try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Rüya Dünya ve Ahiret

Yaşadığımız dünyaya ait bütün bilgileri, duyularımız vasıtası ile öğreniriz. Duyu organlarımız aracılığı ile bize ulaşan bilgiler, bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüşür ve bu sinyaller beynimizdeki ilgili noktalarca yorumlanır. Beynimizdeki bu yorumlamalar sonucunda bizler yediğimiz yemekten tat alır, bir kuşun ötüşünü duyar, gülün kokusunu hisseder, dikenin acısını bilir, çizdiği derimizi de görebiliriz.

Oysa yıllardır aldığımız telkinlerle, bedenimizin dışında gerçek bir dünyanın var olduğuna inanmışızdır. Bugün, bilimsel deliller sonucunda itiraza ve tartışmaya mahal vermeyecek kadar kesinleşmiş bir gerçek var ki, dışarıda var olduğunu sandığımız hayat, aslında sadece beynimizin duyu merkezine gelen elektrik sinyallerinden başka bir şey değildir.

Evinizin penceresinden çevreye baktığınızda, hayatınız boyunca aldığınız telkinlerden dolayı çevreyi gözlerinizle gördüğünüzü zannedersiniz. Oysa gözlerinizle, dışarıdaki manzarayı değil, beyninizin içinde oluşan manzaraya ait görüntüleri görürsünüz. Bu bir tahmin veya felsefe değildir. Bu, bilimsel bir gerçektir.
Ünlü filozof George Berkeley, algılarımızın sadece zihnimizde yer aldığını ve dış dünyada var olduklarını kabul ettiğimizde yanıldığımızı çok açık olarak ifade etmektedir:
Kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için ve bize algılarımızı verdikleri için nesnelerin varlığına inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Şu halde algılar aracılığıyla ulaştığımız nesneler fikirlerden başka bir şey değildirler ve bu fikirler, zihnimizden başka yerde bulunmazlar zorunlu olarak... Bütün bunlar mademki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve şeyleri zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde, yanılmaların içine düşmüş oluyoruz demektir…1

İnsan, dış dünya olmadan da tüm algıları bütün gerçekliği ile yaşayabilir. Buna verilebilecek en güzel örnekse rüyadır. İnsan, sadece yatağında yatarak rüyasında, uyanıkken yaşadığı hayatla aynı gerçeklikte bir hayat yaşar. Rüyasında denizde yüzdüğünü görse, yüzerken aldığı zevki, ıslaklığı, su yuttuğunda tuzun tadını alır. Ya da bir yakınını kaybettiğini görse bunun üzüntüsünü, üniversiteyi kazandığını görse bunun sevincini hisseder. Bütün bunlar olurken kişi yatağındadır ve gözleri de kapalıdır. Demek ki gören gözleri değildir. Yattığı oda bomboş olmasına rağmen sesler duymuştur, insanlarla konuşmuş belki bir şarkı dinlemiştir. Demek ki duyan kulak değildir. Her şey beyinde oluşur. Ancak izlediğimiz her şeyin aslı varmış gibi gerçekçidir.

İnsan şuursuz uyku halinde iken rüyalarını kendi tasarlayıp göremez. Beyin ise, protein moleküllerinden oluşmuş bir et yığınıdır. Bu görüntü ve senaryoları bir et yığını da oluşturamayacağına göre, uyurken rüyadaki görüntüleri gösteren kimdir? Elbette insanı uyutan, uyku esnasında ruhunu çekip alan, uyandıktan sonra iade eden ve uykuda rüya gösteren alemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. 2

Aslında insan biraz düşünse, rüyada pek çok hikmetler olduğunu kavrayabilir. Çok uzun zamanlar geçirdiğimizi düşündüğümüz rüyalarımızdan uyandığımızda, aslında birkaç saniye süren bir hayalin içinde olduğumuzu anlarız. Rüyaymış dediğimiz hayal görüntüsünden, gerçek hayata döndüğümüzü zannederiz. Burada insanın aklına şu soru gelmelidir:

Peki, ya gerçek ve çok uzun yaşadığımı zannettiğim dünya hayatım da rüya kadar kısa bir hayalse?

İşte tam bu noktada bu gerçeği bizlere haber veren Rabbimizin mesajını hatırlamalıyız.

Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve '(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır'. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi. 3

Yaşadığımız koskoca dünya hayatının yalnızca bir oyun ve oyalanma olduğunu bizlere hatırlatan Rabbimiz, aynı zamanda dünyada yaşadığımız 60–70 senenin de “sanki, bir akşam veya bir kuşluk”4 vakti kadar kısa olduğunu bir ayetinde şu şekilde ifade etmiştir:

Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor." Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz," 5

Rüyada iken gerçek zannederek yaşadıklarınız, uyandığınızda sizin için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hepsinin hayal olduğunu anlarsınız. Peki ya gerçek zannettiğiniz dünya hayatı da sadece kısa bir hayalse ve ölüm de aslında bir uyanış ve sonsuz hayatın başlangıcı ise?

Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, kullarına bu gerçeği pek çok ayetinde hatırlatmıştır. İnsanları, eksiksiz ve sonsuz cennet yurduna ulaşmaları için, eksikliklerle yaratılmış, oyun ve oyalanmadan farkı olmayan bu kısa dünya hayatına bağlanmamaları konusunda uyarmış ve asıl hayatın dünya değil, ahiret yurdu olduğunu bildirmiştir.

Dünya hayatının bir rüya olduğu ve ölümle beraber bu rüyadan uyanıldığında, insanların rüya gibi bir alemde yaşadıklarını anlayacakları, İslam alimleri tarafından da dile getirilen bir gerçektir. Şeyh-i Ekber (En Büyük Şeyh) olarak anılan büyük İslam alimi Muhyiddin Arabi, bir sözünde, Hz. Muhammed (sav)’in bir hadisini aktararak dünya hayatı ile rüyalarımızı şu şekilde benzetmiştir:

Hazreti Muhammed Aleyhisselam "insanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar" buyurmuştur. Demek ki, dünya hayatında gördüğü şeyler uyuyan kimsenin rüyasında gördüğü şeyler gibidir. Yani hayaldir. 6
Bir ayette ise Rabbimiz, kıyamet günü diriltilen insanların şöyle diyeceğini bildirmiştir:
Demişlerdir ki: "Eyvahlar bize, uykuya-bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip-kaldırdı? Bu, Rahman (olan Allah)ın va'dettiğidir, (demek ki) gönderilen (elçi)ler doğru söylemiş". 7
Ayetten de anlaşıldığı gibi insanlar kıyamet gününde, tıpkı rüyadan uyanır gibi uyanırlar. Rüya görürken uyandırıldıklarında, kendilerini uyandıran kişiyi merak ettikleri gibi, ahirette de kendilerini kimin uyandırıp dirilttiğini merakla birbirlerine sorarlar. Anlarlar ki yaşadıkları dünya hayatı, kuruyup sapsarı kesilmiş ekin gibi çer-çöp yığını olmuş ve kendileri de bu çöp yığını içinde boş yere bir hayalin peşinden koşup aldanmışlardır. Karşılaştıkları son ise, Rahman olan Allah’ın va’dettiğinden başkası değildir.

İnsanlar ahirette olumsuz bir sonla karşılaşmamak için, Kuran'da Rabbimizin bildirdiği ayetler üzerinde düşünüp öğüt almalıdırlar. Bu konuda kaybedilecek tek bir saniye yoktur. Zira kimse aldığı nefesi verebileceğini garanti edemez. Burada anlatılan bütün gerçekler, her insana ölüm kadar yakındır. Bu gerçekleri fark eden herkesin yapması gereken ilk konu, hemen tevbe etmek, salih amelde bulunup, sonra bağışlanan kullardan olmayı umut etmek olmalıdır.
Sen öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten öğütle-hatırlatma, mü'minlere yarar sağlar. 8

Dipnotlar

1- Bkz ( George Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, s.38–39–44)
2- 39 / Zümer 42
3- 29 / Ankebut 64
4- 79 / Naziat 46
5- 23 / Müminun 112-114
6- Bkz (Fusus-ül Hikem, çev. Nuri Gencosman, İstanbul 1990, s. 220)
7- 36 / Yasin 52
8- 51 / Zariyat 55

Yorumlar

Merhabalar,salı akşamı

Merhabalar,salı akşamı bir rüya gördüm Rüyamda kürtler ve türkler şavaşıyordu Detaylarına girmek istemiyorum ama çok korkunç tam anlamıyla bir savaş gördüm,bende savaşıyordum Bir köprükü o kadar yüksek sallanıyor saglam degil o köprüden karşıya geçmek zorundayız ve binbir zorlukla geçiyoruz Silahlar ,cephaneler,bıçaklar havada uçuşuyor ,evde yangınlar çıkıyor İçerde düşkünler, yaşlılar,çocuklar var onları kurtarmaya çalışıyoruz Bu gördüklerimin sadece bir kısmı korku içinde uyandım,dua ettim ve o gün hiç böyle şeyler düşünmedim neden böyle bir rüya gördüğümü anlayamadım

Bu ülke gerçek türk ve kürtlerindir.

inşallah böyle bir şey olmaz.eğer kafandan böyle bir şey kurguladıysan veya film izlediysen yada savaş oyunları oynuyorsan bunlar olur.her görülen rüya için dert etme.Ama bir bedende iki ruh olan bu iki milleti ayırmaya Allah musade etmez.Allah bediüzzaman Hazretleri gibi çağa damgasını vuran bir insanı kürt milletinden göndermiş ve milyonlarca türkü ona talebe etmiş.Üç beş tane kripto ermenin güttüğü bir davayı allah zafere taşımaz.kürt görünen üç beş yalanıc adamlar yüzünden ne kadar insan zarar gördü.insanlar şuurlandıkça bu fitneci ve ifsatçı adamların ne mal oldukları ortaya çıacaktır.Kendini üzme ve dert etme.İnsanların hainlerin planları varsa rabbimizinde planları vardır.Bu ülke üç beş yahudi kürde bırakılmaz.Nede üç beş ermeni kürde hiç bırakılmaz.Bu ülke gerçek kürt ve türklerindir.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

O kadar üzülüyorumki

O kadar üzülüyorumki bazen bu savaşlarda yaralananlar,ölenler adeta onların acılarını içimde hissediyorum İnsanların bu gücü kudreti elinde etmek için yaptıklarına kim dur diyecek kim başa çıkacak bunlarla... Haber izliyoruz hep kötü olaylar vahşet acı Allah yardımcımız olsun,Allah yardımcıları olsun demekten başka birşey gelmiyor elimden

HİKMET-İ iLAHİYYEYİ DÜŞÜNMEK LAZIM...

Kardeşim,Senin daire-i iktidarın haricinde olan hâdisata, Onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın!" Yoksa şiddeti şefkatin seni çok ezer...Kastamonu Lahikasında daha ayrıntılı bilgilerde vardır....Selamlar

rüyanın detaylarını

rüyanın detaylarını anlatırsan güzel bir şekilde tevil etmeye çalışırım. Arkadaşlar, rüyaları kafanıza göre tevil etmeyin. Hep güzel şekilde yorumlayın. Rüya yorumlamaya vakıf olmayanlar lütfen hiç yorumlamasın. Senin özelliğin, rüyayı gördüğün saat dilimi vs. de rüyana etki eder. Mümin misin, fasık mısın? Cinsiyetin ne yaşın kaç, nerede yaşar, ne iş yaparsın. Bunların hepsi önemli sayılır. Ama en önemlisi Mümin mi yoksa fasık mı olman. Rüyanın detayları ve kendin hakkında, en azından fasık veya mümin hangisi olduğun hakkında,bilgi verirsen İnşAllah yorumlayacağım.
Arkadaşlar, lütfen rüyaları hep güzele yoralım. Benim bir tandığım var, rüya yorumlamasını bilmiyor. Ona birisi gelmiş, rüyasında kendisinin yıkandığını gördüğünü söylemiş. O tandığım da, sen ölcen herhalde, cenazeni yıkıyorlar demiş. Adam bu rüyayı o tanıdığıma anlatmasından sonra adam bir hafta içinde ölmüş. Ben olsam ona, günahlarından arınıyorsun İnşAllah, tövbe et, günahlarından sıyrılacaksın İnşAllah, derdim.

Selamun Aleykum,

Kardeşim, Ruya yorumlamak, manevi ilim gerektirir. Her insan ruya yorumlayamaz.. Kitaplarda yazmaz bunun ilmi.. çünkü ilmi ledun gerekir..!
Bir paylaşım vermişsin: Demişsiniz ki; Rüyasında yıkandığını görmüş bunu anlatmış başkasına sonra adam da öleceksin demiş ve adam ölmüş... Yani adam öleceksin dediği için mi adam öldü:)
Bence burada güzel tabir etmiş, Peygamberimiz ölümü sıkça anın, hatırlayın buyuruyor.. Adam ona ölümü hatırlatmış, Kendini toparla.. tevbe et demeye getirmiş mevzuyu ama o adam artık ne kadar anladı yada anlamadı meçhul...

Re: rüyanın detaylarını

merhaba size nasıl ulaşabilirim?

alevilik

selemünaleyküm arkadaslar alevi arkadaslara bir sorum var ama lütfen yanlis anlasilmasin sadece ögrenmek amacim duyduguma göre alevi bir erkek asla sünni bir kizi gercekten sevmezmis sadece dalaga gecerek onu kullanirmis dogrumu diye bilmek isterim bakin benimde alevi arkadasim var ama onun beni sevip sevmediginden asla emin degilim bu soru aklimi karistiriyor lütfen yanlis anlamayin tamam kulaktanm dolma olabilir ama bunu tek bir kisi söylemiyor cogu kisi söylüyor beni dislayarak cevap yazmayinlütfen

ALEVİ SÜNNİ BİRLİKTELİGİ

ARKADASLAR BASIMDA SOYLE BIR DURUM VAR BENIM KIZ ARKADASIM ALEVİ VE BIZ BIRBIRIMIZI COK SEVİYORUZ AMA AİLESİ BU DURUMA HİÇ İİİ BAKMIYOR ÖZELLİKLE ALEVİ ARKADASLAR YARDIMCI OLURSA SEVINIRIM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

ruyamda gorduğum kımdı lutfen yardımcı olun

gecenlerde bı ruya gordum uyandığımda o ruyanın etkısıyle aglamaya başladım....
adım atılmayacak kadar dolu bır camının ıcınde namaz kılıyordum..namazı kıldıktan sonra cıkısı aramaya başladım...sonra camının alt katına ınmısım alt katına ındığımde o mubareklerı gorunce zıkır cekmeye başladım...kımısı oturmuş abdest alıyor..kımısı sağa sola bır telaş ıcınde gıdıp gelıyor...onları gorunce kendı kendıme bunlar bır telaş ıcınde herhalde buraya peygamber efendımız gelecek dıyorum...ıclerıne doğru gıtmeye başlıyorum.sonra yanıma onlardan bırısı gelıyor hepsıde bembayaz elbıseler gıymış..boyları en az 3-4 metre sakalları bembeyaz yuzlerı nurla dolmuş gıbı onlara baktıkça bakasım gelıyordu.yanıma gelen zat bana bırseyler dıyor anlamıyorum sonra konuşması bıtınce bana sakalından bır tel kopartıp werıyor.alıyorum sakalını...sonrada ordan yuruyerk uzaklasıyorum...
ewet sewgılı kardeşlerım bu gorduğum ruyayı bana acıklaya bılırmısın lutfen sızden yorum beklıyorum....

sünnü ve alevi

ben sünni bir kızım.sevdiğim erkek ise alevi.daha yeni tanışmıştık ve onun alevi olmasının bi sorun olmayacağını sanmıştım.çünkü ailem benim yanımda hiç alevilik konusunda konuşmadılar.ama içim yine de rahat etmedi ve anneme söyledim.bitecekse yol yakınken bitmesi iyidir diye düşündüm.annem çok kızdı ve şaşırdı.hemen vacgeçmemi söyledi.çoooooooooook üzüldüm.ve birbirimizi sevmemize rağmen ayrıldık.ayrılalı 4-5 ay olmasına rağmen her gün ağlıyorum.çünkü ben onu çok seviyorum.artık kendime acımaya başladım.çünkü çok bitkinim.eğer devam etseydim ilişkiye aileme karşı kendimi çok suçlu hissdecektim.şimdi de çok mutsuzum.ailemi üzmemek için bu konu kapanmış gibi hareket ediyorum.ama içim çooook yanıyo.aileme sırt çewiremem.sanırım hep bu acıyla yaşicam.çok üzgünüm.ama onu hep sevcem.yeniden kimseyle de olmak istemiyorum.bu ilkti zaten.son oluversin:(((.....bana yardım ediiin.lütfeeen..ben nasıl yaşicam böylee...

Sünni Alevi........

Bir Allah dostu der ki: Ali'yi (R.a.) sevmek alevilikse bende aleviyim der..
Alevilikte ölçü nedir.. Bizim için mühim olan Ehli sünnet velcemaat itikadında olmaktır... Bu çerçevede bakmak lazım.. bu itikat varsa alevi olmasu mühim değildir...

sewglm alevi :(:(

ya aynısını bende yaşıyorum çıkmaya başlayalı 2 ay oldu çok sewiorum ewliliği fln düşünüyoruz ama o alevi anneme söyleyemediğimden babaannemin ağzını aradım olmaz öyle şey aleviye kız wermeyiz dedi kaçmayıda istemiyorum ayrılmayıda istemiyorm yarmd edn bana aynı şeklde :S ya bende huzursuzum okudumda yazdıkların tam bana hitap edio daha ayrılma konusu fln açmadm ama napıcam ben nasıl ayrı kalıcam off o deil nasıl ayrılıcam ya ..

Kurana Gore Muslumanin Evliligi Nasil Olmali

Iki yorumcunun asagidaki linkte bulunan yaziyi okumasini tavsiye ediyorum.

http://www.korpekalemler.com/subpage.php?s=article&aid=1752

Rüya Dünya ve Ahiret

hiç bir sınav uyku halinde olmaz dünya bir imtihan yeridir ve uykuda değiliz burada bize örnekler benzetme sanatında verilmiştir..buradan çıkan sonuç şudur ahiretin sonsuzluğunun yanında dünyadaki 60-100 yıllık hayat uykudaki rüya gibidir yani dünya fiziksel alem rüya alemi gibi değildir rüya aleminde yapılanlardan mesul değiliz ama dünyada yaptıklarımızdan mesulüz.Yani dünya hayatı çok mühimdir buradaki 60-100 yıllık ömürle sonsuzluktaki yaşam süreci belirlenecek yani çok çok çok mühim bir yerdir dünya hayatı ve çok önemsenmelidir allah ruhları olgunluğa ermiş onu bilen tanıyan sıfatlarını bilen ve ona şükreden kamil insanları cennetine alacaktır. Güzel bir sözle sonlandırayım cehennemde ateş yoktur insan dünyadan götürür ateşini.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: