try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

FUHŞUN YAYILIŞI

Amerika'da fuhşu meslek haline getiren kadınların adedi en azından 400.000 ile yarım milyon arasındadır. (Prostitution in The United States, S.64-69). Fakat Amerikan fahişeleriyle bizim memleketimizdeki (Hindistan) benzerlik hiçbir zaman mukayese edilemez. Çünkü bu iş Hindistan'da nesilden nesile intikal eden bir nevi meslek halindedir. Amerika'da ise durum başka... Zira orada "prostitution" (fuhuş) yapan kadınlar, umumiyetle serbest mesleklerde veya içtimaî faaliyet sahalarının herhangi bir dalın­da çalışmaktadırlar. Bunlar kötü arkadaşlarla düşüp kalkma ne­ticesinde bu yolu tutan ev kadınları, resmî dairelerde vazifeli memurlar veya herhangi bir kuruluşta iş gören kadınlardır.

Muhtelif araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır ki, Amerikan fahişelerinin % 50'si ev kadını veya kibar fahişe takımındandır. Bunlar da ekseriyetle evlerde çalışmakta olan hizmetçilerdir. Geride kalan % 50'si ise hastahanelerde hizmet gören hastaba­kıcılar, resmî dairelerde çalışan memureler, mağazalarda istih­dam edilen satıcı kadınlar, bahis mevzuu işlerinden ayrılır ayrıl­maz derhal "prostitution "a avdet etmektedirler. Bu işe başladıkları zaman, yaşları, umumiyet itibariyle 15-20'dir. 25-30 yaşına kadar, anlattığımız tarzda, serbestçe çalışırlar. Tabi-atiyle en sonunda varacakları nokta genelevlerin kapısını çal­maktır. Artık oralarda, bu meslek, usulü dairesinde icra edilir. [Amerika'da Fuhuş, S. 64-69)

Şimdi, lütfen düşününüz:

"Amerika'da yarım milyon fahişe vardır" derken bu işin ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılmıyor mu?

Bundan evvelki bölümlerde de anlattığımız gibi fuhuş ve ki­ralık kadın işletmeciliği, Batı dünyasında bir nevi "milletlerarası ticaret ve iş kolu" haline gelmiş bulunmaktadır. New York'ta, Rio de Janeiro'da, Los Angeles'de bu işi yapan Koca koca çar­şılar mevcuttur. Hele New York... Bu şehirde 'kiralık kadın tica­reti mevzuunda muazzam teşkilâtlar vardır. Her birinin de mun­tazam şekilde idare meclisleri, genel sekreterleri, müdür ve yardımcıları, ajanları, karılarını veya en yakın akrabalarını er­keklere peşkeş çekenleri, umumhaneleri ve bunların patronları mevcuttur. Ve ayrıca avukatları, hukuk müşavirleri, kadın temini bahsinde mütehassısları bulunmaktadır. Adliyeye intikal eden bir dâvâ bahis mevzuu olunca "pezevenk" avukatlar derhal mü­dahale etmekte, bu işle ilgili kanun maddelerini bulup meydana çıkarmaktadırlar. Böylece, çalıştıkları ticarî müessesenin huku­kunu korumuş olurlar. Bütün bu teşkilâttan başka, yeni yeni mal­lar (sermayeler) bulmak için çalışan ayrı uzman elemanlar da istihdam edilmektedir. Vazifeleri genç kız ve kadınları avlaya­rak müesseseye maletmektir. Bu işin binlerce ajanı, simsarı, ko­misyoncusu ve sair yardımcıları da vardır. Yakaladıkları "av'ları kuruma getirip teslim ederler ve bu hizmetleri mukabi­linde (hakları) olan ücreti, komisyon veya hisseyi derhal alıp gi­derler. Bahis mevzuu müesseselerin çalışma şekli hakkında size bir fikir ve örnek verelim:
İstatistiklere göre, onbeş ay gibi kısa bir müddet içinde, bu gibi kuruluşlarda çalıştırmak vaadiyle Şikago'ya 7200 muhacir kız veya genç kadın getirilmiştir. Bunların 1700'ünden haber alınmış, diğerlerinin akıbeti meçhul kalmıştır.
Amerika'da bu gibi "kârhane" ve "kadın ticareti" yapan ku­ruluşların yanında, bir de başka müesseseler görülmektedir. Bunların ismine "assignation houses" veya "cali houses", yani (randevu evi) denmektedir. Diğerlerine nazaran daha değişik bir çalışma usulleri vardır. Mâlûm maksat için döşenmiş, hazır­lanmış evlerdir bunlar... Bunlarda alelâde sokak fahişeleri bu­lunmaz. Sermaye olarak daha ziyade aile kadınları tercih edil­mektedir. Yani belli başlı ailelerin "muhterem" ve "namuslu" erkekleriyle kadınlarının buluşmasını temin eden mahaller... Bu araştırma vesilesiyle, Amerika'nın küçük bir şehrinde bu gibi 75 randevu evi bulunduğu anlaşılmıştır. Biraz daha küçük bir şehir­de 43, başka bir kasabada 33 ev faaliyet halindeydi.

Yine Amerikalı bir reformist ahlâkçının beyanına göre, New York'ta evlilerin % 30'undan fazlası hem cismen, hem de manen evlilik hayatına sadakat göstermemektedir. New York'ta durum böyle olunca kıt'anın diğer bölgelerindeki ahvali varın siz tahmin edin. [Herself, s. 116)
Amerikadaki "Ahlâk Islahatçılarının "Committee of Fourte-en" isminde meşhur bir kuruluşları vardır. Vazifesi, ahlâk dü­şüklüğünün sebeplerini araştırmak, merkezlerini tesbit etmek ve ıslah projelerini hazırlamaktır.

Bahsi geçen kurulun verdiği raporlara göre, dansingler, gece kulüpleri, güzellik enstitüleri, masajhaneler (massage rooms), saç düzeltme yerleri (hair dressings), kadın berberi ve kuaförler, umumiyet itibariyle birer genelevden başka birşey de­ğildir. Hatta, icra ettileri habaset itibariyle, oralardan da beter müesseseler... Nitekim bu kuruluşların irtikâp ettiği denaet ve şenaeti burada birer birer sayıp dökmekten aciz bulunmakta­yız.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: