try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

ÇOCUĞUM CEMAATÇİ VEYA TARİKATÇİ OLDU DİYE KORKMAYIN.

Dini mübine cemaat ve tarikat adı altında hizmet etmeye çalışan kesimlere karşı yüzyıllardır bir karalama hareketi içerisinde bulunan ifsatçılar,din düşmanları ve münafıklar her yolu ve yöntemi denemekten geri kalmayanlar zamanımızda da cemaatler ve tarikatler çocukların beyinlerini yıkıyorlar onları evlerinden uzaklaştırıyorlar çocukları bombacı yapıyorlar diyerek aileleri islamdan ve kurandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar.Çocukların dini eğitimi ve ahlaki eğetim almasının önünün kesmeye çalışarak kendi alçak ve sefih medeniyetinin uyutucu hevasatlarıyla ve fantezileriyle beslenen dinsiz ve ahlaksız dinin kaydı altında olmayan nesillerin yetişmesi için çabaliyorlar.Bu kesimlerin ifsat ve bozma harekatlerine karşı panzehir görevini yapan cemaatler ve tarikatlar yüzyollardır alimlerin,müçtehitlerin ve gönüllü sermaye sahipleri vefedakar insanların sayesinde ahlakı ve imanı ayakta tutuyor.Dini mübinin bugünlere gelmesi ve bizlere ulaşmasında onların yaptığı hizmetler fedakarlıklar ve çabaların payı büyüktür.Dini bugün yaşıyorsak ve inanıyorsak ve Müslüman ise hep onların sayeisindedir.Eğer Musabın ve Hamzaların kanları uhudda akmasaydı,Ömerlerin fedakarlıkları olmasaydı,imam azamların,şafilerin ilimleri olmasaydı,imam gazalilerin,rabbanilerin ve abdulkadirlerin gayretleri olmasaydı,emevilerin,Abbasilerin ve at sıortında ömrünü geçirip ilayi kelimatullah için çırpanan padişahların himmetleri olmasaydı,dinsizlik ve imansızlık asrında gelen ve dini mübinu yeniden ihya eden bediüzzaman hazretlerinin,Mehmet Akifelerin,Süleyman Hilmi hocaların,şeyh saaidlerin çabası olmasaydı dini mübin bu zaman bizlere ulaşmazdı.nasıl bu din kalıçların,kanların,malların,canların,kanların,hayatların islama ve kurana feda edilmesiyle bu günlara geldi,bizlerin yardımıyla himmetiyle fedakarlıklarıyla,çabalarıyla ve kanlarıyla dahi bizden sonraki nesillere gitmesi gerekir.onlar nasıl dini mübun için fedakarlık ettiler bizlerin dahi malımızla ,canımızla,kanımızla evladımızla fedakarlık etmemiz icap ediyor.Bu kutsal ve hak dini bizden sonraki nesillere aktarma görevini üstlenen ehli beytin nurani silsilesini devam ettiren hocaları,şeyhleri ve gavslara ve alimleri kuvvet vermemiz gerekir.Dine hizmet veren ve islamı yaşatmaya ve yaymaya çalışan ve hayata hakim kılmaya çalışan,kuran ve sünneti yaşam tarzi olarak benimsetmeye çalışan bu kesimlere karşı destek olmamız gerekir.Dini mübine hizmet etmek isteyen yerlere karşı önyargısız olarak davranmamız gerekir.Onların bu din için büyük fedakarlıklar yaptıklarını hayatlarını,ömürlerini bu yola adadıklarını görmemiz gerekir.

Bugün anarşizmin,kötülüklerin,ahlaksızlığın kol gezmesinin ,canın ve malın ve ırzın toplumda kalmamasının en büyük sebebi din eksikliği ve ahlak eğitiminin olmamasıdır.Bu eksiklikler yüzünden neredeyse ülkemizde cinayetler,hırsızlıklar,uyuşturucu kullanma yaşı,ahlaksızlık yaşa,alkol kullanma yaşı,adam öldürme,taviz ve kecavüzler,yolsuzluklar ve gasplar dakikalara düşmüştür.Hiç kimse çocuğunu tehlikelerden koruyamayacak hale gelmiştir.Çocuklarına eğitim vermemekte çocukların azgınlaklarının ve taşkınlıkların önü alınamamaktadır.İlköğretimden tutun ta ünevirsetiye kadar çocukların çoğunlu udinden bi haber yaşıyor.Çocuklarda bencillik ,ahlaksızlık ve merhametsizlik baş gösterirken ahlak,merhamet,hürmet ve yardımlaşma duyguları ölmüş.Çocukları kontrol altında tutmak zorlaşmış.Onları kötü alışkanlıklardan korumak imkansız hale gelmiş.Küçücük hamile kızların,alkoliklerin sayısı,tecavüze uğrayanların sayısı,uyuşturucu kullananların sayısı artımş.Hapishaneler ve hastaneler ve kabristanlar hep gençlerle dolmuş,Ahret inancı zayıf olduğu için toplumda hak ve hukuk kalkmış.Namusların mukaddesatlığı gitmiş,Irzların payimal etme cesaretleri artmış.Kötülüklerin önünü almak için kanunlar aciz kalmaya başlamıştır.

İşte böyle bir toplumu ıslah etmek ve düzeltmek için devreye sokulacak olan en büyük güç dindir.Dinin ıslah ediciliği olmadığı zaman,ahret inancı ,Allah sevgisi,cehennem korkusu,cennet arzusu insanların kalplerine ve akıllarına nakşedilmediği zaman o toplumda soyal içtimai hayat zehir olup mahvolur gider.Bu noktada analar ve babalar ve duyarlı insanların çocuklarını korkmadan çekinmeden ve endişe duymadan dini eğitim alacağı kuramlara yönlendirmesi gerekir.Medyanın ve ifsatçıların kara propagandalarına aldanmamaları gerekir.Bugün namazla,kuranla ve islamla tanışan genlerin büyük bir çoğunluğu cemaat ve tarikatlerin eliyle olmaktadır.Bir çok kötü alışkanlıkları buralarla tanıştıktan sonra bıraktıkları gerçektir.Bu eğitim kurumlarında yetişen çocukların ailesine,çevresine,milletine daha hayırlı olduğu bir gerçektir.

Sual edip derseniz: Okullarda zaten din dersi var, camiler var, diyanet var oraya gönderirim çocuğumu niye cemaat ve tarikata gitsin. Bizde deriz ki, bu sayılan kurumların verdiği eğitim sınırlıdır. Okullarda din kültür ahlak dersİ vardır. Ama içerisinde din namına verilen hiçbir şey yoktur. Diyanetin yaz kursları vardır. Yaz bitince defteri kapatırlar.Camiler derseniz namaz bitince kapıyı kapatırlar ve giderler.Ama cemaat ve taikatlerde kapılar 12 ay boyunca açıktır.Ve en büyük gaye imanlı ve temiz nesiller yetiştirmektir.Buralar gönüllü sermayeler ve fedakar insaların yardımlarıyla ayakta durur.Buralarda mesai mevhumu yoktur.İmana kurana ve sünnete hizmet ettikleri gibi hizmet edecek çocukları yetiştirirler.

Şunu unutmayalım ki İslamiyet aksiyon insanı ister,evden işe işten eve giden ete- süte dokunmayan, kimseye karışmayan,dini tebliğ etmeyen,anlatmayan,ulaştırmayan,yaşamayan insanlar istemez.Eğer böyle bir Müslümanlık olsaydı bu din bize kadar gelebilirmiydi.Bu dinin buralara “bana dokunmayan bin yaşasın,her koyun kendi bacağından asılır,neme lazım denilmediği için bu günlere gelmiştir.

Kafirlerin en iyi Müslüman ölü müslümandır demesi işte bunun içindir.Cihat ruhu ölmüş,mücadele ruhu ölmüş,iman gücü bitmiş,tembelliğe düşmüş bir zihniyet istedikleri için Müslümanları pasifleştirmeye ,islamdan imandan,kurandan uzaklaştırmaya çalışmışlardır.Onların bu planlarını akim bırakıp islamı ihya edecek,yaşatacak,her yere ulaştıracak nesiller yetiştirmemiz elzemdir.Herkes elini taşın altına sokmazsa,kimseler İslam için kılını kıpırdatmasa,kimseler İslam için bir şeyler yapmasa.İslam nasıl kalkınıp ,gelişecek ve insanlara fayda verecektir.Kim islama hizmet edecektir.Birilerinin Allah rızası için insanların saadeti ve mutluluğu için,hak dinin yaşanması için fedakarlık yapması gerekir.Manevi buhranlar içerisinde kalmış batı toplumlarına islamın havasanı suyunu ve vgıdasını ulaştırmak ve onları o haletten kurtarmak vazifesini birilerinin yüklenmesi gerekir.

Evet, belki ailelerin ve insanların medyanın olumsuz yayınları yüzünden bu kesimlere karşı endişeleri ve korkuları vardır. Bazı tarikat ve cemaatlerin yaptığı işlerin islamla alakası olmayabilir..Bu gibi gruplara karşı insanların daha dikktali olmaları gerekir.Kuran ve sünnete uymayan uygulamaları varsa o cemaat ve tarikatlere karşı mesafeli durulması gerekir.

Korkmayın eyvah çoçuğum cemaate girmiş,kızım örtünmüş diye.Sevinin ki o cemaatler çoçuğunuzu islamla,Aallahla,kuranla tanıştırdı.Ahlak ve haya ile tanıştırdı.Bana ahrette faydası olacak sevaplar işlemeye vesile oldular.Bizlere itaat edecek asi olmayak hale getirdiler.Bizim veremediğimiz eğetimi verdiler.Onu uysal ve terbiyeli hale getirdiler deyin…

Ama şu hakikati daima hatırımızdan çıkarmayalım;Allah dini için savaşanları,mücadele edenleri ve gayret edenleri asla unutmaz.Onları en yüksek dereceden taltif edip şüheda makamına veya alimlik makamına getirir.Onları iki dünyada da aziz ve mesut eyler.Habibine ümmet eyleyip şeffatine mazhar eder.Al ve ashaplarına dahi cennette komşu eyler.Cennetil Firdevs ve cemaliyle müşerref eyler.böyle bir ilahi iltifata karşı insanların verdikleri ne mana ifade eder.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: