try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

zina

zina

size sorum var cevaplandırırsanız sevinirim,yorumlarınızı ilgili insanların okumasınıda temenni ederim.biri bekar biri evli iki insanın bildiğimiz manada cinsel ilişki kurmadan çıplak olarak yatmalarının adı nedir ? bu zinamıdır.bunun günahından şahıslar nasıl kurtulurlar.ben buna cevap veremiyorum sitenizden yararlanmak istedim fakat bezer bir soru göremedim....şimdiden teşş.

Yeşil Adlı okura

Selamün Aleyküm yeşil adlı okur.

isminiz sadece yeşil yeşilin rengi cinsi bilinmiyor yani cinsiyetiniz bilinmediği için iki cinside ilgilendiren şeyler yazalım.
öncelikle herşey dini ve ilmi şeylerce her zaman çözülmeyebilir çünkü bazı hakikatleri dini hükümlerin yanında hali ve vicdanı davranışlar ile düzeltilebilir.aradığınız bilgileri bu sitede de bulabilirsiniz,hükümlerin bazıları sadece yorum isteyebilir.bizde ancak kuran ve sünnet çizgisi ve dahilinde bir şeyler söyleyebiliriz.
Dün alemi rüyada şöyle bir şey gördüm,evli bir kadın dul kaynatasıyla aynı yatakta yatması ve kaynatasının onu arkadan kullanmasının hükmü nedir diye bir nida duydum,kendimce düşündüm ve cevap verdim bir gelin kaynatasına ebediyen haramdır.çünkü mahrem sınıfına girer.bırak aynı yatakta yatmayı gelini kaynatasının elini öperken kaynatası şehvet duysa o kadın kocasına ebediyen haram olur ve nikahları düşer çünkü hürmeti musahara meydana gelmiş olur,bu rüyada ki konuma göre biri evli diğeri bekar hükmündeydi.bu hal üzere uyandım.Allah hayra çevirsin dedim.şimdi hakikate geçelim.
Kardeşim öcelikle bu fiilin hakikatine küçükten başlayalım,
dinimize göre kız ve erkek çocukların yatakları 7 yaşından itibaren ayrılması gerekir,
9 yaşına gelince de odaları ayrılması gerekir.
dinen bir kadın ile başka bir kadının birbirlerine kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzumsuz, şehvetsiz de bakmak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakması, helal değildir.) [Abdurrezzak Eşiat-ül-lemeat]
(Kadının kadına yaklaşması [lezbiyenlik, safizm] zinadır.) [Taberani]
(Erkeğin kadına, kadının da erkeğe [şehvetle] bakması haramdır.) [Taberani]
(Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.) [Beyheki]
(Erkek erkekle, kadın kadınla [zaruretsiz] aynı yatakta yatamaz.) [İ.Ahmed]
(Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse, ümmetim helak olur.) [Hakim, Beyheki]
(Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Hatib]
(Erkek erkekle, kadın kadınla [çirkin iş için] beraber olamaz.) [Abdurrezzak]
(Ahir zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allah bunlara lanet etsin! Eğer tevbe ederlerse, Allahü teâlâ tevbe edenin tevbesini kabul eder.) [Deylemi]
iki erkeğin biri evli diğeri bekar olması ve aynı yatakta bulunması ve birbirlerinden faidelenmesi durumunda suç sabit olursa evli olana had cezası uygulanır bekara ise tazir cezası uygulanır diyen alimlerde vardır ikiside öldürülür diyen alimlerde vardır.
eğer iki kadın biri evli diğeri bekar aynı yatak altında çıplak birbirlerinden faidelenmek maksadı ile beraber olurlarsa bu haram olur günah fiili vücuda gelmiş olur,bir görüşe göre bunlarda zina fiilini işlemiş olurlar alimlerin bir kısmı evli olana had cezası uygulanır,bekar olana ise tezir cezası,yada bir kısım alim ise bir şey uygulanmaz demişlerdir,yada ikisine de tazir cezası uygulanır diyen alimlerde vardır.yada hapis ile cezalandırma yapılar diyenlerde vardır.bu muhtelif hükümler kişilerin yaşı ortamı durumu hastalığı vb gibi durumlara göre çeşitlilik gösterir.sonuç olarak ve kadın erkekle erkek kadınla kadın kadınla erkek erkekle aynı yatak altında çıplak bulunması haramdır.isterse elbiseli olsun kardeş olsun ana oğul olsun erkek erkeğe aynı yatakta yada farklı şekilde livata,kadın kadına aynı yatakta yada farklı bir yerde sevicilik yada lezbiyenlik haramdır merduddur.. bir çok ümmetin helakına sebeb olan çirkin bir fiildir,Allahın gayretullahına dokunan bir çirkinliktir,direkt Allahın nam ve namusunua ilişildiği için sakınmayanların akibeti iyi olmaz,dünyada yüzü kara olur ömrü az olur,hastalığı bol olur,kuran bu çirkin sapkınlığı toplum ve içtimai hayatı insanın ruh ve kafa yapısını bozduğu için men etmiştir.ve yapanların nasıl helak edildiğini kuranda anlatarak bu sapkınlığa düşmemesi için insanları tehdit ederek uyarmıştır,dinimiz iki küçük kardeşi bile aynı odaya koymaz iken yatağa nasıl koyabilir.

Kardeşim Cenabı hak bütün mevcudatı çift olarak bir birine münasip bir tarzda yaratmıştır.buluttan tut nebatattan hayvanata kadar her şey çift olarak yaratılmıştır,çünkü hepsinden maksat hayatın devamı ve bekası içindir,kazayı şehvet için değildir,bulutun neticesi yağmur hayvanınki yavru ağacınki meyve ise acaba insanın çift yaratılmasının hikmeti nedir sadece kazayı şehvetin tatmin edilmesi midir.asla asıl gaye neslin devamıdır,çift yaratılışta kalben fikren ruhen bedenin sükunet vardı,ama bugün dinsizlik fikirleri ve ifsat komiteleri kadın ile erkek arasındaki sükuneti kırmıştır.iki arasına rekabet ve tahrik koymuştur.kadını feminizmle erkeğe düşman edip kadını kadına dost ,sırdaş koca yapmıştır,bu sinsi yollarla kadını saptırmış Allaha isyankar yapmıştır,fıtratını bozmuş onu şefkat kahramanlığından alıp cinsi sapık yapmıştır.kendi cinsiyle kendini tatmine çalışan bir rezaletin kucağına atmıştır.kadının latif güzel bedenini ve fıtratını onun meleki yönünü öldürerek onu hayvani yönleri hissiyatları ön plana çıkmış bir surete sokmuştur,iki ayaklı bir hayvan yapmıştır,din ibadet şükür zikir ile kulluk ile helal yaşamakla istikamette giderek meleki duygularını geliştirerek meleklerden bile üstün olabilme imkanı varken,melekler gibi cismi ağırlıklarını bırakıp yemeden içmeden uykudan tecerrüt ederek melekler gibi yaşama imkanı varken hayvanlığa özendirip hayvanlar gibi yiyip içip hayatını mutfak tuvalet ve yatak odasına mahkum ederek hayvandan aşağı düşme yi tercih ettirmiştir.bunu da hissetirmeden medenilik çağdaşlık ilericilik özgürlük fantezi yaftaları altında yapmıştır.
Allahın verdiği şu ve antika sanatlarla nakışlarla süslü şu müzeyyen bedeni hissiyatları azaları ve hayatı onun yolunda kullanmayıp nefis ve şeytanın ve hayvanlık yolunda,sapıklıkta ve haramda istimal edenin halini şu temsildeki adamın haline benzer, bir zengin adam düşünün ki altınlarla elmaslarla yakutlarla incilerle gümüşlerle süslenmiş mükemmel 5 yıldızlı müzeyyen bir saray yapsa trilyonlarca para harcasa bu kadar emek zaman ve masraftan sonra o güzel sarayı hayvanlara ahır yapsa hayvanlarla o beş yıldızlı sarayı doldursa o insana akıllı mı denir yoksa divane olmuş bir deli mi denir.eşek eşekliğiyle insan olsa eşek bile bu deliliği kabul etmez,bu kadar mükemmel yer hayvanlar için yapılmış olamaz der,siz kıyas edin.
İşte bedbaht sapık ve haram yol tutan,Allahın verdiği fıtratı hayvani ve nefsani ve şeytani behimi arzuları için değiştirmeye çalışan insanlar şu parayla ölçülmeyecek kadar mükemmel ve müzeyyen ve cennete layık bir surette yaratılan göz kulak dil eli ve hissiyatları azaları hasseleri duyguları yani ruhu kalp ve beden sarayını nefis şeytan ve şehvet hayvanlarının emrine vererek şu güzelim bedeni ruhu kalbi aklı hissiyatları o hayvanlarla doldurup abesiyete hiçliğe vahşete faidesizliğe atmak divaneliğini göstermektedirler.o adamın yaptığı sarayı hayvanlara tahsis etmek ne ise şu beden sarayını da nefse zevke hayvanlığa şeytana fantezilere tahsis etmek aynı şeydir,kulluk için ibadet için cennet için verilmiş şu hayatı ve bedini bedeni verenin yolunda kullanmayanlar için ebedi hapis ebedi ceza ebedi azap yeri olarak cehennem yeter,çünkü çirkef necis pis olan bedeni ancak ateş temizler.
Şimdi gelelim sapkınlıkları bırakmaya önce tövbe ve istiğfara sarılmak gerekir,tövbe ve istiğfar sadece günah işlerken değil her gün yapmak gerekir,çünkü peygamberimiz günde yüz defa yaparmış.

Yoldan çıkmamak için her müslümanın bir cemaate tarikata intisap etmesi gerekir çünkü cemaatte rahmet vardır.cemaat dışında olanlara şeytan daha çabuk galip gelir.

Günaha ve harama düşmemek için Kur-an zikir ve tahmid evradlarla meşgul olunmalı,Kuranın hakikatlerini öğrenmeli bol bol ilmihal ve fıkıh kitapları ile helal ve haramlar iyi öğrenilmeli,

İnsanı günaha çağıracak insanlardan yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmak gerekir.çünkü bu tür insanlar şeytanın yardımcılarıdır.

İslamın bize çizdiği helal dairesine iktifa etmek gerekir çünkü helal dairesi keyfe kafidir.harama girmeye gerek yokur.

Sahabi erkek hanımların hayatını okuyun çünkü onların her hali hikmet hakikat ve edep ile doludur,

Peygamberimizin sünnetinin adaplarını öğrenin sünnete göre hayatını şekillendirenin hayatı erdem fazilet hikmet edep ile doludur.sünette ittiba eden mükemmel bir insan olur.
siz siteyi iyice araştırın Bunlar yetmezse yine bir şeyler yazarız inşallah.

Her bir lokma bismillah
Her bir söz estağfirullah ister.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

zina

dini açıdan bilgilibirilerinin yardımı na ihtiyaç var.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: