi kredi herkese açıktır.Nefes aldığımız müddetce pes etmeyelim.

Birbirimizin dualarına tutunalım.

Allah'a emanet olalım.

Çok güzel belirtmişsiniz

Çok güzel belirtmişsiniz Allah razı olsun sela arkadaşımızda hatasını anlar inşAllah.

Ya göründüğün gibi ol Yada olduğun gibi görün
Hz MeVLANA

Sela Rumuzlu Okura Hitaben...

Değerli Arkadaşım,

KK de zinanın kesinlikle affedilmeyeceğini yazıyorsunuz.Hangi ayet hangi sure bilelim.Lütfen bilmediğiniz konularda kafadan hüküm vermeyin.Allahın (şirk ve kul hakları hariç) dilerse bütün günahları affedebileceğini biliyoruz.Bunu hadisi şeriflerden öğreniyoruz.Siz kalkmış neler söylüyorsunuz.

Lütfen bilmediğimiz konularda tek şey bilelim:

HADDİMİZİ.

SELAM VE DUA İLE.

Nusret KARDELEN

HER ŞEY MAVİSİNİ YİTİRMİŞ BİR HAYATIN YENİDEN İNŞAASI İÇİN

Nusret KARDELEN'e CEVAPTIR

Zina 3 büyük günahtan biridir. Zina,Katil Ve Allaha Şirk koşmak. Bu günahlara (kebair) yani büyük günahlar denilmektedir. Kura'anda ayetlerde belirtilmiştir.
kafadan diyorsunuz. ben kafadan falan hiçbirşy demedim. senin hesabına öyle gelmiştir. kendine göre yorum yapma.....
birde kul hakkı diyorsun,zina kul hakkı değilmi? biraz bu konuyla ilgili birşeyler ve ayetler çok, araştır, öğren bence. Allah elbette affedici ve rahmandır. ama kesinlikle aşağıda belirtilen ayette ve daha çok ayette. Zina kebair günahlardan biri ve afedilmesi söz konusu değildir.
dedimya dinimiz doğruluk,akıl ve durustluk temelleri üzerine kurulmuştur.Zina yı bir düşün hele,affedilecek bir günah olarak,görmek ve düşünmek,insan haklarına, aile düzenine ve bir topluma hakaret etmek olmaz mı.????????
Allah tüm günahları affedicidir.amenna. ama kebair günahlar hariç.çok ayetlerde belirtilmiştir.

Bak ! Zinayla İlgili çok ayet vardır.
Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur".
(İsra Suresi : 32)
Allah Resulü buyuruyor:
"Bir kişi zina ettiği zaman ondan iman çıkar, sanki bir gölge gibi başının üstünde durur. Zinadan ayrıldığı zaman ona geri döner."
"Zina üzerinde devamlı israr eden kimse, puta tapan kişi gibidir."
"Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaşlıya lanet ederler. Şüphesiz zina edenlerin avret yerlerinin çirkin kokusu, cehennem halkını bile rahatsız eder."
Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumun manevi ve ahlaki değerlerinin temelden sarsılmasına yol açan ve insani bedeni zevklerinin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir davranıştır. Kur'an'da zina eden erkek ve kadına bedeni ceza da uygulanması emredilmiştir. (Nur Suresi)

gunahkardan sela ya cvp

ALLAH affedıcıdır kımse onun adına karar veremez.ama yapmamak dorusudur.anlatım şeklınız çok sert bız belkı sızın kadar bilgili degılız bu konularda ama keşke daha oğretici bir dil kullansanızda ......

@sela adli kardes,

Sevgili kardesim,

zina`nin affedilmeyen bir günah oldugunu iddia ediyorsunuz ve bu iddianizi destekledigini sandiginiz ayetleri bize sunuyorsunuz.
Bu ayet`i siz eklediniz,bir daha okuyun:"Bir kişi zina ettiği zaman ondan iman çıkar, sanki bir gölge gibi başının üstünde durur. Zinadan ayrıldığı zaman ona geri döner."

Umarim okudunuz.Son cümlede ne yaziyor?
Cevap:Bir kisi eger zinadan uzaklasirsa IMAN`I GERI GELIR.Sonuc: Demekki zina`da affediliyor.

Saygilar...

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, Kalbimi hidayet üzere, Senin sevginle, Sana itaatle sabit kıl.

conan kardeş hep yanlış anlamaya çalışıyon bence sen. !!

o ayet o anki durumu olayı. yani o anın ne kadar vahim ve kötü olduğuna işaret etmektedir.iman o an o canlıdan uzaklaşmaktadır. iş bitiyor tekrar geliyor demeniz. inan gülünecek bir anlatımınız var kardeş.
günahı ve cezası yanlız o imanın çıkıp geri gelmesinden ibaret değildir. işlendikten sonraki ceza ve hesap olayı var.
hiç bir günah işlemesinde imanın çıkıp uzaklaştığını duydunmu ?bu sadece Zina suçu işlendiği anın vahim ve düşündürücü olayına işaret edilmektedir. iş imanın çıkıp geri gelmesiyle bitmiyor. konan kardeş. biraz daha ciddi ol. ve düşün. öğren....kib.allah hepimizi af etsin.....

@sela, lütfen saygiyi elden birakmayin!

Siz halen neyin savunmasini yapiyorsunuz?
Siz haddinizi, cüretinizi astiniz ama halen farkinda degilsiniz!

Benim RUMUZUM "konan" DEGIL!Sizi ciddiyete davet ediyorum.Eger yanlislikla dahi olsa ,bu demek oluyorki siz yazdiginizi hic okumuyorsunuz.Tavsiyem yazdiginiz metinleri iki kere okuyup öyle yayinlayin...
Ayrica benim ciddi olmami istiyorsunuz.Yazilarimin neresinde benim sizle sakalastigimi hissettiniz?Lütfen saygili olalim.

Simdi konuya dönelim. Siz hangi cüretle bir ayeti kendinize göre yorumluyorsunuz?
"Bir kişi zina ettiği zaman ondan iman çıkar, sanki bir gölge gibi başının üstünde durur. Zinadan ayrıldığı zaman ona geri döner."____Koyu renkli olan cümle sizden yaptigim ALINTIDAKI ayetten yani KURAN`I KERIMDEN!

Benim rehberim Kuran`i Kerim ve oradaki ZÜMER suresinin 53. ayeti ,"De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

Cesitli alimlerden ve onlarin düsüncelerinden bahsediyorsunuz.
Örnekler görelim!Zinanin affedilmedigini yazan bir kac ayet gösterin.

Ayrica "kib" bir chat kisaltmasidir.O tür kisaltmalari o tür yerlerde kullanin.

Saygilar...

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, Kalbimi hidayet üzere, Senin sevginle, Sana itaatle sabit kıl.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: