try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Karışılıklı rıza ile zina

Merhaba Hocam, Allah (c.c)'ın affına sığınarak size kafamı çok karıştıran bir sual sormak istiyorum. Şimdi bekar biri (erkek/kız gözetmeksizin) evli bir çift ile karı ve kocanın izni dahilinde eşlerden birinin yetersizliği dolayısı ile cinsel münasebete girerse bunun hükmü nedir? Altını çizerek söylüyorum. Karı ve kocanın rızaları olursa bu da zina mıdır? Zinaysa bunun hükmü nedir? Şimdiden Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti,bereketi ve mağfireti tüm inananların üzerine olsun..

Yorumlar

Zina Fiilinin Karşılıklı Olması Onu Meşru Kılmaz.

islamda bazı hükümler vardır ki karşılıklı rıza dahilinde olur.Bu hükümler daha çok idari ,iktisadi veya içtimai hayatın bazı alanlarında olur.Ama böyle bir fiilde eşlerin karşılıklı rızası olması işlenilen fiili meşru kılmaz.Çünkü men edilen fill cenabı hakkın kesinlikle yasak kıldığı bir fiildir.Karşılıklı rıza dahilinde kendince ne türlü şartlar öne sürülürse sürülsün bu yasağı meşru kılmaz ve helal etmez.Hele ki eşin rızası dahilinde bir çift ile yapılması işin zaruret halinden çıkıp hayvani veya nefsani bir fantezi yada sapkınlık şekline girdiğini gösteriyor.
Karşı tarafta cinsel olan eksikliği gidermek için bir çok yöntem ve yol vardır.Mesela ilaç tedavisi yada hormon tedavisi vs. gibi yollar deninir.Eğer bunlar ile giderilmeyecekse ve iki taraftan birisi mağdur olacağını beyan ederse öteki tarafın eşini rızası dahilinde boşaması gerekir ki,bir gün karşı taraf şeytana uyup nefsine yenilip yada anlık bir gaflete düşüp eşini aldatıp zina fiilini işlemiş olmasın.

Yoksa karşı taraflar razı eşim razı ben razı olduktan sonra Allah kim oluyor karışıyor denilse bu sapkınlık isyan olur.İşlenilen fiil maalesef zina oluyor ve sadakati kırmış oluyor.Onların razı olduğu fiili cenabı hak meşru olmayan bir yol ile giderilmesini men edip yasak etmiştir.Hatta evli çiftlerin bunu rızası dahilinde yapması ve beyan etmesi başkalarıyla yapması fuhuşa girer ve recm denilen cezayı kesp eder.

Böyle bir fiil vicdanen insanen dinen ve ahlaken zaten haramdır ve men edilmiştir ve yasaktır.Böyle bir tuzaga düşenler ihtiyaç veya zaruretten ziyade şeytanın tuzağına düşüp aldanmıştır.Nasıl olsa eşin eksik ihtiyaçlarını gidermek için alternatifler bulmasın düşüncesi şeytani bir düşüncedir.Ve eşin ben zayıf birisiyim ve seni mutlu edemiyorum bu eksikliğini başkalarıyla giderelim diyerek aldatır.Kendisini boynuzla koca bir kavat yapar eşini de ahlaksız ve zevklerin kurbanı yapar.
Hele eşler birde İslami imani ve dini bir alt yapısı var ise bu daha büyük ve korkunç bir eylemdir.Çünkü cehennem ateş azap hesap derdi olmayan insanlar zaten bu tür sapkınca işleri umursamazlar yada gafildirler.Amma inançlı olduğunu söyleyen insanlar bilir ki zinanın her türlüsü yasaktır.Men edilmiştir.Kötülenmiştir.Helal zevklere helal yol ile hizmet edilir.

İslami kaynaklarda yada insani kaynakların hangisinde böyle bir şeye cevaz vardır. Bu tür fetvalar arama yada yollara başvurma olsa olsa şeytan nefis heva gafil eşlerin buldukları hayvani zevkleri tatma heyecanları yaşama dürtüsünü hayata tadbik etme hareketidir.Alacağı üç beş kuruşluk lezzeti düşünüp mukaddes olan değerleri feda etmektir.Böyle bir şeye girşmeyi bırakın aklına getirmek diline getirmek bile insanı insanlıktan atar.

Acaba eski ümmetlerin helakları niye oldu.Kuran onların helak olmalarını anlatırken içerisine düştükleri sapkınlıklardan bahseder.Allahın ve mahlukatın namusuna dokundukları için yaptıkları sapkınca fiillerden dolayı helak edildiklerinden bahseder ve haber verir.

Bu çirkin fiil ve işlerde bu sapkın ve yasak durumlarda bu ahlaki ve dini mahveden ve değerleri alçaltan işlerde herkes razı olsa Allah razı olmazsa ne kıymeti olacaktır.dört kişinin razı olması bu işi helal eder mi.kocanın yada karının razı olması bu işi mübah yapar mı.

Hem böyle bir çirkin fiile rıza gösterip bu şekilde nikahlı eşini başkasına peşkeş çekip bu işten lezzet alan insan insan değil hayvandır.Çünkü böyle bir fiili eşlerin birbirine teklif etmesi ahmakça bir hareket ve iştir.Bir insan eşini nasıl göz göre göre birilerine hangi maslahat için peşkeş çekebilir.Kadın gidip kocasından gizlice yapsa anlarsın ki tamam eşin haberi yok yapıyor.Ama koca bilecek teşvik edecek razı olacak ve bundan lezzet alacak.Bu iş insani bir eylem değildir.

İnsan kendisine emanet olan bedeni hayatı iffeti namusu istediği gibi paralatamaz.O emanet ona verilmiş ki hayırlı iyi işlerde kullanılsın diye götürülüp adi basit alçak zevklere kurbanı edilip üç kuruşluk lezzetler için değerlerdin dinden namustan rüşvet verilsin için değildir.

Bu işler hep şeytanın akla attığı nefsin kalbe attığı çirkin meyelanlardan çıkar. Eşini yetersiz gördürme ve başka alternatifler arama nefsani ve şeytani bir sapmadır.Bir eşin eşiyle cinsi münasebetinin kısalığı yada azlığı eksiklik değildir.Bu eksiklik farklı takviyeler ile giderilebilir.Durum böyle ise giderilmesine çalışılmalı.Amma böyle bir şeyi bahane bulup farklı mecralara sapılmış ise bu durum vahimdir.

Eğer bu fiili yapan insan saf ise eşine aldanıp yapmış ise yada cehaletin kurbanı olmuş ise o zaman tövbe etmeli.Eşini başkalarına peşkeş çeken eşle ise eğer cahil değilse ilişkisini kesmelidir.Elmas hazinesi kıymetindeki eşinin namusunu başkalarına üç beş kuruşa satan eşlerden ne hayır gelebilir ki…..Karşı tarafta olan cinsel yetersizlik değil vicdan ,iman ve ahlak ve insaf yetersizliğidir.

Bizde yine altını çizerek söylüyoruz ki yapılan iş rıza dahilinde bile olsa zinadır. Çünkü dinimiz göz zinası,el zinası,kulak zinası ve beden zinası diye bölümlere ayırmıştır zinayı.Burada hepsi mevcuttur.Yapılan ayrıca büyük zinadır.Zorla olsa haydi cebir ile oldu denilir.Yine zina olsa da mağdur için kurtuluş yada kolaylık vardır.Amma isteyerek keyifle ve istekle olmuş ise bu ağır zinadır.Dört kişide zinakar olmuştur.Neticeleri İslami devlet olmadığı için recm yada hapis olmaz.Geriye kalan ya boşanma olur yada tövbe ve istiğfar olup nikah tazelenir.Vesselam.

Olur mu öyle şey!!!?

Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki: Cenab-ı Hakkın sana in’âm ettiği vücudun, cismin, âzaların, malın ve hayvânâtın ibâhadır, temlik değildir. Yani, istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibâha etmiş. Senin gibi, idare etmekten hakikaten âciz ve tedbirden cidden câhil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü, mülk olarak verseydi, idaresini sana bırakmak lâzım gelirdi.
Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere mâlik olabilirsin?
Madem sana verilen hayat ve hayatın levâzımatı temlik değil, ibâhadır. Elbette ibâhanın düsturuyla hareket etmek lâzımdır. Yani, nasıl bir zat, ziyafete misafirleri dâvet eder. Onlara, meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibâha ediyor, temlik etmiyor. İbâha ve ziyafetin kaidesi ise, mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zâyi edemez. Eğer temlik olsaydı, yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi.
Aynen bunun gibi, Cenab-ı Hak sana ibâha suretinde verdiği hayatı intiharla hâtime çekemezsin, gözünü çıkaramazsın ve mânen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hâkezâ, kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazâtı harama sarf etmekle mânen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tâzip edip katledemezsin. Ve hâkezâ, bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerîm-i Zülcelâlin kavânîn-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir.
Said Nursî

Üstad Hazretlerinin de bu mektubunda belirttiği üzere bize ait olmayıp Allah'a ait olan maddi manevi cihazlarımızı biz kendimiz için dahi olsa Malik-i Hakikisi'nin rızası dışında harama sarf edemeyiz. O nasıl gavat bir eşmiş ki karısının başka bir erkekle zinasına razı oluyormuş. Allah ıslah etsin. İnsan eşini başka biriyle nasıl paylaşır? Aklım almıyor. Nasıl bir zamanda yaşıyoruz Allah'ım.. Aşufte kadın da istese gavat erkek de istese üçü namussuz da istese OLMAZ!!! Bu soruyu soran şahsın ruh halini düşemiyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın.

Re: Olur mu öyle şey!!!?

öbür dünyada da Allah'a desinler o zaman,"biz birbirimizden razıydık,Sen kim oluyorsun?"tövbe tövbe ,bide sonda demiş Allahın rahmeti bereketi üzerinize olsun,bütün inananların üzerine olsun diye.ama büyük günahlardan olan zinayı daha bilmiyor,bu nasıl bi iman?nasıl diliniz eliniz varıyor bunları sormaya yazmaya?eğer herkes her organını istediği gibi kullansaydı hayvandan ne farkımız kalırdı?ya da şöyle diyelim;tuvaletinizi herkesin önünde yapar mısınız?bu da ona benziyor.cinsi uzuvlarınızı arada nikah olmadan başkasıyla paylaşır mıydınız?eğer her iki tarafın rızası dahilinde olursa evet cevabı veriyorsanız siz nasıl bir insansınız?hiç mi mide yok?insan utanır,içi titrer,bunun hesabını Rabbine nasıl vereceğini düşündüğünde içi ürperir...eğer bir insanın böyle bir konuda pervası yoksa soyunu sopunu araştırmak lazım bence...babası belli mi?annesi fahişe ruhlu bi kadın mı?buna bi göz atmak gerek

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: