try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

T.v’lerde Sırlı Buluşmalar ve Dünyalı Büyükler

T.v’lerde Sırlı Buluşmalar ve Dünyalı Büyükler

Eşin dostun mevzu bahis etmeleri ve konu ile ilgili sorularından mütevellit üç beş sefer seyrederek ve çokça seyredenlere de sorarak hakkında kanaatim oluşan buluşmalı, sırlı, kalpli, gözlü programları tahlil etmek istedim. Özellikle mahşer ve mizan gününün konu edildiği programı.

Kul hakkı, ahiret günü, zulüm ile abad olunmaz gibi temaları işlemeye çalışan bu programlar güzel sahnelere imza atsa da dikkatimi çeken bazı noktalar kasten mi ya da sehven mi eksik bırakılıyor anlamaya çalışıyorum. Mesela; mütedeyyin olarak bilinen T.V. kanallarından birisinde ahiret gününde sorgu anını sahneleyen dizi şeklinde bir program var. Programda kişi ölüyor. Sarıklı sakallı, beyaz cübbeli nur yüzlü adam imajı verilmiş bir kişi ölen kişiyi sorgulamaya başlıyor. Niye kul hakkı yedin, niye zulmettin, niçin adamı öldürdün, neden hırsızlık yaptın gibi sorularla karşısındakinin dünyada işlemiş olduğu amelleri vicdani bir dille deşifre ediyor. Sonra sağ eline yeşil ya da sol eline kırmızı bir ışık kümesiyle amel defteri sunularak cennet ya da cehenneme gönderilme sahnesiyle konu son buluyor.

Eğer bu tür sahneler İslam'ın dışındaki herhangi bir muharrif semavi kitap eksenli bir dinden alındıysa ya da menşei meçhul mistik bir felsefeden alınıyorsa diyecek bir şeyimiz yok. Ancak mahşer, mizan, sorgu, kitabın sağ ya da sol taraftan verilmesi, cennet cehennem gibi temaların ayrıntılığına bakılırsa konunun Kur'an ve Sünnet içerikli bilgilerden esinlenerek senaryolaştırıldığını anlamak zor değildir. Durum böyle olunca da programı İslam Hukuku açısından sorgulama hakkı mü'min izleyiciye doğmuş oluyor. Zira İslam Hukuku zeminine oturtulmuş imajı ile bir senaryo ortaya koyarsanız, senaryonuzun usule uygun olup olmadığını da muhatabın sorgulaması olağan hale dönüşecektir.

İslam Hukuku eksen alınınca mevzu bahis programların seyriyle akla gelen yüzlerce sorudan bir kaçı şöyle olacaktır:

1 - Biliyoruz ki ahirette karşılaşılacak ilk soru namazdır. Sonra diğer farz ve vaciplerin yerine getirilip getirilmediği sorulacaktır. Bu konular niçin işlenmiyor?

2 - Sırlı, buluşmalı programlarda genelde amelsiz, islamı yaşamayan, farzlara selam bile vermeyenlerin işin sonunda kalp temizliği ile mutlu sonu yakaladıkları gözüküyor. İslami motiflerle kıyafetlenmiş tiplerin de hurafe, büyü ve bidatler ile sapıtıp çokça cahil kişiler olduğu vurgulanıyor. Bunlar da acı sonla karşılaşıyor. Acaba hem İslam'ı yaşayan hem de halis niyetli insan tiplemesinin yeryüzünde yaşaması tabiata mı aykırıdır ki bu karakterlerden uzak duruluyor?

3 - Senaryodaki dünya hayatında dine yer vermezken ahiret sahnesinde her şey mistik bir havaya dönüşüyor. Acaba İslam, dünyayı düzenlemeyip sadece ahreti mi düzenliyor?

4 - Kulların hakları sorgulanıp muhakeme edilirken, Allah(c.c)'ın hakları nerededir?

5 - Yine senaryodan anlaşıldığına göre olaylar günümüz Türkiye'sinde ve toplumunda cereyan ediyor. O halde bu insanlara niçin Selçuklu Devleti'nde yaşamışçasına davranılıp, neden gündemle ilgili sorular sorulmuyor? Misal;

a-) "Senin yaşadığın coğrafyada baş örtüsü zulmü vardı sen bu zulmün neresindeydin, zulme ortak mıydın, karşı mıydın, bihaber miydin" diye neden sorulmuyor?

b-) "Senin yaşadığın coğrafyanın yanında küfrün askerleri İslam topraklarını işgal ederek mü'minlere zulmediyorlardı. Sen bu zulme karşı nasıl bir tavır aldın. Madden ve manen kardeşlerinin yardımlarına koşumkâr oldun mu" şeklinde sorular niçin sorulmuyor?

c-) Peygambere küfreden karikatüristlere sözde buğz ettin ama Allah'a(c.c), kitaba, sünnete küfreden …istlere niçin muhabbet besledin ya da niçin onlara tavır almadın" soruları çok mu siyasidir ya da bu soruların ahrette sorulma ihtimali sıfır mı?

6 - Ahretin sahnelendiği kısımda dikkat çeken bir şey daha var. O da; dinin aslından olmadığı halde hiç eksik edilmeyen sarık, cübbe, sakal kostümü. Bu durumda ister istemez akla sorular geliyor:

a-) Dünyada bu güzel sünnete niçin meylettirilmiyor?

b-) Ameliyede teferruattan olan sarık cübbe gibi kostümlere ahiret sahnesinde asliyettenmiş imajı çizilirken, ameliyede asliyetten olan baş örtüsüne dünya sahnesi ve dünya gerçeğinde niçin teferruat imajı veriliyor?

Soruları çoğaltmak mümkün. Maksadın hasıl olduğu kanaati ile sözün sonunda söylenmesi gereken şu olsa gerek; ilahi hukuk zemini üzerinde kendilerine yer bulmuş toplumlar, var olmuşluklarını muhataplarına ve kendilerine dini referans göstererek ispat ederler. Ancak bu zihniyet dinin bir kısmını kabullenip bir kısmını perdelediği an şu ilahi soru ve tehdit ile karşı karşıyadır: "Bu misakı kabul eden sizler, (verdiğiniz sözün tersine) birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde (hem çıkarıyor hem de) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir." Bakara 85.

Tevfik Akıldanesi

TV

Yahu bu dünyada sorgulanacak şey kalmadı da müslümanları mı sorgulayacak olduk.
İslamı bir bütün halinde yansıtmamız lazım filan. Milletin imanı yok. Her şeyin bir vakti zamanı olmalı. Bu düşüncedir ki günümüz gençliği namaza yakın durmaz. Bu düşüncedir ki, İslam gözümüzde altından kalkılmayacak bir yük durumundadır. Ben islami prensiplerden taviz verelim demiyorum ama anlatmanın da bir metodu olmalı. Kurani Kerimde tüm emir ve yasaklar bir anda mı gelmiş???
Son olarak bir ayet: "De ki: Ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin" (Al-i İmran 64)
Allahu Teala ehli kitapla eşit noktalarda bir araya gelmemizi isterken müslümanlar arasında bu ayrılık-gayrılık nerden çıkıyor anlamıyorum.

GÜLSEM Mİ, AĞLASAM MI?

Bu kardeşimiz bozuk fikirlere, islam dışı ideolijilere kendini çok kaptırmış. Hüda dosdoğru yolundan hiçbirimizi ayırmasın... Görüşünü bir ayeti kerime ile desteklemeye çalışmışsın ki, yazık ki ne yazık...

Ayeti kerimelere, kafasına göre, kendi bozuk düşüncesine göre herkes yorum yapmaya kalkışıyor.

Mesela haa,miiim diye başlayan ayetler vardır. Sahte peygamberliğini ilan eden Hasan Mezarcı da, bu ayet bana işaret ediyor v.s demiştir. Misalleri çoğaltabiliriz fakak gerek yok, keyfim de yok... Demek istediğim şu ki; ayeti kerimeler ile alakalı tersirleri yaparken kendi yorumunuzu, peşinden gittiğiniz bozuk ideoloji hocalarının (!) yorumlarını değil, islam ulemasının o ayeti kerimeyi nasıl tefsir ettiğine bakın...

Kardeşimiz söz de ayeti kerime ile görüşünü desteklemiş. Neymiş ehli kitap ile ortak noktalarda buluşmamız gerek v.s. Ben anladım bu kardeşimizi, siz de anladınız, bu kardeşimiz hrıstiyanları cennete sokmaya gayret edenlerden.

Meczubun teki demiş ki, Allah namaza yaklaşmayın diyor. O yüzden namaz kılmıyorum... Ama ayetin devamını oku demişler. O kadar hafızlığım yok demiş... Çünkü devamında "sarhoş olduğunuz zaman" kısmı var.

Ben de bu kardeşimize ayetin devamını oku diyeceğim de, o kadar hafızlığı yoktur. Bozuk fikrini desteklemek için yarısı yazılan ayeti kerimenin tamamını yazayayım... Ayeti kerimeyi açıklamaya bile gerek yok; zaten tamamını okuyunca Ehli kitaba nasıl bir davet olduğunu göreceğiz...
"De ki:Ey ehli kitap bizimle sizin aranizda olan bir kelimeye gelin!Soyle ki:Allah dan baskasina tapmayalim,Ona hicbirseyi ortak kosmayalim,
Allah`i birakip da birbiimizi rabler edinmeyelim!"
"Eger bundan yuz cevirirlerse sahid olun biz Muslumanlardaniz deyiverin!"(Al-i Imran-64)

Teblig bizden,dosdogru yolu gostermek(hidayet)Allah`dandir!
RİFAT SAĞLAM

eleştirmek ve doğruları görmek

ekranlarda dizi furyasının alıp başını gittiği bir ülkede güzel şeyler yapmaya çalışan insanların bu kadar kolayca eleştirilmesini insaf dışı buluyorum. Ahlaksız tekliflerin ekranlardan yapıldığı bir dönemde, hangi dizileri eleştirmeli ve tepkimizi koymalıyız, bunu iyi düşünmeliyiz. Ayrıca senaryoda herşeyi anlatmak mümkünmü sizin dediğiniz gibi yapılsa nekadar seyirci toplayacak. ekranda ne kadar tutunabilecek. özeleştiri yapmak iyidir ama insaf dahilinde.

"Körler ve fil"

Mükemmel tespitler gerçekten:)

"Körler ve fil" hikayesine benziyor bu; her kör filin bir tarafını tutar lakin hiç biri fili tarif edemez...

Yani İslam, işimize gelen "parça İslamlar"dan ibaret değildir. Zerrece taviz vermeden, "hepçi" olmaya mecburuz vesselam...

hiç izlememişsiniz

ben buyuk buluşma programını takip ederim bi kereher bölümün ortasında amil şöyle der 'sadece bunlardan değil birde yapman gerekipte yapmadıkların dan sorgulanacaksın namazlarından'veya kişi uyarılmadım derse şöyle der'hergün beş kere minareden uyarılmadın müezin haydi kurtuluşa namaza demedimi nie onları duymkadın' gibi hem benim hayatımı bu program buyuk ölçüde değiştirmiştir namazımı daha doğru kılmaya sebeb olmuş Allah o programları yapanlardan razı olsun hem ne olursa olsun müspet kesimden biri olarak bizim bu programların artması diğer dünyevi programların azalmasını istemeliyiz

etkilenmis olabilirsiniz

etkilenmis olabilirsiniz ancak bahsi gecen film ve diziler sirke giden büyük bir vebal altindadirlar. Yukaridaki yazi bu noktayi deginmekten cok onlarin hatalarinda neden bunlarida yapmiyorlar demeye gidiyorlar. Ancak büyük bir manevi vebal altinda kaldiklarinin da altini cizmekte fayda var.

selam sevgi ve dua ile

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: