try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Zinaya Yaklaşmayın, Zinaya Yaklaştıran Yollara da Yaklaşmayın!

BİRİNCİ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” (1) ayeti kerimesi insanları ihtar eder der ki: zinaya yaklaşmadığınız gibi zinaya yaklaştıracak olan yollar ve ortamlardan da uzak durunuz. Çünkü zinaya yaklaştıracak yollar bu asırda birden bine çıkmıştır. Eskiden zinanın önüne sed çeken imani ve ahlaki bir alt yapı vardı. Herkes çarşaflıydı, eğitim ve iş sahasında kadın ve erkeklerin ihtilatı yoktu, kadınlar daha çok evlerinde karar kılıyorlardı. Zaruret dışında sokağa çıkmazlardı çıksalar bile (Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, (başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde) dış örtülerinden (çarşaflarından bir kısmıyla) üzerlerini örtsünler!(2) Bu, onların (iffetli olarak) tanınıp da rahatsız edilmemeleri için daha yakındır (daha elverişlidir). Allah ise, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.(2) ayetin emrettiği gibi erkekler tarafından tanınıp eziyet görmeyecek şekilde örtünüp çıkarlardı.Edep ve haya kalkan gibi zinanın yolunu kesmişti.Zinaya yakınlaştıracak yollar yok hükmündeydi.Ama bu zamanda insanları zinaya teşvik eden, zinaya yakınlaştırmaya çalışan kitle iletişim araçları ,tesettürün ref edilip hayattan tecrit edilmesi neticesi çıplaklık ve hayasızlık , kadın ve erkeğin birlikte el ele, göz göze, diz dize okuma ve çalışmaya zemin hazırlayan ortamlar , genelev,randevu evleri ve plajlar vb gibi yerlerle zinaya yaklaştıracak yollar çoğalmıştır...
Demek ayeti kerime “Zinaya yaklaşmayın” derken zinaya yaklaştıracak olan kişi, ortam, yol ve yerlere zaruret girmekten de men ediyor. Çünkü insan zina sürecine bu yollarla daha çabuk düşüyor..Bugün zina mağduru ,zina müptelası yada zina yoluna süluk edenler hep bu zinaya yaklaştıran yollara girdikleri için zinaya düşmüşlerdir..Malumdur ki maddeler arasında alışveriş sebebiyle değişime uğradıkları gibi insan bulunduğu ortamın şekline girer ve rengine boyanır.O ortamın gereklerine göre davranır.yada zamanla bilinç altına yerleşen alışkanlıkların inançların seyrine girerek hareket eder.Bulunduğu ortamın inanç ve yaşamını benimseye başlar.Bulunduğu ortamdan dışlanmamak için onları taklid ede ede zamanla onlar gibi olur..Haktan uzaklaştığı için batılın içinden çıkamaz hale gelir..Bu bulunduğu yada girdiği ortamlar yüzünden zinaya yakınlaşıp zina ile barışık hale gelir. Bu değişimlerin en büyük sebebi bulunduğu ortamdaki haram hallerdir. Haram zamanla ünsiyet kesp ettiği için artık zina ve flört ortamında kala kala o ortamdaki insanlar gibi düşünmeye ve onlar gibi yaşamaya başlar. İnandığı gibi değil artık yaşadığı gibi inanmaya başlar.

İşte bu gibi durum ve hakikatlerin neticesi insan haliyle bulunduğu ortamdaki gibi inanmaya ve yaşamaya başlayacağı için ayeti kerime “Zinaya yaklaşmayın” diyor. Zinaya yaklaşan insan zinaya yaklaştıracak yollara girdiği için zinaya birebir yada dolaylı olarak düşer. Kimisi göz zinasında kalır ömür boyu, kimisi el zinasında, kimisi söz zinasında kimisi beden zinasına düşer. Demek zina haram olduğu gibi zinaya yaklaştıracak yollar ve yerlerde haramdır. Bu isterse okul isterse iş yeri isterse akrabaların yanı olsun hüküm değişmez. Herkesçe malumdur ki güvenlikten dolayı bazı bölge ve yerlere “yaklaşmak yasaktır” ibareleri koyulur. Bu yasakların olduğu ülke sınırında yasakları çiğneyenlerin vurulma ve mayınlı araziye düşme ihtimali vardır. Öylede haramın yasak sınırlarına yaklaşanlar ve yasak bölgelere girenlerin de haramlara düşme durumu vardır. Günahın ve haramın mayınlı sınırlarına girmemek için bu ayeti kerimeyi vicdanımıza ve kalbimize uyarı levhası olarak asalım.

İKİNCİ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” ayeti kerimesi zinanın mahiyetinde gizli bir bağımlılık hali ve mübtelalık olduğunu göstermek için insanları ihtar eder der ki; eğer zinanın çekim alanı içerisine girerseniz mıknatısın maddeleri çektiği gibi zinanın da şehvet ve heyecan çekim alanı sizi çeker. Artık o çekim alanın mahkumu olursunuz.Eğer zinanın içine girerseniz zinaya yalancı bir iştiha ile bağlanırsınız.Yalancı iştihanın eksik tatmini yüzünden bir türlü doyuma ulaşmazsanız.Her zina yenisini istetir.. O yalancı iştiha ruhu ve kalbi doyurmayacağı, devamlı eksik bir tatmin vereceği için durmadan yeni zinayı istetecektir. Bu isteklerin sonu gelmeyecektir. Zina bir noktadan sonra bağımlılık yapacaktır. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir hal alacaktır. Zina bağımlısı cisme ve hislere lezzet verdiği için duygu ve hislerin tahakkümü ile harekete mahkûm olacak, Vicdan susacak akıl düşünmeyecek hale geleceği için kör ve sağır hissiyatlar insanı yönlendirip istediği gibi yönetecektir.. Bu bağımlılık ve mübtelalık hallerine düşmemek için zinanın çekim alanının başlangıcı olan haram bakışlar, karma iş ve eğitim ve kitle iletişim araçlarının keyfiyetinden, rahatlığından ve erkeklerle zaruret dışı konuşmalar ve muhabbetlerden uzak durulması gerekir. Yoksa freni patlamış araba, zirvelerden kopan çığ gibi, taşıp yıkarak gelen seller gibi önü alınmayacak bir hale gelen şehvetin ve arzuların önü alınmayacaktır. Önüne namusu, şerefi, dini ve imanı katıp silip- süpürüp, yakıp-yıkıp batırıp gidecektir.

ÜÇÜNCÜ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” ayeti kerimesi şu vecihle de insanları ihtar eder derki :zinaya yaklaşan insan,haktan uzaklaşıp batıla, helalden uzaklaşıp harama,kulluktan uzaklaşıp isyana,.hayadan uzaklaşıp hayasızlığa, ahlaktan uzaklaşıp ahlaksızlığa yakınlaşır. Haram ve günaha yaklaşan insanda isyana, nisyana ve dalalete yaklaşmış olur. İman ve kuranın sahilinden uzaklaşan insan nefis ve şeytanın rehberliğinde ve hevesatının tahakkümünde yol alarak dinini, imanını, iffetini ve namusunu gidip haramın necaset sularında gark eder batırır.. Zinaya yaklaşan insan, hayatı içtimaiyeyi ayakta tutan doğruluktan ayrılır çünkü alacağı lezzetlere doğruluğu feda eder. Zinaya yaklaşan ve onu yapan kişi alacağı o küçük lezzetlerin gasp edilip, elinden çıkmaması için hep yalana başvurur, aldatır, tasannu ile hareket eder, riya ile muamele eder, elde ettiği gayri meşru lezzeti kaçmasın diye doğruluğun hayatından kaçmasına ses çıkarmaz, nefsin ve hevanın hatırı için yalana sarılır, sanki hakkı gasp edilecekmiş gibi hareket eder. Sanki zina ile alacağı meşru lezzet hakkıymış gibi hareket ederek onu kaybetmemek için yalan söyler, herkesi aldatır. Ailesini, eşini ve çevresini aldatır. Nefsi, içine yalanının girdiği lezzet doğru bir lezzet olmadığını ona düşündürmez. Yalan söylemek kudreti ilahiye ye bir iftira olduğu için zinaya yaklaşan ayıbını yalanla gizlediği için devamlı rabbine iftira edip durur. Zina uğruna söylediği yalanlarla şeytanın sevgilisi olup çıkar. Çünkü şeytan, “yalancılar benim sevgilimdir” diyor Şeytanın sevgilisi olanda Allahın düşmanı olur. Allah düşman olmak istemeyen zinaya yaklaşmasın.

DÖRDÜNCÜ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” ayeti kerimesi şöyle bir hikmete binaen insanları ihtar eder derki; Zinaya yaklaşan insan zina yüzünden bir çok manevi kayıplara uğrar, zina lezzeti onun manevi lezzetlerini kaçırır, zina lezzeti onun huzurunu kaçırır, zina lezzeti onun rahat hareket etmesini engeller, zina lezzeti onun ibadetini ve kulluğunu kaçırır. Zina eden kişi ibadet etmekten hayâ duyar utanır. Kendisini kulluğa layık görmez, ibadeti kaçar gider, zina, ömrünü kısaltır. Zina, bedeninin sihhatını kısaltır. Zina, malının bereketini kaçırtır. Zina yüzündeki nuraniyeti alıp alçaltır, vahşi bir hayvanın saldırısına maruz kalmamak için insan nasıl ondan fersap fersah kaçıyorsa; öylede zinanın manevi vahşeti karşısında iman, din, ahlak, iffet, namus ve vicdanda o insandan uzaklaşıp batılda kalmıyor, insan zinaya yaklaştıkça kendinden uzaklaşıyor, Zinaya yaklaşan insanın hisleri, arzuları, şehveti, alacağı lezzeti ve zevki gözünde büyüdükçe kaybedeceği namus, şeref, iman ve din küçülür. Tahayyül ve tasavvurunda heyecanı alacağı zevki büyüdükçe feda edeceği namus, çocuk ve eşe rezil olma düşüncesi küçülür. Heyecan, arzu ve şehvet büyüdükçe vicdan, ahiret, Allah korkusu ve cehennem korkusu küçülür. Alacağı lezzet büyüdükçe kaybedeceklerin hesabı küçülür. Alınacak lezzet düşünüldükçe verilecek kederler ve pişmanlıklar küçülür, akletme ve fikretme mukayesesi ve muhakemesi kaybedilir, kör ve sağır ve topal olan hisler duygular hiçbir ihtarı, uyarıyı, ikazı görmez işitmez dinlemez Bu manevi düşüşler ve kaybedişlere maruz kalmamak için zinadan uzak durmak gerekir. Yoksa düşülecek olan şeylerin en acıklısı ve en dehşetlisi olan cehenneme düşülecektir.

BEŞİNCİ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” ayeti kerimesi zinadaki küçük lezzetlerin insanın başına büyük felaketler getirip ebedi hayatını feda ettirmemesi için manen ihtar eder derki: Gayri meşru küçük bir heyecan, küçük bir lezzet, küçük bir arzu, küçük bir şehvet, küçük. Bir öpmelik küçük. Bir tutku, küçük bir muhabbet, küçük bir haram yüzünden büyük imanınızdan, büyük sonsuz ahiretten ve cennetten ve Allahın rızasından vazgeçmeyin. Küçük lezzetlerin büyük elemleri vardır. Küçük lezzetleriniz bir anda büyük kederlere döner. Sizler küçük zina için çok şeylerinizi feda ederken sizden önceki gelen ümmetler sizin aksinize Allaha imanlarından, dinlerinden dönsünler diye başlarından testereyle ortadan ayaklarına kadar kesildikleri halde, etleri kemiklerinden demir taraklarla ayrıldığı halde ne imanlarından ve ne de dinlerinden vazgeçmediler. Sizlere ne oluyor ki bırakın işkenceleri ve zulümleri küçük gayri meşru lezzetler için dinimizden, namusumuzdan, mukadesatınızdan vazgeçip, küçük bir şehvet ve lezzetler için mukadesatınızdan rüşvetler veriyorsunuz. Daimi bir hayatın fiyatını verip fani küçük cam parıltıları hükmündeki zina lezzetlerine aldanıyorsunuz. Kuranın, zikrin, imanın, tefekkürün, marifetin lezzetlerini zinanın küçük lezzetlerine değişiyorsunuz. Hakkı verip batılı, bakiyi verip faniyi, cenneti verip cehennemi, Allahın rızasını verip nefsin rızasını, iffet ve şerefi verip ahlaksızlığı satın alıyorsunuz. Saadeti verip ebedi helaketi alıyorsunuz.Ebedi helake götüren büyük günahlardan birisidir zina.Böyle hasaretli bir ticaret ile batmak istemeyen zinaya yaklaşmasın.

ALTINCI İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur.” Ayeti kerimesi zinanın etki ve tesirini göstermek için insanları ihtar eder der ki; zina haram olduğu gibi zinaya götüren yollarda haramdır. Harama bakış zinaya götürdüğü için haramdır. Haremlik selamlık olmayan ortamlar zinaya götürdüğü için haramdır. Mahremin olmayanla zaruret dışında konuşmak zinaya götürdüğü için haramdır. Karma iş ve karma okul zinaya harama götürdüğü için haramdır. Mesela okulda başını açmaktan sıkılan bir kız bir zaman sonra baş açmanın sıradanlaşmasından sonra dikkat çekmek için makyaj yapmaya başlar, erkeklerin bakışlarından utanıp başını çeviren bir kız bir zaman sonra erkeklerle gülmeye ve oynaşmaya başlar, erkeklere el vermeyen bir kız bir zaman sonra bir erkekle el ele gezmeye başlar. Erkeklerle yalnız kalmaktan sıkılan bir bayan bir zaman sona bir erkekle karı koca hayatı gibi yaşamaya başlar. Pardeso ile okula gidip gelen bayan bir zaman sonra pardesodan utanıp tunik giymeye başlar, Kuran ve sünnete uygun giyinmeye çalışan bir bayan bir zaman sonra giyimine modaya göre şekil vermeye başlar, önceleri bayanların pantolon giymesine kızan bir bayan bir zaman sonra kendiside blue jeanler giymeye başlar. Bu değişimlerin en büyük sebebi bulunduğu ortamdaki haram hallerdir. Haram harama kapı açar. Haramlar zamanla ünsiyet kesp ettiği için artık zina flört vb gibi günah ortamında kala kala o ortamdaki insanlar gibi düşünmeye ve harekete başlar. Önceleri rahatsız olduğu bakışlardan zamanla hoşlanmaya başlar, erkeklerin kendisine alıcı bakışları onu artık sıkmaz zevk vermeye başlar. Bu nefsanî ve şeytanı hoşlanma hali ile süslenmeye dikkat çekecek şekilde giyim ve hareketlere başlar. Zamanla inandığı değerleri fakında olmadan reddetmeye başlar. Sevgi muhabbet aşk adı altında flört ve zina meşrulaştırılır, sevmek ve muhabbet referans olur, Kuran ve sünnet referansı kaldırılır. Haram ile harama düştüğü unutulur.. Bu hale gelinmesinin sebebi fıtratta var olan tabiatlerin değişmeyeceği gerçeğidir. Bıçağın tabiatında kesmek olduğu gibi ateşin tabiatında yakmak vardır. Kadın ve erkeğin birlikteliği ve etkileşiminde ise zina, aşk ve muhabbet vardır. Neticede evlilik bile olsa haram ile helale gidilmiş olur. Bu haramlara gitmemek için zinaya yaklaştıracak yolların haram olduğunu idrak edip uzak durmak gerekir.

YEDİNCİ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur ayeti kerimesi zinadan uzak durmaları için şiddetle insanları ihtar eder derki: zinaya yaklaşan insan nikahtan uzaklaşıp fuhuşa gayri meşru hayata alışır. Zina yollarına süluk eden insan o hayatın geçici büyüsüne kapılıp gider. Her yeni zina ona yeni lezzetler ikram ettiği için bir kadına yada erkeğe bağlanmaktan kaçınır. Bir eşe bağlanmak ona sıkıcı gelmeye başlar. Her gün yeni bir heyecan, yeni bir aşk, yeni bir tutku, yeni bir şehvet, yeni bir dünya, yeni bir hayat onu cezb eder. Hep hayatı günü birlik yaşamaya çalışır. Bu tatminsizlik hali onu yeni tatminlere sevk eder. Bu şekilde hareketle bütün namusları kendine mübah görüp yağmalar. Helal dairesindeki evliliğin manevi saadetini zevkini lezzetini bilmez. Gençliğini zina ile tüketir. Lezzet ve zevki heyecanı hep zina yollarınada bildiği için evlilikteki sükûneti huzuru rahatı ve saadeti bilemez.

SEKİZİNCİ İHTAR: Zinaya yaklaşmayın gerçekten o, “çirkin bir hayasızlık” ve kötü bir yoldur ayeti kerimesi zinaya yaklaşanları ihter eder derki: İslamın selametli ve saadetli yolu sıratı mustakimdir. Sıratı Mustakim: Kuvveyi akliyenin hikmet, Kuvveyi gadabiyenin şecaat ve Kuvveyi Şeheviyenin iffet mertebesidir. Bu üç vasat olan mertebe, peygamberlerin ve velilerin yoludur. Bu nurlu ve güvenli üç yoldan birisinden saparsa insan ötekilerinden de sapabilir. Zinaya yaklaştığı zaman; şehveti ifrata yakseldiği gibi gadabıda şecaat denen vasat mertebeden çıkıp günah işlemekte cesarete gelip ifrata çıkabilir. Şehvet ve gadabın ifrata vardığı zaman günahla akılda sukut edeceği için hikmetten uzaklaşıp aklın ifrat mertebesi olan cerbeze hilane aldatma haline girecektir. İşte zinaya giden yollara yaklaşan insanın kuvveyi şeheviyesi vasat olan iffetten uzaklaşıp namusları payimal etmekten çekinmeyen, zinayı açıkça işleyen, namusları ve şerefleri yağmalama arzusu taşıyan şehvetin ifrat mertebesi olan fucura yaklaşır..Şehvetin fücur mertebesine gelen insan ise ırzı ve namusu kendisine haram olan müslümanın ırzını ve namusunu aşk ve sevgi veya flört adı altında kirletmekten çekinmeyece hale gelir. Aklı ve fikri şehvetin ifrat mertebesinde gezeceği için ulvi gayelerden, yüksek hakikatlerden hayatı, kalbi ve vicdanı soyutlanacaktır. Zina halleri ve ortamları yüzünden şehvet termometresi hep yüksek kalacağı için, o şehvetin teskini uğrunda sosyal ve içtimai hayatın güvenliğini sağlamaya çalışan tesettüre düşmanlık edecek, sosyal ve içtimai hayatın sigortası olan zinayı zaruret ve gerekli görecek, zinadan uzak durmayı emreden ayetleri inkâr edecek, zevkini ve lezzetini bozacak olan İslami hükümlerin yokluğunu isteyecektir. Hayvanlar gibi özgür yaşamayı savunacaktır. Zamanımızda zinanın yasaklanmasına kızıp hayvanlar gibi yaşamak hakkımız diyenler bu hakikate şahittirler. İslamiyetin gösterdiği islamın yolu olan sıratı müstakimde gitmek isteyen zinaya yaklaşmasın zinaya yaklaştıracak yollardan uzak dursun ki, Aklın hikmet, gadabın şecaat ve şehvetin iffet denen mertebesinde giderek sıratım mustakim yolu ile Darı Saadete yurdu olan cennete ulaşsın.

Dipnot
(1)-İsra Süresi -32
(2)-Ahzap Süresi -59
(3- Riseli-i Nur)

Yorumlar

s.a,

s.a. sizin yorumlarınızı ve yazılarınızı günümüzdeki yaşanan olaylara bakış açınızı çok beğeniyorum. Allah siz ve sizin gibilerden razı olsun

kardes musait olunca yazarım

kardes musait olunca yazarım.şimdi şehir dışındayım.erkek olmanız hasebiyle telinizi özele gönderirseniz ordan alıp ararım.yazamıyorum netlerde.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: