try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Nikahsız Bütün Seviyeli İlişkiler ve Fırtınalı Aşklar Zinadır

İslam,toplumun ,ailenin ve hayatın selameti için nikahsız olan bütün ilişkileri haram kılıp, men etmiştir.İslamın aksine bir hayat tarzını toplumda yaymaya çalışan kesimler ise nikahsız ilişkileri normal ,gerekli ve güzel olarak gösterip adını seviyeli ilişki, fırtınalı aşk olarak topluma lanse etmektedir.Toplumu saptırma ,bozma ve iffetleri parçalama mantığı güden bu zihniyetin her gazete köşesine ,magazin dergisine ve tv lere koyduğu bu yaşam tarzınını akıllara ruhlara fikirlere hayatlara empoze etmeye çalışarak toplumu toplu bir felakete sürükleme zihniyeti düşman kadar iblis kadar alçaklık kadar tehlikelidir.

Ahlaki, namus, şeref, haysiyet, onur ve itibar gibi insanı değerlerini yitirmiş kesimlerin ahlaklı onurlu namuslu şerefli kesimleri kendilerine benzetmek adına savunup görsel yayınlarıyla ve görsel araçlarıyla yaymaya çalıştığı gayri meşru ilişkilerin hapsi dinen haramdır. Büyük günahlardandır. İnsanı helak edecek bir illettir. Bir çok toplumun helakına sebep olan günahları normal bir hayat tarzı gibi göstermeye çalışan medyanın bu ifsat ve bozma faaliyetleri yüzünden toplumda gayri meşru ilişkilerin, flörtün, zinanın, fuhuşun artığı gözlemlenmektedir.

Bilinç altına ünlü denilen ahlaki değerleri iflas etmiş ve insan taklidi yapanların eliyle yerleştirilmeye çalışılan bu lanetlik ilişkiler ;Allah katında çirkin müstekreh adi ve alçak bir fiil ve hareket eylemleridir.Bedenini istediği gibi istediğine verme isyanıdır.Allahın beden üzerindeki tasarruf hakkını hayatı üzerindeki tasarruf hakkını yok saymaktır.Hayatı bedeni azalarını adi alçak sufli işlerde istihdam etmektir.

Seviye ve fırtınalı denilen bütün ünlü aşkları zina, fuhuş ve pisliklerdir.Aile yapısını bozmaya, nikah yolunu kapamaya, fuhuş yoluna açmaya çalışmaktır.Seviye aşklar fırtınalı aşklar ahlaktan, insanlıktan, edepten, namustan, şereften soyutlanmış insanların içerisine düştüğü bir sukuttur.Namuslu ailelere, topluma, ahlaklı kesimlere empoze edilmeye çalışılan bu ilişkiler insanın cevherini, değerini, hayvandan aşağı düşüren bir eylemdir.Seviyeli ölçülü fırtınalı güzel bir ilişki diye sunulan ilişkiler nikah dışı, evlilik dışı, gayri meşru bir yoldur.İslamın yedi büyük günah saydığı zinadır.İnsanı helak eden bir fiildir ve ahlaksızlıktır.

Sıradan normal basit gerekliymiş gibi sunulan bu seviyeli denilen ilişkiler seviyesiz zina,sınırsız isyan,ahlaksız fuhuş,hayvanca bir hareket ve akılsız bir isyan halidir.Milyonlarca insanı, masumları bozmak, onların ahlaklarına kendilerine benzetmek adına yapılan işlerdir.Toplumda gayri meşru ilişkilerin artması ve gayri meşru veletlerin artması nikahsızlığın rağbet bulup genişlemesi için yapılan kasıtlı yayınlardır.

Bu yayınların neticesini liselerde, üniversitelerde, işyerlerinde ,sokaklarda ,parklarda yapılan zinaları ,fuhuşları ve pislikleri rahatlıkla herkes görüp okuyabilir.Bu ünlü kıyımcılar yüzünden şerefsizliğin, namussuzluğun, ahlaksızlığın, zinanın, fuhuşun, gayrimeşru ilişkilerin korkunç bir boyuta ulaşıp aile kavramını yıkıp boşanmaları ihanetlerin arttığını herkes istatistiklere ve haberlere bakıp kavrabilir.

İslam’da seviyeli aşk evlilik ile başlar. İslam’da seviyeli ilişki nikah ölçüleri dairesinde olur. İslamiyet’te seviye ilişki Allahın koyduğu kanunlar çerçevesinde olur. İslam’ın seviyeli ilişkisi sünnete uygun olur. İslam’da sevgi kutsal olduğu için alçakça uçkurlara düşmesin diye kayıt altına alınır. İslam’da seviyeli olan muhabbetler ilişkiler sevgiler garanti altına alınıp. Temiz, güzel, nezih, kalması sağlanır. İslam’da beden bedeni veren zatın istediği yolda ve izniyle kullanır. İslamiyet’te beden sahibi bedeninin Allahın razı olduğu izin verdiği yollarda kullanır.İslamiyet’te nefsani arzular şehevi duygular ve hisler fıtri şeriat olan evlilik ile nikah ile giderilmeye çalışılır.İslamiyet’te açık açık günah işleyenlere fasık hain denilir.Toplumda bunların yaşaması engellenir.Bu tür ahlaksızlığı yayanlar men edilip hayatın dışına atılır.Başkalarını bozmasın aileyi toplumu yıkmasınlar diye yaptırım uygulanır. (Ne acayip Bir şey Biz bunları baş tacı etmişiz.)

İslamiyet kadının ve erkeğin nikahsız olarak bir günah işleseler bile bu günahı gizlemelerini ister.Bu ünlü ahlaksızlar gibi ifşa edilmesini istemez.Günahın açığa vurdurulmasını istemez ve bu açığa çıkınca cezalandırır.Günah ve haramların teşhir edilmesine ve yayılmasına engel olur.Bu ölçüsüz sınırsız hareketleri zehir gibi görür.İllet hastalık olarak görür men eder.

Şu bir gerçektir ki,film dizi sanat sinema magazin adı altında ağızları açarak bu tür zina haberlerini izleyenler, bu tür haberlere bakanlar, bu tür yayınları merak edenler bir zaman sonra baktığı beğendiği kadınları arzular ister onlarla hayali zina eder.Kendisi o yollara süluk eder.Kadınlar erkekler gençler bu yayınların bilinç altına koyduğu düşünceler yüzünden zamanla namus şeref anlayışı genişler bu işlere normal sıradan bakmaya başlar.Toplumda hayasızlığın flörtlerin yayılması zinaların fuhuşun yayılması buna delildir.Toplumun bu yayınları izleye izleye sokaklarda zina eden, el ele gezen, öpüşen, çıplak dolaşan, fuhuş yapanlara ses çıkarmaması ve normal karşılaması delildir. Kızının, çocuğunun, eşinin rahatlığına göz yuması bozulmuşluğun kokuşmuşluğun eseridir.

Ahlaksız medyanın normal, mübah, güzel, hoş seviyeli gösterdiği bu tür ilişkilerin hepsi dinimiz de zinadır, fuhuştur, haramdır, günahtır, zararlıdır, pistir, çirkindir. Bu çirkinlikleri kendi aklına, eşinin kalbine, çocuğunu fikrine sokmak istemeyen insanlar aldığı gazetelere okuduğu dergilere, baktığı kanallara, dikkat etmesi gerekir. Yoksa bir zaman sonra namus namussuzluğa, şeref haysiyetsizliğe, ahlak ahlaksızlığa, iffet iffetsizliğe, edep edepsizliğe, iman imansızlığa dönecektir. Bir zaman gelecek insan eşinin, kızının, yaptığı ahlaksızlıkları normal görecektir. Akrabalarına karşı lakayt kalacak ve onların yapacakları anormal halleri normal görecektir.

Hayatlarımızı zehirleyen, ahlakları bozan, dinleri ifsat eden, namus kavramlarını mahveden, aile bütünlüğünü bozan değerleri dejenere eden yayınları, seyirleri, haberleri ve görüntüler ve yaşamları imanlı, ahlaklı ve insaflı insanlar izlemez. Çoluk ve çocuğuna izlettirmez. Onların zihinlerinin kirlenmesine engel olur. Üniversitelerde zinanın, fuhuşun, flörtün bu kadar yaygın olması ve her kızın bir erkek arkadaşı olması nikahsız ilişkilerin nasıl yayıldığını ve geldiği noktayı gösteriyor. Hayatından yüzlerce erkek geçen sanatçıları seven benimseyen ve takip edenler bir zaman sonra hayran oldukları insanlara benzemesi kaçınılmazdır. Onları taklit emesi kaçınılmazdır. Onların ahlakı ile ahlaklanması kaçınılmazdır.

Bu kaçınılmaz hallerden kaçınmak için nefretlik insanlara sevgi ile,ibretik insanlara hayranlık ile,acınacak haldeki insanlara muhabbet ile,rezil haldeki olanlara heyecanla bakmamak gerekir ki, ta Allah katında rezil, zelil, adi, alçak mertebeye düşüp değerler,şerefler,imanlar ve ahlaklar ve haysiyetler yıkılmasın ve çiğnenmesin.

İnanan bir insan insanlığın değerini anlayan ve yaratılışın kıymetini ve hakikatini anlayan insaflı ahlaklı vicdanlı insanlar bilir ki.Kalbimiz layık olanı sevmek içindir. Aklımız hak edeni sevmek içindir. Hislerimiz ve duygularımız kıymetli olanı sevmek içi vardır.Kalp ,akıl, fikir, muhabbet, sevgi değersiz,adi ve rezil insanlara feda edilsin diye verilmemiştir.Allahın men ettiği, red ettiği, yasak ettiği, haram kıldığı şeyleri ,fiilleri,ve eylemleri hareketleri normal ,sıradan, basit gibi yaşayanlar ve benimseyen insanları sevenler,taklit edenler ve sevenler o insanların onların düştüğü isyanlara, dalaletlere ,pisliklere,ahlaksızlıklara ve çirkefliklere ve günahlara batmış, bulanmış, düşmüş olurlar. Kişi sevdiği ile beraber olur. Hadisi gereği kimleri seveceğimize dikkat edelim..Vesselam. Tahkik.Org

Yorumlar

Hacc tan sonra zina yapmak

s.a.

benim bir tanidigim vardi zamaninda kötü arkadaslar yüzünden böyle bir yolla düsmüs evlendikten sonra da devem etmis .birakmak icin de ugrasmis ama yapamamis .hacca gider gelirsem düzelir demis ama nafile ne düzelme ta ki herkez bunu duyasiya kadar sürmüs hacctan sonra 2-3 defa bu ise basvurmus yine ama cok pismanlik duydugundan dolayi huzursuzmus hep ve sonunda da dayanamayip kafayi yemis .allah bu sahzi aff eder mi ?

Hacdan sonra günah işlemek.

Kardeşim keşke maddi günahların bağımlısı olacağımıza manevi günahların bağımlısı olsak da bu illetler belalar haramlar günahlar yüzünden manevi ruhu kalbi hasseleri kuvveleri hisleri kirletip bozup çürütüp mahvetmezsek. Evet, maddi günahlar hem bağımlılık yapıyor hem de manevi hayatı zehirleyip kirletip mahvediyor. Zehirli lezzetler zehirli keyifler zehirli aşklar zinalar ebedi hayatı manevi hayatı necis edip bırakıyor.Hele birde bağımlılık kötü arkadaşlar ve çevre eliyle geliyorsa daha kötü ve acı akıbetlere maaruz bırakıyor.Ktü arkadaş adeta insanın şeytanı olup o insanı helakete felakete çirkefliklere hasarete götürüyor.İnsanlıktan çıkarıp hayvanlığa kadar sürüklüyor.yalancı adi basit alçak lezzetlerin meftunu kölesi esiri yapıyor.
Dünyevi günahlar insanı ne doyuruyor nede aç bırakıyor.Yalancı lezzetler ve iştihalar insanı birde iradesi zaif ise imanı zaif ise yada hislerine mağlup olmuş ise çevresi kötü ise hayarlı bir cemaat çevresi yok ise iyice batırıyor.Zahiren bazı ibadetler yapılsa da hakikat cihetinde yüzeysel ve basit kalıyor.Çünkü şuur idrak irade iman eksik olduğu için günahın tazyiki baskısı hücumu karşısında dayanamıyor ve şeytan ve nefsin yardımı ile çabuk insan dağılıyor.istikametini kaybedip yolunu şaşırıyor.

Kötü sistemin kötü adamların alçak kahramanların kurduğu sistemin içerisindeki kötü arkadaşların kötülükleri insanı bir ömür boyu işte bırakmıyor.Kendileri olmasada aşıladıkları şırınfa ettikleri haramlar günahlar o insanların zihinlerinde kalıntı bile olsa kaldığı için bir zaman sonra şeytan o kalıntıları yeşertip büyütüp tekrar insanın önüne koyup insanı o kalıntılar ile tekrar yoldan çıkarıyor.Dimağda kalan lezzetleri tekrar canlandırıp tekrradan harkete geçirip insanı istediği kanallara kanalize ederek şaşırtıyor.Bu şeytanın eline kuvvet veren insanın tövbesini hatasını günahını ona tekrardan işlettiren halet insanların imanları itikatleri inançları ve bulundukları topluluktandır.İrade iman uitikat inanç ibadet güçlenip kavileşseydi belki o şeytan o insanı aldatamayacaktı.O insan bırak günaha dönüp bakmayı eskilerin pişmanlığı ve acısı ile yanıp kavrulacaktı.Yeni bir günaha tenezzül bile etmeyecekti.

Günahlardan haramlardan kurtuluş kimileri için hac olarak görülse de bu herkesin için geçerli olmayabilir.Hacca gidip geldikten sonra alkolü bırakanlar olduğu gibi yada başka yaptıkları kötü işleri bırakanlar olduğu gibi bırakmayanlardan oluyordur.Günahta ve haramda devam etme hali hac dönüşü devam etmiş ise ya devam eden evliliğinde mutlu olmamıştır.Yada irade iman zaifliği yüzünden şeytan zaif damarından onu aldatmıştır.Yada kötü çevresini bırakıp kendisine temiz ahlaklı imanlı bir cemaat çevresi bulmadığı içindir.

Evet hac büyük ibadetlerden olduğu için milyonların cem etmesiyle yapılan bir ibadet olduğu için haccın günahlar haramlar pişmanlıklar üzerinde yaptığı temizlik büyüktür.İnsanı anasından doğmuş gibi temiz yapması peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmesi hasebiyle şefaatine mazhar olması gibi güzellikleri vardır.Böyle bir arınma rahmet mevsimine girenlerin geri döndükten sonra tekrar kirlenmeleri ve aynı hatalara düşmesi gerçektende acı ve kötüdür.büyük kocaman sevap belki gitmez.Ama geçmiş günahları afettirir inşallah.

Allah insanı şehvetinin şeytanın nefsin oyuncağı esiri etmesin.Günahların ve haramların mezbelesinden kirletmesin.Ebedi hayatını mahvedecek çirkin tuzaklara düşürmesin.İffet edep haya iman ve imanını zevale uğratmasın.İnsanların nezdinde kazandığı değerini düşürmesin.Haccı ibadetleri lekeleyecek insanların yüzüne bakamayacak günahlara düşürmesin.Arkadaşınız bütün mahsulatı bir anda yakmış.Onu bu işlere sevk edip rezil eden şeytani lain sonra ise bu insanı ümitsizliğe sevk ederek Allahtan belle ki ümidi kestirmiş.O zavallı insana koca dünya dar gelmiş.

Kardeşim rabbim böyle acı musibetlerden bizleri korusun. Şeytanın maskarası etmesin. İnsanın nefsi emaresinin eline bırakmasın: insandaki nefsi emare kafirdir daima kötülüğü emreden ahmaktır. Daima alacağı hazır lezzetleri düşünen bir eblehtir. Bu nefsin elinde kalan insan her türlü rezilliğe düşer.Hiç bir zamanda hatasını kusurunu yanlışını görmez.kabul etmez.Günahı utanmadan çekinmeden işler.Sıkılmaz utanmaz.Ama arkadaşınız ise ne kadar günah işlemişse hep pişmanlık göstermiş.Hatta o pişmanlığı onu artık akli dengesini yitirecek bir noktaya getirmiş.Pişmanlık hatalar onu yakıp kavurmuş akli dengesini almış.Ve hayatı ona zindan edip dar edip bunaltmış.Nedenlerin niçinlerin nasılların derbederi yapmış.Demek ki arkadaşınızın imanı var.Ve nefsi artık emareden çıkıp levvameye gelmiş ki pişmanlık duymuş.bu pişmanlık ise affa insanı mazhar eder.O çok pişmanlığı onu delirtmiş ve psikolojisini biyolojisini ve fizyolojisini bozmuş.İnşallah bu başına gelenler pişmanlığı Allahın rahmetini celp eder.Günahlarına kefaret eder.Rabbimizin tövbeleri kabulü insandan can ve nefes çıkıncaya kadardır.Bazı alimler delirme halini helak olma şeklinde ifade etmişseler de bu durum ebedi cehenneme gidecek helaket olarak değil.Aklının gitmesi şeklindedir.
Rabbimiz 100 kişiyi öldürse de pişmanlık duyduğu zaman affeder.Tarihte 99 kişiyi öldüren bir insanın kıssa sı anlatılır.Bu adam bir gün pişmanlık duymuş.Bir papaza gidip demiş ben 99 kişiyi öldürdüm.Allah beni affeder mi demiş.Papaz Allah seni nasıl affetsin deyince.O zaman bari yüzüncü sen ol diyerek papazıda öldürmüş.Ama yine pişmanlık ile başka bir alime gidip sormuş.Ben demiş yüz kişiyi öldürdüm Allah beni affeder mi.o alim.Katil adama.Senin günahların Allahın rahmet denizini bulandırmaz.Pişmanlık duyduktan bir daha işlememek üzere rücu ettiysen affeder demiş.Ama buralardan uzak iyilerin yanına git.Kötü çevreyi ırak demiş.Giderken yolda azrail canını almış.Azap melekleri ile rahmet melekleri gelmiş.O benimdir demiş ötekiler benimdir demiş.O zaman ölçelim iyilere yakın ise rahmet meleklerine kötülere yakın ise azap meleğine verilecek denilmiş.hakikaten o adam kötü adamlara daha yakın mesafede ölmüş.Ama Allah onun pişmanlığını bildiği için.Arza emretmiş.Arz yani toprak iyilerin tarafına yaklaşmış.Ölçmüşler iyiler tarafında olduğu için rahmet melekleri alıp beden ve ruhunu götürmüş.

İşte kardeşim Allah işte kullarına böyle rahmet eder. Allah affeder mi diye düşünmeyin. Allahın rahmetinden sadece Müslüman olmayanlar ümit keser. Rabbim inşallah onun o musibetine karşılık onu affeder. Günahına kefaret eder.Aklı melekelerini yitirmiş kafayı yememiştir inşallah.Rabbim bu musibetlerden kendimize ders çıkarmayı nasip etsin.Dakikalar saatler içerisinde işlenen bir günahın pişmanlığı perişanlığı acısı kederi felaketi ve gözyaşı ve helaketi bir ömür sürüyor.Akıllarda dillerde ve kalplerde iz bırakıp unutulmuyor.Rabbim şeytanlaşmış kadınların iblisleşmiş insanların sıradanlaşmış günahların basitleşmiş haramların şerrinden belasından fitnesinden korusun.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: