try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Firavun Enaniyetli Nemrut Kibirli İnsanlar !!

Materyalist sistemle, kapitalist zihniyetle, isyan ve küfrün beşiklerinde sallanarak büyütülen asrın insanı dalalet vadilerinde ene atına binmiş at koşuşturuyor. Gurur ve kibir silahlarını kuşanarak isyan bayraklarını çekerek,Enesiyle firavunlara ve Kibriyle nemrutlara rahmet okutturuyor. Semavi fermanlara savaş açarak Allahın emir ve yasaklarına karşı muhalefet ediyor.. Kalbinden yükselen imanın sesini duymayıp hafife alarak büyük cinayet ve hatalar işliyor.Akıl ,kalp, ruhunu insaniyetten sukut ettirerek pis heves ve rezil nefise inkilap ettiriyor.Sefih medeniyetin dergahında aldığı fantezi dersleriyle sefihane lezzete hayvanlara yetişmek uğruna hayvandan binler derece aşağı düşüyor..Materyalist dünya sevgisinin aşısıyla küçük kısacık bir zamana ve hayata uzun ve daimi ve geniş bir hayatın rüşvetini veriyor.Hedonizm okullarından aldığı eğitimle küçük basit ve fani lezzetler uğruna iman ,ahlak ve namustan rüşvetler vermeye alışıyor.Aklın ve kalbin ve duyguların ve ruhun ulvi vazifelerini bıraktırıp süfli ve nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ederek bir nevi harama ve günaha girmesinde ona yardım ve yataklık ederek suç ve cürümüne ortak oluyor.Deccalvari bir divanelik ile ahirete bakan gözünü çıkarıp sadece dünyaya hasrı nazar ettirerek dünya hayatını haramlarla ve fantezilerle cennet yapmaya çalışıp bu yalancı cennetlerini insanları davet ediyor.Hayatın ve ahlakın kurallarını hiçe sayarak sınırsız ve kuralsız gayri meşru ilişkilerin yalancı heyecan rüzgarına ,geçici hevesine kendiyle beraber insanları da sevk ederek akıl ve kalplerini nefsi emarenin kör rehberliğinde felaketlere atıyor.Fısk ve sefahete insani ve ahlaki değerlerini kolayca feda edip ucuza bozdurabilecek nesillerin yetişmesine çabalıyor.Hayatı sınırsız ,ölçüsüz.kuralsız ,sorgusuz ve sualsiz yaşamayı hakiki medeniyet sayıyor.Aklın hikmet mertebesinde değil cerbeze mertebesinde hüküm sürüyor,batılı hak,çirkini güzel ,yanlışı doğru ateşi su görüyor ve gösteriyor.Gadabın Şecaat mertebesinde değil tehevvür mertebesinde yaşıyor. hakkı kuvvetinde görüyor,zulmünde adalet var zannediyor,cesaretinde kahramanlık tevehhüm ediyor.Şehvetin iffet mertebesinde değil fısk ve fücur mertebesinde gidiyor,Namus ve şeref ve haysiyet kavramlarını toplumdan soyutlayıp kaldırmaya çalışıyor.Daima kötülüğü emreden ve iyiliğe kabil olmayan şeytanın en birinci talebesi olan nefsi emarenin plan,proje ve hedeflerinin gönüllü askerliğini yapıyor.
İşte medeniyetin fabrikasından çıkan insan modeli böyledir.Böyle bir hayvani ve şeytani standartlarda yaşayan bir insanın kalp cevherleri elmastan kömüre dönmüştür.insaniyet ve hakkaniyet adına bütün kabiliyetlerini ve marifetlerini yitirmiştir.topluma muzır ve çirkin bir varlık hükmüne geçmiştir.Hazır günün lezzetleri ve zevklerinin kölesi olarak hayatını küçük dairelere mahkum etmiştir.Kalpten iman akıldan hikmet hayattan fazilet çıktığı için bu tip ve model insanlar insanlığa sadece sur-i ve geçici mutluluk ve lezzetler sunmaktan öteye geçememişlerdir.Toplumun değer yargılarını yok eden bu model insanlar yüzünden toplumda hürmet,merhamet,yardımlaşma ve dayanışma ortadan kalkar.Kimsenin namusunun ,dinin ,şerefinin ,haysiyetinin ve hukukunun güvencesi kalmaz.Bu tür insanların toplumun belası ve zehiri olmaması için Kuranın tarif ettiği haddini ve rabbini bilen aczini ve fakrını bilen hürmet ve merhamet sahibi nesiller yetiştirilmelidir.Sıfır enaniyet,Ful iman ,Tam ihlas ve Yüksek takva sahibi insanların bulunduğu bir hayatta kin,adavet,düşmanlık,alçaklık,katl,ve hırsızlık olmaz.Küçükler büyüklere hürmet ve saygı gösterir,Büyükler küçüklere şefkat ve sevgi gösterir,Mazlumlar ve zalimler olmaz,Yardımlaşma ve dayanışma zengin ve fakirleri birbirine bağlar,her yer ve ortam umumi şenlik havası ve saadet ve mutluluk tablolularıyla dolup taşar.Her yerde umumi bayram havaları olur,her yer matemhaneyi umumi halini almaz.Bu tarif edilen hayatlar yaşanmış mıdır diyenler hayalen asri saadete gitsinler ve vicdan gözleriyle görsünler.

Yorumlar

Hayat gayeyi maksadını

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: