try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

"PORNOMA DOKUNMA O BENİM HAYVANLIĞIMDIR"DİYENLERE..

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren internetin faydasından çok zararları olduğu bir gerçektir. Müslüman bir ülke olduğumuz halde interneti yanlış ve yerinde kullanmayan milletlerin başında geliyoruz. Müslüman bir ülke olduğumuz halde dinimizde zina fuhuş kumar vb gibi şeyler haram kılındığı halde Müslümanlara ait milyonlarca belki cinsel içerikli siteler, fuhuşa teşvik eden arkadaşlık siteleri, kumar siteleri almış başını gidiyor. Bu zararlı siteler yüzünden milyonlarca insan zinaya ve fuhuşa düşüyor. Boşanmaların birinci sebebini neredeyse internet aldatmaları alıyor. Ülkemiz çocuk pornosunda dünyada rekor kıracak seviyeye geldi. İnternetin mağdurları artmaya başlayınca sosyal devlet mecburen bu gidişata dur demek için ahlaksız ve zararlı sitelere filtreleme getirme kararı aldı. 22 Temmuz'da yürürlüğe girecek "Güvenli internet" ile artık internet güvenli hale gelecek. Bu kısıtlama yı özgürlüklerin ihlalli olarak gören sözleri, suratları ve fikirleri acı ve ekşi gruplar hemen sokaklara döküldüler. İnternetin zararlı içeriklerini engellemek için getirilen filtreleme kanunlarını protesto etmek için sokaklara dökülen üç beş akıl fikri mülevveş gençlik ellerine tutuşturulan pankartlarla sansüre karşı yürümüşler. Kimler tarafından ne amaçla yürütüldüğü bilinmeyen bu gençlerin ellerinde taşıdığı pankart yazılarından birisinde şöyle yazıyordu:

PORNO MA DOKUNMA. Evet, kendisine Müslüman diyen bu genç elinde taşıdığı pankarttaki yazının hakikatinden beklide haberi yok. Elinde gururla taşıdığı p-ornoma dokunma yazısının bu milletin gençliğini nasıl mahvettiğin, bu milletin ahlakını nasıl mahvettiğini, bu milletin gençliğinin gücünü kuvvetini ve iktidarını nasıl yok ettiğini, bu milletin neslini nasıl kurutmaya başladığını, bu milletin aile denen kurumunu nasıl yıktığın,bu milletin namus ve şeref anlayışını nasıl değiştirdiğini,bu milletin eşleri arasındaki sadakati nasıl yıktığın,bu milletin dinini ve imanını nasıl yaraladığın,bu milletin kadınlarını ve erkeklerini nasıl bozduğunu bilmiyor.

Elinde taşıdığı p-ornoma dokunma yazısı yüzünden ne kadar gencin istimna bağımlısı olduğunu, ne kadar gencin şehvetlerinin baskısı yüzünden hafıza kaybına uğradığını,ne kadar gencin çocuk yaşında cinsellikle tanıştığını,ne kadar insanın sapık olduğunu, bilmiyor.elinde taşıdığı p-ornoma dokunma yazısı yüzünden ne kadar insanın fuhuşu yöneldiğini,ne kadar insanın nikahı yolunu kapattığını,bilmiyor.elinde taşıdı ahmakça taşıdığı pankarttaki p-ornoma dokunma yüzünden ne kadar gencin sapıklaşıp yoldan çıktığını,ne kadar eşin boşandığını,ne kadar kadınların eşlerinin p-orno hastalı yüzünden boşanma süreçlerine geldiğini,ne kadar insanın ensest sapkınlıklara düştüğünü bilmiyor.Elinde taşıdığı ve yasaklanmasını istemediği şey yüzünden kadınların mahvolduğunu ,hayvanca bir işe alet edildiğini,p-orno denen pisliğin kadının,milletin ve ailenin şerefini namusunu mahvettiğini bilmiyor.Bu pisliğin dine,imana,ahlaka,islama, ve inancına zıt olduğunu bilmiyor.Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülkede zaten bu pisliklerin olmaması gerektiğini bilmiyor.Zinanın haram olduğunu,zina edenleri dikizlemenin haram olduğunu,tesettürsüzlüğün haram olduğunu,fuhşun haram olduğunu,bilmiyor.Porno denen melun şey şeytanın icadı olduğunu,namusu ,şerefi,iffeti ve dini mahvettiğini bilmiyor.Gençliğe kurulmuş,imana,ahlaka ve islama kurulmuş en büyük tuzağın bu pislik olduğunu bilmiyor.Bu yasak sayesinde nicelerinin bağımlılıklarından kurtulacağını bilmiyor.Bu ahmakça bir şeyin yasak edildiği zaman gençlerin fikirleri ,zihinleri ve düşüncelerinin temizleneceğini bilmiyor.Ahlakın,insanlığın ve milletin üzerine bulaştırılan bu pisliğin temizleneceğini bilmiyor.Eline almış pankartı birilerinin yönlendirmeleriyle yürüyor..Her kesimin, her kesin rahatsız olduğu insanların bağımlı olduğun ve kurtulmak istediği böyle bir pisliğin yasaklanmaması için protesto yapıyor.Böylesine hayvanca bir şeyi özgürlük zannediyorlar.Böylesine ahlaksızca bir şeyi özgürlük telakki ediyorlar.Ruhlarını,akıllarını ve nefislerini esir alan hayvanca bir sanatı özgürlük zannediyorlar.P-orno sektörünün kurbanı ne kadar kadın olduğundan bu ahmakların haberi yok.Bu pisliğin toplumda fuhşu yaydığından haberleri yok.Müslüman bir ülkede p-ornoma dokunma ne demektir.Bu nasıl bir hezeyandır.Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır.Bu nasıl bir taleptir.Bu nasıl bir insanlıktır.Bu nasıl bir cinsliktir.Hele içlerinde birde fırıldak bir örtülü vardı.O hangi akla hizmet ediyordu anlamadım.Pornoyu savunacaksan çırılçıplak soyun hayvanca dökün çık meydana.Örtüyle bu işler olmaz.Ahmakça,aptalca ve divanece meydana çıkıp p-ornoma dokunma diyen insan olamaz.Evet insan olamaz.Hayvanların bile utandığı bir hayvanlığı savunan kendisine nasıl insan diyebilir..Hayvanlar hayvanlığı gereği; yersiz ,ortada, açıkta çiftleşirler.Kendisine insan diyen bir insan nasıl sanat ,özgürlük ve cinsellik adıyla ortada çiftleşmeyi ve çiftleşenleri savunurlar.Hayvanın aklı yok böyle hareket ediyor.İnsanın aklı yok mu ki böyle açıkça alçakca bir şeyi ulu orta yapılmasını normal görüyor.İnsanlığa sığışmayan,mahremiyete ve namusa ve şerefe uymayan böyle alçakça bir işi yapmak isteyenler ve yapanları seyretmek isteyenler akıllarını çıkarıp atsınlar.İnsanlıktan istifa etsinler.Biz hayvanız.İnsan değiliz.İki ayaklı hayvanlarız bize karışmayın diye yazsınlar.O zaman belki o hayvanlara karışılmaz.Ama o ahmaklarda biliyor ki, hayvan bile olamazlar.Çünkü ancak hayvandan yüz derece aşağı düşerler.Çünkü cinsellik için yaratılmamış olan insan hayvanlara asla yetişemez.Çünkü hayvan günde kırk kere eşiyle cinsi münasebete girer.Ona kabiliyete ve istidadı vardır.Ama insan bunu yapamaz.Ona hayvanlıkta yetişemez.Onun vazifesi hayvanları taklit etmek değil insan olmaktır.İnsan olan insanlar bu hayvan sürülerine kulak vermesinler.Özgürlük çığırtkanlıkları insanlık adına yapılan bir şey değil sadece kendi hayvanlıklarını idame etmek içindir.Bu Müslüman millete ve gençliğine yapılan bütün kötülükler zaten hep bu özgürlük denilen uyutucu hevesatlar,cazibedar oyuncaklar ve fanteziler eliyle yapılmadı mı!.Bu sansürlerin daha da genişletilip uygulumasını bütün varlığımızla destekliyoruz.Ahlaksız medyanın özgürlük safsatalarına insanların kulak vermemelerini istiyoruz.Eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan insanın esfeli safilin denilen aşağıların aşağısına düşmesini isteyenleri dost edinmeyin.İnternette sansür olmamasını isteyenler bu milletin iyiliğini istemeyenlerdir.

Yorumlar

Re: "PORNOMA DOKUNMA O BENİM HAYVANLIĞIMDIR"DİYENLERE..

herkesin günahı sevabı kendine, bunu kimsenin kontrol altına almasına gerek, sen müslümansın ama ben değilim. Müslüman ülke olması özgür bir ülke olmamak demek değil.

@ Hürriyet başkasına zarar verince !

Evet, kardeşim. Doğru söylüyorsunuz, herkesin günahı sevabı kendine. Ancak bu durum ahrette mesul olmak manasında anlaşılmalıdır. Bu imtihan dünyasında zerre miskal sevap ve günahlardan muhasebe edileceğimiz ve karşılığında mükafat ve mücazat göreceğimiz kuşkusuzdur. Bir de şu var ki; müslüman ve gayri müslim; dindar ve dinidar olarak insanlar şu dünyada aynı ortamda iletişim ve etkileşim içresinde birbirleriyle ilişki kurduklarından birçok davranışımızın kontrol altında tutulması gerekmektedir. Malumunuz dinsiz ülkelerde hatta yamyamlarda dahi birçok farklı insanın birarada yaşaması nedeniyle kurallar silsilesi oluşturulmaktadır. Bu kurallar bütününü idare edecek ve denetleyecek bir mekanizma gerektiğinde yaptırım uygulatacak bir güç odağı lazımdır. İşte toplumların devletleşme ihtiyacı bu sırdan ileri gelmektedir. Bu meseleyi manevi boyutta değerlendirdiğimizde sevaplar ve günahlar ekseninde de bu yaptırımların bulunması kaçınılmaz olmaktadır. Bu gereklilik hem ahrette hem de dünyada söz konusu olmalıdır ki bir insan günahıyla başka bir insana zarar vermesin veya onu da günaha sokmasın. Ahrette herkes günahından sevabından mesul olabilir ; ancak bu mesulüyet bu dünyadan öteki dünyaya götürüldüğü için burada bir hakka girmek mevzuunun önüne geçmek adına elbette bu birilerinin kontrol altına alması gerekmektedir.

Yorum yaptığınız yazının konusu hakkında ise; özgür olmak veya özgür bir ülkede olmak ucu açık bir anlama sahiptir. Bununla ne denmek isteniyorsa açıkça belirtilmesi yararlı olacaktır. Porno seyretme size göre; burası özgür bir ülke olduğu için çok çoğu müslüman da olsa bunun kontrol altına alınmaması gerekmektedir. Soruyorum size özgürlük(!) hakkından yararlanan bir kişi bu uygulmasında(porno seyretmek) başkasının özgürlük alanına giriyorsa mesele nasıl anlaşılacaktır? Çünkü; malumunuz insan programını anında değiştirebilen bir tür robot değildir. Yaşadığı herşeyden etkilenmekte ve bu etkileşim onun kişiliğini biçimlendirmektedir. Etkisi altında kaldığı olay ve durumların kişiliğini biçimlendirmesiyle de yaşamı şekillendirilmekte ve bu yönüyle başka insanları olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Porno seyreden biri eşine onun da kabul etmeyeceği insanlık dışı cinsel ilişki çeşitlerini uyguluyorsa, komşusunun hanımına göz dikiyorsa; okuldaki küçük masum çocuklara sarkıntılık ediyorsa; sokakta gelip geçen rast geldiği hanımlara dik dik bakıyor ve laf atıyorsa(ki hep böyle oluyor); bu durumlar onun kendi özgürlüğü hatırına başkasının özgrülük alanına tacavüz etmek demek olduğundan ve olacağından ben özgürüm diyerek istediğini yapmak şeklinde bir davranışı sergilememek hürriyeten ve hakkaniyeten münasip olacaktır. Dini mevhibe dışında düşünsek bile eğer yapılan bir davranış(müstehcen filmler seyretmek gibi) kişiye mahsus kalıp hayatına yön vermeseydi, etki etmeseydi ve başkasına zararı olmasaydı, söylediğinizde dahi bir hakikat bulunabilirdi.

Toplumumuzda bir nevi hastalık olan dini dünyadan tefrik ve kalp temizliği mevzularını irdelemeden aklımıza geldiği gibi konuşmak ve yaşamak, hem seviyemizi basitleştirir hem de kafa karıştırır. bu konu hakkında hassasiyet göstermek çok önemlidir.

Mutlak hürriyet, mutlak esarettir; asıl hürriyet Cenab-ı Hakk'a memlukiyettir. Vesselam...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: