try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

dünyayı kurtaran adam

.

DÜNYA’YI KURTARACAK ADAM

3. DÜNYA SAVAŞI GIDA AÇLIĞINDAN ÇIKABİLİR BUNU ÖNLEMEK İÇİN AZİM BİR MESULİYETİMİZ VARDIR. TARIMI KORUMAMIZ ELZEMDİR....

KUR’AN-I KERİM 1432 SENE ÖNCE TARIMI KORUMAK İÇİN GÖKDELENLERİ (TÜRFEOLU YÜKSEK BİNALARI )İŞARET ETTİ

Isparta’lı İslam düşünürü İsmet Akçal Kur’an-ı kerim’in Nur suresi’nin 36-37-38. Ayetlerinde gökdelenlere -turfea' lı binalara- işaret eder. inşa edileceği bilgisine yer verildi.

BÜTÜN DÜNYA'YI ALAKADAR EDECEK MESAJLAR.

Hava kuvvetleri komutanlığı Genek kurmaydan emekli İsmet Akçal, Kur'an-ı Kerim'in 1380 sene önce gökdelenlerin inşa edileceği müjdesini verdiğini belirtti. İslamiyet'in Medine yıllarında(622-630) indirilen Nur Suresi'nin 36-37 ve 38. ayetlerinin gökdelen inşa edilmesine izin verileceği müjdesi taşıdığını savunan Mütefekkir İsmet Akçal, tüm dünya milletlerine çağrıda bulundu.

DÜNYA’ YI KURTARACAK ADAM İSMET AKÇAL TARIM ARAZİLERİNE KIYMAYIN DİYOR..

Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinde sergilenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere tavsiye ettiği ' İstiklal Marşımız ve Esrarı' isimli bir eseri de bulunan İsmet Akçal, verimli tarım arazilerinin korunması elzem olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nin 36-37 ve 38. ayetleri ile bu meseleye işaret ettiğini söyleyen Akçal, çok acil şekilde milletler arası sözleşme hazırlanmasını istedi. Akçal, bu sözleşmeye tüm dünya devletlerinin imza atması elzemdir dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI GIDA AÇLIĞINDAN ÇIKABİLİR BUNU ÖNLEMEK İÇİN TARIMI KORUMAMIZ MUTLAKTIR.

Kur'an-ı Kerim'de gökdelen şeklinde beyan olunan yüksek binaların inşaasına izin verileceği mesajının yer aldığını belirten Akçal, şöyle ifade etti:

" Türkiye'de ve dünyada nüfus artışına paralel olarak imara açılan arazi sayısı hızla artmaktadır. Dolayısıyla verimli tarım arazileri hızla yok olmaktadır. Araziler iskâna açılarak beton yığını haline gelmektedir. Binalaşma ve imara açılma böyle giderse 3. Dünya Savaşının çıkması kaçınılmazdır. Dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri de tarım arazilerinin yok olması ile beraber gıda kıtlığıdır.. Nüfus artışı var ama zirai tarım arazileride yok oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre 1900'de nüfusumuz 7 milyon idi. Şimdi 2000 de 75 milyon. 10 kattan fazla bir artış mevcut. Artış hızları baz alınırsa Türkiye nüfusu 100 sene sonra 2100'de 700 milyon olabilir.

Yine TÜİK verilerine göre, ülkemiz 814Bin m2. Ülkemizde 1 km2 ye 96 insan düşüyor. 2200 senesinde ise 7 milyar nüfus hesabına göre 9300 insan düşecek. Bu ne demektir? Facia. Bu zamanlarda nüfusa gıda nereden ve nasıl sağlanacak? Bu endişe sadece Türkiye için değil dünya için de geçerlidir.

DÜNYA’YI KURTARACAK ADAM İSMET AKÇAL MİLLETLER ARASI HUKUK OLMALI DİYOR.

Kur'an-ı Kerim, yüksek binaların inşa edileceği müjdesi ile bu meseleye dikkat çekmiştir. Tüm dünyayı alakadar eden bir mesaj vermiştir. Şimdi tüm ülkelere düşen bir vazife var. Verimli tarım arazilerini korumak. Bunun için de tüm dünya devletlerinin katılımıyla milletlerarası bir sistemi hazırlanmalı. Tüm devletler bu metinleri imzamalı. Milletler arası bir hukuk sistemi olmalı. Hiç değilse bundan sonra tarım arazilerinin imara açılmamalı engellenmeli. Milletlerarası hukuk dışına taşan iş ve fiiller cezalandırılmalı. Tarım arazileri korunmalıdır.

TAVSİYELERİNİ TÜRKİYE İLE DE PAYLAŞTI

Kur'an-ı Kerim'in Nur suresi vasıtasıyla gökdelen inşaasına izin verileceği müjdesini Türkiye ile de paylaştığını söyleyen Mütefekkir İsmet Akçal, Antalya'da yayın yapan VIP TV’de de bu konuyu görüştüklerini söyledi. Akdeniz Gazetesinde de bu konuyu görüştüklerini söyledi. Haberajanda dergisinde aylık olarak yazıları cok kıymetli çalışmaları yayınlanmaktadır. ..

KONFERANSLAR VERİLİYOR

Kayseri'de Mimarlar Odası'nın bu konuya ilişkin konferanslar düzenlediğini belirten Akçal, "Kur'an-ı Kerim, füzeyi müjdelemiştir. Sonsuz cihan şümul mesajlar vermiştir. Gökdelen müjdesi de budur. Allah, Nur Suresi ile 500, 600 katlı 200-,300 sene sonra gökdelen inşa edilmesine izin vereceği müjdesini vermiştir. Bilim insanları bu yönde çalışmalar yapıyor zaten.

TBMM kütüphanesinde yer alan ve M.E. B. de öğrencilere tavsiye ettiği İstiklal marşımız ve esrarı isimli eseri de bulunan Akçal, Allah’ın verimli tarım arazilerini korunması için kıyamete kadar yüksek yapıların inşa edilmesin e izin vereceğini müjdelediğini savundu.

Nur Suresi Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim’deki Nur Suresi'nin 36,37 ve 38.inci Ayetleri'nin Türkçe Meali'ni şöyle yayınladı:

NUR 36,37:

Allah 'ın yüceltilmesine ve içlerinde isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı salih kullar buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

NUR 38:

(Bütün bunları )ALLAH kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını versin diye (yaparlar)Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.

Dünya’yı Kurtaracak Adam Mütefekkir İsmet Akçal, Nur 36,37ve 38.inci Ayetlerinde yüksek binaların inşasına izin verileceğini iddia ediyor. Akçal’a göre ayetlerin meali şu şekilde;

NUR 36: “ o evlerde Allah izin verir. İrtifalı, terfili, yükseltilmelerine, çok yüksek inşa edilmelerine “ref” edilmelerine. O evlerde Allah’ın isminin zikredilmesine Allah izin verir. O evlerde Allah’ın isminin sabah akşam tesbih edilmesine Allah izin verir.

NUR 37: “ o evlerde oturan mukimlere ne ticaret, ne alış veriş Allah ‘ı zikretmekten, namazlarını mertebelerine göre (Fecr27 ) kılmalarına zekâtlarını vermeye mani olmaz, alıkoymaz. Onlar kalplerin korktuğu allak bullak olduğu o günden korkarlar.

NUR 38: “çünkü Allah yaptıkları amellerin onlara ecir verecek lütfundan fazlasını bahşedecek ve Allah murad ettiğine hesapsız rızık verecektir.

DÜNYA’ YI KURTARACAK ADAM İSMET AKÇAL

En son din İslam’ın ama en yeni din İslam’ın Kitabı Kur’an!

En son İlahi Kitap fakat en yeni İlahi Kitap, İlahi Hitap Kuran’ın ahir zamanda, zaman üstü milenyumda Kuran müjdeleridir, mucizeleridir bu ve pek çok ayetler.

Kuran’ın nasıl Allah kelamı olduğunu her asra nasıl hitap ettiği gibi kıyamete kadar nasıl baki olduğunu evvela idrak eden, edebilen akıllara en büyük şerefle fakat sonra bütün insanlığa hususen de Müslümanlara sunarız.

İslam âlimlerince uyandırılan –aydınlatılan garb âlimleri; uyandıran- aydınlatan İslam âlimlerinin dini İslam’ı böyle bilselerdi hatta İslam âlimleri, garb âlimlerine böyle öğretselerdi; garb bugün milenyum itibariyle İslam olma şerefine nail olacaktı!

En son din ama en yeni din İslam’ı, en Son Kitap ama en yeni İlahi Hitap Kuran’ı kabul etmek şerefine nail olacaktı. Garb âlimleri Kilise, Papa, Engizisyon şeytan üçgenine rağmen İslam’ı; seçme mecburiyetini; idraklerini kaybetmemişlerin azim idraklerine sunarız.

Garbı uyandıran aydınlatan İslam âlimlerin temeli, esası, istinatgâhı; sadece ve sadece Kuran’dır. Yani tahrif olmamış yegâne İlahi Kitap İlahi Hitap olan Kuran’dır. Kıyamete kadar baki olacak tek ve yegâne İlahi Kitaptır! Nur 35,36,37,38 ve diğer bütün ayetler Şahittirler!

Kuran en son İlâhi Kitaptır, en son İlâhi Hitaptır! Deha sahibi Dahi yetiştiren İlâhi Kitaptır, İlâhi Hitaptır! Maalesef ve maatesüf, Kuranın semereleri ( Çağ açıp Çağ kapamak ve Garbı uyandırmak ve aydınlatmak) hususları, lâyıkıyla idrak edilmediğinden, bütün dünyaya tanıtılamadı ve benimsetilemedi, diye düşünüyoruz! Çağ açıp Çağ kapayan İslâm alimleri, Garb alimlerinin Üstadlarıdırlar. Buna rağmen Garb alimleri, İslamı din olarak seçmemeleri ve fakat secularismi yani dinsizliği seçmeleri; asla anlaşılır gibi olmadığı gibi,; Medeniyet dini olan, ilim dini olan İslamı seçmemeleri ile; tarihin ve insanlığın en büyük hatasın yapmış oldular! İnsanımızın ve uyanan gençliğimizin dikkatlerini hatta azim dikkatlerini çekeriz! Deha sahibi Dahi Fatih S. Mehmed ve deha sahibi Dahi Mürşidi Akşemseddin öncülüğünde; Ordusu ve Milleti ile; Çağ kapadılar, Çağ açtılar! Veliler, Allah dostu olarak bilinirler.Peygamberler Allah’ın Elçileridirler. Bütün Veliler, Allah’ın Elçilerinin getirdikleri Kitapların ve Peygamberlerin, Mürşidlerin Semereleridirler.Mürşidler, Deha üstü Dahilerdir.Veli,Evliya yetiştiren Evliyalardır. Peygambeler, Allah’ın Semereleridirler. Bütün Mürşidler, Veliler, bir olan Peygamberimizin ümmetidirler ama Allah Dostu olma payesine ulaşmış ümmetidirler. Bu İlâhi ve Kudsi Semereler; Çağ kapayıp Çağ açan Semerelerdir.Garbı uyandıran, aydınlatanlar olarak Semelerdir.

DÜNYA’YI KURTARACAK ADAM VE PEYGAMBERİMİZİN MÜBAREK TERİ GİBİ RAYİHASI,KOKUSU OLAN ISPARTA GÜLLERİ; İSMET AKÇAL’ I MÜJDELER.!

Garbı uyandıran- aydınlatanlar, çağ kapayıp- çağ açanlar dendiğinde; sadece ve yegane; O asırların Tariki Müstakimdeki tarikatlerin semereleri oldukları, karşımıza çıkar! İşte bu; güneş gibi hakikati, bütün aklımızla, gönlümüzle, mantığımızla, idrakimizle kabule;Kuran kadar ve O Tarıki Mustakimdeki tarikler kadar büyük bir itikatle kabule mecburuz, sanırız!

Bu ilâhi( Kuran Semereleri); O üstün İslam alimi Velileri yetiştiren ; O kudretli Mürşidlerin, İlâhi ve Manevi kudretlerinin Semereleridir , düşüncesindeyiz! Maatesüf, birkaç asırdır, O üstün, yıldız Müslümanların yetişmediklerini, yetiştirilmediklerini, esefle görüyoruz!Bu azim hususu, azim dert edinmiyenlerin, İslamın neresinde olduklarını; izaniniza, mizanınıza havale ederiz! Azim dert edindiğini söyleyen de, gayreti nedir ve nasıldır, ne kadardır, ne semereler almaktadır!

Tarikatiyle ve cemaatiyle övünenlere duyurulur, fakat; çok ama pek çok ve candan duyurulur!

Bizim de semeremiz var, deyip semeresini/ semerelerini gösterenlerden , Allah razı olsun!

Acaba bu gayretimiz, Milenyum itibariyle veya kıyametten evvel, bir ( İslami İhya ve İnkişaf) asrına, zamanına; bir işaret, bir temel, bir şuurlanma mıdır ki acaba!

Biz O fasit daireyi, O menhus- uğursuz ve menfur-nefret edilen O daireyi, O çemberi kırdık inşallah, diye inanıyoruz! O Tarihi Semereleri olan ecdadımız yolunda olduğumuzun delillerini; şerefle sunarız!

1- Nur 35 ayeti, ampulden bahseder ve 15-20 sene kadar evvel Kurandan bulup, çıkardıysak da; o zamanların medyatik İlâhiyatçılardan, anlıyamazlar veya hazmedemezler korkusuyla, meydana çıkamadık!

2- Nur 36, 37 ayetleri; Atom nasıl ki, dünyayı zahirde imha için icadedildiyse; Nur 36 ve 37 de; dünyayı ( insaniyle,hayvaniyla, tabiatiyle ) bütün canlıları ihya için geldiğini, ıspat kadar kuvvetle izahediyoruz!

3- 3. Dünya Harbinin; gıdasızlıktan dolayı çıkabileceğini, ıspat derecesinde anlatıyoruz!

4-İstiklâl Marşımıza, adeta bir milli bütünlük ve beraberlik şahlanış anlayışı getirdiğimize in

anıyoruz!

5-Zerreyi yani atomu, Kuranla anlatma, yani Kuran meselesi olduğunu anlatma seviyesine geldik!( Yunus 61 sohbetimiz dahi bir açıklayıcı sohbetimizdir!)

Bu yazılarımızdaki bütün fikirlerimiz; ( Kurandan alıp ilhamı, asrın idrakine sunmalı İslamı) tesbiti azimenin bir semeresidir, diye düşünüyoruz!

“Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım.”

“Seni alemlere rahmet olarak indirdim.”

“Allah Allah diyen zikir ehli var oldukça kıyamet kopmaz.”

İşte bütün bunlar Muhammed’in (a.s.) son peygamber olduğuna, Kuran’ın son İlahi Vahiy kitabı olduğuna, İslam’ın da İlahi Vahiy dini olduğuna delillerdir.

Son Peygamber Muhammed’e (a.s.), son Kitap Kuran’a, son din İslam’a bütün insanlığın inanması, tabi olması en başta gelen bir mecburiyettir.

İslam’ı Kuran’ı ve Resulullah’ın bütün bu üstünlüklerini Müslümanların gayrimüslimlere anlatmamaları ve dahi gayrimüslimlerin bu üstünlükleri bilmemeleri, araştırmamaları affolunur gibi değildir.

Müslümanların bu üstünlükleri yaymaları bir dini vazife olduğu gibi hemde büyük bir insanlık vazifesidir.

Gayrimüslimlerin dahi araştırmaları bir dini vazife, İlahi bir vazife olduğu gibi bir insanlık vazifesidir de!

En son din ama en yeni din İslam’a insanlık kavuşmuş olurdu.

PEYGAMBERİMİZİN MÜBAREK TERİ GİBİ RAYİHASI,KOKUSU OLAN ISPARTA GÜLLERİ, MÜJDECİSİDİR;ISPARTA'LI MÜTEFEKKİR İSMET AKÇAL'IN ..

Yorumlar

Kurtarıcılar

Allahın Selamı Rahmeti Bereketi,Onu gerçek manada tanıyan,Rasulüne gerçek manada inanan,Ali ne ve Ashabını örnek alanların üzerine olsun.İsmet Akçal ismini dün itibari ile duydum.Bugünde İnternette bakmaya başladım ve yukardaki yazıyı da gördüm,okudum.Derdim Bir Müslüman olarak hiç birzaman Şahıslarla olmadı olmayacak da.Zaten Bunları yazmamdaki sebebte Şahıslarla işim olmadığındandır.Ben şuna inanırım,İman ederim.İslam gelmiştir,Nebi-i Zişan gelmiştir.Ve Müslümanlar bundan sonra bu gelen İslam Kullanma Kılavuzu Kuran-ı Mubin,Onu anlamak,yaşamak için Rasul-i Ekremin hayatı Müslümanlara örnektir.Dünyanın kurtarılacak bir tarafı yoktur,Müslümanlar kendilerini kurtarmak için ellerindeki mevcutlara sarılacaktır.Kendini kurtarma yolunda mücadele ve mücahede eden Müslüman Allahın inayeti ile dünyaya da Nizam verecektir.Öncelikle biz Müslümanların KURTARICILARDAN kurtulmamız gerektiğine inanıyorum.Nasılki İZM ler icad eden edip,bu Putların peşine takılmıştır insanlık.Müslümanlarında öncelikle;Allaha iman etmeleri,Resül-ü Zişanı Önder,öğretmen,rehber olarak kabul edip,Sünnetine sarılmaları gerekir.Bunlara itiraz edecek kmse yoktur herhalde ama aynı Müslümanlar,Kurtarıcı aramaktan da vazgeçmezler.Bizler İlim sahibi olanlara saygı gösteririz,İlimlerinden istifade ederiz,ancak KURTARICI aramayız.Gerekte yok,Dost ve Yardımcı olarak Allah bize yeter,diye inanırız.Rehber olarak Peygamberimiz bize yeter.ALLAH(cc)Hakkı hak bilip ondan ayrılmayanlardan eylesin.

Allah Razı Olsun

Allah razı olsun inşAllah mübarek kalemleri daim olsun. ne arasak Kuran-ı Kerim'de Allahımız bizlere beyan etmiş Kuran-ı Kerim nasıl bir cevher nasıl uçsuz bucaksız bir derya ve bu deryadan bir damla daha içmemize vesile olan İsmet Beyden Allah razı olsun. hep bugüne kadar yüksek binalardan kaçınmamız aşılandı ama bak Allahımız ne emrediyor ve neden emrediyor kör gözlerimiz bunu görmemiş kıt aklımız bunu görmemiş gözlerimize akıllarımıza kalplerimize hitap etmiş İsmet Akçal bey Allah razı olsun. Allahımız Ulul Elbablar için öğütler vardır buyuruyor bir çok Ayet-i Kerimesinde bu ayetler de İsmet Beyin nasıl bir zat olduğunun delili çünkü bugüne kadar hiç böyle açıklama görmedik duymadık Allah razı olsun inşAllah

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: