try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

FLÖRT VE ZİNA ARTIĞI KIZLAR

Karma eğitim ,karma hayat ve çağdaş yaşamın gereği olarak kadın ve erkeğin fıtratının zıddına olarak birlikte okutulması ,medyanın düzenli ve sistemli telkinleri ,ifsat komitelerinin ahlaki yapıyı bozma gayretleri , sistemin ideolojik dayatmaları ve insanın fıtratını hiçe sayan eğitim sistemi yüzünden bayanlar zarar görmekle beraber mağdurda edilmektedir..Geleceğin anneleri ve ailenin temel çekirdeği olan genç bayanlar sistemli ve sinsice ahlaksızlığın girdabına itiliyor..Her gün onları sevmeye ve aşka davet eden şarkılar ,türküler ve filmler ve özendirilen hayatlar yüzünden bu gencecik kızlar daha bluğ çağının başında kalbi ve hissi kemalata ermeden kendilerini aşk ve sevgi moduna sokmaya başlıyorlar.Sevmenin heyecanlı büyüsüne kendilerini kaptırıyorlar.Gençliğin toz pembe hülyalarına dalarak gerçeklerin ve hakikatlerin kıyısından uzaklaşıyorlar.Sanki sadece dünyaya sevmeye ve zevk almaya gelmişler gibi bir inanç sistemine kendilerini adapte ediyorlar..Bu bilinç altına yerleştiren “hayatın gayesi sevmektir”.”lezzet almaktır”.”hayatı doya doya yaşamaktır “ telkinleri sonucu bir erkeği sevmemeyi eksiklik olarak gördükleri için genç kızlar daha ilköğretim çağında kendine bir erkek arkadaş veya sevgili bulma derdine düşürülüyor..Kadınlar ve genç kızlar üzerinde planlanan bu çabalar ve gayretler neticesi flört kültürü toplumda her geçen gün daha da yaygınlaşıp sıradan bir hale gelmeye başlamıştır..Bu flört kültürü yüzünden genç bir kız belki evleninceye kadar onlarca erkekle arkadaşlık yapıyor.Bir adamla evlenmek içi onlarca erkekle deneme arkadaşlık yapıyor. Bu arkadaşlık kültürü süresince bir çok genç kız daha daha lise çağında ömrün sonuna kadar şerefle taşıması gereken namus ve şerefini sevdiğini ve evleneceğini zannettiği yada aşık olduğunu düşündüğü kişiye gözünü kırpmadan teslim ediyor.Bu büyülü rüya sevdiğini zannedip yada aşkı uğruna her şeyi feda etmekten çekinmediği erkek arkadaşının “seninle evlenmek bana hayır getirmez.”artık senden bıktım” “seninle evlenirsem mutlu olamam” sözleriyle kabusa ve sukutu hayale dönüyor.Sonra sevginin ve aşkın limitsiz olarak feda edilmesi neticesinde namus ve şerefi kirlenmiş flört artığı ve zina artığı olup kirlenmiş,bütün hayalleri yıkılmış genç bir kız kalıyor..

Aslında adına her ne kadar flört denilse de zinadan ibaret olan bu flört ve arkadaşlık kültürü ve karma eğitim ve karma hayat yüzünden nice kızlarımız flörtün ,aşkın ve romantizm belasıyla zina artığı olmuşlar ve olmaya deva ediyorlar..Bu zina artığı olan kızlar ise sahipsiz ve hamisiz olarak ortada kalıyorlar.Bu zina artığı olan kızlar sevdikleri insanlar tarafından terk edilip kendi kaderleriyle baş başa bırakılıyor..Çoğu genç kız farkında olmadan 5 dakikalık kaçamak zevkler uğrunda hayallerini yıkıyor.Sevgi ve aşkına her şeyi feda ediyor.Sevmeyi her şeyini korkusuzca feda etmek olarak zannediyor.Daha yolun başında sadece sevgisine ve aşkına referans yaptığı için namusunu bir erkeğe veriyor. Sonra elemler, kederler, endişeler ,acılar felaketlere maruz kalıyor.Severek kendini teslim ettiği erkek tarafından dışlanınca ortada kalıyor.Derdini kime nasıl anlatacağını bilmiyor.Ömür boyunca bu lekeyi nasıl temizleyeceğinin derdini ezasını çekiyor.sevginin ve aşkın bedelini zina artığı olarak ödüyor..Bu zina artığı hükmüne geçen kızların bir kısmı katı gelenek sahibi olan ailesi tarafından öldürülürken bir kısmı yaşlı insanlara eş olarak veriliyor.Bir kısmı evinden kaçarak güya bu utancını ailesine yaşatmamak için kendisini kötü yollara itiyor. Bir kısmı bir daha evlenememek korku ve utancı yaşanıyor.Bir kısmı bekareti gayri meşru bir şekilde yitirdiği için ailesine bu olayı nasıl izah edeceğini bilemediği için bu utançtan dolayı intiharı seçerek kurtuluşu intihar da bulurken; kimisi ömür boyu evlenmemekte çareyi görüyor.Kimisi hayatını suskunlukla geçirip utancını kimseyle paylaşmıyor.

Bütün bu Acıların ve felaketlerin başlangıç noktası sevgi ve aşk adına kendisini çok sevdiğini zannettiği bir insana teslim edip namusunu feda etmesi yüzündendir..Bütün bu felaketlerin başlangıç noktası sınırsız ve özgürce yaşama telkinlerine kendilerini kızların kaptırması sonucudur.Bu acıların ve elemlerin başlangıç noktası Hayat ve yaşamın sadece sevmekten ibaret olmadığı gerçeğinin bilinmemesidir.Bu feryatların ve figanların çıkış noktası kadın ve erkeğin fıtratlarının zıddına olarak beraber karma bir eğitim sisteminde okutulması ve etkileşim içerisine sokulmasıdır. Ateşle barutun kasıtlı olara infilak ettirilmesidir.

Genç kızların başına gelen bu tür elim ve acı durumların en mühim sebeplerinden biriside aklın muhakemesi ile değil hislerin tahakkümü ile hareket etmesi neticesidir.Namus ve şerefin kıymetini bilmeyerek onu basit sözlere ve hislere feda etmesi neticesidir.Namus ve şeref hiçbir zevke lezzete söze ve vaade feda edilecek kadar ucuz değildir.Feda edilecek hale getirenleri ellerinde geriye hiçbir şey kalmayacaktır.Ellerinde kalacak olan ise bir saatlik zevkin ve lezzetin acısını zina artığı olarak bir ömür boyu çekmektir..flört sürecindeki yakınlaşmalar tenhalaşmalar ve arzuların taşkınlığı ve şehvetin kabarması ve aklın gitmesi sonucu vücuda gelen zina neticesinde toz pembe aşklar kabuslara,tatlı düşlere ise acı çığlıklara dönecektir..Erkeğin namus ve şerefine bir şeycikler olmazken kızların bakirelikleri yanında şerefleri ve namusları ve hasiyetleri de gidecektir

Halbuki islami ve ahlaki bir hayat tarzı yaşayan insanlar hayatlarını ve yaşamlarını imani ve Kur-ani bir çizgi ve sınıra çektikleri için evlilik dışı olan ilişki olan flörte asla girmezler.Senet sepeti ve garantisi olmayan ve sadece söze dayanan ve aşkı referans almazlar.Onlar evlilikte ve aşkta referans olarak başta Allah rızasını sonra ise Kur-an ve sünnet esas alırlar..Ve onlar için iki tarafın birbirini sevmesi ve aşık olması yeterli değildir.Ölçü ailelerin rızası dahilindeki nikah akdi yapılmasıdır.Evlenmeden önceki deneme yanılma yöntemi olan flörtle ile deneme süreçlerine girerek bir bilerinin namus ve şereflerine halel getirmezler.Uhrevi ve dünyevi kriterleri birlikte değerlendirip hareket ederler.Evlilik dışı olan bütün ilişkilerin mahiyeti itibariyle zina olduğunu bildikleri için flörte yaklaşmazlar.Flörte yaklaşmadıkları için duygu ve arzuların kontrolü harama kaymaz.Namus ve şeref eğitim aldıkları için kendilerini erkeklerin söz ve yakışıklılıklarına kaptırmazlar.İslamın onlara çizdiği sınır ve ölçülerin dışına çıkmadıkları için emniyet ve selamette ve saadette kalırlar.Beyaz gelinliklerle baba evinden ayrılırlar.Kapkara zinalara bulaşarak bedbaht olmaz.Kızıl kanlara boyanarak hayatları son bulmaz.Yada rezil bir hayata düçar olarak yaşamazlar.

Allahın en munis emaneti olan ve toplumun manevi mimarı olan ve geleceğin anneleri olan kızlara aileleri gerekli imani ve ahlaki alt yapıyı sağlamadığı,onlara namus ve şerefin hiçbir zevke ve lezzete ve aşka feda edilmeyecek kadar değerli olduğu dersi verilmediği ,karma eğitime karşı çıkılmadığı ve ahlaksız filmlerin tesirinden kızlar kurtarılmadığı takdirde toplum zina ve fuhuş artığı kızlarla dolacaktır.Zina ve fuhuş mağduru ve artığı olan kadınların olduğu bir toplumda akıl ,nesil ,din ve ahlak asla muhafaza edilmeyecek ve aile denilen kurum yıkılıp gidecektir.Bu yıkıntıların altında herkes kalacaktır.Muhammed Samil KAKÇA

Yorumlar

'ARTIK' kelimesi kim ne

'ARTIK' kelimesi kim ne derse desin çok ağır ve yanlış olmuş. Nefsine yenik düşüp hata yapmış bir kız asla ve asla artık diye nitelendirilemez. İnsan kıymetlidir. Günahkar demek daha doğru olur. Bu günahı işlemiş olmaları tevbe edip kurtuluşa ermelerine engel değildir. Allah çok şefkatli ve merhametlidir.

Re: 'ARTIK' kelimesi kim ne

Nedense şu ARTIK kelimesinden sadece yarası olan erkekler gocunmuş

pek konuyla ilgisi olmasa da

pek konuyla ilgisi olmasa da bir konu hakkında fikir almak istiyorum.faiz in haram olduğu hükmü kesindir .degilmi ancak faizin haram olma hükmü sadce insana sahsamı ait. yok sa devlete de faiz alması vermesi harammı sonuçta devletin faiz sans oyunları ve devletimize ait bankalarda dönen faiz devletein geliri olmuyormu ve devlet bu gelen bütçeyle kamu çaışanlarına maas vermiyormu bu faiz bulasan para haram olmazmı bu konuda hüküm nedir biraydınlatırsanız sevnirim saygılar ALLAH CC RAZİ OLSUN.

helal ve haram

kardeşim devletin emliyle yürütülen bu işler tabiki hardamdır.helal değildir.ve gerçek şu ki devlet o içerisinde ahların,vahların feryatların olduğu paraları insanlara yediriyor.lauik sistemde bunlar normaldir.islami bir devlet olsa bunlar olmayacak.genelev kadınları olmayacak.alkolden sigaradan kumardan uzak durulacak.insanların boğazlarından helal lokma geçecek.millet ve toplum düzelecek.
kardeşim aldığımız paraya alimler haram demiyorlar.ama alınan paranın helal yada temiz olması için o paradan sadaka verilmesini tavsiye ediyorlar.yani bir nevi keffaret yada sadaka veya zekat yerine geçeçek bir miktar verelmesi isteniyor.aldığımız para haram değildir.çünkü çalışan kişi emeğinin karşılığını alıyor.o parayı haram hak etmeden yemiyor.Devlet faizi yiyor ama çalışan hakkını alıyor.Devletin durumunda özel sektörde var.Her kesim parasını mecbur bankaya atıyor.banka onu kaş ile göz arası işletiyor.ondan parda kazanıyor.Çok büyük bir inkilap ve süreçile bu devlet faizden kurtulur.ve insanların kazançları helal olur.bu durdumda kullun mesuliyeti yoktur.gidin özel sektörde çalışın denilse.deriz ki.özel sektörün farkı yok.yada bütün insanları sorgulayamayız.kazandığı para helal mi verrdiği para helal mi diye.yapacağımız.aldığımız paranın kirini temizleyecek olan sadaka vermektir.islami bankaların yayılmasına çalışmak,helal haram hassasiyeti kazanmaktır.müslüman bir milletin düştüğü bu faiz girdabı onu helak edecek büyük günahtır.toplumu faiz bataklığına batırmışlar.kartlarla,faizlerle ve kredilerle.allah millete yardım etsin.şuur versin.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

HELAL VE HARAM KONUSU İLE VERİLEN CVP MUTAKİBEN

ÖNCELLİKLE KARDEŞİM CVP İÇİN TEŞEKUR EDERİM YAZDIGIN CVP OKUMAK YENİ NASIP OLDU .BİR NEBZE İÇİMİ RAHATLATTI AMA SÖLE BİŞEY VAR VE HELAL OLMADIGI VE FAİZİN HERTURLUSUNUN HARAM OLDUĞU BİLİNİYOR VE ÖYLEDE.DEVLET VE DEVLETE AİT ŞİRKETLER SANŞ OYUNLARI MİLLİ PİYANGO OYUNLARI BANKALAR VE HERTURLU FAİZE BULASAN ŞİRKET KURULUŞ VS VS. BUNLARIN GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ DEVLETİMİZİN GELİRLERİNE BULAŞIYOR.VE DENİLİYORKİ DESTİNİN İÇİNDE NE VARSA DIŞINA O SIZARMIŞ.BU FAİZ ÖYLE YADA BULASIYO ALDIGIN PARANIN HELALMI HARAMMI BİLEMİYOSUN VEYA BUNDAN EMİN OLMA SANSIN VARMI TABIKI YOK VE BUNUN ÇOK İYİ FARKINDASIN.HELAL OLMADIGI NERDEYSE YUZDE YUZ DİE İNANIYORUM.VE BURDAN ALDIGIN KAZANDIGIN PARA İLE AİLENE EKMEK GÖTÜRÜYOSUN ONUN RIZKINI TEMİNN EDİYOSUN VE BUNUNDA ÇOK İYİFARKINDASIN ÇOGU KİMSE BUNUN FARKINDA DEGİL.UMRUNDA DA HİÇ OLMADIGI İÇİN SORUN YOK.HARAMIN BULASTIGI BİR KAZANÇTAN SADAKA VERSEN NE OLUCAK Kİ BU PARANIN NEKADARI TEMİZ NEKADARINA HARAM BUNUN TESPİTİNİ YAPMA GİBİ BİR DURUM YOK HELAL HARAM KISMINIDA AYRISTIRACAK BİR TERAZI YOK.BUNU OLDUGU GİBİ KABUL ETMEKMİ GERKİYO İLLA BU DÜZENE BOYUNMU EGMELİYİZ BU DÜZENİ VE SİSTEMİ DEGİŞTİRMEK İÇİN HİÇ Mİ BİŞEY YAPMAMAK GEREKİYOR.NEDEN KARSI KOYMAK YERİNE NEDEN HEMEN KABUL EDEBİLİYOZ VE ÇOGUNLIGUN KABUL ETTİGİ ŞEYİ BENİMDE KABUL ETMEM VE GÖRMEZDEN GELMELİYİM. BİR CVP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

Selamün Aleyküm

Selamün Aleyküm arkadaşlar,burda yazan bazı yorumlar gerçektende biraz agır degilmi Yorumunu okuyan bir arkadaşımın da dediği gibi kadın artık olamaz Bu nasıl bir düşüncedir böyle
Birincisi kadın birşeyleri tek başına yaşamıyor dogru degilmi tek başına olmuyor hiçbişey
İkincisi zamanında yaşanmış olaylardan dolayı,günahlarından dolayı insan tövbe eder Allah a sığınır Biz kimizki insanları sorgulamak bize düşermi,kul kulu sorgulaması yani Haddimizemi...Sadece insanların dogru yolu bulmasına görmesine yardım edebiliriz

Kardeşim, kul kulu

Kardeşim, kul kulu sorgulayamaz diye bir kaide yok... Bilakis, emr-i bi'l- maruf ve nehy-i ani'l- münker diye bir vazifemiz var. Bunun bilincinde olan herkes birbirini ikaz etmek zorundadır. Farzdır. Farzı yapmamak haramdır...Lütfen konuyu teferruatlı düşünelim, vesselam...

bi kadin artik olamaz ve karma

karma sistemde tesseturluysen erkeklerle muhatap olabilirsin okuyabilirsin calisabilirsin!!! kadinlara artik deniliyo o erkeklerde artik ozman neden bu kadar kadinlari asagaliyip erkekleri yuceltmek neden? bence cok kati yaziyo!!!

senin kızkardeşini aileni

senin kızkardeşini aileni onların yerine koy anlarsın

tesettür ve karma çalışma.

Yahu kardeşim niye anlamıyorsunuz.yada anlamak istemiyorsunuz.bizler Kurana ve sünnete uymayacaksak o zaman neden müslümanlık iddia ediyoruz.Müslümün kuran ve szünnet odaklı yaşar.o zaman öyleydi bu zaman böyle dediği zaman tepe aşağı gider.o zamanın peygamberi bu zamanın derdini görmüyorsa yada sorunlarını görmüyorsa ortaya çıkacak probmellerini görmüyorsa peygamber olamaz.haya iffet namus ve şeref sadece sahabi hanımlar için geçerli değildir.zorun ne derdin neder azarın nedir ki zorla erkeklerle beraber ortamlarda çalışma merakındasın.hangi tesettürlü çalışılıyormuş.tesettürün en münim şartı erkeklerle aynı ortamlardan bulunmaktan kaçınmadır.tesettürün maksadı saçın üç kılını korumak değildir ki.allal saçın üç kılıyla uğraşmaz ki.tesestür erkeklerle aynı ortamlarad olmamaktır.tesettür kitabı yazmış birisine kalkıp masal anlatma.tesettürün ölçüleri şartları helal haram halleri vb gibi şeyleri yıllarca araştıran birisine kalkıp vehminden konuşma.seni zorlayan yok git istediğin kadar erkeklerin içerisinde çalış.nasılsa saçının üç kılı kapalı olacak.yüzünün bütün güzelliklerini cazibesini görüp sana aşık olanları umursamazsın.bu zamanda herkes müçtahid olmuş ayetleri kuranı sünneti kendi kafasına vehmine menffatine göre yorumluyor.işine geldiği yeri kesip kullanıyor.yüzlerce sayfa size istatistik göndersemde yine aynı kafada gidiyorsunuz.niye anlamak istemiyorsunuz.kadının en büyük kabusu taciz.niye anlamak istemiyorsunuz.karma ortamda çalışmayan kadını kimse taciz etmez.saçın üç kılı kapalı olsada yüzün bütün güzellikleri meydanda değilmi.insan konuşurken karşısındaki erkeklerle bütün güzellikleri odaklanarak konuşulmuyor mu.her çalışan kadın zina eder bilmem ne eder diyen kimseler yok.ama manevi zarara uğruyor.ahlakı iffeti edebi inancı tahrip oluyor.bunun içindir ki üstat hazretleri .kadınlar yuvalarına dönsünler.onlar için saadet mutluluk oradadır.dışarının tahribine karşı duramazlar.,bozulurlar.temizlikleri oradadır.niye anlamıyorsunuz herkesin aklını fikrini cinselliğin emrine verdiği hayvanlaştırdığı tecavüze uğrama tacize uğrama yaşının onlara düştüğü bir küçük kızın üzerinden yüzlerce insanın geçtiği kadına merhametin kalmadığı bu zamanda niye bu ısrar niye bu inat illa erkeklerle beraber çalışacağız.öncelikle ayrı çalışacağını bir iş bak.bulamazsan edebinle helal dairesinde onlarla fazla muhattap olmadan,yakınlaşmadan,bir halde çalışmaya gayret edin.biraz asrı saadeti sahabileri öğrenin.islami alt yapınız olmadığı için SİZE HER ŞEY AĞIR GELİYOR.ne anlatsam size boş anlamıyorsunuz.aşağıdaki istatistikleri kaç defa yayınladım ama hala görmüyorsunuz.sanki bunların hepsi uyduruk masaldır.bunlar gerçektir.kadın erkek beraber olunca taciz kaçınılmazdır.bazen göz ile bazen dil ile bazen el ile bazen hayel ile kaçınılmazdır.niye anlamıyorsunuz.allah bunu bildigi için kadını korumak için onun iffetine hüalel gelmesin diye bunu istiyor.kadın erkeklerin ayrı olmasını istiyor.hiç bir alem kitabında bunun aksini yazmaz.herkes mahremiyet tesettür üzerinde durur.sadece kadının namusuna iffetine ahlakına halel gelmisin istiyor.vicdanlı ol.üzerine dönen gözlerin sana nasıl ne niyetle baktığını bilmiyormusun.sezmiyormusun.neden bedüizaman hazretleri ahir zamanda en büyük fitne kadın yüzünden çıkıyor.insanların imanlarını selp edip sefahet ateşine atıorlar diyor.kalplerini imanlarını öldürüyorlar.çıplak bacaklı kadınlar şeytanın kumandasına verilmiş en büyük hayasız ordulardır diyor.neden görmek istemiyorsunuz.ehli dünya için kadın sadece sömürü aracıdır.sadece şehvet oyuncağıdır.sadece kullanımlıktır.sen para kazanma pırsın iyi yaşama çok para harcama hırsın yüzünden nelerini kaybettiğinin farkına varmıyorsun.güvenli islami temiz helal ortam olduktan sonra ihtiyacı olan çalışır.aheritini unutmamak şartıyla çalışır.dünya kariyeri için 10 saat çalışıp ahireti için 1 saati çok görenlere nasıl acınacak.nice insanlar biliyorum.doç olabilimek için 10 sene cemaati terk ettiler.sırf doç olmak için.ama hepsi pişman.çünkü maneve kaybedittikleri az değildi.cennette yüzbinlerce derece var.en güzelini iyisini kazanmak varken niye en düşüğüne razı olunsun.dünyevi basit makamlar için dereceler için kendini mahveden birisi aheret dereceleri için lakayt kalması ne kadar divanecedir.
kimsenin kadını ezip aşağılayıp erkeği öğdüğü yoktur.kadın zaiftir hissidir çabik aşık olur çabuk ayağı kayar çabuk yıpranır çabuk üzülür çabuk darılır çabuk yıkılır.erkek ise kalındır.fıtratı ağırdır.hisleri azdır.kadın gibi değildir.namus ve şerefi kadın gibi hasas değildir.onun gibi zarara uğramaz.erkek haram işler ama kadın işlediği zaman yıkılır üzülürü mahvolur.erkek böyle yapmaz.namus ve şeref herkes içindir.ama kadında daha başkadır.bir erkeğin tacise uğraması ile kadının uğraması bir olmaz.kadının tecavüze uğraması ile erkeğin uğramasının yıkıntısı bir olamaz.işinize glen ayetleri alarak kafanıza göre yorumlar yapmayın.kendize göre yontmayın.mana vermeyin.mesul olursunuz.imam gazali kadına gelen bütün kötülükler erkeklerin içerisinde olmasından gelir demektedir.
kadın isterse örtülü olsun isterse çarşaflı olsun yine karma düzende tacize uğrayacaktır.ya gözle ya dil ile mutlaka uğrayacaktır.çünkü fıtratları bunu iktiza ediyor.çünkü etkileşim bunu gerektiriyor.çünkü iki cins bir araya gelince hemen hisler arzular nefisler araya girer.bunlar gizli olur.dışa yansımaz ama olur.iki taraf gizleselerde hakikati bilirler.merak güzellik konuşma cazibe yakışıklılık nefis hisler hemen vazifeye başlar.kendinizi kandırmayın.bu zamanda ucube örtülü bayanların sayısı hakiki olara örtünenlerden çoktur.onların cazibes herkesten çoktur.bu bütün güzellikleri geören erkekler hiç bir şey yokmuş gibi davranmaz.ister mümin isterse kafir bile etkilenir.erkek olmayanlar etkilenmez.herkes erkeklikten kesilmemiştir.
kardeşim benim ölçüm kuran sünnet ve asrı saadet insanlarıdır.benim ölçüm büyük alimlerdir.onların hepsinin hayatı davası aynıdır.ben onlara bakarım.mensubu olduğum cemaat asrı saadet gibi yaşamayı başardığı için.kadınları medreselerde çok güzel okuduğu için ve çaraşafı ile ilimde hakikatte marifette geri kalmadığı için haremlik selamlık ile işi güzelce götürdüğü için,harama bulaşmadığı için benim ölçüm onlardır.kreşde çalışan çarşaflı akrabam var.çok güzel işini götürüyor.dersini veriyor.insan yetiştiriyor.NE cahil kaldı nede ortada kaldı.helal tamiz bir ortamda çalışıyor.bu sitenin ismi.zehirli.ok.neden zehirli ok.çünkü erkeklerin gözlerinden çıkan zehirli oklar kadını mahvettiği için.bu isim verilmiş.bazı insanlar vardır teslimiyet gösterirler.hemen teslim olurlar.bazıları ise neden nasıl niçinlerle uğraşıp dururlar.siz neden nasıl niçinlerler uğraşacağınıza allaha itimat edip ondan hayırlısını isteyin.

Karşı cinste sizi hangisi/hangileri tahrik eder?

49,12 1930 Popo / kalça

46,40 1823 Göğüsler

40,34 1585 Bakışlar

34,08 1339 Dudaklar

32,37 1272 Gözler

29,17 1146 Bacaklar

25,50 1002 Konuşma

14,43 567 Saçlar

13,95 548 Yürüyüş

8,63 339 Eller

8,07 317 Boyun

6,11 240 Dişler

5,96 234 Diğer

5,24 206 Ayaklar

1,78 70 Kulak / kulak memesi
Toplam: 12618 (*)
Katılım: 3929 kişi

Polemik.com. sitesinin bu anketi gösteriyor ki erkeklerde kadının en çok dikkat çeken yerleri eşcinselliğe kapı aralayan bölgelerdir.lut kavminin erkekleri erkeklerle yetinmeye başlayınca kadınlarda kadınlarla yetinmeye başladılar.karşı cinsin tahrikine kapılan erkek bu tahriki gidermek için eşine yada başkalarına yönelmektedir.

ÇIPLAK BİR KADIN YA DA FOTOĞRAFINI GÖREN ERKEĞİN AKLI DURUYOR
Bunu biz değil, Leuven Üniversitesi uzmanları söylüyor: Seksi bir kadını ya da fotoğrafını gören erkeğin karar verme mekanizması alt üst oluyor.Seks fikri erkekleri şaşırtıyor.Belçika'da bulunan Leuven Üniversitesi profesörleri tarafından yapılan araştırmaya göre cinsellik hormonu testosteronun yükselmesi erkeğin karar verme mekanizmasını altüst ediyor. 18-28 yaşları arasındaki 44 erkek öğrenci üzerinde yapılan araştırmada bir grup öğrenciye konusu finans olan bir oyunun öncesinde iç çamaşırlı kadın fotoğrafları gösterildi. Bu grubun diğerlerine oranla oyunda başarısız oldukları ve doğru karar vermekte zorlandıkları gözlendi. Erkeklerdeki bu tepkilerin kadınlarda görülmediği belirtildi.( Habertürk:20.04.2006 ) AKLI DURAN BİR ERKEK HER TÜRLÜ ŞEYE KALKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR BU HABER.
Hüriyetten Pakize SUDA ‘nın Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Hayrettin Karaman köşe yazasında ‘‘Vücudun cinsi cazibesi olan yerlerini kamuya açık yerlerde göstermek tacizdir’’yazısına getirdiği yorumu ibretlik olması sebebiyle burada iktibas ediyoruz.
Hayrettin Karaman köşe yazasında demiş.Doğru.Misal.Bir adamın çocuk parkında pantolonunun fermuarını indirip pipisini çocuklara, hatta büyüklere de göstermesi tacizdir.Karaman'ın tarifinden hareketle, bir kadının göğsünü fora edip Laila'ya gitmesi de tacizdir.
Yalnız şu var:İkinci durumda alan razı, satan razıdır.- RAZIMIDIR YOKSA ÖYLE Mİ KENDİNİ KABUL ETTİREBİLECEĞİ KAFASINA SOKULMUŞTUR, BİLGİ,ZEKA...DEĞİL DE..ÖNCE DIŞ GÖRÜNÜŞ...! - Bakmayın siz Karaman gibi istisnalar olduğuna; hiçbir erkek ‘‘Bu kadın bana memesini gösterdi’’ diye şikáyette bulunmaz. Bindiği dalı kesmiş olur yoksa.E, erkek kısmı durumdan hoşnutken, ortada bir rahatsızlık yokken, tacizden söz edilebilir mi?Edilemez.Dolayısıyla kadınlar tabağa koyup gezdirseler bile tacize girmez ki son zamanlarda yaptıkları budur; hiç şikáyet eden erkek duymadım.Anlayacağınız taciz eden şey kadından erkeğe olmaz, erkekten kadına olur. Doğa icabı.Misal, Laila'ya giden kadından devam edecek olursak, erkeğin azade göğüslere elle, sözle ya da gözle sarkıntılık etmesi tacizdir.‘‘Ama bize de yazık’’ diyecek şimdi erkekler. Karaman da demiş nitekim: ‘‘Bunu yapanlar karşı tarafın hem bakmasını, ilgi duymasını istiyor, hem de bakmalarından, talepten ve ilginin bazı şekillerinden rahatsız oluyor, bunu taciz sayıyorlar.’’Sevgili erkek arkadaşlar!Bu dünyada imtihandasınız.Bakıp görmezden geleceksiniz. Yok öyle taciz maciz.Siz ‘‘Gösteriyor, o halde istiyor’’ diye düşünüyorsunuz değil mi?Hayır, istemiyor. Kadınlar sizin gibi düz mantıklı yaratıklar değiller.‘‘Bir kadın neden transparan bluz, kıçının arasına kaçan pantolon, kasığına kadar yırtmaçlı etek giyer?’’ diye sorsam şimdi, ‘‘Erkekleri tahrik etmek için’’ dersiniz.Katiyen değil oysa.Ah! Benim edebiyatım müsait değil; benim yerimde müsait olan biri olsa şimdi, özgürlükle başlayan eğitimsizlikle biten bir cevap döşenirdi ki ‘‘Demagoji yapma’’ falan diyemediğiniz gibi bugüne kadar içinizde kadınlara karşı uyanmış olan bütün duygulardan utanır yerin dibine geçerdiniz.Ben ancak şu kadarını söyleyebilirim:Biz istediğimiz gibi giyiniriz. İstersek üç yerimize üç bant takar öyle gezeriz.Bundan ‘‘Tut kolumdan al götür beni,
'Hüp' diye içine çek beni’’ anlamını çıkarmayacaksınız.Biz soyunacağız, siz kendinizi terbiye edeceksiniz. Başka yolu yok.
Şaka bir yana,Netice olarak...Karaman'ın tacize uğrayanların aslında bunu hak ettiğini savunan düşüncelerine katılamam elbet. Tacizin ucu tecavüze kadar gider zira ve o bir hastalıktır. Üstelik 70 yaşında bir kadına da, 5 yaşında bir çocuğa da yönelik olabildiğinden açık saçıklığın bu sonuca etkisini tartışmayı abes bulurum.Ama minicik bir yerden de olsa Karaman'ın fikriyle örtüşebilecek bir şey söyleyebilirim.Biz kadınlar...Çoğumuz tahrik etmeyi severiz.Göğsümüzün, bacağımızın, dudağımızın bize birtakım menfaatler olarak geri döndüğünü keşfettiğimizden beri yaparız bunu. Her yerde bunu yaşam biçimi haline getirmiş kadınlar vardır.Hiçbir menfaatimiz olmasa da sırf arzu edildiğimizi görmek için yaparız.Bayılırız tahrik etmeye. Ötesini istemeyiz, o başka.Ama çok samimiyetsizizdir bu konuda. Kendimize bile yalan söyleriz.(Pakize SUDA, Hürriyet :24.01.2002)
Tesettürsüzlükten dolayı rahat edemeyen milliyet yazarı Ece TEMELKURAN “Bende Kapanmak İstiyorm”diyor.
Kadın olarak toplumsal hayatın içinde var olmak ise hala bugün bile tahlikelidir.işyerinde taCİZLER,SOKAKTA SÖZLÜ Saldırılar…bu ,devlet hukukuyla da ,işleyi,şiylede kadını erkek egenmen dğüzenin hem çalış hemde eskisi gibi evinin kadını ol ikiyüzlülüğne karşı koruyamamıştır.bugün bu kadar çağdaş elitimiz bile işyerlerinde genç güzel kadınları yumuşak yumuşaqk ince ince taciz etmiyormu.bvu ikilemlere hangi insanın benliği dayanır.örtü ben kadınım ve vbana zarar verirsaen bir kadına değil bir müslümnana saldırtmış olursun zırhını verir ınsana.
Nevresime girmek
Bu kadar yazıp çizmeme hiçbir dine inanmama ragmen itiraf edeyim ki bu iki yüzlü erkek dünyası içinde bazen ben bile kapanmak istiyorum.türban takmak çarşAFA GİRMEK DEĞİL üstüme büyük bir nevresim çarşaF ÖRTÜP çıkmAK İSTİYORUM.ve eminim işini gücünü yaparken binlerce tacizemaaruz kalan bir çok kadında böyle istiyordu.ece temelkuran etrafımda erkekler olmadabn yapmak istediğim bazı şeyler var.ben meserlas erkeklerle bir arada spor yapmaktan bilhassa yüzmekten hoşlanmayan bir kadınım oıramıı buramı benim görmesini istediğim insan dışında kimsenin görmesini istemiyorum.olamazmı yokmu böyle hakkım.bunun dinle alakası yok zira dindar bir insan değilim sadece istemiyorm.Nokta.vücut benim.milliyet gazetesi.2007.
**********************************************************************
Ayşe Arman'dan tarihi itiraf
Bir süredir tesettürlü olarak çeşitli yerlerde dolaşan ve izlenimlerini birkaç gündür gazetesi Hürriyet'te yayımlayan yazar Ayşe Arman, tesettürün müthiş bir kalkan olarak kadınları erkeklerin tacizlerinden koruduğunu belirtti.
İşte Ayşe Arman'ın tarihi itirafları;

ERKEKLERDEN TESETTÜRLÜYE ŞEFKAT

Alternatif turizm hizmeti veren İzmir'in Çeşme ilçesi'ndeki bir butik otelde arkadaşıyla birlikte kalan Arman “haşema” izlenimlerini aktardı. “Günlük hayatta tesettürlü, denizde de haşemalı olmanın çok zor olduğunu” belirten Arman bu kıyafetlerle gezmenin bazı faydalarını ise şöyle anlattı;

“İkinci deneyimimiz, bir tatil köyü değil... Daha küçük bir yer... Bir butik otel... Çeşme'de... Bakın, burası çok daha eğlenceli... Elimizi kolumuzu sallayarak giriyoruz...

Zaten tesettürlü olmak tuhaf bir şey, kimse sana bir şey sormuyor, güvenlik kontrollerinde fazla aramıyor, hep bir anlayış, şefkat, erkekler tacizde bulunmuyor, müthiş bir kalkanmış...
Tacize uğramayan Üniversiteli kadın yok gibi!
Uludağ Üniversitesi’ne bir ankete katılan 591 kız öğrencinin yüzde 86.9'u tacize uğradığını söyledi.
Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç, kampusta yaptıkları ankete katılan 591 kız öğrencinin yüzde 86.9’unun cinsel tacize uğradığının ortaya çıktığını söyledi.

Sakarya Üniversitesi’nde dün başlayan Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Serpil Aytaç ‘Üniversiteli kız öğrencilere yönelik taciz üzerine bir araştırma’ yaptıklarını söyledi ve bunmun sonucunu açıkladı. Prof. Dr. Aytaç, öğrencilerin kampusta maruz kaldığı cinsel tacizi ortaya çıkarmak için böyle bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmanın Türkiye’de ‘kampusta cinsel taciz'le ilgili yapılan ilk anket olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aytaç'ın, öğrencilerin kampusta yoğun bir şekilde sözel, fiziksel, görsel ve psikolojik cinsel tacize maruz kaldıklarının ortaya çıktığını belirttiği anketin sonuçları şöyle:
“Hiç tacize maruz kaldınız mı?’ sorusuna öğrencilerin yüzde 86.9’u (512 kişi) evet cevabı verdi. ‘Yaşanılan tacizin tipi nedir?’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 23.9’u (127 kişi) sözel, yüzde 7.3’ü (39 kişi) fiziksel, yüzde 5.3’ü psikolojik (28 kişi), yüzde 12.6’sı (67 kişi) görsel, yüzde 21.7 (114 kişi) hepsi, yüzde 29.5’i de (157 kişi) en az iki farklı şekilde cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.
‘Kim tarafından tacize uğradınız’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 15.3’ü (81 kişi) kampustaki herhangi bir öğrenci, yüzde 3.6’sı (19 kişi) yakın arkadaşım, yüzde 54.3’ü (287 kişi) halktan biri (kampusta çalışan ya da gelip giden şoför, memur ve jandarma, kampus alanında tıp fakültesi olması sebebiyle halkın yoğun bulunması) yüzde 2.3’ü (12 kişi) üniversitedeki kendi hocam, yüzde 24.6 ise (130 kişi) kişi hepsi, cevabını verdi.
‘Nerde tacize uğradınız?’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 41.5’i (145) kampüs içerisinde her yerde, yüzde 35.7’si (168) açık kampüs alanında, yüzde 22.8’i (107) kapalı mekan (sınıf, yemekhane, otobüs, yurt) alanlarında tacize uğradığı bilgisini verdi.
Tacizde bulunan kişinin cinsiyetiyle ilgili soruya ise öğrencilerin, yüzde 91,9’u (488 kişi) erkek, yüzde 5.6’sı (30 kişi) kadın, yüzde 2.4'ü (7 kişi) ise her iki cinsten de taciz gördüğünü kaydetti.
‘Tacize uğrama sıklığınız nedir?’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 45.3’ü (234 kişi) az sıklıkla, yüzde 17.6’sı (91 kişi) ayda birkaç kez tacize uğradığı yanıtını verdi.
‘Taciz olayını şikayet ettiniz mi?’ sorusuna öğrencilerin yüzde 76.8’i (454 kişi) hayır, yüzde 12.5 (74 kişi) evet cevabını verdi.
‘Tacizi kiminle paylaştınız?’ sorusuna yüzde 73.3’ü (324 kişi) arkadaşımla, yüzde 25.3’ü (112 kişi) ailemle, yüzde 1.4’ü ise üniversite yöneticileriyle paylaştığı karşılığını verdi.
‘Paylaştığınız kişinin taciz olayına bakışı ne oldu?’ sorusuna öğrencilerin yüzde 44.5’i (167 kişi) ilgilendiğini, yüzde 42.4’ü (159 kişi) destek verdiğini ifade etti.
‘Taciz olayı sizi nasıl etkiledi’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 54.5’i (280 kişi) sürekli beni tedirgin etti, yüzde 21.8’i karşı cinse olan güvenim kayboldu, sinirlendim, çaresiz hissettim seçeneğini işaretledi. ( Radikal:7 Mart 2009)
Boğaziçi'nden ''tecavüzden nasıl korunulur'' rehberi
Boğaziçi üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık araştırma ve uygulama merkezi, kadınlar için "tecavüzden nasıl korunulur" rehberi hazırladı. kadınlar en çok tanıdık erkeklerin tecavüzüne uğruyor rehberde, bu konudaki araştırmalara işaret edilerek, kadınların çoğunlukla tanıdıkları erkekler tarafından tecavüze uğradıklarına dikkat çekildi..davranışlara dikkat edin. bir kişiyi ırkı, dış görünümü, sosyal konumu ve sizinle olan ilişkisiyle değil, davranışlarıyla değerlendirin...karşı tarafı iyi tanıyın. bazı erkekler çok içmeyi, bedeni ortaya koyan şekilde giyinmeyi ya da bir erkeğin odasına gitmeyi cinsel ilişkide bulunma isteği olarak algılayabilirler.sınırlarınızı belirleyin. karşınızdakiyle ne kadar bedensel yakınlık kurmak istediğinizi belirleyin (el sıkışma, yanaktan öpme, dudaktan öpme, sarılma, vb.). kararlı bir ses tonu ve beden dili kullanın. güvendikleriniz yanınızda olsun. büyük eğlencelere, bilmediğiniz yerlere güvendiğiniz arkadaşlarınızla gidin. milliyet :21.02.2005 )
************* ******************* ******************* *****************
İÜ Adli Tıp Enstitüsü'nden Prof. Dr. Mustafa Fatih Yavuz ile yüksek hemşire Zehra Kayı, 591'i üniversite öğrencisi olan 700 kadınla, ''Kadın üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı'' konulu araştırma yaptı Araştırma sonucunda, katılımcıların yüzde 84'ünün laf atma, açık-saçık konuşma, röntgencilik, teşhircilik, sarkıntılık, ırza geçme gibi ''sözel, görsel, dokunsal'' cinsel şiddet türlerinden en az birisine maruz kaldığı belirlendi. Bunlardan yüzde 44.8'inin, basit cinsel içerikli dokunuştan zorla cinsel ilişkiye kadar uzanan ''dokunsal şiddet'' türlerinden birini yaşadığı tespit edildi.
******************* *************************************************
Üniversitesi (İÜ) Adli Tıp Enstitüsü'nce, üniversite öğrencisi ve mezunu kadınlarla yapılan bir araştırma, katılımcıların büyük bir bölümünün cinsel şiddet türlerinden en az birisine maruz kaldığını ortaya koydu.Cinsel şiddet türleri arasında ilk sırayı yüzde 81.3 ile sözel ve dokunsal olanlar aldı. Araştırmaya katılan yaklaşık her 5 kadından birinin teşhircilik eylemiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Cinsel saldırı boyutundaki eylemlerin yaklaşık yarısında fiziksel şiddet kullanıldı. Yine eylemler sırasında korkutma-tehdit ile kandırma da ilk sıralarda yer aldı
**************** ***************** ***************** *******************
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Açık Toplum Enstitüsü'nün katkılarıyla yapılan bir araştırma, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları olumsuzlukları gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 14'ü işyerinde cinsel tacize uğruyor, ancak yine kadınların çoğu cinsel taciz konusunda şikayetçi olmuyor. Ve özellikle küçük yerleşim birimlerindeki kadınlar bu konuda konuşmamayı tercih ediyor. Bu nedenle söz konusu oranın daha yüksek olmasından endişe ediliyor. Türkiye’de, çalışan kadınların yüzde 14’ü işyerinde tacize uğruyor. İngiltere’de ise kadın milletvekilleri parlamentoda cinsel ayrımcılık içeren sözlü saldırılara maruz kalıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Açık Toplum Enstitüsü'nün katkılarıyla yapılan bir araştırma, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları olumsuzlukları gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 14'ü işyerinde cinsel tacize uğruyor, ancak yine kadınların çoğu cinsel taciz konusunda şikayetçi olmuyor. Ve özellikle küçük yerleşim birimlerindeki kadınlar bu konuda konuşmamayı tercih ediyor. Bu nedenle söz konusu oranın daha yüksek olmasından endişe ediliyor.
***************** ***************************************************
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen'in yaptığı ve Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde yer alan muhtelif illerdeki bin 136 ilköğretim okulunun 7. ve 8. sınıf öğrencisinin katıldığı anket, öğrenciler arasındaki taciz oranının yüzde 92'lere çıktığını ortaya koydu. ( Zaman :27 Aralık 2006 )
************************ ********************************************
Karma eğitim, okullarda cinsel tacizlere de yol açıyor. Bu konuda ülkemizde de yapılan araştırmalar var.
17-27 yaşları arasındaki 532 üniversiteli kız öğrenci üzerinde yapılan araştırmalara göre kızların: % 32’si tecavüze uğramış. Oran 1/3. (Zaman, 6.01.2002)
İstanbul'da bir ayda 17 tecavüz ve taciz ... ( posta :10.05.2004)
********************* *************************************************
Eğitim sektöründe çalışan kadınların yüzde 15'i, gıda sektöründe çalışanların ise yüzde 11'i cinsel tacizle karşılaşıyor. Hastanelerde ise cinsel taciz daha yaygın. Hemşirelerin yüzde 41'i, doktorların yüzde 23'ü sağlık kurumlarında taciz olduğunu kabul ediyor. Ankara’da hemşireler üzerinde yapılan bir araştırmada ise yüzde 75’inin cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıkmış. İki önemli hastanede yine hemşirelerin önemli bir kısmının cinsel tacize uğradığı görülmüş. Bir başka araştırmada da sekreterlerin önemli bir kısmına yönetici ve iş arkadaşları tarafından cinsel tacizde bulunduğu saptanmış
Çalışan kadının kabusu: Taciz
________________________________________
Türkiye’de, çalışan kadınların yüzde 14’ü işyerinde tacize uğruyor. İngiltere’de ise kadın milletvekilleri parlamentoda cinsel ayrımcılık içeren sözlü saldırılara maruz kalıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Açık Toplum Enstitüsü'nün katkılarıyla yapılan bir araştırma, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları olumsuzlukları gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 14'ü işyerinde cinsel tacize uğruyor, ancak yine kadınların çoğu cinsel taciz konusunda şikayetçi olmuyor. Ve özellikle küçük yerleşim birimlerindeki kadınlar bu konuda konuşmamayı tercih ediyor. Bu nedenle söz konusu oranın daha yüksek olmasından endişe ediliyor.

Eğitim sektöründe çalışan kadınların yüzde 15'i, gıda sektöründe çalışanların ise yüzde 11'i cinsel tacizle karşılaşıyor. Hastanelerde ise cinsel taciz daha yaygın. Hemşirelerin yüzde 41'i, doktorların yüzde 23'ü sağlık kurumlarında taciz olduğunu kabul ediyor.

İngiltere'de kadın milletvekilleri arasında yapılan bir anket de parlamentoda kadınların hâlâ saldırılara ve aşağılamalara hedef olduklarını gösterdi. Başkent Londra'daki Birkbeck Koleji tarafından düzenlenen ankete katılan 83 kadın milletvekili, cinsel ayrımcılık içeren sözlü saldırılara, erkeklerin baskılarına ve fiziksel aşağılamalara hedef olduklarını söylediler. Anketin sonuçlarını değerlendiren, ilk kez 1997 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya giren Oona King, daha milletvekili seçilmeden siyasi ortamdaki erkek hakimiyetinin farkına vardığını belirtti.

Bu nedenle yapılan anketin sonuçlarına bütün kalbiyle inandığını belirten King, Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptığı sırada, partisinden bir milletvekilinin kendisine 10 bin sterlin karşılığında birlikte olma teklifinde bulunduğunu açıkladı. King, söz konusu kişiye “Cehenneme git” yanıtını verdiğini söyledi. (SD)

Cumhuriyet, 9 Aralık 2004

Av.Habibe Yılmaz Kayar

İstanbul Barosu
İŞYERİNDE TACİZ KADINLARIN KABUSU
Mağdurlarının genellikle kadınlar olduğu "işyerinde cinsel taciz", Türkiye'de de son derece yaygın ve ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor.Uzmanlara göre, cinsel taciz ve bunun da özelinde "iş yerinde cinsel taciz", ilgili çalışanın kendisini tehdit edilmiş, aşağılanmış, korunmaya muhtaç duruma düşürülmüş veya tacize uğramış hissetmesine yol açıyor. Çalışanın performansını etkileyen, iş güvencesinin temelini zayıflatan veya iş ortamını bozan cinsel taciz, çoğu kez güç gösterisine dönüşebiliyor. Ayrıca, bir başka çalışanı yıldırmayı, korkutmayı veya aşağılamayı da amaçlıyor.Cinsel tacizin kurbanları ağırlıklı olarak kadınlar. Cinsel taciz, yaşları, medeni durumu, fiziki görünüşü, geçmişi veya mesleki konumu önemli olmaksızın, bütün kadınları etkiliyor. İncelemelere göre, yüksek risk taşıyan gruplar, 30 yaşın altında ve bekar, genç kadınlar, eşini kaybetmiş, boşanmış veya ayrı yaşayan kadınlar, özellikle bakımıyla yükümlü olduğu yakınları bulunanlar.16.05.2004
BATIDAN İSTATİSTİKLER:
Rio Festivalinin ilk gününde 67 tecavüz.2007 gözcü gazetesi.
ÇIPLAK BİR KADIN YA DA FOTOĞRAFINI GÖREN ERKEĞİN AKLI DURUYOR
Bunu biz değil, Leuven Üniversitesi uzmanları söylüyor: Seksi bir kadını ya da fotoğrafını gören erkeğin karar verme mekanizması alt üst oluyor.Seks fikri erkekleri şaşırtıyor.Belçika'da bulunan Leuven Üniversitesi profesörleri tarafından yapılan araştırmaya göre cinsellik hormonu testosteronun yükselmesi erkeğin karar verme mekanizmasını altüst ediyor. 18-28 yaşları arasındaki 44 erkek öğrenci üzerinde yapılan araştırmada bir grup öğrenciye konusu finans olan bir oyunun öncesinde iç çamaşırlı kadın fotoğrafları gösterildi. Bu grubun diğerlerine oranla oyunda başarısız oldukları ve doğru karar vermekte zorlandıkları gözlendi. Erkeklerdeki bu tepkilerin kadınlarda görülmediği belirtildi.( Habertürk:20.04.2006 ) AKLI DURAN BİR ERKEK HER TÜRLÜ ŞEYE KALKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR BU HABER.
**********************************************************************
İngiltere'de kadın milletvekilleri arasında yapılan bir anket de parlamentoda kadınların hâlâ saldırılara ve aşağılamalara hedef olduklarını gösterdi. Başkent Londra'daki Birkbeck Koleji tarafından düzenlenen ankete katılan 83 kadın milletvekili, cinsel ayrımcılık içeren sözlü saldırılara, erkeklerin baskılarına ve fiziksel aşağılamalara hedef olduklarını söylediler. Anketin sonuçlarını değerlendiren, ilk kez 1997 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya giren Oona King, daha milletvekili seçilmeden siyasi ortamdaki erkek hakimiyetinin farkına vardığını belirtti.
*******************************************************************
Eğitim sektöründe çalışan kadınların yüzde 15'i, gıda sektöründe çalışanların ise yüzde 11'i cinsel tacizle karşılaşıyor. Hastanelerde ise cinsel taciz daha yaygın. Hemşirelerin yüzde 41'i, doktorların yüzde 23'ü sağlık kurumlarında taciz olduğunu kabul ediyor.
***********************************************************************
İngiltere'de kadın milletvekilleri arasında yapılan bir anket de parlamentoda kadınların hâlâ saldırılara ve aşağılamalara hedef olduklarını gösterdi. Başkent Londra'daki Birkbeck Koleji tarafından düzenlenen ankete katılan 83 kadın milletvekili, cinsel ayrımcılık içeren sözlü saldırılara, erkeklerin baskılarına ve fiziksel aşağılamalara hedef olduklarını söylediler. Anketin sonuçlarını değerlendiren, ilk kez 1997 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya giren Oona King, daha milletvekili seçilmeden siyasi ortamdaki erkek hakimiyetinin farkına vardığını belirtti.
Amerikada her 90 saniyede bir kadının tecavüze uğradığı bildirildiFransa'da her yıl 2500 kadının tecavüze uğradığına da işaret edilen raporda, dünyada tecavüze uğrayan kadınların büyük bölümünün de ailelerinin ''namuslarını temizleme'' kaygıları yüzünden kendi yakınları tarafından öldürüldükleri ifade edildi.
***********************************************************************
ABD'de 6 dakikada bir bir kadının ırzına geçiliyor. Her 3 kadından 1’inin yaşamı boyunca dövüldüğünü, cinsel ilişkiye zorlandığını yada taciz edildiğini, Her beş kadından biri hayatlarında tecavüz veya tecavüz girişimi kurbanı olacaktır (WHO 1997).
Güney Afrika’da her gün 147 kadın tecavüze uğramaktadır. (Güney Afrika Irk İlişkileri Enstitüsü 2003). •
**********************************************************************
Her 90 saniyede bir kadın tecavüze uğruyor ABD Adalet Bakanlığı, 2000). • Fransa’da her yıl 25,000 kadın tecavüze uğruyor (Avrupa Kadınlar Lobisi, 2001). • Türkiye’de kadınların %35.6’sı bazen, %16.3’ü sık sık aile içi tecavüze uğruyor (2000 yılında yayınlanan taramalar, Müslüman toplumlarda kadın ve cinsellik, WWHR Yayınları: İstanbul, 2000).
************************************************************************
Şili’de tecavüze uğramış kadınların sadece %3’ü olayı polise bildirmektedir (A, WHO 2002).
ABD’de kadınların %16’sı tecavüzü polise rapor etmektedir; bildirmeyenlerin yaklaşık %50’si, isimlerinin ve özel ayrıntıların açıklanmayacağı garanti edilirse bunu yapacaklar (Ulusal Mağdur Merkezi/Suç Kurbanları Araştırma ve Tedavi Merkezi, 1992). Avustralya’da 12 ay içinde fiziksel saldırıya uğramış kadınların %18’i bunu hiç kimseye söylememiş (Nüfus temelli araştırma, 1999).
**********************************************************************
Avusturya’da 90lı yıllardaki tecavüz davalarının %20’si mahkumiyetle sonuçlandı (E, Londra Metropolitan Üniversitesi, 2003). • İrlanda’da fiziksel tacize uğramış kadınların %20’si polise başvurmuş (Nüfus araştırması, 1999). (A, WHO 2002).
Britanya’da tecavüze uğramış kadınların %13’ü saldırıyı polise bildiriyor (E, Joni Seager, 2003).
******************************************************************
Litvanya’daki kadınların yüzde 42,4’ü fiziksel ve cinsel şiddete uğruyor.
Avrupa’da her 7 kadından 1’i tecavüze uğruyor ABD'de her yıl her 15 dakika'da bir kadın tecavüze uğruyoR ...!
********************************************************************
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan rapora göre, 2004 yılında, Amerikan askerleri arasında yaşanan ve rapor edilen cinsel taciz sayısı bin 700'den, 2005'te 2 bin 374'e ulaştı. Pentagon yetkilileri askerler arasında yüzde 40'ı bulan cinsel taciz artışını yeni uyguladıkları programa bağladı. Pentagon'un yeni programı çerçevesinde cinsel tacize uğradığını beyan eden askerler, sağlık, rehberlik ve psikolojik destek alıyor. ABD ordusunda cinsel tacize uğrayanlar, çeşitli nedenlerden dolayı bu durumu rapor etmediği için cinsel taciz vakalarının pek çoğu açığa çıkmıyordu. ( Akşam 19.03.2006 )
************************************************************************
İngiltere'de kraliyet donanmasında görev yapan kadın askerlerin dörtte birinin, görevleri sırasında en az bir kez cinsel tacize uğradığı açıklandı.
***********************************************************************
Almanya’da bu oran, % 25. ( 10.01.2002 tarihli Spiegel Online)
Ülkemizde kadınlar, % 34 oranında fiziksel tacize uğruyor.
Fransa bu oran % 95.
15 dakikada 1 kadın tecavüze uğruyor.
**********************************************************************
AMERİKA’DA A. E CASEY Vakfı Araştırması:
İlkokul ikiden lise sona kadar 4.200 öğrenci üzerinde yapılan araştıramaya göre kızlar:
% 39 oranında her gün tacize uğruyor.
% 29’u en az haftada bir taciz görüyor.
% 89 oranında kız öğrenci, lâf veya geriden hareketle okulda tacize uğruyor.
(Vakit, 12 Mart 2001)

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

Re: tesettür ve karma çalışma.

Tahkik hocam sağolun.kül kedisinin ağzını çok güzel kapatmışsınız.böyleleri lafa geldimi,kadın hakları der bilmem ne der,ama aslında kadın haklarını, sadece kendi işine gelen taraflar için savunur.diğer hemcinsleri umurunda bile değildir.zaten umurlarında olsa,başka kızların babası,başka kadınların kocası olan veya olacak olan adamların yanında açık gezip,tahrik edip bundan zevk almazlardı.anlamaz bunlar,aslında kadını korumak için bunları yazdığınızı.

Re: tesettür ve karma çalışma.

teşirle tacizi birbirine karıştırmışsın.
kadının tacize uğraması tecavüze uğraması veya dövülmesi cinsel cazibesinden ötürü değildir sadece zayıf olduğundandır. erekler başka zayıf erkeklere veya yine erkek çocuklarına hatta hayvanlarada tecavüz edebilirler. burda önemli olan güç dengesini kurabilmektir, bizler insan olduğumuza göre bu güç dengesini akıl yoluyla kurmalıyız ama belliki hala maymun türüne yakın gibiyiz. diyelimki biz insanlar hayvan değiliz , ozaman bu güç dengesini kurması ihtimal akıl yolu nedir. birincisi sistem fiziksel güç ,şiddet ve fiziksel baskı ve cinsel baskıyla alakalı davranışları afsız olarak cezalandırmalı yaniyasalar koyulmalı uygulanmalı ve denetlenmeli, diğeri fiziksel güç yerine geçicek bir güç bulunmalı ve kadın bu güce sahip olma hakkından men edilmemeli. burdaki en büyük engel kadının doğurganlığı olacaktır burda taşıyıcı ve bakıcı anneler devreye girerse kadınlar sektörde daha istikrarlı kalabilirler hemde doğurganlık özellikleri nitelik kazanır ve sektör kadından kadına dönen sermaye şeklinde kendini güçlendirir. diğer taraftan ıslah edilemeyen erkek tecrit edilmeli bence infaz da yasalaştırılmalı özellikle erkek ve kız çocuklarına veya hayvan tecavüzlerinde infaz caydırıcı olabilir diyorum .

suç istatisliklerinde tecavüz gibi kaç sektör vardır ve bunların birbirine oranı nedir onuda yayınlamak gerek acaba insanlığın en büyük sıkıntısı cinsellikmidir yoksa alım gücü zayıflığına bağlı baskımıdır.bu tip baskılar paraya endekli değildir primatlar arasındada güçlü olan erkekler diğerlerine baskı kurarlar burdaki amaç daha çok yavru elde etmektir. insanın içgdüleride belliki bunlarla alakalı ama ben yinede idda ediyorum bizler akıl yolu ile problemleri soyutlayarak tamamen fiziksel ve meteryalist yaklaşımlarda bulunmadan algılayabiliriz. biz insanlar bu birikimlerede sahibiz sadece terbiye edilmek ve çok serbest bırakılmamak gerekilir.

........

herkeze slm arkadaşlar. ben 22 yaşındayım.17 yaşımdayken köyümüzden bir kızı sewdim. hemde çoook sewdim. 3 yaş küçükdü. lise hayatını ondan önce görmüşdüm. neler olduğunu çook iyi biliyordum. neyse o kızla çıkmaya başladık oda beni sewiyordu.onun ortaokul bitti liseye başlıyacakdı. liseye gitmesini istemediğimi gidersen aramız soğuk olur dedim. birbirimizi çook sewiyorduk. o beni kırmak istemez ben onu kaybetmek, o lise hayatına göndermek istemiyordum. o da liseye gitmedi. onu ozaman daha çook sewmiştim. şimdiyse nişanlıyız :) ALLAH nasib ederse 7.ayda düğünümüz olucak. yani lise diplomalı eşim değil ortaokul diplomalı bir eşim olacak inş. tabi herkezin düşünceleri farklıdır. ben onunla ewleneceğim için gitmesini istemedim elif05 arkadaşımızın dediği gibi o lise hayatını bildiğim için. herkezin düşünceleri farklıdır. bence kız erkek farklı okulda okumalı. ne derseniz deyin bu benim düşüncem. ALLAH,a emanet olun....
SAYGILARIMLA....

DORAN OKUR MUSUN LÜTFEN

TESADÜFEN BU SİTEYE GİRDİM BEN NAMAZ KILMAM ORUÇ TUTMAM İNANCIM FARKLI AMA SEN ÇOK SAYGISIZCA TAVIR SERGİLİYORSUN NAMAZ KILIYOSUN ŞERİYAT MAYMUNU DİYOSUN İNSANLARA HAKARET BU AMA SİZİN DİNİNİZ ÇOK HOŞGORU BİR DİN. ÇOK SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM İSLAMİYETTEN HEP BAHSEDER. KUL HAKKI NA GİRİLİYO GALİBA BU SÖYLEDİĞİNİZ İNSANLARA KARŞI SÖZLER KIRMAZ MI SİZCE İNSANLIĞI SİZİN DIŞINDA DİĞER ARKADAŞLARIN YORUMU GAYET HOŞGORU SAMİMİY. ÇAGDASLİK HAGARETLE OLMASKİ NAMAZ KILIP DA GENDİNİZİ DÜZELTMİYOSANIZ ANLAMI OLUMUDUR Kİ. ŞERİAT MAYMUNU İNSANI MAYMUNLA ÖZDEŞEŞTİRDİNİZ. KÖTÜ SİZİN DURUM ÜZÜCÜ...

saçmalık

bütün bunlar saçmalık. erkekler ve kızlar beraber okutulamaz da ne demek oluyor? siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? bu kadarı da fazla artık. hayatımda sizler kadar cahil, bağnaz ve dar görüşlü kimselere rastlamadım. eminim bu mesajı saniyeler içinde sileceksiniz, silin de. bu kadar at gözlüklü sakallıların olumsuz eleştiriye tahammülü olabileceğini zaten sanmıyorum. ben de Allah'a inanıyorum. ben de namaz kılıyorum. ben de ahiretimi düşünüyorum. ama Allah'a çok şükür açık görüşlüyüm. Allah'a çok şükür şeriatçı bir maymun değilim ve asla olmayacağım. siz kızlarınızı okula da göndermiyorsunuzdur Allah bilir. göndermeyin kardeşim. ilerde de cahil kesim beyinsiz türbanlı dediklerinde de kızarsınız, beddua edersiniz ona buna. keyfiniz nasıl isterse.. selametle

Ben de bu siteyi şu an ilk

Ben de bu siteyi şu an ilk defa gördüm. Sizinle tamamen aynı görüşleri paylaşıyorum. Allah herkese akıl fikir versin diliyorum.

kardeş bir kısım

kardeş bir kısım düşüncelerine katılıyorum ama bir müslüman olarak müslümanlığı senden daha değişik bir şekilde uygulayan öbür müslüman kardeşlerine yobaz ve bağnaz dememeliydin kardeş bende namaz kılan oruç tutan bir müslüman olarak karma eğitimi destekliyorum islamda kadın erkek eşitliğini unutmamak gerekir ve sizin gibi düşünen arap ülkelerini görüyorsunuz hepsi demokrasi cumhuriyet istiyor onların istedikleri amerika gibi olmak değil onlar bizim gibi olmak istiyor unutmayınki onların örnek aldığı bir ülkeyiz

@Doran'a.

SA. Doran kardeşim namaz kılan biri için fazla laik değil misin sen? Aklında ne var merak ettim. Niçin kız ve erkek karma eğitim alsınlar istiyorsun, bunun nedeni ne? Nefsine cazip mi geliyor açık saçık kızları görmek? Yoksa kız ve erkeğin ayrı olmasının Allah'ın bir emri olduğunu bilmeyen bir cahil misin? Önce bu karma eğitim nerden gelmiştir, niye gelmiştir bir araştır, bak İslam alimleri Kur'an'dan hadislarden neler söylüyorlar? Kız erkeğin ayrı eğitim almalarının hikmeti nedir? Bunları araştırıp öğrenirsen burda müslümnalara bağnaz demezsin. Zinaya yaklaşmayın ve “Gözlerini haramdan korusunlar.” (Nur, 24/30) ayetlerinin manasını öğren de konuş.
Eğer kızlar ve erkekler birbirlerini gereksiz yere bolca görürlerse haram artık kaçınılmazdır. Tüm şehvani şeylerde en kritik nokta, yaklaşmaktır. Eşik noktası geçildi mi, gerisi çorap söküğü gibi gelir. Mesela, açık bacaklara bakan bir göz, onunla yetinmez, daha fazlasının izini sürer. Çünkü gözü haramdan korumama gibi eşiklerde, artık iradeyi devre dışı bırakan, insanı kalben ve vicdanen istemese bile günahın son kertesine sürükleyen şeytani bir çekim vardır.
Kızlardaki cazibeden erkekler çok şiddetli bir şekilde etkilenirler. İki cinsiyet birbirlerini görünce zamanımızdaki zinlar, aldatmalar, cinnetler, cinayetler, boşanmalar, evi terk etmeler, ensest, vs. en aşağılık hadiseler yaşanıyor. Dora Bey bunların hepsinin sebebi İHTİLATtır. Yani kadın ve erkeğin bir arada bulunup konuşmalarıdır. En başta bir iki konuşmayla bir şey olmaz deme. Yavaşyavaş gıdm gıdım daha kötüye gider. Düştüğün bataklığı görmezsin bile. Birkereden olmayaınca olmaz gibi geliyor. Israr edince ve bu toplumsallaşınca olnaları görüyoruz. Rezalet olaylar... Toplum çözülüyor. Aileler yıkılıyor. Çocuklar ortada kalıyor. Yok kız erkek karma eğitim görsün, yok efendim kadınlar da çalışsın tabiki erkeklerle aynı ortamda, aman efendim onlar da insan da kadınlar da çıkıp gezip tozsun derken hepimiz az çok bu dertten çekiyoruz. Allah rızası için araştır ve bu çağdaş laik ayaklarını bırak. Allah muhafaza çok piman olacağın şeyler yaşayabilirsin. Sonra yobaz bağnaz dediğin insanlardan çok özür dilersin haberin olsun. Allah basiret versin diyorum. Sükut...

ne biçim konuşma tarzı bu

nasıl bir konuşma tarzı bu ya herkes buraya istediği şeyleri yazabilir bu yazıyı yazandan Allah bin kere razı olsun açık görüşlülük ne demek ya biz de istiyoruz erkekle kızın bi sınıfta okumasını ama siz hiç bi okula girmiyorsunuz galiba bizim okulda kaç tane kız hamile çıktı biliyormusunuz siz ama siz o kadar yazının içinde sadece kendi bildiginiz kısımları almıssınız diğerlerini ise hiç okumamıssınız. namaz kılıyorum demissiniz eyvallah Allah kabul etsin hiç bir zaman ateşle barut bi arada durmaz siz şuan inkar ediyorsunuz ya siz gelin bizim okulada neyin nolduğunu bi görün ya siz neyden bahsediyorsunuz sizin görmediklerinizi ben her saniye sabahtan akşama kadar görüyorum biraz yazdıklarınızı düşünün o kadar yazının içinden sadece benimsediklerinize cevap vermeyin ön yargılı olmayın

doran

selam ve duayla size çok şeyler yazmak isterdim ilk aklıma geleni yazayım senin gibi düşünenlerin sonucunda toplumumuz ne halde fark ediyormusunuz sabah haberleri bir izleyin gün de kaç kişi cinet geciriyor kactane kızımız vicdansızların zalimlerin elinde kulanılıyor bir sabah haberleri izleyin kaç kişi cinayete kurban gidiyor oturun bir sayın toplumumuz zararda madem cagdaş ileriyi görensiniz hadi bir care üretin yıkılmış yuvaları dagılmış hayatları kaybolmuş mutlulukları nasıl elde edebilliriz nasıl güzel bir toplum mutlu bir toplum ola billiriz ama sizlerin vicdanı sızlamaz kardeşim çünkü sizler alışmışsınız lay loma akılı olsun dersiniz size vere bilecegim çok örnekler var aslında bu karma egitim yok kadının özgürlügü yok kadın ve erkek eşidir falan filan bundan tan beş yada altı yıl önce bir yasemen vardı kanal d kocasını aldatan bayanlar yok eşini aldatan beyler falan filan o bayan şöyle derdi olur insan mutsuz yaşarsa ayrılır başka birini seve bilir şimdi ise o tv kanalarında her gün öldürülmüş kadınların katili aranılıyor artık o cahdaş aşkların yerini katiler cinet gecirenler aldı sizin sacmalık dediginiz rabimin emir ve yasakları kardeşim dikatli olun şirke gide billirsin tövbe ed kardeşim bir restoranta gidsen bir yemek yemek için garsona yiyecegin yemegin siparişini versen o da sana senden önceki müşterinin yemeginin artıgını getirse onu kabul edip yermisin kardeşim bu ne biçim birşey diyorsun şimdi evet kardeşim ben 1969 doğumluyum çok farklıydı biz gencken herşey böyle giderse herşey çok farklı olucak inş ne demek istedigimi anlamışınızdır şeytan şu devirde hiç boş durmuyor ifet haya ahlak namus kalmadı toplum olarak çöküyoruz kardeşim mutlu bir aile kalmıyor boşanma olayları hızla artıyor ya yıkılan yuvalarda dagılan çocuklar kimi anne özlemi kiminde baba özlemi annesinin kolunda babasının yerine başka bir bey babasının kolunda annesinin yerine başka bir hanım hadi cagdaş ileri düşünen dora bey varsa bir förmül söylede billelim yok sa bildigin bir förmül aç kuranın oku mealini oku ben yada burdaki arkadaşlarım söylemiyor bizi yaradan herşeyi emrimize sunan mevlam nasıl yaşamamızı ve nasıl davranmamızı istiyor rabim hidayet versin inş selam ve duayla

biz kendimizi nemi

biz kendimizi nemi zannediyoruz?? biz kendimizi ne zannedelim MEVLAYA sonsuz hamdu senalar olsun ,RABBİM kabul buyurursa onu seven,ondan korkan, ona iman eden, onun bütün hükümlerini karınca kararınca yaşamaya gayret eden yerine getirmeye çalışan kulllarıyız ..

sizler maşallah çok çağdaş çok moderen çok kültürlü dünyevi ve uhrevi ilimleri sular seller gibi yutmuş aydın kişilersiniz bizler sizlerle aşık atabilirmiyiz ne haddimize.

heralde siz ayda falan yaşıyorsun bizim gibileri görmediğinize göre ..
birde bende namaz kılıyorum bende ALLAH'a inanıyorum demişsiniz, nasıl inanmak? nasıl namaz kılmak ,ben pek bir mana veremedim .. bunca hakaretleri bunca aşalamayı biz müslümanlara layık görüp yapabilmişsiniz ya en önemliside MEVLANIN emirlerine karşı gelme gücünü kendinizde bulmuşsunuz ya ,demekki kıldığınız namaz daha sizi koruyamamış,

açık görüşten kastınız nedir ? evlatlarınızı çırılçıplak sokağa atıp erkeklere peşkeh çekmekse eyer, çok tşk biz almıyalım efendim..buyurun siz karma eğitime devam edin..

ve evlatlarınızın durumlarını tv lerde izleyin günde kaç tane kız çocuğu evden kaçıyor, annesi babası ünüversite de okuduğunu zannediyor ama maalesef evladı şu anda hangi genel evi sahibinin elinde ,nerde canına kıydılar, hangi çöp tenekesinde kafası kesilmiş olarak attıldılar ve onlarcası yüzlercesi bu şekilde heder olup gidiyor .o annelerin feryadı arşa dayanıyor..

sizin beyenmediğiniz bu cahil cühela annelerde onlara ve onun gibi ÜMMETİ MUHAMMEDİN EVLATLARINA hidayet hidayet diye göz yaşlarıyla dua ediyor..

Allah sizden bin kere razı olsun

allah bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah o kadar güzel konuşuyorsunuz ki bırakın cahille uğraşmak zordur toplum yalanı doğru sanıyor yanlışı doğru biliyor herkes bildiğini doğru sanıyor dik kafalı bizim millet kimseye laf anlatamazsınız ama gerçekten ağzınıza sağlık o kadar güzel yazmıssınızki bırakın cahiller laflarımızın üstüne çıkarak kendilerini bişey sansınlar Allaha emanet olun

Başkasının yazdıklarına saçmalık diyenlerin saçmalıkları........

Evet doran efendi, başkasının yazdıklarına saçmalık diyenlerin saçmalıkları saçmaladıklarını iddia ettiği saçmacı insanların saçmalamalarından daha saçmadır.

Başkalarının at gözlüğü taktığını iddia edenlerin at gözlüklerinin körlüğü at gözlü dediklerinin at gözlüklerinden daha kör ve batıldır.
Başkalarına cahil ve bağnaz diyenlerin canilik ve bağnazlıklarının cahilliği ve bağnazlığı cahil ve bağnaz dediklerinin cahilliği ve bağnazlığından daha büyük cahillik ve bağnazlıktır.

Doran efendi ,her gün gazetelere yansıyan taciz.,tecavüz ve ırza geçirip öldürme haberlerini toplarsanız onlarca yüzlerce cilt edeceğini söylesem yalan ,dolan ve abartı olmaz.eğer haberin yoksa o senin zır cahilliğinden dolayıdır..

Doran efendi, işin garibi bu taciz ve tecavüzcülerin çoğunluğu okumuş kesimler.toplumun güvenirliğini kazanmış insanlar oluşturuyor biliyormusun..70 yaşından tutun ta gencine kadar tecavüzcülere rastlamak mümkün.acaba bütün bu tecavüzcüler sapıkmıdır.acaba bunların aldığı egitim bunları sapık mı etti.acaba bunların şehvetlerini kudurtup oraya buraya saldırtan nedir.Acaba bunlara karı kız ayarlama veya tecavüz derslerimi verildi okullarda.

Çağdaş doran, efendi, acaba küfrettiğin hakaret ettiğin şeriatın, islamın, imanın dinin ne olduğundan haberin var mı? .eminim zerre kadar islamdan, imandan nasibin yoktur.olsa peygamberin sakalına hakaret etmezsin.olsa Allahın kanunları olan şeraitine küfretmezsin.haberin olsa inanan insanlara yobaz ,bağnaz vb tahkir edici sözleri söylemezsin.senin ne kalbin, ne gönlün ,nede ruhun, nede hayatın islamdan ve imandan yana.çünkü mümin mümine karşı asla bu tarz hakaretleri etmez.onun dinine inancına hakaret etmez.

Doran efendi, küfrettiğin şeriat ,hakaret ettiğin islamın kanunudur.yani yerçekimi kanununu koyan Allah kullarını başı boş sahipsiz koyacak değil ya .hayvanları bile çobansız değilken,sürüler bile iple bağlanmış iken insan nasıl olurda sahipsiz kanunsuz nizamsız bırakılacaktır.hiç akletmiyorsun. Allah insanı yaratacak sonrada haydi ne halt yerseniz yeyin diyerek başı boş mu koyacak.kuranı gönderecek ama onunla amel edin demeyecek.peygamber gönderecek ama onun getirdiklerini sadece kendisi uygulayacak diyecek.bilmiyorsun.bilsen.beşerin koyduğu zulüm , çürük kanunlarını Allahın kananlarına tercih edip hakaret etmezdin.ne kadar cahil ve cühelasın ki, hem Müslüman olduğunu söylüyorsun hem de şeriata hakaret ediyorsun.şeriat sahiplerini maymun zannediyorsun.onları aşağılıyorsun.farkında olmadan Allahın şeraitine, inananları aşağılıyorsun. demoklesin demokrasini övüyorsun ama Allahın kanunu olan şeraiti kötülüyorsun.

Doran efendi, biliyor musun şeriat demek yüzde doksanı fazilet,adalet ,kemalat ,ahlak ve edep demektir.şeriatin yüzde onu ancak kanun ve nizama tekabül eder.küfrettiğin şeraitle yönetilen Osmanlıda 600 senede 24 kol kesilmiş iken ve kesilen kol sahipleri ise ağır zinetleri çalanlar olduğu ve o işi meslek edinmişler olduğu halde bugün senin medeni ve çağdaş ülkende sadece küçük bir şehirde yüzlerce kol kesilecek kadar suç işlenmektedir.şeriatini beğenmediğin Osmanlıda zina ve idam edilen insanların sayısı el parmaklarını geçmezken şimdi 80 senelik tarihimizde en küçük şehirde işlenen cinayetler suçlar zinalar trilyonlara varmıştır.senin küfrettiğin maymun dediğin o şeriat öyle bir mubarek ,mualla, mukaddes ve mücella bir ilahi kanundur ki, o kanunlar önünde mazlum ile kral bir yargılanır.o kanunda Danıştayların askerin, bakanların, cumhurbaşkanlarının, Yargıtayların, milletvekillerinin dokunulmazlığı yoktur.herkes kanun önünde eşittir.o beğenmediğin şeriat öyle bir ahlaki sistem tesis eder ki, o ülkede insanlar suç işlemezler.o ülkede herkesin kalbine bir yasakçı konur.o ülkede kanunlar sayesinde hayatlar ,ırzlar, namuslar, şerefler korunur.namus ve şerefler mukaddes sayılır.kerhaneler ,meyhaneler ,hapishaneler ,kahvehaneler ,kumarhaneler olmaz.herkesin namusu şerefi ırzı iffeti mukaddes sayılır korunur.ama senin çağdaş ülkende namuslar, ırzlar iffetler ,herkese helal sayılır.kerhanelerde satılır.insanları içkiyle zehirlemek serbesttir.taciz ve tecavüzlerin cezası yoktur.herkesin yaptığı yanına kar kalır.geride milyonlarca mazlum ve gözü yaşlı kalır.milyonlarca yuvalar aileler zina içki kumar yüzünden yıkılır.işte beğenmediğin şeriat uygulanan ülkelerde şeraitin yüksek ahlak tesis etmesi neticesinde suç işlenmez.herkesin başına bir polis değil herkesin vicdanına bir yasakçı konulur.ceza vardır ama ceza alan yoktur.ceza vardır ama uygulanacak insan yoktur.çünkü şeria o topluma ahlaki eğitim vermiştir.imani alt yapı vermiştir.vicdani eğitim vermiştir.
evet ülkemiz şeyhler dervişler müritler tarikatler tekkeler ülkesi olmaktan kurtarıldı ama kavatlar,hortumcular, gaspçımlar, katiller,caniler ,tacizciler ,tecavüzcüler teröristler anarşistler hırsızlar ülkesi oldu.şeyhler dervişler müritler zamanında böyle alçak insanlar yoktu.ülkemizi bu tür Allah korkusu taşıyan insanların elinden kurtarıp soyguncuların ve alçakların ülkesi yaptınız.eserinizle gurur duyabilirsiniz.

Doran efendi ,bizler taasuba ,körlüğe, düşünce fakirliğine karşı çıkmayı da biliriz.körü körüne bir şeyi ,kimseyi desteklemeyiz.yanlışı doğru, doğruyu yanlış görmeyiz.hakkı batıla batılı hakka karıştırmayız.iyi kötü diye sunmayız.insanları aldatmayız.aldatanlara aldananlara ac-rız.kandıranlara kananlara acırız.kendi fikri düşüncesi olmayanlara üzülürüz.her dediğimiz sözün kelimenin hesabının olduğunu biliriz.ona göre hareket ederiz.biz lafın gelişi ve gidişi için boş, batıl ,abes,malayani, fuzuli konuşmayız.doğruyu hakkı, hakikati konuşuruz.biz 1400 senelik İslam tarihindeki milyonlarca evliyamızla gurur duyarız.onları şeriatin ahlakı ali sistemi ele yetiştirildiklerini biliriz.onların insanlığa kattığı ,onların islama imana kattıkları şeylerin temelini şeriat kuran ve sünnet oluşturduğunu biliriz.
biz biliriz ki şeriat demek kuran İslam sünnet ahlak demektir.şeriatin temelini kuran, sünnet icma,kıyas, oluşturduğunu biliriz.bizler şeraitimizle övünürüz.dünyada şeiratin kanunları kadar güzel mükemmel kanunlar olmadığın biliyoruz.dünyada sıradan bir insan ile koca devlet başkanlarını yargılayan ve o koca devlet başkanlarına o mazlum karşısında mağlup eden başka bir sistem olmadığın biliyoruz.bütün gelmiş ve geçmiş devlet başkanlarının beşeri kanunlarla insanlara zulm edip o mağrur insanların kendi toplumlarını mahvettiğini onları katlettiğini de biliyoruz.onların bir tanesini bana gösterebilirimsin ki, sıradan bir insanla aynı mahkemede yargılanacak ve mağlup olacak.halkı gibi yaşayacak yiyecek içecek.ama benim anlı şanlı İslam tarihimde bunların hepsi vardır.yüzler binler değil milyonlarca vardır.bu milyonlarca insanı yetiştiren küfrettiğin şeraitin ahlakıdır.şeriat ahlakından mahrum olanlar ahlaklı olamazlar.yalancı ahlak sahibi olabilirler.eğer sen Allahın kanunlarını hakkaniyetini bilseydin onları müdafa ederdin.Allahı bilseydin islamı kuranı bilseydin.Allahın abes iş yapmayacağını hikmetli iş yapacağını bilirdin.eğer tarihi bilseydin mazini bilseydin.şeriatin nasıl bir millet meydana getirdiğini bilirdin.ve o milletin kuranda övüldüğünü görürdün.ama sen ne tarihten ne islamdan ne hakikatlerden haberin yok.senin beslendiğin kaynaklar çürük kof, batıl ve iftiracı kaynaklardır.Şeriatin hakkaniyetini istemezler ki ülkeye adalet gelsin.mazlumlarla zalimler eşit olsun isemezler.onun için gece gündüz film.dizi,kitaplar ve yayınlara şeraite küfrederler sizin gibilere de küfrettirirler.ecdadına mazisine tarihine düşman ederler.

Doran efendi, sen hiç eğtim aldın mı.sen hiç googlede karma eğitimin zararlarını yazdın mı.yazarsan karşına batılı adamların görüşleri fikirleri uygulamaları gelecektir.göreceksin ki bu karma eğitimin zararlarını onlarda anladılar.
sen hiç batı toplumunun yapısını eğitim sistemini inceledin mi.sen hiç kitap okudun mu.
sen hiç gazete okurmusun.
sen hiç aklediyormusun.
sen örnek aldığın ve taptığın demokrasi ülkelerindeki ahlaktan haberin var mı.
senin haberin var mı.ispanyada 120 bin kız çocuğunun ilkokul 4.sınıfta hamile kaldığından.
sen brezilya rio festivallerinde tecavüze uğrayan yada zina yapanların doğurduğu gayrimeşru çocukların sayısından haberin var mı.
senin amerikada ki üniversitelerde karma eğitimi kaldırdıklarından haberin var mı.
senin haberin yok.japonya da ,taylanda, çinde ve bir çok ülkede kadın erkek ayrı trenler sefere koyduklarından
.senin haberin yok amerikadaki kadın erkek ayrı jimnastik salonlarından,bankalardan, okullarından.
senin haberin yok ingilteredeki ayrı taksilerden.senin haberin yok batının artık karma eğitimi kaldırdığından.
senin haberin yok galiba isviçrede tecavüze uğrayan kızların yüzde doksanın faili babası olduğundan.
senin haberin var mı acaba isveçte fuhuşa 6 ay ceza verildiğinden.şimdi bunları duydun belki kahrolacaksın.diyeceksin ki eyvah avrupaya şeriat gelmiş.maalesef avrupaya şeriat geliyor efendi.ister üzül ister onlara maymun de ister onlara hakaret et bağnaz sakallı de ama gerçek.onlar keriz değil.iki tane yalancı beşeri zulüm kanunlarının ardında koşacak kadar.onlarda fark etti toplumlarının ahlaki iç çökmesinin farkına vardılar.onlar islamı doğurmaya başlarken bizlerde avrupayı doğruyoruz.onlar ahlaki adaleti doğruluğu bulurken bizler sapıklığı manyaklığı psikopatlığı alçaklığı bulmaya başladık.belki üzüleceksin ama söyleyeyim.Bediüzzaman denen o büyük zat demiş ki, İsveç Finlandiya Danimarka İngiltere Almanya islama girecekler.emareleri görülmeye başladı.onlar birde şeri hükümlerle yönetilecek o zaman her halde kahrolacaksın.

Doran efendi,Ancak ve ancak cahil ve cühela insanlar Temelsiz ,desteksiz, bilgisiz düşüncesiz ve fikri sabit ve önyargılı hareket ederler.Akletmeden, fikretmeden ,düşünmeden öğrenmeden, bilmeden konuşurlar.atarlar ,tutarlar.bilgileri onların kitaba kaynağa doğru olana değil yalancı ,alçak iftiracı ,asparagas haber üreten , İslam ,iman ,din ,ahlak düşmanı gazetelere ve insanlara dayanır.Akılları ve fikirleri başkasının cebindedir.Kendi fikri, zikri düşüncesi olmaz.Onlar aklın humud denen mertebesinde olduğu için söylenenlere inanırlar gördüklerine aldanırlar.İşin hakikatini, sırrını, hikmetini, derinliğini bilmezler.
Doran efendi,”Asla şeraitçi olmayacağım demek şudur.Asla ahlaklı, edepli, imanlı insan olmayacağım demektir.Çünkü şeriat, ahlak, kemalat, fazilet adalettir.Sünnetten ibarettir.Peygamberin yaptığı ve emrettiği şeylerdir.Şeriat fıkıh, hukuk ve adalettir.Yani sen diyorsun ki, ben asla edepli olmayacağım.Ahlaklı olmayacağım. islam olmayacağım.olma kardeşim.olma arkadaşım.sen çağdaş, ilerici, açık, geniş ol.örnek aldığın batılılar gibi hiç olma onlarda artık maymunluğa özenip şeri kanunlar getirmeye başlamışlar ülkelerine.

Evet doran kardeşim ,sana kardeşim dedim ,efendi dedim her ne kadar sen bizlere hakareit etsen de.
Şimdi biz kız yada bacılarımızı adam gibi okullara göndeririz ki flört kültürünü öğrenmesinler.sadece evlenecekleri erkeğin özeli olsunlar.defolu,bozuk ve çürük olmasınlar.onlarca elden geçip kirlenmesinler.ahlakları, hayaları, iffetleri bozulmasın.daha genç yaşlarında namusları karalanmasın,gözlerini kötü yolda açmasınlar.biz onları öyle yetiştiririz ki senin yedi sülalen gelse onların bilgisine ve ilmine yetişemez,.bir laf vardır ya hepsini suya susuz götürür susuz getirir..korkma kardeşim bizler cahil kalmayız.bizim dinimiz ilmi emreder.cahilliğe götürmeyen ilmi emreder. dinimiz güzeli emreder.helalinden çalışmayı emreder.hikmeti, araştırmayı, akletmeyi ,fikretmeyi düşünmeyi emreder.okumayı emreder.ama doğru olanı, düzgün olanı, hak olanı, güzel olanı, iyi olanı, temiz olanı emreder.Biz sadece temizi ,doğruyu, iyi, güzeli öğretmeyi biliriz.Dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyen ülkenle mi gurur duyuyorsun.sıfır çeken eğitiminle mi gurur duyuyorsun.kullandığı kelime darağacı sayısı 100 geçmeyen öğrencilerinlemi gurur duyuyorsun.kendi uçağı, kendi arabası, kendi icadı olmayan eğitimle mi gurur duyuyorsun.ağzına kadar dolu olan hapishanelerle mi gurur duyuyorsun.saniyelere düşen tecavüz ,cinayetlerle mi gurur duyuyorsun.okul önlerinde onlarca polisin beklediği eğitimlemi gurur duyuyorsun.içki ,uyuşturucu, kumar, zina yaşının ilkokul çağına düştüğü eğitiminle mi gurur duyuyorsun.eğitim ,adalet,sağlık sosyal haklar noktasında geri kalan üçüncü dünya ülkesi olarak kalan ülkenle mi gurur duyuyorsun.yılda iki kişinin bir kitap okuduğu bir ülke insanıyla mı gurur duyuyorsun.yüzde 30 lara varan oranda sigara tüketen bir üniversiteli gençlikle mi gurur duyuyorsun.yüzde 27 lere varan alkol tüketen bir üniversiteli gençlikle mi gurur duyuyorsun.eğitime muhtaç olup öğrencilerini kullanan tecavüz eden sarkıntılılık eden eğitimcilerle mi gurur duyuyorsun.kitap okumayan, araştırmayan bir nesil ile mi gurur duyuyorsun.Aklı ,fikri, işi ,gücü uçkura endekslenmiş bir eğitimle mi gurur duyuyorsun.18 senedir eğitim içerisindeyim.Eğitimin halini ,ne olduğunu ne olmadığını iyi biliyorum.bizler sadece fıtrata ters olmayan bir eğitim için çabalıyoruz.fıtratı red etmeyen bir eğitim istiyoruz.İçerisinde insanı maymuna dayandıran eğitim istemiyoruz.materyalist,ruhsuz,inançsız ,ahlaksız ,körü körüne bir ideolojiye saplananları istemiyoruz.
Bizler hakikati nereden gelirse gelsin alıp kullanan kafalarız. işi ehline vermeyi savunan insanlarız.önyargı ağlarına takılıp kalan fikri sabit zihni sabit bakışı sabit insanlar değiliz.eğer eğitim dediğiniz daha ilkokul çağında çocukların el ele tutuşup aşk yaşaması ise alın size ispanyada ki 120 bin kızcağızın hali.alin size öteki ülkelerdeki fuhuşların istatistikleri.eğer istediğiniz böyle bir eğitimse biz istemiyoruz.lanet olsun diyoruz.Kızlarımız, bacılarımız medenilik adına soyunup açılıp saçılıp her gün bir erkekle günü birlik edecekse alın size avrupanın ahlaksızlık halleri.Böyle lanetlik bir medenilik ve çağdaşlık istemiyoruz.Bırakın bizimkiler cahil kalsınlar ama namuslu olsunlar.Bugün hiç kimse cahil değildir.Bizim kızlarımız fenide bilirler, felsefede ,mantıkta bilirler. İlimde bilirler. teknolojide bilirler.ama flörtü ,hayasızlığı, çıplaklığı iffetsizliği, zinayı bilmezler.Toplumu mahvedecek pislikleri bilmezler.Sizin cahil dediğiniz kesimler Allahı bilirler efendi.
sadece kızlarla gezmek ise kültür,sadece kızları kullanmak ise kültür, sadece ahlakı mahvetmek ise kültür, sadece boş batıl faidesiz şeyleri öğrenmek ise kültür, sadece popo kültürü denen şarkıları dinlemek ise kültür, sadece pornografik gazeteleri okumak ise kültürünüz ,sadece özgürlük adına istediğin haltı yemek ise kültürünüz sadece özgürlük adına istediğin kişiyle yatmak ise kültür alın bu kültürünüzü medeniyetinizi başınıza çalın.lanet olsun böyle kültüre medeniyete.

Unutmadan kardeşim sözlerinin ucunun gidip küfre isyana dalalete dayanmaması için biraz araştır.küfrettiğin hakaret ettiğin şeyin ne olduğunu araştır.aşağıladığın kavramların kimin malı olduğu kimden geldiğini kimden geçtiğini kime gittiğini iyi araştır.yoksa elinde küçük ışıltısı olan imanın uçar gider elinden haberin olmaz.kalırsın sonra ortada.
Doran efendi ben mümini yazısından, halinden, tavırlarından, tepkisinden, hiddetinden taraftarlığından tanırım.çünkü müminler ferasatla bakar.görürler aklederler.anladın her halde beni.arif olana az söz yeter.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

tahkik kardeşime tşk

elinize kaleminize yüreğinize ilminize daha ne yazssam SAĞLIK ...bilemiyorum nasıl tşk edeceğimi nasıl dua edeceğimi.bakarmısınız birde adminlerin günahını almış bu yazıyı sansürlüyecekler diye peşin peşin hükmü vermiş ..kendisi kadar müslümanlarında ona cesaretle cevap yazacağını kestirememiş kısacası kendini çok bilgili ama müslümanları ise pısırık cahil iki sözü bir araya getiremez zannetmiş.. RAHMAN ebeden daimen sizden razi ve memnun olsun cevap verilse verilse bu kadar mükmmel ve doğru verilir buda doran efendiye kapak olsun TABİKİ ANLARSA :(((((

Vuslat Kardeşim,Müminin kardeşine iltifatı duasıdır.

Vuslat Kardeşim,Televizyonların taciz,tecavüz,sefahet,hayvanlık ve pislik dizileriyle beslenenler için bu tarz tepkiler normaldir.onlar için ahlaki ve imanı kavramlar gereksizdir.böyle zihniyetli bir insana sorarım.Kızın okulda bir erkekle oturmak istemezse veya beraber oturduğum erkek beni her gün taciz ediyor derse siz bunu doğal karşılayıp "bir şey olmaz kızım.Bir yerin dokülecek yada kirlenecek değil ya alt üstü sözle yada elle taciz ediyor seni dermi.Eminim ki köpürür kükrer kudurur bağırır çığırıryakar yıkar kırar döker küfreder aşağılar hakaret eder.Çünkü gönlü razı olmaz.vicdanı razı olmaz.insafı razı olmaz.belki inancı razı olmaz.kızının razı olmamaması karşısında kendisi de razı olmaz.eğer aksi bir tavır takınan geniş ve açık insanlara diyecek bir şeyimiz yoktur.
Lise sona giden bir kızcağız vardı güzel bir kızdı.arkadaşımın kızıydı.zaten okul sonrası evlenecekti.ama başı okuldaki erkeklerle belaya girmişti.o edepliydi ama erkekler peşinde koşuyor tehditler savuruyordu.kız okulu bıraktı çünkü birisi ona musallat olmuştu.zorla kızı kaçıracaktı.ailesi okuldan aldı kızı.bunun gibi niceleri var.bu durumda.erkeklerle etikleşim olduğu zaman aşk.sevgi muhabbet şehvet kaçınılmazdır.hiç unutmam bir ilköğretim okulunda sabah öğretmenler okula gelirken okulun duvarına öğrenciler öyle ahlaksız edepsiz sözler duygular kelimeler yazmışlardı ki,o yazıları görünce insanın yüzü kızarıyordu.bunu yazanlar daha ilköğretim okulunda okuyan çocuklardı.hepsi okulun bayan öğretmenleri için yazılmıştı.içlerindeki kafalarındaki hayalleri duvara resmetmişlerdi.O öğretmenler bunu hak etmişti.çünkü öyle edepsiz hayasız ve çıplak gelirlerdi ki okula.küçük çocvuklar bile onlardan etkilenmişlerdi.başka bir çocuk da mini etekli öğrenteminin bacaklarına bakmak için yalancıkttan kalemini düşürmüştü.bacaklarına bakmak için.öğretmen bunu görünce çocuğu şikayet etti.çocuk okuldan atıldı.bakın bu olaylar ilköğretim çağında oluyor.acaba liselerde üniversitelerde olan durumlar nasıldır.bunların önü nasıl alınacak sadece ceza ile olmaz bunlar.
Bediüzzaman Hazretleri bir erkek meclisine güzel bir bayan girdiği zaman o kardeşlik meclisinde rekabat,riya,kıskançlık,düşmanlık ve hırs ortaya çıkar.o kadın o meclisi karşıtırıp velveleye verir.gerçek bu işte.kadın erkek arasında alışveriş vardır.duygu his arzu şehvet aşk muhabbet alışverişi vardır.bu fıtratın gereğidir.ama bu fıtri duyguların kullanma zamanları vardır.ilköğretim lise üniversite bu çağ değildir.bu çağlar okuma öğrenme kendini eğitme meslek sahibi olma çağlarıdır.bu çağlarda aşka meşke düşenler okulu hayatını mahvediyorlar.
kardeşim bu zihniyetli insanlar öyle zannediyorlar ki, kadın erkek birbirini tanımalı ,birbirini evliliğe alıştırmalı, birbiriyle yaşamalı ,birbiriyle etkileşim içerisine girerek duygularını anlamalı.bu yanlıştır.isveçte bir zamanlar sınırsız cinsel özgürlük getirilmiş.güya insanlardaki cinsel duygular tatmin olup normal seyrine dönecekti.ama aksi oldu o dipsiz cinsellik kuyusu bir türlü dolmadı.normal cinsi munasebetlerin seyri zamanla sapkınlıklara döndü.babalar kendi kız çocuklarını kirletir oldu.yüzde doksanlara varan ensest patlamalar yaşandı.havyanlarla evlenmeler başladı.bu sefer fuhuşa ceza getirmek zorunda kaldı bu ülke.şimdi bu tip adamlarda güya böyle bir kafa taşıyorlar.bunların bütün başlangıç noktası mahremiyetsızlıktır.karma yaşam tarzıdır.insan fıtratı değiştiremez.bıçak keser,ateş yakar,dinamit patlar.kadın erkekde beraber olunca sevme veya zinaya düşer.
insaflı olmak gerekir,genç kızları erkekleri daha çocuk yaşında aşkın haramın günahın pençesine atmamak gerekir.aklı fikri zihni aşk ile cinsellikle kirlenmiş bir nesil neye yarar.alın avrupanın hali nikahsızlık yüzünden soyları kuramaya başladı.hep yaşlı nüfusa sahipler.onlar hep böyle sefih hayatlarının cezasını çekiyorlar.onlar uyandılar uçurumdan döndüler biz hala gözü kapalı uçuruma gidiyoruz.rabbim uyananlardan eylesin.bu tiplere akıl,basiret ,feraset izan ve insaf versin.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

Kadın 'artık' olamaz..

Yapılan önemli hatalardan biri, geçmişten gelen ve halen günümüzde devam eden ahlak ve namus anlayış yani kavramiyla İslamiyetin kadına yaklaşımını birbirine karıştırıp, İkisini harmanlayıp kendi isteğimize göre kadını ele almak... Henüz büluğ çağının başında aşk ve sevgi moduna sokulmaya çalışılan derken Ayşe Anamız unutulmaktadır. Bulüğ çağı kız ve erkek çocuk için de akil baliğ olmaya denir. Kesinlikle kendisi için gerekli olandan daha çok özenti ve boş beyhude yere gereksiz şeyler öğretilmektedir gençlere. Bunun sanırım karma eğitim ile direk alakası yoktur. Fakat asıl unutulan nokta eğer kızlarımızı okutacaksak( ya ne gereği var demezsek) Onlar bulüğ çağına girdiğinde temel ihtiyaçlarını nasıl gidereceği. Aynı şey ergenlik çağına giren erkek çocuklar için de geçerli. Ama erkekler için namus kavramlı bir psikolojik baskı olmadığından buna kimse değinmeye gerek görmez.
Lütfen artık kendi beynimizde ki namus kavramını dillendirceksek buna O güzel din islamiyeti karıştırıp Kullanmaya çalışmayalım. O güzel dindir ki kadını yüceltir. Kimi kesimlerde olduğu gibi dört ayrı eş almak için kullanılmaya çalışılacak bir din olamaz. O kişiler eş ya da eşlerine yeni bir kuma isteyip istemediğini sormaz aynı evde üstüne getirir, en gerekli dini vecibeleri kendisi yerine getirmez ve eşine yani hanımına da böyle bir imkan sağlamazken hoşuna gittiği kısmıyla dini ele alır kendi isteğine göre değiştirmeye çalıştırır.
Tekrar tekrar söylemekte fayda var. İslamiyet kadını yüceltir. Toplumdaki namus kavramı ayrı bir kavramdır. İslamiyetin kadına bakışıyla asla birebir örtüşmez karıştırılmamalıdır

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: