try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Tesettür Kadını Özel Kılar

Tesettür kadını tüzellikten sıyırıp özel kılacak bir örtüdür. Çünkü tesettür ile kadın kendini basitlikten ve bayağılıktan kurtarıp, herkesin her dakika mahremiyetine ulaşmaktan uzaklaştırır. Avret denilen mahrem yerlerini çirkin gözlerden akıllardan hayallerden saklayıp sakındırarak onu korur.Tesettür bir evin perdesi gibidir. Nasıl ki, perdeler evin gizli hallerini örter mahrem hallerini yabancılardan korur ve herkesin o evin içerisini görmesini engeller.Öylede tesettürde kadının mahremlerini gizli değerlerini yabancılardan koruyup kollar.Onun için bir perde hükmüne geçer.Avretini ve edep yerlerini perdeler.

Tesettür bir insanın sırrı gibidir. Nasıl sırlar gizli kaldıkça değerledir. Açığa çıkıp herkesin diline düşmez. Öylede tesettürlü kadında avretlerini eşinden başkasına açmadığı için avretleri değerledir. Herkesin hayaline eline diline düşmez.Ellerde dillerde ve hayellerde ucuz meta ve mal olmaz.

Tesettür Bir malın ambalajı gibidir. Nasıl ki ambalaj sayesinde ürünün lezzeti değeri kalitesi korunur ve ambalaj ürünün bozulmasını önleyip taze tutar. Öylede tesettür dahi kadın için bir ambalaj olup o kadının çirkin gözler tarafından bozulmasına engel olur. Çirkin bakışlar ve nazarlar yüzünden taciz ve tecavüz enfeksiyonları kapmasına engel olur.

Tesettür kıymetli zinetleri saklayan kasa gibidir. Nasıl ki Paha biçilemeyen altın, mücevher ve elmas gibi kıymetli mallar çalınmasın diye sağlam kasalarda gizlenir. ve Muhafaza edilir. Öylede tesüttür dahi kadının avretini ve bedenini saklar ve şehvet haramilerinden, hain gözlerden, alçak bakışlardan ve sapıklardan korur. Namusunun çalınmasına engel olur.

Tesettür kapalı bir zarf gibidir. Nasıl ki kapalı olan zarfları sadece sahibi açar ve içerisindeki gizli ve mahrem bilgileri okur. Öylede tesettür dahi sahibini kapalı zarf gibi koruyarak her kesin gizli mahremlerini özel yerlerini okumasına engel olup kendisini sadece sahibine okutturur.

Tesettür zimmetli ve tapulu bir ev gibidir. Nasıl ki herkes o zimmetli malı kullanamaz o zimmetli eve gelip yerleşip ,yaşayamaz. Öylede tesettür dahi kadının değerlerini mübarek bedenini ve edebini ve hayasını koruyan bir zimmetli mal gibidir. Tapulu bir ev gibidir. Herkesin kullandığı bir otel ve ortalık malı değildir. Bedeni üzerindeki tasarruf sadece eşine aittir.

Tesettür kıymetli ve değerli bir mal gibidir. Nasıl ki kıymetli olan malın değeri çok olur ve herkes tarafından satın alınamaz. Öylede tesettür dahi sahibini kıymetli bir mal meta hükmüne getirin herkesin eline düşmesine engel olup ulu orta satılmasına mani olur. Bugün medeniyetin çarşısında en değersiz mal ve meta olarak kadının çıplak bedenin satılması tesettürsüzlük yüzündendir.

Tesettür bir zırh bir siper bir kale gibidir.Nasıl ki siperler zırhlar ve kaleler düşman hücumuna karşı korunak sığınak olur.Öylede tesettür dahi sahibini sapkınların tacizcilerin alçakların hücumundan baskısından ve saldırısından koruyup ona bir zırh kale ve siper olur.

Evet, tesettürlü kadın özeldir. Değerlidir ve kıymetlidir. Değersiz gözlere, serseri bakışlara, yalancı gönüllere kendisini peşkeş çekmez. Haya iffet edep hazinelerini namus haramilerine, şehvet düşkünlerine ve zehirli gözlere yağmalatmaz.Şehvet haramilerinin çirkin ve menhus tuzaklarına düşmez.

Herkesin baktığı, herkesin hayal ettiği ve herkesin arzuladığı ve herkesin menhus düşüncelerine maruz kaldığı bir kadın objesi olmak nere hiç kimsenin bakmadığı arzu etmedi ve çirkin düşünceler taşımadığı bir kadın objesi nerede.Herkesin hayal yatağında gezen,herkesin uçkuruna düşen herkesin şehvetini bileyen kadın objesi olmak nerede hiç kimsenin hayal yatağında gezmeyen,uçkurlarına hizmet etmeyen ve şehvetlerini kursaklarında bırakan kadın objesi olmak nerede.

Bir kadını şehvetle arzuyla ve özlemle ve nefsanice sevmek onun değerini düşürüp alçaltacağı gibi şefkatle sevmek insafça ve vicdanca sevmek ise onu yükseltip değerini artıracaktır.Kendini ahlaktan örtüden değerden edepten namustan soyup üryan edenlerin erkeklerden bulduğu sevgi ve hayranlık hayvanca olduğu gibi kendisini yaratıcısının emrine göre manevi ahlaki olarak tesettür ile süsleyip bezeyenin bulacağı sevgi ve saygı ve değer ise nurani ve ulvi olacaktır.

Acınacak haline gülen ağlanacak haline kahkaha atan rezil haline aldırmayan,düştüğü acıklı haline sırıtan,isyan ve dalaletinin farkına varmayan ve Kuranın örtü emrini yalanlayan ve inkar eden ve ebedi gençliği ve güzelliği hayasızlık ve edepsizlik uğrunda feda eden,çağdaşlığın zelil yalanlarına aldanan,modanın rezil tasarımlarına gönlünü ve aklını kaptırıp hayadan soyutlanan iffet ve edep ve haya yıldızı olmak yerine seks yıldızı ahlaksızlık yıldızı ve hayasızlık kraliçesi olmayı tercih edenlere Allah hidayet versin.

Hz Meryemin ve Hz Fatmanın hayası edebi iffeti ve namusu binlerce senedir alkışlandığı halde ve baş göz üstünde taşınıp tutulduğu halde ve milyarların gönüllerinde iffet edep namus yıldızları oldukları halde hayasızlıkla ahlaksızlıkla çıplaklıkla ün servet nam makam değer kazanan kaç tane yıldız vardır ki binler senedir unutulmamış hatırlanmış ve manen alkışlanmıştır. Dünya cennetinde tesettüre riayet etmeyerek insanları saptırmayı tercih edip cehennem hurisi olmayı tercih edenlere Allah akıl fikir ve insaf versin. Âmin.tahkik.org

Yorumlar

insanın her aradığı şey dünya pazarında yok

Evet sorunlar problemler meseler çözümsüzlükler ve olumsuzluklar hep dünya imtihannında karşımıza her zaman çıkarcaklar.güllük gülüstanlık olmayacak hayat har zaman.ZIDLARIN CEM ETTİĞİ ŞU DÜNYADA her şey zıddı ile yaratılmış.bütün güzellikler bir yerde bütün çirkinlikler bir yerde olmuyor.bir taraf düğün bir taraf yas.bir taraf mutluluk bir taraf hüzün.bir tarafta veliler bir tarafta deliler.kiminde cehalet kiminde asalet.kimisinde ahlak kimisinde ahlaksızlık.kim zalim kimi mazlum.kimisi güzel kimisi çirkin.hepsi zıdların cevalanında çarpışıyor.dünya gözüyle görünenler sadece mülk cihetinin kışırları ve kabalıkları.asıl incelikler meleküt cihetinde gizli.meleküt alemini mülk aleminin perdesi kapatmış.bütün güzllikleri cennet için gizlemiş.bütün sıfırlar cennet için saklanmış.sıfır hata.sıfır günah.sıfır üzüntü.sıfır gözyaşı.sıfır acı ve keder ve elem.sıfır endişe.
şu imtihan dünyasında bizlere sabır tevekkül teslimiyet ve iman düşüyor.en zenginden fakire kadar en meşhurdan ünsüze kadar en büyükten küçüğe kadar kime sorarsanız sorun ukdeleri istikleri arzuları beklentileri arzuları özlemleri emelleri istekleri vardır.nefis ve şeytan olduğu sürece insan doymayacaktır.bütün halı hazırdaki isteklerini verseniz de bir zaman sonra ünsiyet ve ülfet peyde ettiği için yenilerini isteyecek talep edecek bekleyecektir.
mealesef istediğimiz her şeyi alacağımız bir pazar yok dünyada.o pazar ahirette ve cennete.
şu unutulmasın boşanmakta helal evlenmekte helal yaşamakta helaldir.sadece karar kavşaklarında yapılan hatalar vardır.bu hataları asgariye indirmek için dikkat etmek gerekir.tedbir temkin gerekir.sadece teslimiyetin tevekkülün sadakatin ölçüsünü iyi ayarlamak gerekir.kendini zulümde bırakmaya devam etmek zülümdür.her işin fazilet kemalat noktası sabırdır.tahammüldür.elinizden hiç bir şey yapamayacağını düşünüyorsanız. o zaman sabır düşer.güzel allahın seveceği bir sabır.
ama uşu unutulmamalıdır ki bazen insanlarda erkek yada bayanlarda olan bazı kabiliyet ve istidatlar eşlerin çabası gayreti ile ortaya çıkar.eksiklikler tamamlanır.yok açığa çıkmıyor ise yapacak bir şey yok.yine sabır giriyor devreye.vesselam.

Re: Tesettür Kadını Özel Kılar

şimdiki erkekler bu haya iffet ve edep timsali hanımları anlayabilecek kalibrede değil!daha geçenlerde bir cemaat mensubu olan genç bir erkeğin şöyle bir söz söylediğine bizzat şahit oldum:
"insanlar şehvet hisstmedikleri biriyle nasıl evlensin ki?"dedi.şimdiki erkekler kusura bakmayın ama tabir yerindeyse:biraz kaşarlaşmışlar.bi tanesi akrablarımız vasıtasıyla benimle evlenme görüşmesine getirilmiş.getirilmiş diyorum çünkü zorla başına silah dayayıp benimle görüştürülüyor gibi bir hali vardı.bana aynen şu lafları söyledi.ben sadece oturdum dinledim.

"benim kredi borçlarım var"dedi.bende eee napıyım der gibi suratına baktım.evlenirsem o borçları beraber ödeyecekmişiz(!)bende dedim ki(e tabi bi oduna böyle şeyler açıklanmaya çalışılmaz ama ben açıklamaya çalıştım...)"ben kızım çalışmak zorunda değilim,Allahü teala kadınları ev geçiminden muaf tutmuş,işyerinde bize nikahı düşen erkekler olabiliyor ve bu kadın fıtratını rahatsız eder"dedim.ve bana şöyle cevap verdi:
"ben senin hamalın mıyım?(o benim hamalım mıymış?hanımının çocuklarının rıskını temin etmeye çalışmak,onları geçindirmek hamallıkmış(!) yani ona göre)şimdi ben hiçbir bayanın işerindeki erkeklerden rahatsız olduğuna şahit olmadım.sizin gibi kızlar istiyor ki,kocası bütün gün çalışsın,hanımefendi de kendisi evde otursun,herşey ayağına gelsin istiyo"dedi....tabi aslında bu adama değilde bu adam müsveddesini karşıma getiren büyüklerime kızmam gerektiğini anladım.sanki bende hemen hazırdım,koca koca diye ölüyodum(!).bende hemen sana olur diyecem dimi(!)

CVP:Re: Tesettür Kadını Özel Kılar

Öyle adamlar kendilerine layık birini bulacaktır da, bir de bizim hanımı sahip çıkan çalıştırmak istemeyen erkeklerin çektiği çile vardır..

Kadın, kadınlığından habersiz. Beyefendi zaten hamal gibi çalışır eve gelir bir de eşinin suratı turşu gibi. ottan sorunlar. ne kanaat, ne şükür ne de teşekkür.. nankörlük diz boyu.. ev leş gibi, sofradaki yemek hanımefendinin zevkine göre, kucağına fırlatılmış bir çocuk akşama kadar ben baktım sıra sende.. yetmez anan şunu dedi, halan şöyle dedi, teyzen böyle yaptı.. makinalı tüfek gibi.. bütün sülale taramadan geçirilir

hayat, aradığını bulamayanlarla bulduklarının kıymetini bilemeyenlerle dolu..

imtihan dünyası

Re: CVP:Re: Tesettür Kadını Özel Kılar

ben size evlilik öncesi aşamadan bahsediyorum.siz bana evliliğinizden bahsediyosunuz...yani artık ok yaydan çıkmış,fırlatılmış,herşey olup bitmiş.ondan sonra da ben bunu beğenmedim diyosun utanmadan....hem ben çok şanslı olduğumu bile düşünüyorum.o görüştüğüm adamla bir daha asla görüşmeyeceğim ve bana niyetini açık açık söyledi.ya evlendikten sonra bunları söyleseydi?bizim bir akrabada yeni öğrendiğime göre,nişanlılık dönemindeyken düğün masrafı için ailesinin parası olmadığından bir işte çalışıyordu.nişanlısı da ona şu lafları söylemiş:"bizim oralarda kadınları çalıştırmazlar!biz kadınları çalıştırmayız"deyip hava atıyormuş bizim akraba kıza.neyse evlenmişler ve aradan fazla zaman geçmeden de çocukları olmuş.nişanlıyken "bizim oralarda kadınları çalıştırmazlar"diyen adam,nedense evlendikten sonra bu kızcağıza,çocuğu yeni doğmuş olmasına rağmen "ne evde oturuyosun git çalışsana,boş boş böyle evde mi oturacan hep"diye çalışması için gözünün içine bakıyormuş....nişanlısına "bizim oralarda kadınları çalıştırmazlar biz kadınları evde oturturuz"diye hava atan adamın evlendikten bir ay sonra kendi kız kardeşi çalışmaya başladı.görüyorsunuz işte erkeklerin fikirleri ne kadar da oynak...ne kadar da hemen fırıldak gibi değişebiliyor.salak kadınlar akıllı adamları kendine çeker..evrende böyle bir çekim kanunu var bence.o kadını sana zorla mı verdiler almasaydın.niye aldın yukarıdaki beyefendi?kendi adamlığınızı önce bi sorgulayın bence.hem yeni çocuğu olmuş bi kadından ne bekliyodun ki?her akşam sana ziyafet mi verecekti?küçücük bi bebeğe bakmayı siz erkekler çok kolay sanıyosunuz dimi?hem ben artık şu masala inanmıyorum:"erkekler çalışanmayan kadın ister".böyle birşey yok bence.bu bazı abaza tipli erkeklerin saf kızları tavlamak için kullandığı bi numara...güya "bak ben sana sahip çıkarım,korurum kollarım"mesajı vermeye çalışıyolar.insanlar bence aniden değişebilir.hayatın ne getireceğini bilen var mı içinizde?kariyer sahibi bi kadına kimse bişey yapamıyor.para herkesi susturur merak etmeyin.erkekleri bile...
hem madem ki öyle adamlar hakettiği gibi bir kız bulacaksa neden sizin gibi adamlar yukarıdaki anlattığınız gibi "kadınlığından bi haber"kadınlarla evlenmiş?sen adam gibi bi erkek olsaydın o kadın da kadın gibi olurdu zaten.size az bile yapıyo o kadınlar.ben olsam daha beter ezerdim.bence kadınlar çalışmalı.kendini bir erkeğin vicdanına bırakan kız ömür boyu ağlamaya mahkumdur.hiçbir kız bir erkeğin altını toplamak zorunda değil!hem nedense artık bana herhangi bir şirkette mini etekli makyajlı çalışan bir kız bir ev hanımından daha namuslu gelmeye başladı.hiç değilse ev hanımı olan çirkefler gibi bir erkeğe yapışıp hayatlarını o şekilde sürdürmüyorlar.alınlarının terini kazanıyorlar.bir kadına ve çocuklara bakmak zorunuza gidiyosa neden evleniyosunuz ki?sen kadını sadece eti teni güzel diye al.ondan sonra da "bu kadın bana itaat etmiyor saygısız"de.sen önce evlenirken ne niyetle evlendin onu bi sorgula.hem kadınların ne yaptığından size ne?niye onları bu kadar fazla gözlemliyorsunuz ki?senin karın da senin imtihanın o zaman otur sabret.

Tebrikler...

Çok güzel Özetlemişsin.. Ancak bu kadar güzel anlatılırdı...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: