try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

Lanetli gunahlardan biri,de ters iliskidir !

Es Selamu Aleykum..
degerli kardesim Aytekin,umarim sorunuzun cevabini Hakki ile vere bilmeyi Rabbimiz nasip eder insaAllah.
Peygamberimiz S.a.v.Efendimiz bir hadis-i serifte.
Zevcesine arka yoldan yaklasan kimse lanete ugramistir,buyurmustur.Ebu Davut,cilt.1.sahife:498.
Erkege veya kadina arka yoldan yaklasan kimseye Allah rahmet bakisiyla bakmaz buyurmustur.
Miskatul-Mesabih.C.2,S.':184
Alinti Islamda Evlilik ve MAHREMIYETLERI...
Allahu Tealanin lanetine Peygamberimizin lanetine ugrayanlardan olmayi istemeyecek kadar elhamdulillah imaniniz var kardesim.
iki gunah haric Yuce Allahu Tealamizin dilerse affedemiyecegi gunah yoktur.1,Sirk kosmak,yani Allahtan baska yaradanin hasa var oldugunu savunmak var saymak.2.kul Hakki.
Yuce Allahu Tealamiz Tevbe edin Tevbenizi kabul edeyim buyurmus.boylesi buyuk vede lanetli gunahlarda NASUH,tevbe etmek sarttir,nedir Nasuh Tevbe.bir daha asla ve asla o gunahi tekrar islemeyecegine dair pismanlik gozyasi ile tevbe etmektir.namaz dinin diregidir,sukurdur affedilmeyi istemektir dua,dir. siginmadir,peki kul yaptigi isledigi gunahindan pisman olmus ise. ne ile siginmalidir Yaradanina elbette,ki namaz ile namaz kilamaz diye ne kur'an-i kerimde nede hadis-i serifte hukum yoktur.
kardesim kardeslerim bir kac ailenin bu tur yaklasimdan sonra ne hallere geldiklerini kendi gozlerimle gordum.aile yuvasini ayakta tutan SAYGI,SEVGI.GUVENDIR.hayvani nefs-i arzulari icin esine ters yonden yaklasan saygisizligin en kotusun,den kotusunu yapmistir.seven sevdigini incitmez zarar vermez sevdiginin sagligini muhafazasinda kus gibi cirpinir, bu fiil en kotu hastaliklara meydan veren yoldur!bu fiili isleyen ise kattiyetle zerre hadi sevgi duymayandir.
insanin sagligina kadinlik onuruna darbe vurana hangi zevce guven duya bilir?
ayrica bir insana yapila bilinicek en buyuk zulm saygisizliktir.
Lut KAVMININ helakina sebebiyet veren cirkin bir fiil,dir escinselligin her turlusu dinimizce yasaklanmistir.umarim size zerre dahi olsa isik olarak vesile kilinmisim,dir nihayetsiz Hamd-u senalar Yuce Allahu Tealama,dir
Es selamu aleykum...

arkadan yaklaşma

arkadan ilişki olması yasak..peki arkadan sadece yaklaşmak, ilişki kurmadan bunun bir sakıncası yoktur heralde değilmi?

açıkçası...

kesinlikle mahsuru yok.Yaklaşmaktan kastedilen sünnet kısmının anüsten içeriye girişidir.Yasaklanan da budur zaten.

Arkadaşım gerçektende

Arkadaşım gerçektende bilmiyormusun yahu hiç güleceğim yoktu arkadaşım... Arkadan yaklaşma demekle arkadan ilişki bahsediliyor yani yazar dübür(anal)demiş diğer türlü bir sakınca yoktur arkadaşım ilişki mahiyetinde söylmiş bunu gerçek anlamda ister arkadan ister önden yada çaprazlardan yaklaşılabilir:)
Ya göründüğün gibi ol Yada olduğun gibi görün
Hz MeVLANA

anal ilişki hakkında....

burda yazılanları okudum ve kafama kocaman bi soru işareti takıldı????
o da şu : açıkça zikredilmedikçe bir şeye haram ya da günah denilmez diye biliyorum. "ömür boyu cehennemliksin dediler yada cunüp sün dediler" sevgili arkadaşımında belirttiği gibi bunlar gerçekten çok çok kat'i hükümler değil mi ? bunları söyleme1 için aşikar delillerin olması gerekmez mi ? hz. allah (c.c.) ' ün boşanmayı helal kıldığını ve dahası sevmediğinide biliyorum , yani bazı şeyler hoş görülmesede yasak ta edilmemiş. ve ayeti kerime de geçen " kadınlar ( eşiniz anlamında ) sizin tarlanızdır, temizlendikten sonra onlara nasıl isterseniz öyle yaklaşın" lafzı açıkça arkadan yaklaşmayı haram kılmıyor ya da ben öyle anladım. açıkça haram kılınmayan şeyi yorumlarla nasıl harammış gibi sunulur???

bunları konuyu saptırmak için değil gerçekten öğrenmek için soruyorum . yorumlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim....

anal ilişkinin apaçık haram oluşu

ayetteki" tarladan kastedilen apaçık manası ortada.MANTIĞEN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE TARLA,EKİN EKİLEN YERDİR.Yani tohumun atılıp yeşereceği yerdir.İşte erkeklerin (affedersiniz) spermini boşaltıp sonra da döllenip nutfe-mudğa(et parçacığı) vesonra cenin haline geleceği yerdir kastedilen.Ekin ekilmeyen yere de tarla denmediğine göre her iki tarafı tiksindirecek kadına eziyet edecek fıtrata aykırı olan böyle bir ilişki bu ayetin muhtevasına ters düşer ki muhakkak bu ayetin neyi kastettiği apaçık ortada:Kadının rahmi(affınıza sığınıyorum).

Arkadaşım orada

Arkadaşım orada anlatılmak istenen pozisyonlardır. Bende burda okuduklarıma göre yorum yapıyorum ayet gayet açıktır kadınlarınıza arkadan yaklaşmayın deniyor bunun anlamı bellidir.

Ya göründüğün gibi ol Yada olduğun gibi görün
Hz MeVLANA

benden daha bilgili kişiler

benden daha bilgili kişiler var bu konuda burda ama bu durum yanlış hatırlamıyorsam ayet ya da hadiste yapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyordu..

tahkik kardeşe

senin yazdığın bu yorumlar çok hoşuma gidiyor hakikati çok güzel anlatıyosun Allah doğru söyleyenin yanında olsun

livata

birkim se nikahli karisiyla ters iliskiye girerse karisi kendisin den bos olur ters iliski derken livata yoluyla hanimi kendisin den bos olur

nikahsiz biriyle iliski ye girilir se kadinin arka organin dan cok buyuk gunahi vardir onlarin kelime -i sahadeti bile kabul olmaz ama yine de Allah tan umit kesilmez tobe ye samimi bir sekilde ihlas li bir sekil de tobeye devam etmek, lazim

CİNSELLİK SINIRLARI VE ORAL SEX

- evli çiftlerde cinsellik
SORU SORAN: firat_mavi
CEVAPLAYAN: YRD. DOÇ. DR. ALİ DUMAN
selamün aleyküm.. öncelikle soracağım sorunun açıklığından dolayı mahcupluğumu bilmenizi isterim ama merak ediyorum..sorum şu: evli bir çift zevk adına istedikleri şekilde..akıllarına gelen herşeyi yapabilirler mi ? yanıtlarsanız çok mutlu olurum ve bu soruyu inanın birçok genç araştırıyor..

--------------------------------------------------------------------------------

Öncelikle belirtmem gerekir ki, iki yerde utanma olmaz. Birisi Doktor'da utanma olmaz diğeri dini öğrenmekte utanma olmaz. Dolayısıyla öğrenmek istediğiniz konu cinsellikle ilgili diye utanç duymanıza gerek yok. Bir müslüman olarak elbette cinsel hayatın dinle ilgili olarak bilinmesi gerekli kısmını bilmek mecburiyetindeyiz. Bilmiyorsak sorup öğrenmek dinimizin, kitabımızın emri. Cinsellik ise bir insan hayatının yüzde ellisini teşkil eden önemli bir olgudur. Bir müslüman için dininin cinsellik konusundaki gereklerini bilmek tıppkı, namaz, abdest gibi ibadetlerde mtlaka bilmemiz gerekli konuları bilmek kadar önemli ve farzdır. O nedenle öncelikle bu tür bir soruyu sormanızdan dolayı size teşekkür ediyorum.
Sorunuzun cevabına gelince;

Değerli kardeşim: İnsan hayatından sınırsız diye bir şey yoktur. Bu sadece dini anlamda değil, dünyevi anlamda da böyledir. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka onun sınırları ile karşılaşırız. Bu sınırlar hem insanların birlikte yaşaması için olması gerekli olan hatları belirler, hem de anarşi, kargaşa gibi topluma vei nsanlara zarar verici şeyleri engeller. Cinselliğin de insan olmaktan kaynaklanan doğal sınırları vardır. Mesela insan dilediği kimseyle cinsellik yaşayamaz. ancak cinsellik yaşamayacağı kişiyle meşru sınırlar çerçevesidne bu eylmini gerçekleştiri. Bunun gibi her ne kadar meşru sınırlar çerçevesinde evli olsak bile, eşimizle yaşayacağımız cinselliğin de çeşitli sınırları vardır.

Dinimiz açısından meseleyi ele alacak olursak; dinimizde evlilik ve cinsellik bir tabu değildir. Ancak çeşitli sınırlamalar yok değildir. Dinimizde evliliğin öncelikli amacı nesli korumak ve sürdürmektir. O nedenle evlilik harici cinsellik türleri dinimizce yasaklanmıştır. Evlilik içerisinde de öncelikli amaç üremedir. Üreme ise bildiğiniz gibi kadının üreme organında cinsel temas yapıldığında gerçekleşebilir. Dolayısıyla evlilik içi cinsellikte ilk sınırlama kadının arkasından yaklaşmanın yasak olmasındadır. Çünkü bu tür bir yaklaşmayla amacın üreme olmayacağı açıktır. Öten yandan evlilikte cinsel hayatın monotonlaşmasını engelleyici yönler dinimizce uygun görülmüştür. Cinsel temastan önce okşama, öpüşme, emişme gibi cinselliği heyecanlandıran ve zevk veren unsurlar caiz görülmüş hatta teşvik edilmiştir.
Günümüzde buna oral sex denilen kadının ve erkeğin birbirlerinin cinsel organlarını emmeleri gibi bir sorun ortaya çıkmıştır. Bu konuda Fıkıh kitaplarında genellikle cinsel organlara, eğer erkeğin cinsellik organı kalkmıyorsa bakmaya cevaz vermişler, fakat öpme emme gibi şeyler konusuna girmemişlerdir. Fakat Şii kaynaklarda rastladığım bir hadise göre, sahabenin biri peygamberimize karımın cinsel organını öpebilir miyim diye sormuş. Peygamberimiz de bir sakınca olmadığını söylemiştir. Fakat bu hadis ehl-i sünnet kaynaklarında geçmemektedir. Fakat Bakara suresi 222. ayetin genel hükmünden hareketle kadınlara yaklaşılacak yegane meşru yerin cinsel organı olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 223 ayette "kadınlara istediğiniz şekilde yaklaşın" gibi bir beyan varsa da, bu daha çok yatakta pozisyonlarla ilgili bir hükümdür. zira bu ayette kadınlar tarla olarak nitelendirilmiştir ki, tarla imgesi, ürene işaret eder, kadınların ürün verebilmesi için ise sadece cinsel organından temasın yapılması zorunludur
ORAL SEX VE SINIRLARI:
Dinimizde cinsellik önemle üzerinde durulan konulardan biridir. Ancak özellikle son bir kaç on yılda, Batı'da gelişen farklı cinsellik uygulamaları, müslüman toplumlarını da etkilemiş ve çoğu müslüman bu tür uygulamalar karşısında dinin hükmünün ne olduğunu araştırma gayretleri içerisinde girmiştir. Bu cümleden olarak çok yoğun bir biçimde oral sex (ağız yoluyla cinsellik) konusunun dini bakımdan hükmünün araştırılmakta olduğuna şahit olmaktayız. Bizim sitemizde bu bakımdan en fazla aranılan kelimelerin başında oral sex gelmektedir.
Daha önceki yazılarımızdan birinde (Cinselikte Sınırlar ve Oral Sex) konuya bir miktar temas etmiş olmamıza rağmen, yoğunluklu olarak bu konunun araştırılması bizi yeniden konu hakkında daha teferruatlı bilgi vermeye sevketmiştir.

O yazımıda, oral sex konusunda Ehl-i sünnet kaynaklarında herhangi bir bulamadığımıza işaret etmiş ve bu konuda sadece Şia kaynaklarında bir hadise rastladığımızı bildirmiştik. Bu hadise göre sahabeden birisi Hz. Peygambere "Karımın fercini (cinsel organ) öpebilir miyim" diye sormuş ve Hz. Peygamber de "Sakınca" cevabını vermişti. Fakat bu hadisin muteber hadis kitaplarından hiç birisinde geçmemesi dolayısıyla çok güvenilebilir olmadığını de belirtmiştik.

Yaptığımız araştırmada Hayrettin Karaman hocanın bu konuda: "Ağız cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler." diyerek bu tür bir ilişkinin caiz olmadığına işaret etmektedir. Fakat kesin hükmü konusunda net bircevap vermemektedir. Süleymaniye Vakfı'nın web sayfasında da konuyla ilgili olarak "İslam'da bununla ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Ancak böyle bir ilişki, bozulmamış insan tabiatina terstir. dolayısıyla Mekruhtur." denilmektedir. "Oral ilişki, eğer erkek ve kadın yıkanmış iseler o zaman mekruh olmakla beraber haram değildir. Ama eğer yıkanmamış iseler idrar vs. pisliklerin olması ihtimallerine karşı pisliğe bulaşmak haramdır." şeklinde, bu tür cinselliğin sadece temizlik boyutuna temas eden yaklaşımlar da yok değildir. Diğer bazı kaynaklarda ise oral sexin, dini bakımdan hükmünü belirtmekten kaçınılarak, din tarafından hoş karşılanan bir tutum olmayacağına işaret edilmektedir.

Bu konuda kesin olarak helal yada haram hükmünün verilememesinin sebebi, konuyla ilgili temel kaynaklarda (Kur'an ve Hadis) bilgi olmamasıdır. Temel kaynaklarda herhangi bir konunun yasaklığına dair bilgi bulunmadığı durumlarda, genel bir fıkıh kaidesi işletilerek mübahlığına hükmedilebilir. Fakat bu konuda hüküm vermemize yardımcı olabilecek bazı unsurlar mevcuttur.

Öncelikle Kur'an'da kadınlarla cinsel ilişki konusunda çok açık bir hüküm vardır; Bakara Suresinin 222. ayeti şöyledir:

" Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever".

Bu ayette Yüce Allah, kadınların ay haliyle ilgili genel bir yasaklama olduğunu bildirerek, kadınlara adet halleri vaktinde yaklaşmanın haram olduğunu bildirmektedir. Fakat adet halleri gidip, temizlendikleri vakit onlara yanaşmayı helal kılmakta ve "Allah'ın emrettiği yerden" şeklinde bir kayıtla temizlendikten sonra kadınlara yaklaşmanın helal olduğunu bildirmektedir. Şu halde kadınlara yaklaşmanın helal olduğu tek yer, kadının cinsel organı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir konuda insanlara helal olduğu bildirilen tek bir nokta varsa, ayrıca diğerlerinin haram olduğunun bildirilmesine gerek yoktur. Zira "Allah'în emrettiği yer" ifadesi, kadının cinsel organını ifade etmek üzere kullanılmıştır, Allah'ın emrettiği yerin dışında kalanlar, allah'ın emretmediği yada Allah'ın rızasının olmadığı bölgeler anlamında anlaşılabilir. Bu ayet hükmüne göre, kadınlara yaklaşmanın helal olduğu yer sadece cinsel organ olarak sabit olduğuna göre, bunun dışında kalan, arkadan yaklaşma, ağız yoluyla temas (oral) gibi cinsellik uygulamalarının haram olduğu söylenebilir.

Bu noktada mekruh olduğu şeklinde görüş belirten araştırmacılarımız, Kur'an'da bu tür ilişkinin yasaklığına dair kesin bir hüküm bulunmamasından dolayı hükme varmışlardır. Zira, bir konuda haram hükmünün verilebilmesi için açık bir nassın bulunması mecburiyeti vardır. Biz bu noktada Bakara suresinin 222. ayetinin genel hükmünü esas alıyoruz.

Fakat bu hüküm, kadın-erkek cinselliği (evli olmak kaydıyla) her türlü pozisyonun caiz olmasına aykırı değildir. Nitekim Yüce Allah aynı surenin müteakip ayetinde: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. " şeklindeki beyanıyla, kadın ve erkeğin yatakta pozisyon serbestisi içerisinde olduğunu bildirmektedir
ALINAN YER:İSLAM HUKUKU SİTESİ
Hayırlı akşamlar arkadaşlar uzun zamandır sitenizi takip ediyorum ve gerekli bilgileri öyreniyorum hepinize teşekkürlerimi sunuyorum (yazan,yazmayan,yorum yapan herkese)sağolun var olun. Bende nacizane bu konu hakkında kendi kişisel görüşüm ve yorumumdan ziyade ehli kişiler ve konusunda uzman olan kişilerin yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum umarım kafası karışanlara bu bilgiler yardımcı olur şimdiden herkese yeni çalışmalarında başarılar dilerim.

bazı yorumlar çok edep dışı

bence bu cicsellikle ilgili konularda yorum bülümleri kapatılmalı bu konular hakkında bir sorunu olanlar direk site yünetimine gündermeli .biraz yorumları okudum kendimi çok kütü hissettim insanın aklında olmayan bi,le aklına geliyor .şeytanın bir hilesi olabilir. bence dikkat etmek gerek arkadaşlar

ZİNA

cümleten.selamun aleyküm.ben bu zina olayından gerçekten çok korkuyorum.okadar çok korkuyorumki önceden hergün ağlardım bir köşelere çekilip hemde içim parçalanırcasına:((okadar kötü bir durumdayım ki kimseye birşey anlatamıyorum korkuyorum yardım edicek bana nasihat vericek kimse yokmu beni dinleyecek hergün içim parçalanıyor huzursuzluktan mutsuzluktan bunalım geçirmekten daha kötü şu benim yaşadığım psikoloji ne olur banada cevap verin buna gerçekten çok ama çok ihtiyacım var...(LÜTFEN)

sa kardeşim .bu kadar ne

sa kardeşim .bu kadar ne derdin var gerçekten çok merak ettim mesajı yeni okudum.paylaşmak istermisin .dualarımla...

elsaf'a

selamun aleyküm elsaf ben bu siteyi ilk defa ziyaret ediyorum sana bu yüzden çok geç cvp yazıyorum derdin nedir anlamadım açıkçası neden kimseye bişey anlatamıyosun bişeymi oldu lütfen bana ulaş derdini paylaşalım ALLAH'ın izniyle bi çare bulalım

elsafff

selamun aleyküm elsaf kardesim derdin nedir bilmiyorum ama çok dertli olduğun belli.zehirliok dostları olarak elimizden geldiğince yardım ederiz.zinadan korkman ve öle ağlaman beni çok etkiledi gerçekten.ALLAH inşallah cennette yüzünü güldürür.eğer sölemek istediğin bişe varsa bana özel mesahj yazabilirsin.kusura bakma yeni gördüm yorumunu yoksa daha önce cevaplamak isterdim.aeo
selamun aleyküm
selam ve dua ile

mehdiy kardeşime...

kardeş sen bu sorulan sorulara cevap veriyorsun ii hoş da fetva vermeye yetkin var mı. ayrıca ismin için pek ii şeyler söyleyemem ismini değiştir
mehdi peygamberden sonra müceddid ve ondan sonra mehdi gelir sen kendini fazla kaptırma. ayrıca mehdi olsaydın burda işin olmazdı... vesselam kusura bakma ağır konuştum.

ZİNAMI DEĞİLMİİ?

selamün aleyküm arkadaşlar bu siteye tesadüfen rastladım ve çok fazla bilgi edindimm banada yardımcı olurmusunuz ? nasıl anlatılır bilmiyorum ama benim erkek arkadaşım var kendisiyle ayrı şehirlerde yaşıyoruz telefonla konuşurken kendimizi tutamıyyoruz ve ilişkiye giriyormuş gibi beni boşaltıyo ve oda boşalıyoo zinaya giriyomu buda diye merak ettim cevaplarsanız memnun olurum

evet büyük günahlara

evet büyük günahlara girer diye biliyorum.ama en dogrusunu ALLAH bilir.

internet

Merhaba ben bu internetteki ahlaksız siteleri sormak istiyorum. Zina ve göz zinası hakkında geniş bilgi gönderirseniz sevinirim. Bu sitelerin göz zinası sayılıp sayılmadığını ve tövbe istiğfar için ne yapılması gerektiğini...Teşekkürler

Elbetteki göz zinası olur.

Merhabalar "kardeşim,
yazınızı yeni gördüğüm için yeni cevap veriyorum size.Elbetteki o tarz sitelerde ki resim,filim vb bakmak göz zinası olur.Kuran-ı kerim'de isra suresi 32.ayeti kerimesine mealen "Zinaya yaklaşmayın.Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur "buyrulmaktadır.Allah'a ellerini aç ve bol bol tevbe et.Tevbe için "Estagfirullahellezi leilehaillahu huvel hayyul kayyuma ve etubu ileyh" duasınıda okuyabilirsiniz.Saygılarımla.

42888 okuma! Var mı arttıran Cenk?

42888'i buldurdum Cenk... Bu kışkırtıcı hikayeleri okuyanların tümünün, ilim irfan peşinde, ihlaslı, muhterem kullar olduklarında zerrece şüphemiz yok inan. İşte kazara gelmiş bir kaç art niyetli olan varsa işaret ediyoruz Cenk, yanlış anlama...

Hayatın merkezinde yatak odası ve sorunları vardır ve milletin yatak odasına çeki düzen verirsek herşey düzelir değil mi Cenk? İslam, ilim irfan mirasının, yatak odası hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyordum ama sanırım senin bir bildiğin var Cenk? Yekûnu bunlar teşkil ediyor galiba? Soruyorum yanlış anlama...

Ne var ne yok ifşa etmeliyiz değil mi Cenk? Gizlimiz saklamız, mahremimiz kalmasın, dökülsün ortaya bütün taşlar! Ver yansın! Şehvet alevleri yükselsin kapalı kapılar ardından!

Tümden gelseydik böyle parçada paramparça olur muyduk Cenk? Arkadan ilişkiden sakınanların tümü kamil kişiler midir sence Cenk? Yatak odası mutlu mutmain kişiler şeytanla cengi kazanmış mıdır Cenk? Bu ümmetin uluları yatak odası cenklerinin muzafferleri midir Cenk?

Her tıynette şahsı dört başı mamur yatak odası mı paklar Cenk?

Mümin bir erkek, -dindar da olsa- eşini erkek doktora bil a tereddüt emanet eder mi Cenk? Gönül ferahlığıyla teslim eder mi söyle Cenk?

Meleklerin bile haya ettiği zat Hz. Osman'mıydı Cenk?

Bakma sen bunları yazdığıma, asıl azmış kudurmuş bizleriz yanlış anlama! İşte nefse hakim olamadık okumuş bulunduk affola! Affola Cenk!

Ah bir bilsen bizleri! Bir bilsen!

Aklı fikri apışarasına Denk
Ocak kızıştı kim kazanacak savaşta Cenk?

...

"Arkadan ilişki haramdır." Başka sorusu olan? Var mı 100.000'e vurduracak olan?

Not: Best Seller, "İslam'a Göre Cinsel Hayat kitabı"na da müracaat edilebilir.

Cenk,

Benim bir hocam vardi ve derste hep ayni seyi tekrarlardi ve manasi cok güzeldi.

Hocam senin gibi paldir küldür birseyi anlamadan konusanlara, "Dam üstünde saksagan ,vur beline kazmayi derdi".

Simdi bu söz tam sana uydu.

Ben asagidaki dedigimi tekrarliyorum, buradaki 42888 okuyanin arasinda sende ve senin gibi kendisini üstün sanan kisilerde var ve sizler en tehlikelilersiniz.

Hadi senin ve adasinin gözünde belki bizler burada bu konulara degindigimiz icin "bilmem neyiz" degilmi?Ama senin ve adasinin burada isi ne?

Bu sitede baska konu yokmu?Ayrica bu konulardan rahatsizlik duyuyorsan, yönetimine sikayetini yap.

Buranin yöneticisi "Imdat Sezer"`dir ve yukaridaki yaziyi buraya ekleyende "Imdat Sezer"`dir.

Tekrar, senin ve adasin icin "dam üstünde saksagan vur beline kazmayi".

Sikayetini "Imdat Sezer" bey`e yap.Yazi onun!

Sen ve adasin, bizlerden daha iyi degilsiniz.Neden mi?
Burada kisileri asagilayarak veya kisilere hayvan adlari takarak, kalitenizi daima belli ediyorsunuz.

Sizlere ALLAH gercekten akil,fikir ve terbiye versin.

Evet terbiye lazim...Insanlar sanalda olunca asil karakterlerini yazis tarzlari ile gösteriyor.Kisileri asagilayici takma isimler, kisilerin asil karaterine iyibir örnek.

Bu degerli sayfada hicbir zaman demegoji yapmayi sevmem ve bunu "Imdat Sezer" bey ilede konustum ama burada bazi kisiler insani iyice cileden cikartiyor.

Ayip denen birsey var.Insanlari rahat birakin.Terbiyesizlik yapmayin.
Hem kendinizde burada bu sayfayi okuyup, "ben temizim" görüntüsü sunmayin.

Tövbe tövbe....Allahim sen bana sabir ver...

nefsin isteklerinin sonu yok

nefsin isteklerinin sonu yok kiiiii

R.Kartal

Sizin araştırmacı yazar kimliğiniz de var. Bu konularda düzeyli tıp orijinli yazılar sunamazmısınız okuyucuya. Gerçekten çok basit şeyler soranlar da var. Yararlı olabilir.
Selamlar

çok haklısınız RK

haklısınız zamanda kötü

Karine

"iyice temizlendiklerinde" demek karinedir. Zira burada temizlenme diye bahsedilen kadınlardaki muayyen dönemin sona ermesidir. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." denilmesi ise, (kaba olduysa kusura bakmayın) pozisyonlardır.
Bunun dışındaki ise sapıklıktır. Böyle birşeyi yapan erkek, kendi cinsin insanlarlada bu sapıklığı yapabilir, tasvip edilmesi asla mümkün değildir.

ALLAH TAN KORKUN BU İŞLERE

ALLAH TAN KORKUN BU İŞLERE GİRMEYİN ÜÇ BEŞ GÜNLÜK DÜNYA İÇİN EBEDİ ALEMİ KAYBETMEYİN.

ters ilşki

merhabalar.21 yaşında genç bi kızım kısa süre önce erkek arkadaşımdan ayrıldım.çünkü ters ilişki hakkında yazılanarı okudum.o bana evlnince arkadan denerim dedi.bende günah olduğunu söyledim.onu çok seviyodum halada seviyorum.ama inaçlarım çok kuvvetli bi insanım.evlenmekten döndüm.çünkü belliki benden anal ilşki isteyecek.sizce doğrumu yaptım.sevdiğim insanı inaclarım gereği terk ettim.çünkü bunu deneyeceğine eminim.aklında var.günah olduğunu söyledim tama dedi bana ama yine istediğini söylüyor.sizce doğru bi karamı bu?kütfen cevaplayın.

Esra 06 adlı okura

Esra rumuzlu kardeşim din nasihattir fikrince naçiz fikirlerimi kabul beyan buyurun

Kardeşim insanın hayatının hassas dönüm noktalarından biriside izdivaçtır,izdivaç ilahi ve nebevi bir program dahilinde olursa neticeleri de hayır olur,izdivaç yaparken bayanların en çok düştükleri vartalardan ve hatalardan biriside iki dünyasını bağlayacak insanı seçerken seçici davranmamasıdır,seçim yaparken ilahi ve nebevi kriterler yerine nefsi ve vehmi ve hissi davranarak hayatında ve ahretin de tamiri zor olan gedikler açıp hayatı kendisine zehir edebilmesidir..işte sizde galiba hissi ve vehmi düşüncelerle ilahi ve nebevi kriterler arasında mütehhayyir bir durumdasınız nefis ve şeytan hissiyatlarınızı kullanarak size evlenmeniz için baskı yaparken vicdanınızda sizi ihtar ederek ilahi ve nebevi kriterleri gözetmenizi istiyor,siz vicdanınızı dinleyin çünkü

Sizinle evlenmek isteyen şahıs maalesef bütün insanlığını ,fikrini sefih medeniyetin alçak fantezilerine göre şekillendirmiş,islamın kriterleri ile değil.
Ömrüne ve evliliğine sefih alçak medeniyetin aldatıcı yakıcı fantezilerine göre bir renk vermeyi düşünüyor ,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs insanlığını necaset borusunun vereceği alçak sufli zehirli bir lezzete esir etmiş,bir necaset borusunu vereceği birkaç dakikalık lezzete mahkum etmiş

Sizinle evlenmek isteyen şahıs küçük lutilik olan kadına arkadan yanaşma fikriyle aklını fikrini ve kalbini zehirlemiş,evliliğin amaçları arasına bu sapkın fanteziyi de koymuş,bu fantezilerin arkasından başka neler gelecek onu da zamana ertelemiş

Sizinle evlenmek isteyen şahıs cinselliği zaruret dairesinden çıkarıp keyfiyet ve hayvaniyet dairesine indirgemiş,evliliğin hedefine fantezilerini gerçekleştirme hedefini de koymuş,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs medeniyetin alçak fantezileri olan filmler müstehcen resimler fikirlerle ,batıl ve şehevi şeylerle safi zihnini yaralamış kı böyle sapıklık ve delalete düşürecek şeylere itikadi olarak bağlanmış,
itikadi dedim çünkü artık bu tür çirkeflikler insanı insanlıktan tecerrüt ettirecek fikirler bu tür insanda tahayyulatla(hayallerinde , tasavvuratla tesvirlerinde taakul ile akıl ve idrakinde , tasdik ile fikirlerinde ,izan ile kalbinde,iltizam ile bu fikre taraftar olmakla,itikad ile de bu işi gerçekleştirmeye inanmakla itikad haline getirmiştir,,artık onun için bu fiili gerçekleştirmekten başka hedef yoktur,çünkü aklın ve kalbin bütün mertebelerinde kabul görmüştür bu düşünce,artık bu tür insanlar bu işi yapanlara taraftar olmuşlardır ki böyle bir teklifte bulunmuş,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs hakiki manada mümin olamaz çünkü mümin küçük adi hayvani lezzetlerin zebun nefsin hizmetkarı olmaz,Allah ve peygamberinin haram ettiği bir fili gerçekleştirmeye cesaret etmezler

Sizinle evlenmek isteyen şahısla flört etmeseydiniz böyle kötü ve çirkin bir teklife maruz kalmayabilirdiniz.görücü usulü ile insan kriterlerini de belirleyerek anlaşıp evlenebilir.

Sizin ile evlenmek isteyen şahıs,
lut kavminin yaptığı bu çirkef işe önce eşlerinden başlayıp sonra erkeklere yöneldiklerini bilmiyor galiba,lut kavminin eşlerini arkadan kullanmaktan bıkıp erkeklere yöneldiği gibi bu zamanda da böyle davranan erkekler vardır,bu sapkın ilişki türü eşleriyle sınırlı kalmıyor bu sefer erkeklere kayıyor,yavaş yavaş bu tür insanlar hayvanlığa doğru kayıyor,insanlıktan tecerrüt ediyor,Allahın ve bütün sema ve arzın hiddete geldiği lanetlediği bir konuma geliyor

Sizin evlenmek isteyen şahıs şimdi bu sapkın fantezinin peşinde koşar, evlenseniz sonra ünsiyet kesp ettikten sonra bu fantezi dairesini genişletmeye ve fantezilerine başkalarını katmaya a yada eşini başkalarına peşkeş çekmeye başlarlar,numuneleri medyada çok görünüyor,sonra fantezilere ,adi şeytani lezzetlere feda edilmiş ruhlar kalpler akıllar kalacak ahlar vahlar pişmanlıklar kalacak ,izzetler, şerefler gitmiş hayatlar kalacak,helaketler felaketler imansız gitmeler insanın başına kalacak,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs akletmeyip fikretmeyip hiç etrafına bakmıyor galiba etrafına baksa insanlardan başka hiçbir varlığın böyle melun ,çirkin, çirkef, şerefsiz bir fiili işlemediğini görecek,her şeyi çift yaratan yaratıcı hayvanın bile yapmadığını kainatın en üstünü en mükkemmeli olabilme istidatları ile donatılan insandan nasıl böyle bir şey bekleyebilir,hayvan bile kendi cinsi ile çiftleşmez iken,bırak çiftleşmeyi taciz bile etmezken insan nasıl olur da böyle bir canavarlığa teşebbüs eder,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs bilseydi ki bu çirkin fiile razı olan kadınlarda bir çok psikolojik sorunlar meydana geldiğini, erkekte de sorunların yanında kadınları arkadan kullana kullana o erkeklerin uzuvları aynı köpeklerin uzuvları gibi sivri bir şekle girdiğini bir nevi sureten uzuvlarının köpekleştiklerini bilmiyor galiba,bilseydi acaba üç kuruşluk bir hyavani zevk için,böyle köpekliğe özenirmiydi

Sizinle evlenmek isteyen şahıs dini bilseydi bu işi yapanlara peygamberin deyimiyle Allahın rahmet nazarıyla bakmayacağını bilirdi,dinin kadının adetli döneminde kocayı ancak kendi elini kullanarak tatmin edebileceğini asla böyle bir şeye teşebbüs edemeyeceğini ve dinin müsaade etmeyeceğini bilirdi,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs helal dairesinin çok geniş olmasına rağmen haram dairesinde lezzet ve zevk aramanın bedbahtlığını bilmiyor demek ki,bilseydi helal dairesindeki zevklere iktifa ederdi,haramın mezbelesine yanaşmayı aklında kalbinden geçirmezdi,

Sizinle evlenmek isteyen şahıs evlenmenin gayesinin lezzet ve zevkten ziyade neslinin devamı rızayı ilahi olduğunu bilmiyor,Allah Rasulunun nasıl bir izdivaç ettiğini ve nasıl bir cinsel hayatı olduğunu bilmiyor,peygamberin bu işi lanetleyen hadislerini bilmiyor galiba bilmiyen birisi ile evlenmek cahiliye müşrik bir erkekle evlenmekle eş sayılır,

Kardeşim iğnenin acısına dayanamayacaksan parmağını akrebin deliğine sokma sakın,böyle bir hayata razı olmayacaksan böyle bir adamın teklifine razı olma,

İnsanın eşini nerede bulduğu onun kişiliğini dinini imanının diyanetini gösterir,yabani elmalar terbiyesiz,aşısız çapasız kaldığı için meyvesi ya acı yada ekşi olur,islamın terbiyesini hakiki manada almayan insanlarda böyle hayatı acı ekşi ve zehir edebilirler,

Allah aklı fikri kalbi medeniyetin necis fantezileri ile kirlenmemiş,necasetine bulaşmamış mümin bir eş size nasip etsin,

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzel
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazel

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: