try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Kuran, En Güzel Nasihat Edicidir...

İnsanoğlu akılla birlikte hisleri ile de hareket etme hali olduğu için ve aciz, fakir, cahil olduğu için her zaman bir yol göstericiye, tarif ediciye ve rehbere muhtaçtır. Muhtaç olduğunun farkına varması için ve aklının ve hislerinin yönlendirmesiyle, hayatı ve hakikatleri anlaması imkânsız olduğu için Allah; yol gösterici, ihtar edici, ikaz edici ve nasihat edici olarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanın iyiyi kötüden, hakkı batıldan, yanlışı doğrudan, nefisi şeytandan ayırması için akıl sahibi Peygamberler ve hikmet dolu kitaplar göndermiştir. İnsan bu akıl sahibi ve hikmet dolu Peygamberlerden ve kitaplardan istifade ettiği zaman hayatını, aklını, ömrünü ve yaşamını istikamet içerisinde geçirir.Bu kitapların nasihatlerini ve ikazlarına ve ihtarları dinlediği zaman itidal üzere emniyet ve selamette kalır. Hayatın mahiyetini ve camiyetini ve hakikatini en iyi bilen Rabbimiz bu hayata karşı, düşmanlara karşı, ihtiyaçlara karşı insana yol gösterip, nasihat etmesi için Kuran’ı göndermiştir.

Evet insanlar için en güzel ve tesirli nasihat edici, Kurandır. İnsanın en yakını olan annesi babası hissi, cahil, eksik ve akibeti görmediği için ya da inancı eksik ve ahlaki zaafiyetleri olduğu için çocuğuna ettiği nasihat her zaman etki etmez ya da tam fayda vermez ve ruhunu tatmin etmez. Ama Allah’ın, Kuran vasıtasıyla insanlara yaptığı nasihatler, ihtarlar, ikazlar tam tesir eder. Kalbini, aklını, fikrini, insafını tam açar. İnsana o kadar tesir eder ki; o insanları, Allaha dost eder ve yakın eyler. İnsan, Kuranın nasihatlerini dinleyerek ilme, esrara, nimete ve saadete kavuşur. Kuranın hikmet dolu nasihatlerini dinleyen milyanlarca milyarlarca insan vardır ki evliya denilen, esfiya denilen, muhakkik denilen, sıdık denilen makamlara gelmişlerdir. Kuranın nasihatlerini dinlemeyenler ise firavun, nemrut gibi azgın cebbar birer zalim, asi, isyankar ve zelil olmuşlardır.

Her asırda insanlara; Peygamberlerin, alimlerin, velilerin diliyle bazen de meleklerin diliyle nasihat eden Kuran, o insanları iyiliğe, hayra, doğruluğa, hikmete, adalete ve hakkaniyete çağırmaktadır. Her kesime, her insana hastasına, gencine, kralına, zalimine, akılsızına, akıllısına, zekisine, amirine, vazifelisine her kesime anlayacağı lisanlarla hitap eden ve nasihet eden Kurandan daha güzel, etkili, hikmetli nasihat edici yoktur olamazda! Toplumdaki nasihat ediciler olan insanlar, meslek erbapları nasihet ederken söylediklerini yapmazlar, tutmazlar ya da hissi davranırlar ya da inkarcı olurlar ya da fıtratı iyi bilmezler ve eksik, gedik, yanlış, batıl efkarlarından nasihat edebilerler. Ettikleri nasihat etkili, tesirli, samimi, ihlaslı olmayabilir. Ama Allah ve Rasülleri ve onun yolunda gidenlerin Kuranı vasıtasıyla ettikleri nasihatleri daima etkilidir. Çünkü söylediklerini yaşadıkları için ve amel ettikleri için ve imanları tam olduğu için Rabblerinin bildirdiklerini insanlara söydekleri için her kesime tesir eder. Kuranın bir mucizesi budur. Her kesime, mesleğe, erbaba ve topluma akımları miktarınca anlayacakları kadar bazende temsil ve teşbihle nasihat eder, onları ikna eder, onların batıl fikirlerini çürütür. Onlara hakikati doğru yolu gösterir.

Hiçbir düzen, fikir, ideoloji ve sistem ve kitap; Kuran kadar etkili, esirli, kalıcı ve mükemmel bir tarzda insanları irşat edip, onlara tesir edip, insafa, imana, vicdana, adalete getirmemiştir. Hiç bir kitap insanlar tarafından bu kadar hüsnü kabul görüp, takdir edilip, sevilmemiştir. Hiç bir kitap bu kadar taze ve yeni inmiş gibi etki ve tesir vermemiştir. Hiç bir kitap Kuran kadar insan yetiştirmemiş, devletler, milletler, sistemler tesis ettirmemiştir.

Kuran, öteki kitaplar gibi batıl efkarlardan, ilimle çalışarak ortaya çıkmış değildir. Ezel ve Ebed sultanı olan Rabbimizin muradı ilahisi ve ezeli kelamıdır. Haktan halka insanlara gelmiş bir hediye, yol gösterici, nasihat edici, kurtrıcı, saadet ve mutluluk vericidir. Öteki kitaplar gibi geçici, batıl, çürük, mutluluk ve saadetler vaadetmek yerine ebedi, sonsuz, kalıcı bir mutluluk ve saadet temini için gelmiştir. O bilinmeyen, merak edilen, öğrenilmesi istenilen hakikatlerle doludur. O insanın fitratına tercümanlık edip, ebedi arzularını tatmin edecek bilgiler ve maddeler içerir. O hikmetli kitap, akılları hikmete, şehvetleri iffete, gadapları ise şecaate davet ederek ona sıratı mustakim yolunu gösterir. O hikmetli kitap, nasihat ettiğini ilahi canibden eder. Nasihati eden kullarını tanıyan Yaradan, onların saadetini isteyen, onlara acıyan, merhamet eden, kendisini tanıtıp onları ebedi saadete mazhar etmek isteyen Zattır. Her şeyi gören, bilen, işitin, yaratan, rızkını veren, yaşatan ve öldüren Zattır. Ahireti, cenneti yaratan Zattır. Ebedi, sonsuz mutluluk saadet kapısını açacak olan Zattır. İnsanları nefislere, şeytanlara karşı uyaran, ikaz eden, ihtar eden Zattır. Ona ebedi arzularını, isteklerini verecek olan Zattır.

Nasihat edicilerin en hakikatlisi, güzeli ve hikmetlisi olan Kuranı dinlemeyen, okumayan, ilgilenmeyen insanlar kimi dinlerse dinlesinler; dinledikleri, kulak kabarttıkları, insanların vereceği nasihat eksik, gedik ve nakıs olacaktır. Etkisi, tesiri, hakikati Kuran gibi olmayacaktır. Her şeyi kuşatıcı, bilici, görücü olmayacaktır. Fıtratın arzuları, isteklerine göre olmayacaktır. İçerisinde hikmet, hakikat olmayacaktır. İçerisine batıl efkarlar katılacaktır. Hissi ve duygusal olacaktır. Gaybi hakikatleri olmayacaktır. Fıtratın arzu ettiği, istediği, bildiği işler olmayacaktır.

Büyüklerinin, kitapların, babaların nasihatini bir dinleyenlerin kulak kabartanların, Kuranın nasihatini binler dinlemesi zaruridir. Ölümden, hayattan, vazifeden dünyaya neden geldin, nereye gidiyorsun, niçin gönderildin, vazifen nedir gibi hakikatlerden haber veren ölüm sonrası ne olacak, nereye gidecek, kim ne kazanacak, ahiret hayatı nasıl olacak, cennet nasıl olacak, cehenneme kimler gidecekten haber veren ibadet, kulluk nasıl yapılacak, kul olunacaktan haber veren Kuranı dinlemek zaruredir. Dinleyen kazanır ve saadete erişir Dinlemeyen insan şekavete, zarara uğrar… Dost isteyene Allah, nasihat isteyene ölüm yeter denilmesi bunun içindir. Hakiki dost olan Rabbimiz bizi yanıltmaz, şaşırtmaz, uyutmaz, kandırmaz. Bize dosdoğru, hakikatli yolu gösterip, bize merhamet eder. İlahi, ebedi, sonsuz hayatın anahtarı, kapısı, keşf edicisi olan Kuranı dinleyip ebedi saadeti, mutluluğu, gehnçliği kazanan kullardan olmayı Rabbimiz nasip etsin

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: