try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KENDİNİ ÖRTÜLÜ ZANNEDEN GİYİNİK ÇIPLAKLAR

Peygamber efendimiz miraca çıktığı zaman kendisine cennet ve cehennem gösterilmiş. Cehennem de gördüğü azap manzaralarından biriside dünyada giyinik çıplaklar tabir edilen kadınların hayasızlığı yüzünden çektiği azaplardır..Dünyada özellikle ahir zamanda gelen bu kadınların giyimleri yüzünden erkekleri harama,zinaya ve zinaya teşvik ettiği için cehennemde kamçılarla dövüldüğünü görmüştür.bu kadınlar tarif edilirken giyinmiş oldukları halde çıplaktır.İfadesi kullanılmıştır.Bu giyinik olduğu halde çıplak olma hali ise şöyledir.kadınların giydiği daracık ve streç giysiler yüzünden yada şeffaf olan ve içini gösteren giysiler yüzünden giyindiği halde çıplak olmasıdır.Bu halde giyinenlerin giyimleri ile mahrem yerlerini elbise altında sergilemeleri ve karşı cinsin şehevi duygularını tahrik etmeleri fitneye sebeb olduğu için böyle bir tabir kullanılmıştır.Bu tarife eskiden açık saçık kadınlar girerken maalesef şimdilik bu tarife örtülü bayanlarında girdiğini esefle görüyoruz.Bu tarife ve kalıba zamanımızda bir çok örtülü kadın dahi girmektedir.
İnsanlara uyarıcı, ikaz edici, müjdeleyici ve nezaret edici olarak gönderilen Peygamber efendimizin tarif ettiği giyinik çıplaklar taifesi zamanımızda o kadar büyük bir çoğunluk meydana getiriyor ki bu çoğunluğun manevi zararı da çok büyüktür.Çıplaklığı bir yaşam tarzı olarak kabul eden bu kesimlerin değer bulma mekanizmaları otomatik olarak sanki hayasızlığa bağlanmış gibidir.Sanki çıplaklık öğesini üzerlerinde sergilemezlerse değerleri olmayacak gibi bir tevehhüme düşmüşler.sanki çağdaşlığın ölçüsü açılıp saçılmaktadır gibi bir fikre kapılmışlar.Sanki bedenlerini daracık ve streç giysiler altında açığa çıkarmazlarsa kendilerine koca bulamayacaklarmış gibi bir hezeyana kapılmışlar.Sanki çıplak gezmek çağdaşlığın ve medeni olmanın gereği gibi bir düşünceye saplanmışlardır.
Peygamber efendimizin tehditleri içerisine giren bu vaziyetteki bayanların manevi zararları büyüktür. Erkekleri göz zinasına sevk etmek,erkeklerin eşlerine sadakatini kırmak,Allahın verdiği emanet olan bedeni değerinden aşağı düşürmek bunlardan bazılarıdır.çıplaklık ile değer bulmaya çalışan bu bayanların farkında olmadığı en büyük şey onların aslında giyinik çıplaklar olduklarıdır.Giyindiği halde çıplaktırlar hadisinin içerisinde olduklarından haberleri belki yoktur.Onlar kendilerini giyinik zannetseler de aslında onlar çıplaktır.Çünkü o giyimleri hevasatları uyandırıp arzuları tahrik edip ,şehvetleri galeyana getirmektedir.Niceleri kendilerini örtülü zannetseler de onlar Allah katında çıplaktırlar.Haya perdelerini atmışlar da haberleri yoktur.En mahrem yerlerini dar esterç giysilerle ortaya saçmışlarda farkında değiller.
Bu giyinik çıplaklar hadisinin kalıbına açık ve saçıklardan sonra şimdi de türbanlı bayanlar girmeye başlaması işin vehametli boyutunu meydana getiriyor..Tesettürün zıddına bir tavır içerisine iren bu türbanlıların giyimleri darıldıkça daraldı sıkıldıkça sıkıldı inceldikçe inceldi açıldıkça açıldı saçıldıkça saçıldı.Tesettür tesettürlükten çıkıp cazibedar hale büründü.Başlar sıkıldıkça bedende sıkılmaya başlandı.Öyle bir hale geldi ki türbanlıların giyimleri açıklara rahmet okutturacak hale büründü.Artık giyimleri kendi cinslerinin bile dikkatini çekmeye başladı.Öyle bir tarz ve şekillerde giyinmeye başladılar ki giyinik çıplaklar hadisi onların üzerine tam oturdu.Peygamberin lanet ettiği kadınlar arasına girmeye liyakat kazandılar.Onlara göre ,yaşadıkları çağa göre ,sevdikleri ve arkadaşlarına göre ,ve çevrelerindeki zihniyete giyinik sayılsalar da Allah katında onlar aslında üryandır.Allahın emrettiği ve kuranda tarif ettiği şekle göre örtünmedikleri için onlar üryandır.Avret denilen mahremlerini teşhir edip elbise altında gösterdikleri için onlar üryandır.Onlar nefisleri ve yalancı ene aynalarında kendilerini giyinik zannediyorlar ama ilahi kriterlerde üryandırlar.
Belki kendilerini giyinik zanneden türbanlı veya türbansız çıplakların çoğusu vardır da giyimlerinin islama ve ahlaka uymadığının farkındalar. Örtünmediklerinin, anadan üryan gezdiklerinin farkındalar. Hayası olmayanın imanı eksik olacağının farkındalar. Kendilerini örtülü olarak görseler de ve başkalarına karşı örtülüyüm edası takınsalar da, Allah için başlarını örttüklerini ifade etseler de davaları, iddialarının ve savunmalarının içi boş kuru iddia olduğunu giyimleri göstermektedirler. Başını örtüp kısacık eteklerle,daracık bluzlarla,şeffaf badilerle örtünme olmayacağını bilerek yada bilmeyerek ilan etmektedirler.Kendilerinin örtülü olmadıklarını aksine çıplak olduklarını peygamberin hadisiyle ihbar etmektedirler.

Eğer kendisinin giyinik çıplaklar hadisinin kalıbına ve şablonuna uyup uymadığını görmek ve anlamak isteyen açık yada türbanlı bayanlar varsa iman ve vicdan aynasına baksın. Vicdan ve İslam aynası hakikati gösterir. Aldatmaz.Baş örtüp bedeni açmakla örtü olmayacağını ancak giyinik çıplaklar olacağını gösterir.dar ve streç giyinildiği zaman giyinik çıplaklar olunacağını ihtar eder.Amma Nefsin ve enaniyetin aynasında kendisine bakarsa o ayna hep aldatır. Hakikati göstermez. O kadınlar kendilerini edepli ve hayalı veya örtülü zanneder.Kendilerini çağdaş,medeni ve görgülü zanneder.Bu zanlar ile aldanır.temeli olmayan dayanağı olmayan vehim ve zanlar yüzünden manevi kayıp ve zararlara uğrar.ebedi hayatına zarar verdirir.peygamberin gördüğü kadınlar içerisine dahil olur.Allah muhafaza…

Yorumlar

tesettür:(

ya ben örtünmek istiyorum uzun bir süredir..önemini biliyorum..fakat sanki birşeyler banan sü-rekli engel oluyor..birçok arkadaşım kapandı hiç ummadıgım kişiler bile..çevremde tesettürlü yok.yani ailemde..fakat iman eksikligim oldugnu düşnüüyorum..her gün rüyalarıma giriyor vicdan azabı çekiyorum..sanki herekz bana bakacak.hiç yakışmamış diyecekelr korkusu bile var açıkcası..eger şimdi bu düşünceler içinde kapanırsam hakiki kapalı olamayacakmışım gibi geliyor..acaba zamanı daha gelemdi mi???yoksa bu düşüncelere ragmen örtünmeli miyim???kalbim çok huzursuz..lütfen bana yardım edin?

BAŞKALARI NE DERSE DESİN

BAŞKALARI NE DERSE DESİN İNSANIN EN İYİ MÜFTÜSÜ KALBİDİR O BU ŞU BEYENİR BEYENMEZ DEME ASIL BEYENMESİ GEREKEN HZ ALLAHTIR.NEFSİN VE ŞEYTAN BU HUZURSUZLUĞU KALBİNE VERİYORKİ BU ALLAHIN EMRİ OLAN ÖRTÜNMEYİ TUTMAMAN İÇİN EĞER KENDİNE ZAMANI DEYİL İLRDE DERSEN ALDANMIŞ OLURSUN RESULLULAH BUYURDU YARINCILAR HELAK OLDU.İLERDE ELBETTE GELİCEKTE BAKALIM SEN OLCAK MISIN HİÇ ZAMAN KAYBETME.DERİM ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.

Re: BAŞKALARI NE DERSE DESİN

başkaları ne derse desin diye birşey yok. bunu söyleyen kişi PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V

ÖRTÜNÜN YAKIŞIP YAKIŞMADIĞINI GÖRMEK İÇİN KURANA VE SÜNNETE BAK.

BEYAZİ KARDEŞİM:
Kardeşim insanların nefisleri hevaları yaşadıkları ortamları korkuları endişeleri tasaları kaygıları saplantıları vs gibi etkenler onun uhrevi ve dünyevi hayatının belirleyicisi olur.insanların nasipleri rızıkları kaderi ilahiyeden belirlenirken bütün bu etkenlerin içerisinde etkisi olur.kimileri babası annesi çevresi yüzünden dinde ahlakta islamda geri kalır.Kimisi korkuları yüzünden geri kalır.kimisi nefsinin hevasının tahakkümleri sonucu imanını islamını ahlakını geri bırakır.kimisi cennete layık hale gelir kimisi gelemez.kimisi endişeleri yüzünden kemalattan mahrum kalır.yapacağı hayırlı işlerin önüne korkuları endişeleri şeytanı ve çevresi daima engeller çıkarıp hıyardan imandan islamdan örtüden vs mahrum etmeye çalışır.insanın dış etkenleri ve iç etkenleri ikisi birlikte o insanın kötülüğü için çalışır.nefis alacağı lezzet kaçmasın diye çırpınır.şeytanı allahın rızalığı olmasın diye çabalar.herkes hayrının önüne engel olmaya çalışır.bu engellere karşı ise Allah engelleri aşmaları için peygamberleri kitapları nebileri alimleri göndermiştir.bu uyarıcıların ihtar edicilerin müjdeleyicilerin nasihatlerini sözlerini ihtarlarını ikazlarını uyarılarını dinleyenler ve uyanlar kemalatta fazilette iyilikte sıddıklığa veliliğe ulaşırken uymayanlar ve lakayt kalanlar isyan edenler ise cehil firavun kalmışlardır.yada ahmak ve gafil olmuşlardır.
Şimdi siz örtünmek istiyorsunuz ama çevreniz nefsiniz hevanız şeytanınız ve korkularınız ve endişeleriniz önünüze bir çok engeller çıkarıyor.Allahın peygamberin razı olduğu şeyden onların nefisleri razı olmadığı için engel olmaya çalışıyorlar.etrafınızda herkes yavaş yavaş fıtratının aslı olan örtüye dönüyor.artık insanlar hayvan nefislerinin, canavar nefislerinin, ve hevalarının kölesi olmaktan kendini kurtarıyor.Kuranın Allahın emrine uymaya gayret ediyor.Çevreniz islamı yaşamaya hakikatlere dönmeye rabbiyle barışmaya onun rahmet kereminin dairesine girmeye çalışıyor.Bu rahmetten ikramdan inayetten siz geri kalmayın.Çevrenizdeki açıklar saçıklar hayasızların çoğunlukta olduğu toplum psikolojisine aldanmayın.Sana sadece kabir kapısına kadar arkadaş olacakların ne diyeceklerine bakmayın.Rabbinin ne diyeceğine bakın.Herkes nasıl hicret etmişse sizde öyle islama imana ahlaka hayaya hicret edin.Bu milletin dinini,imanını ,ahkalını alıp yerine ahlaksızlığa,hayasızlığı,kitapsızlığı,imansızlığı verdikleri için insanlar şimdi Allaha kitaba imana ahlaka yabanileşmiş.islamiyet hayatımızdan çıkarılıp sökülüp atıldığı için insanlar islama ve imana yabancılaşmış. Herkes Allaha düşman edilmiş.Allah hayatımızdan çıkarılmış atılmış.Herkes peygambere düşman edilmiş.Allaha inanan ama inandığı gibi yaşamayan bir nesil meydana getirilmiş.Allaha şükür ki rabbiyle barışan ona kul olmaya çalışan onun tanımaya başlayan ona itaat eden bir nesil geliyor.Rabbiyle arasını düzelten onun emirlerine sarılan ondan korkan bir nesil meydana geliyor.Sizlerde o uyananların safında olun.Aslınıza fıtratınıza dönün.Örtü kadının aslıdır fıtratıdır, kendisidir,izzetidir,edebi,haya perdesidir.Onu koruyan sömürüden kurtaran zırhıdır.Alçakların zalimlerin fasıkların kölesi olmaktan kurtaran bir kaledir.Bugün tesettür bütün insanların giysisi olsaydı porno denilen sektör olur muydu.İslam iman devleti olsaydı kadının bedeni satılır mıydı.İman devleti olsaydık kadınlar sömürülüp dövülür müydü.İman devleti olsaydık kadınlar anadan üryan hale getirilip aşağılanır mıydı?
Kardeşim tesettür rabbinin emridir.Tesettür emrini öteki yargıların korkuların üstünde tutun.Kimseden korkmayın kınamalarından korkmayın.Onların yaptırımlarından korkmayın.Tesettür emri diyanet denilen laik kuruluşun beyanıyla farzdır.Kadın onu bürünmediği zaman günahkar olur.Çevrenizde bunu karşı çıkanlar olsa da bakmayın sözlerine.Siz dirayetle inayetle metanetle uygulayın bakın insanlar zamanla kabul edecekler ve artık sizi yadırgamayacaklar ve alışacaklar.İnsanlar artık türbana tesettüre alıştılar.Çevrenizde zamanla alışacak.Önünüzdeki vehmi, farazi, hayali kaygıları endişeleri atın.Rabbinizin hatırı ve emri her şeyin üzerindedir.Sahabi hanımların teslimiyeti gösterin.Korkmayın o kınayacak, bu kınayacak, o ayıplayacak diye.. Rabbin razı olsun bırakın dünya küssün.Ehemmiyeti yok.Etrafınızdaki insanlar kapanırken siz onlara lakayt kalmayın.Örtünme zorluğu iman eksikliği yüzündendir.Ama bezen hislerin baskısı da vardır.Yani insanların saplantıları hissi korkuları alışkanlıkları ve endişeleri dahi vardır.Örtünün kalitesi evet imanla alakadardır.. Yarım yamalak örtünen kızların halinde imanları büyük rol oynar.yarım yamalak örtünenlerde ya aile baskısı vardır, ya eş baskısı yada nefsinin baskısı sonucu tam örtünmez.Moda heva çevre baskısına boyun eğip yarım yamalak örtünüp gider.Siz yavaş yavaş örtünmeye başlayın.Ama tam istikrarlı ve gerektiği gibi örtünün.Allahın razı olacağı tarzda örtünmeye çalışan.Eğer vicdanınız sizi rahat bırakmıyorsa şu andaki hali hazır halinizden memnun olmadığı içindir.Nefsinizin razılığını bin kenara koyun vicdanınızı rabbinizi memnun etmeye çalışın.Belki zor geliyor çünkü etrafınızdaki insanlar dindar değiller yaşamıyorlar.Rahatlar.Ama siz içinizdeki çarpışmalara galip gelin.İçinizde belki mücadeleler, mübadeleler, kaygılar, endişelerin, hak ve batılın ,iyi ,güzel çirkinin ,yanlış ,doğrunun ,korkuların ,neden ,nasıl niçinlerin çarpışmaları var.Siz haktan güzelden iyiden güzelden yana teslimiyet gösterin teslim olun,boyun eğin.Korkularınızı endişelerinizi kaygılarınızı aşın onlara takılıp kalarak kendinizi örtü ,namaz,haya, iffet, edep güzellik ,iman, kulluktan mahrum etmeyin.Kendinizi bunlardan nasiplendirin.Boş verin onların fikirlerini düşüncelerini.Siz sadece rabbinizin rızasını düşünün.Halkları memnun etmeye onların takdirini toplamaya çalışmayın.Onlara bakmayın kulak kabartmayın.Hak ve hakikate vicdana imana emirleri kulak kabartın.Onlara sorsanız yakışmadı.Çıplaklık daha iyi yakışıyor derler.Ama rabbinizin meleklerine ,rasülüne sorsanız o diyecek böyle daha güzel olmuşsunuz.Rabbinizin melekleri daha çoktur.Siz rabbinizin yıldızı olun.Bırakın insanların yıldızı olmayı.Onların alkışları bravoları fanidir biter gider.Örtü zaten yakışması için giyilmez.O mantığa baksanız o zaman hiç bir çarşaflı kardeşimize nefsi hiç yakışmadı der.Ama onlar Allah için örtünürler.Yakışıp yakışmadığına bakmazlar.Şeytanın insanı aldattığı önemli nokta budur işte.Bir çok kadın tesettürü bırakıp neden türbana girer.Şeytan aldatmıştır.Sana şöyle yakışıyor ,öyle yakışır diyerek onları açıp saçıp hayasızlaştırmış onlarda tesettürün ruhunu öldürmüştür.Siz onlara bakmayın.Siz vicdan aynasının karşısına geçin ve rabbinize sorun kuran ve sünnete göre yakıştı mı diye.

Kardeşim dediğim gibi düşünceler başınıza üşüşmüş size ikilemlerde bırakabilir..Siz rabbinizin emrine bakın.Örtünün ve geciktirmeyin.Geç olmadan örtünün.Hiç bir zamanda açılmayın.Hizmet içinmiş ,bilmem din içinmiş, iman içinmiş, açılmayın.Aldanmayın.Sizi kandıranlara kanmayın.İman İslam din için açılmak demek alçalmak demektir.İslam hiçbir zaman haram ile imana islama hizmet etmeyi istemez.Kimse den açılmasını saçılmasını istemez.Öyle kalmasını istemez.Size kim ne diyorsa kanmayın.Kimseye Allah böyle bir şey için yetki vermemiştir vermez.Siz insanların kalplerini ele geçirin gönüllerini geçirin.Gerisini boş verin.Yahudi mantığıyla hareket edenlere kanmayın.Rabbimin öyle hizmetine ihtiyacı yoktur.Rabbim dilediği kalbe imanı koyar.Nasibi olmayana hizmet ederek imanı mahvedilmez.kumar oynanmaz.

Kardeşim ertelemeden korkmadan çekinmeden geciktirmeden örtünün.Bugün hayatınızın son günü olabilir.Yarın sizin için takdir edilmemiş olabilir.Yok zamanı daha gelmedi daha zamanı var diyen içinizdeki şeytandır.Yarına çıkmaya senet yokken nasıl zamanı var diyebilirsiniz.Onun için kanmayın bir an önce örtünün.Kalbinizin huzursuzluklarını giderin.Haktan yana olun güzelden yana olun.Hakikatten yana olun.Geciktiren helak olur diyor hadisi şerifte .Geciktirmeyin.Vira bismillah deyin ve başlayın.Rabbim siz yaşadığınız zaman çevrenize kabul ettirir.Onları da belki kalplerini ısındırır.Örtü ye başlarken tertil dediğimiz tedricen yapın eğer ki, nefsinize ağır geliyorsa yavaş yavaş başlayın ama geri bırakmayın.Pantolonsuz ,tuniksiz geniş örtünmeye bakın.Cazibesiz fitnesiz örtünmeye bakın.Tam örtünmeye bakın.İnsanlar başta tepki verirler sonra alışırlar.Güzel yaptığınız takdirde ise takdir ederler överler.Ama eksik gedik yaparsan örtünmesin daha iyidir derler.Bir çok laf ederler.Onların fantezisi olursunuz.Size şefkatle değil şehvetle bakarlar.İnşallah hakkıyla rabbinin razı olacağı tarzda örtünürsünüz.
Tekrar diyorum hevanız, nefsiniz, çevreniz şeytanınız sizinle mücadele halinde sizi vazgeçirmek için çarpınıyorlar. Bir çok yollara başvuruyorlar.Hazır lezzetlerini kaçırmak istemiyorlar.onlara takılıp kalma.Bir çok insan hep bu engeller,maniler yüzünden güzelliklerden ve hayırlardan mahrum kalıp nasipsizlerden yazılmıştır.siz imandan,islamdan,ahlaktan,hayadan,kulluktan nasipli olanlardan yazılın.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

ama tesetur firmalrin

tessetur firmalarin sattigi kiyafetler gercekten dar ve ince seyler kendime bisey bulmakta oldukca zorlandim yani bu firmalar bilerek mi yapiyor anlamadim..yani dar olmasin diye bi buyuk beden aldim kiyafetlerimi.. ama yinede dar kesim bulamiyosun bisey

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: