try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

BU NE BİÇİM KONULAR YA

MİDEMİ BULANDIRDINIZ BU NE AYIP VE ÇİRKİN ŞEYLER KONUŞUYORSUNUZ .....

bunlar gerçekler ama

efendimizin ümmeti hakında korktuğu birşeydr

tamam biz de yalan demedik

tamam biz de yalan demedik ama kelimeleri yazışırken özenle seçelim edep dairesi dışına çkmayalım bazı arkadaşlar çok açık konuşuyor pek itina göstermiyor malesef...:((

demün kardeşime katılıyorum

bazı kardeşler onları görmüyorlar tanımıyorlar diye

iice edep ve hayanın dışı iice argo yazıyrlar

klş

bak guzel kardesım her ne kadar unlaı duymak stemesekte bılmemız gereken konular bunlar.bunda mıde bulunıak bırsey yok gercekler mıde buladırmaz.

slm

namaz gercekten cok yardim ediyor. insallah bu boyle devam eder ve birdaha bu gunahi islememeyerek hayatima devam ederim ama sunu soyleyim herkesten degisik degisik seyler duyuyorum. kafam iyice karisti.

s.a

konuya nerden basliyacagimi bilemiyorum. duyduguma gore arkadan yapanlar direk cehenneme gidiyormus bu dogru mu acaba. kendimden okadar utaniyorumki hayatimda bu kadar kotu birsey yapmamistim yapmak istemiyordum ama bana zorla yaptirdi beni durmadan tehtit etti. bana 2 kere arkadan yapti cok kotuyum valla. bunu kimse bilmiyor allahtan baska. aileme anlatamiyorum. o pis insandan kurturmak istiyorum ne olur bana yardim edin. ona kac kere dedim yapma beni gunahlara sokma diye ama anlamadi yapacagini yapti en sonunda. her saniye aklimda kafamdan cikartamiyorum. agliyorum uzuluyorum. allah beni affetsin. hep benim salakligimdan bu duruma dustum. allah izin verirse namaza basliyacagim dua edecegim hergun ve bu yaptigim pisligi unutmak istiyorum. ama inanki cok korkuyorum beni yine tehtit eder ailemin kulagina gider diye.

Tövbelerini sürekli

Tövbelerini sürekli yapmalısın pişmanlığını ibadetinle örtmelisin ancak o zaman huzur bulursun.Ayrıca kimse kimseye sen cehennemliksin diyemez sende kendine diyemezsin bak bi hikaye anlatayım sana...İnşallah içine biraz olsun su serperım arkadaşım..
Önemli bi zat varmış ve onun da kızı varmış:Bir gün babasının yanına gelmiş ve demiş ki babacım benim cennetteki komşum kim olacak?demiş...
O da yarın sabah sen şurada iki bayan komşu var git ve gör kim senin cennette komşun olacak demiş...
Sabah bir komşusunun evine gitmiş namazında niyazında bi hanımmış.Genç bayanı evine almış,almış ama tesbih çekiyormuş o hanım namazdan kalkmış ve karşıdaki bayanın evine bakıyormuş sürekli bayanın evine kaç erkek giriyorsa o tasın içine bir tane fasülye atıyormuş.(Gelen misafiriyle ilgilenmemiş,ikramda bulunmamış)kız çıkmış oradan.
Ertesi gün...
Karşıdaki bayanın evine gitmiş dostuda varmış evinde bayanın saklamış daha sonra buyur etmiş komşusunu içeri tatlı dil güzel ifade ve ikramlarda bulunmuş çok hoşuna gitmiş kızın memnun ayılmış evden.Babasının yanın gitmiş ve demiş ki ben cennette ki komşumu buldum babacım demiş.
Beni tatlı diliyle güler yüzüyüzle karşıladı,cok memnun kaldım babacım tamam belki o bayanın mesleği hiç iyi değil ama ben ondan cok memnun kaldım...

O yüzden kardesım sana anlatmak ıstedıgım burda kimse akıbetını bilemez yaptıgımız tövbeler yaptıgımız küçüçük iyilikler bile bizim tartımızı ağırlaştırabilir oyuzden üzülme olan olmuş sen tövbeni et ve o kişiden de korkma Allaha sığın ve namazını da geçırme huzur bulursun inşallah..

bence ailenle paylas

bence ailenle paylas korkuyla bir yere varamazsin senin korkman veya korktugunu belli etmen ona cesaret veriri

paylasmak zor

ailemle bu sey hakkinda konusamam. daha kotu durumda olurum. artik ileri gunlerde ne olacak bilemem ama namaz kiliyorum dua ediyorum ve böyle devam ederim insallah. bu benim icin cok zor. kimseye anlatamayacak kadar utaniyorum kendimden. ogrenmelerinide istemiyorum-

bence de çok kötü bir

bence de çok kötü bir durum yaşamıssın.. bende bir ara senin gibi kafaya çok takıyordum ama bazı şeyler öğrenince atlattım

sen istemiyorsan

sen istemiyorsan karşındaki zorla yapacak degil ya sen hal ve hareketlerinle düzeldigini göster karşındaki kişiye zaten onun bunu senden istemeye yüzü olmayacaktır tehtid ediyo diyosun ama adı üzerinde sadece tehtid bence öle birşey yapamaz zatn o da suçlu bunda tabi karşındakinin karakteride önemlidir ama sen namaza başlarsan eger herşey yoluna girecektir sen yeter ki iste Allah yar ve yardımcımız olsun...

nefret ediyorum kendimden.

namaz kilarken bile aklima geliyor. kendimden cok utaniyorum. ailemin yuzune bile baktikca kahroluyorum. ama ne olursa olsun namazimi kilip dua edecem hep. artik allaha kalmis birsey bu. bu seytani kafamdan atacagim yeni bir hayata baslayacagim.

kendine kızman nefsi LEVAMME dir

yani bacım pişman olan nefis.. demktr, nefis 4 tabakadandır
1.si nefsi emmare yani kafirlerin nefsi hiçbişeyden pişman olmazlar aksine yapmamşlar sanki dahada yapmak isterler azgın..nefis..
2.si yani senin yahut bnm olduğumuz nefistr yani nefsi levvame,,pişmanlık duyan nefis...
3.sü nefsi mülheme..yani günahlardan sakınmış mücahadele içinde olan takvaya vasıl olandr yol almıştr...
4.sü nefsi mütmain en üstün nefis yani peygamber ve evliyaların erenlerin nefsleri onları nefsini adeta öldrmişlerdr allah için...yani kısacası bu 4 nefis tabakasından insan kendi nefsini tanıyıp ona doğru yol almaktr...
ALLAHIN BAĞIŞLAMAYACAĞI günahlar ayetlerde anlaşıldığı ÜZERE münafıklık şirk koşmak inkarcılık...kul hakkıda sana kalıyor seni bu zillette sürükleyen şeytandr nefistr... ondan allahha sığınman gerek kardeşim... ahiret hayattında ibadet etmek şansımz olmadğı gbi ölüncede öyle...olcak..şimdi ne yaparsak kardr...ümit kesmek şeytanı sevndirir ancak..ümidini kesme...

okadar caresizimki

valla neyapacagimi bilemiyorum bu durum beni iyice kotu etti. aklim hep orda caresizim herseyi unutmak istiyorum ama yapamiyorum. intihar etmeyi bile dusunmustum ama bunu asla yapamam. elimde olsa o insani acimadan oldururdum. ailem bunu duyarsa ben biterim ne olur bana sabir ver yarabbim. kirli halimle yasamak istemiyorum artik. yaptigim sey okadar kahrediyor beni.

@pembeliye...

Selamun aleyküm. Bacım ben bişi soracağım: Size kötülük eden şeytan insan sizin eşiniz mi? Çünkü, şu sıralar kulağıma geliyor böyle rezillikler. Bİr dersimizde hoca da anlatmıştı. Bir terapisinde bikadın anlatmış benzer bir olayı. Eşiniz müstehcen siteler seyrettiği için bu hale gelmiştir. Çok uzun süre bakınca böyle rezilliklere cinselliğe duyarsızlaşıp aklı yitiriyormuş insan. Öyle okumuştum. Eşiniz sizi zorladıysa size günah yoktur. Ama siz izin vermeyin. Bunun sonu gelmez. Başka iğrenç şeyler de istemeye bşlar. Hatta afedersiniz eş değiştirmeyi teklif eden aşağılıklar bile var. Bu yolun sonu çok sakat. Allah sabırlar versin. Islahına çalışın, günahlardan sakındırın. İmani dersler alsın. Çok dua edin. Bu asır çok karışık. Bazen kıyametin kopması için Rabbime yalvarıyorum. Zalimler için yaşasın Cehennem. Allah'a emanet olun...

s.a

hayir esim falan degil. ne yapacagimi bilemiyorum bu gunahlarimin yuzunden rahat edemiyorum hep aklimda gece gunduz agliyorum intihar etmeyi bile dusunuyordum bu aciyla nasil yasarim. bunun direk cehennem oldugunu duydum. cok kotuyum valla oyle utaniyorumki ben bu hallere dustum diye. olunce cezami cekecem bu kadar gunahlarim varken. allaha hep dua ediyorum ama sunu iyi biliyorum beni sadece kullandi herseyimi mahvetti oyuzden artik yasamak bile istemiyorum. allaha aileme layik kiz olamadiktan sonra yasamanin anlami neyki.

@ pembeliye

Vaah ki ne vahh... Yazık olmuş. Off be off... Deli olacağım artık bu kaçıncı rezil haber. Yapmayın kardeşler. Biz burda kendimizi parçalayınca yapmayın etmeyin zor bu zaman dite. Ama bana katı diyorlar. İnsanın niyeti önemli diyorlar. Alın size iyi niyet. Sizin niyetiniz de iyiyidi eminim. Allah kurtarsın. İntihar etmeyin. Klasik olarak demiyorum bunu. Gerçekten. Ahirete giderseniz hesabınız çetin labilir. Dünyada kalıp ömür boyu tövbe istiğfar ve dua ile kabrinize nur gönderin. Allah sabırlar versin. Cenab-ı Rahmanırahim bizi bu asrın dehşetli fitnesinden muhafaza etsin.

cinselikle alakali

zumer suresinde soyle bir ayet var deki ey kendi nefislerine durmadan kotuluk edenler allahin rahmetinden umidinizi kesmeyin ALLAH TUM GUNAHLARI AFFEDER.SOYLE BIR HADIS DE HATIRLIYORUM EGER YERYUZUNDE HIC GUNAH YAPMAYAN BIR KAVIM OLSAYDI ALLAH O KAVMI HELAK EDER YERINE GUNAH YAPAN GUNAHINDAN SONRA DA TEVBE EDEN BIR KAVIM GETIRIRDI BU DEMEK DEGILDIR HELAK OLMAMAK ICIN GUNAH YAPALIM BUNUN MESAJI ONEMLI OLAN INSANIN GUNAHINDAN SONRA BENIM GUNAHIMI AFEDEN BIR RABBIM VAR DIYE TEVBE ETMESIDIR CUNKU ALLAH AFF ETMEYI SEVER ONUN AFUV ISMI YANI AF EDEN ISMI RAHMAN VE RAHIM ISMI ORTAYA CIKAR.HEPIMIZ HATA YAPARIZ ONEMLI OLAN ONU TEKRAR YAPMAMAKTIR TEVBE DEMEK YENIDEN ONA DONMEK DEMEKTIR O HEP BIR SANS DAHA VERIR EN SONUNDA O HATAYI YAPMAYNA KADAR TEVBE ETMEK LAZIM SUREKLI TEVBE ETMEK LAZIM O GUNAHI ISLEDIKTEN SONRA YA NE KADAR CIRKIN BIRSEYMIS DEYIP ONDAN UZAK KALMAKTIR.TUM HATALARI YAPAMAYIZ BASKALARININ DUSTUGU HATAYA DUSMEMEK IBRET ALMAK LAZIM

herkes hata yapabilir

en azindan pismanlik duyosun bu iyiye isret intihar da daha buyuk gunah bu seni daha derin bi cikmaza surukler oyle insanlar taniyorum ki okadar cok seyler yapmalarina ragmen gayet rahatlar ... zararin nersinden donersen kardir suan don bence ve kendine guzel yuva kuracak bi es bul onunla evlen zamanla o acilar korelecek ve robotlascaksin allaha sigin ve dualar et

namazını kılmaya çalış

namazını kılmaya çalış eksiksiz emin ol herşey yoluna girecektir tekrar aynı günaha düşme Allah yar ve yardomcın olsun..

arkadan ilişki

değerli arkadaşlar öncelikle böyle bir site yaptığınız için teşekkür ederim.dinde ayıp yoktur dediğimniz için de soru sormak istiyorum.arkaadan ilişkiye giren 40 yıl cennete giremez diye bir hüküm var.ben nefsima yenilerek ilişkiye girdim ve sünnetlik kısmına kadar girip hemen çıkarttım bi daha yapmadım bu da arkadan ilişkinin hükmünü gerektirir mi?cevaplarsanız çok teşekkür ederim.lütfen cevaplayın

Arkadan ilişki

Kıymetli kardeşim,
40 yıl cennete giremez diye birşey yok. Böyle diyerek kendini soyutlama.Bu yanlış. Bu da arkadan ilişki hükmüne girer mi, evet girer ama burada geri dönüş var. Yani Allah (cc)'dan koktuğun için geri dönmüşsün. Bak bu çok önemli. Bu korku ve samimiyeti kaybetme. İçten tövbe edersin ve bir daha yapmazsın olur biter. Yeter ki samimi ol. Önemli olan samimiyet.

mecburiyet

s.a benim önemli bir sorum vardı bir erkek eşinden isterse zorla anal sex yani arkadan ilişki kadın kabul edebilirmi yani erkekegin eşinden uzaklaşması söz konusu olursa bana yardımcı olursanız sevinirim allah yardımcımız olsun.

Allah'ın koyduğu sınırları kocada olsa çiğneyemez.

Muhterem kardeşim öyle bir başlık koymuşsunuz ki sanki kocanızın istediği şeyi yapmaya mecburum der gibi bir haliniz var.Kardeşim kocanızın istediği farz olupta yapmadığınız zaman harama düşeceğiniz bir şey değildir.yapmadığınız zaman imanınız gidecek bir tehlike değildir.kocanızın istediği şey nafile de değil istediği şey size sevap kazandıracak bir hiç değil kocanızın istediği şey haram olan bir çirkin iş.lut kavminin erkeklerinin kadınlarından istediği bir çirkin iş.lut kavminin erkekleri önce kadınlarına arkadan yanaşmaya başladılar.bu yetmedi bu sefer erkeklere yöneldiler.bu sapkınlıkları yüzünden helak edildiler.siz böyle bir şeyi yapmaya mecburum psıkolojisine kendinizi hazırlamayın.siz kendi vücudunuz üzerinde tasarruf yetkiniz sadece rabbinizin izin verdiği kadardır.rabbimiz ne kadar nasıl tasarruf yapacağımızı bildirmiştir kitabında ve peygamberi aracılığıyla.ne siz nede eşiniz bu tasarruf bu helal dairesinin dışına çıkmaya haddi ve hakkı yoktur.sınırlar niçin konulmuştur kardeşim.çiğnenmesin diye haklar gasp edilmesin diye.işte rabbimizde bedenimizde sınırlar koymuştur.sınırları farz dikenli telleri ile çevirmiştir.haram yasak levhalarını ise vicdanımıza asmamızı istemiştir. bedeniniz zahiren sizin görünsede sizin değildir.sahibinin koyduğu sınırları başkasına çignetmeyin.bu isterse eşiniz isterse başkası olsun.rabbinizin hukukunu çiğnemeyin.çiğnettirmeyin.eşiniz kafirlere özenmiş belli.onlarda helal haram kavramları yok.toplumları milletleri mahveden zaten onların pislikleri oldu.müslüman milletleri mahvettiler.alçaklar.onların her şeyi necistir.helal nikah dururken haram zina ederler.su dururken alkol içerler,helal yiyecekler dururken haram yerler.bütün sınırları çiğnerler.biz onlar gibi olamayız.onları taklit edemeyiz.onlar Allah Allah necis kavramını kullanmıştır.onları taklmit edende onlar gibi necis olur.işteşimdi eşlerin istedikleri necis şeylerde eşlerini imanlarını dinlerini hayatlarını necis ediyor.

kardeşim sizin istediğiniz yazılar ve hakikatler zaten sitede mevcut o hakikatler yeter artar size aslında.bizim yazacaklarımız sadece yorum olur.onlardan yine faidelenin.
Kardeşim anladığım kadarıyla eşinizin beslendiği kaynaklar pek temiz kaynaklar değil,beslendiği kaynaklar onu böyle bir harama itiyor.güya o necaset kapısından lezzet umuyor.nice kadın maalesef pornografik kaynaklardan beslenen eşlerinin bu tür baskılarına maruz kalıyor sizde aynı baskıya maruz kalıyorsunuz.eşiniz necaset yüklü kaynaklardan beslendiği için o necaset kapısından meded umuyor.lezzet bekliyor.rabbin helal kıldığı mecraları bırakıp helal kaldığı zeminleri bırakıp temiz yiyecekleri bırakıp çürük şeylere yöneliyor.halbu ki o beslendiği kaynaklar kadını sadece aşağılamaktan başka bir şey yapmıyor.dinen kardeşim bir çocuğu kullanmak ile kadını arkadan kullanmak arasında fark yoktur.nasıl çocuğu kullanmak haram ise kadını da kullanmak öyle haramdır.o alacağı üç dakikalık alçak lezzet için senin psikolojini bozacak.sen onun oyuncağı değilsin,zevklerinin oyuncağı değilsin.malı değilsin,allahı nikahınıza kefil tutarken peygamberi şahit tutarken bunlar yoktu hiç işin işinde,şimdi kafir zalim insanların ettikleri zulümleri tatbik etmek için eşin seni mi kobay yapıyor.üç kuruşluk lezzet almak için kendi eşinin dinini imannı iffetinimi paralıyor.beslendiği kaynağı haram olanın istekleride haram olacaktır tabiî ki.insan haramdan pislikten beslene beslene artık o ortama alışır.o ortam ona lezzet verir.tv lerde görmüyormusunuz çöp evler çıkıyor ortaya insanlar o evde çöplerle yaşıyor bir ömür.artık o ortamın kokusu onlara pis çirkin gelmiyor,kokuları artık almıyorlar.işte müminler böyle batıl haram yanlış fantezi denilen ahmakça şeylerle kendilerini mahvediyorlar.kafirleri öyletaklit edeceksiniz ki, diyor peygamber efendimiz,onlar analarıyla zina etseler sizlerde edeceksiniz.
müslümanlar şeytani bir lezzet için rahmani işlerden vazgeçiyorlar.helal olan ilişkiyi haram ediyorlar.necaset kapısından lezzet dileniyorlar.kafirlere zalimlere özenip onları taklide kalkıyorlar.lut kaviminin sapkınlıklarını uyguluyorlar.kardeşim gayri meşru lezzetlerle insan baştan çıktı mı artık o insan bir daha harama doymaz.çünkü bu lezzetlerle baştan çıkan insanların başına yalancı bir iştiha gelip çatar.o insan o yalıncı iştiha yüzünden bir türlü tatmin olmaz.bugün onlarca yüzlerce kadınlarla yatan erkekler niye vazgeçmezler zinadan çünkü o yalancı iştiha onları bir türlü doyurmaz,niye insanlar içkiye kumara kadına müptela olurlar çünkü o küçük yalancı iştiha doyurmaz insanı.hep açmış hissi verir.istedikçe ister.bugün arkadan yanaşmaktan lezzet aldığını zanneden erkek yarın şeytanın vesvesesi izlediği beslendiği filmlerin tesiriyle başka mecralara yönelir.bu sefer haram olan spermlerini yutmasını ister belki,öbür gün fantezi diye eşini hayalen başkalarına peşkeş çekme düşüncesini koyar tatbik sahasına. sonra gerçek sahnelere dökme arzusu gelir.nice bayanlar gördük böyle mağdur olan.imanı hayatı iffeti dini kayan.kocasının sefihane taklit ederek şereften namustan çıkan.
kardeşim rabbin koyduğu sınırları eşinize söyleyin,ve o sınırları çiğnemeyeceğinizi söyleyin.böyle bir teklifi hakaret olarak kabul edin.çünkü bu bir nevi kadını aşağılamıdır.bu hal kadını yaratılışının zıddına kullanmaktır.o kadar helal yeri varken gidip haram kapılarından zevk dilenciliği yapan adamın imanı eksiktir.demek iman onun vicdanına ruhuna kalbine girip aydınlatmamış. insanın imanla şuurlanması aynı elektiriğin girdiği yeri ışıklandırması gibidir.dikkat eden bilir ki, insanların en çok korktuğu yerler hep karanlık yerlerdir.insana tekin gelmez oralar tehlikeli olurlar.insanlar karanlık sokaklardan kaçarlar çünkü oralarda soyguncu yankesici şaki it kurt olur.işte insanın ruhu kalbi aklı gönlüde eğer iman ışığı ile aydınlanmazsa karanlıkta kalırsa orda nefis şeytan ve öteki mızır yaratiklar hevalar arzular cirit atar.iman nuru girmeyen o kalpler ruhlar akıllar hep vahşet karanlığı içinde olur bugün .batılıların hali buna örnektir. ama iman girdimi o yere orayı ışıklandırır aydınlatır ordaki manaları nakışları açığa çıkarır.iman aslında elektiriğe benziyor,nasıl ki elektirik girdiği yeri aydınlatır ve hayat verir.elektirik buzdolabına girse orayı soğutur.elektirik fırına girse orda ısı verir.bulaşık makinasına girse temizletir,elektirik süpürgesinde tezyin eder,yani kiminde soğutucu kiminde ısıtıcı kiminde ise temizleyici kiminde ise renk verici olur.yani bir şey çok şeye faide verir.işte imanda öyle olmalıdır.iman girdimi ruha kalbe oraya mahiyetine göre mana verir.insanın şehvet ateşine karşı derin dondurucu olur,soğutur abdestle o şehveti.,insanın soğuk umutlarını ısıtır tevekkül ile,insanın kötü düşüncelerini temizler zikir ile tasfiye eder.,işte iman böyle bedende manalar kazanır vazifeler görür.yeter ki kul o imanı sirayet ettirebilsin ruha kalbe akla.ettiremediği için onu üşütür acılar kederler ümitsizlikler,onu yakar bazen şehvetin arzuların öfkenin ateşi.hasedin ateşi onu bitirir.işte bizler hakiki imanın nurlarını ışıklarını göndereceğiz ki,gönül kalp akıl hissiyat şehirlerine.. çünkü oraların hepsi birer alemdir.o alemleri ışıklandıracağız ki oralarda şehvetin kötülüklerin anarşistleri kol gezmesin.oralarda ihtilal çıkarmasınlar.iman kalemizi şeref kalemizi haramlar günahlar nefsin alçak askerleri ele geçirmesinler. bizim santralimiz ilahi kaynaktan beslenmediği zaman karanlık olur alemimiz. onun için alemlerimizi ilahi kuran sünnet santrallerine bağlayacağız.
Korkmayın kardeşim eşiniz sizden uzaklaşacak diye korkarsanız o zaman siz rabbinizin rızasından uzaklaşırsınız.kadının vazifesi sadece kocasını arzularına tatmin etmek onun fantezilerinin kölesi olmak değildir.sefihane eşine itaat etmeniz gerekmez.onun günahını fıskını taklit ederseniz onunla kendinizi ateşe atmış olursunuz.bilin ki bu isteklerin sonu gelmez.çünkü akıl fikir kirlenmiş haramla,batıl fantezilerle.onun rızasını kazanmak için çabalarken rabbınızın rızası kaçar.amerikalı bir kadın eşine demiş senden boşanacağım eşi şaşırmış niye boşanacaksın diye,çünkü demiş bir Müslüman bayan Müslüman olmayan erkekle evli kalamaz.ben Müslüman olacağım,kocası şaşırmış,adam zaten islama girecekmiş,kadın onu yanından çıkarmış. adam gitmiş geri Müslüman olarak gelmiş. Kadında hemen islama girmiş.o adam yüzlerce insanın imanına vesile olmuş.bakın kardeşim elin kadınındaki dirayete korkusuzluğa .öyle kocalarının alçak isteklerine boyun eğmiyorlar.tahakkümlerine girmiyorlar.sizde girmeyin.insafını vicdanını rikkate getirip istediği şeyin haram olup imana dinine bedenine zara vereceğini söyleyin.o küçük adi zevk için rabbin gazabını kazanmaya değmeyeceğini söyleyin.zulum dolu kaynaklardan beslendiği için böyle zulümler istediğini söyleyin,eğer islamın nurlu kaynaklarından beslense o düşünceyi aklından geçirmezdi.bedenin sahibinin kullanma kılavuzunda böyle bir kullanma olmadığın söyleyin.bu işi yapanların lanetlendiğini söyleyin.kafirlere bakıp Müslüman onları taklit etmeyeceğini söyleyin.kılavuzu haram olanın isyanda gideceğini söyleyin.nefsin tatmini için rızası için rabbin rızasından vazgeçilmeyeceğini söyleyin.bu tür ilişkilerin kadında makat kanseri yaptığını,ve kadında tuvaletini tutamama ve psikoljik rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyin.kulların yasaklarına riayet ederken rabbin sınırlarına da riayet etmeniz gerektiğini söyleyin.Allahın emaneti olduğunu ve o emaneti rabbine temiz teslim etmesi gerektiğini söyleyin.hayvanların bile böyle bir şeye kalkışmadığın söyleyin.insanın ahseni takvim suretinde yaratıldığın söyleyin.böyle bir işle Allahın ayetlerini inkar ettiğini söyleyin.sefihane hayvanların taklit edilmeyeceğini söyleyin.kafirlerin sınırlarını nefisleri belirlediğini müminlerin sınırlarını ise Allah belirlediğini söyleyin.böyle bir işten o küçük lezzet alsa bile kendisinin acı çekip elem duyacağını söyleyin..kendinizi ifade edin.bir kerecik hatırdan bir şey olmaz demeyin.bazen birde birdir binde birdir.kadına arkadan yanaşmakla onu arkadan bıçaklamak arasında fark olmadığını söyleyin.birisi senin kızına bunu yapsa razı olmayacağını söyleyin.rabbim yardımcınız olsun.eşinize akıl fikir iman basiret izan insaf versin.götürüp bu işin kötülüğü ile ilgili ayetleri hadisleri önüne koyun.nasıl senin hatırın herkesin hatırından üstün olur çünkü sen eşimsin arkadaşımsın öylede rabbimin hatırı da senin hatırından üstündür çünkü o benim rabbimdir deyin.. Helal dairesi geniştir ve bütün meşru keyiflere kafi gelir.harama girmeye lüzum yoktur.helalin geniş dairesine kanaat etmeyip şeytanın pislik zina sofrasından lezzetlenmeye gerek yoktur.Allahın helal kıldıklarını bırakıp şeytanın helal kıldıklarına tamah edilmez.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Hayat Gayeyi Maksadını Bilenlere Güzel
Bilmeyenlere ise Zehir Zıkkım Bir Gazel!

Mecburiyet

Kıymetli kardeşim,
Hiçbir kimse islama rağmen, yani islamiyet buna karşı olmasına rağmen yapamaz. Yani 1. Karısından böyle birşey isteyemez, 2. İstese dahi karısı bunu kabul edemez.
İslam bize uymamız gereken temel düsturları verir. Bizler buna isteyerek uyarız neden, çünkü bizler Allah (cc)'ın rızasını isteyen, dünyayı tek dünya olarak görmeyen, ahirette allah(cc)'ın azabından korkarak lütfuna mazhar olabilmek için bu dünyayı değerlendiren müslümanlarız. Böyle olunca tabii ki allah(cc)'ın dediğini, kulun isteklerinden önde tutmak zorundayız. Bunun aksi dünyamızı ve ahiretimizi kaybetmemize neden olabilir. Bu ise en büyük kayıptır. Öyleyse eşim uzaklaşacak, arkadaşım şöyle diyecek, babam kızacak vs. diye hareket etmek bize uygun düşmez.
İşin bir de başka boyutu var. Şayet okuma zahmetine katlanırsanız onu da anlatayım.
Kadınlar hiçbir zaman arkadan ilişkiyi istemezler. Çünkü bu kadınlar için işkencedir. Bakın özellikle söylüyorum işkencedir. Çünkü Allah (cc) bahsi geçen bölgeyi yanlızca vücudun dışına atıkları göndermek için yaratmıştır. Yani bölgenin yapısı vücuttan dışarı göndermek üzere yaratılmıştır. Bunun aksine hareket etmek ise hem kişiye işkence olur hem de zamanla kasların gevşemesine neden olur. Bu da kadının büyük abdestini tutamamsı anlamına gelir. Zamanla bozular kaslar tekrar toparlanamazlar ve bağırsaklarla dış dünya arasında herhangi bir kontrol mümkün olmaz.
Allah(cc)'a emanet...

arkadan yaklaşmak

s.a arkadaşlar ben bişey merak ediyorum kadına arkadan yaklaşma konusunda, yani böle bi ilişki gerçekleştigi zaman erkegin zevk duydugunu biliyoruz peki ama kadın? yani o acı duymasına ragmenmi kabulleniyor.. ve kadının o ilişkide orgazm olma ihtimalide yok bu karşılıklı istenen bişey olamaz diye düşündüm.. ne kadarını dogru biliyorum aydınlatırsanız sevinirim...

halil07

bnm bilmem sebebiyle kız arkdasımla ilişkiye gırdık arkdan ve iliski sırasında ıcıne bosaldım.duyumlarım dogrumu bosaldıysam eger hep cunup mu olacagım omrumun sonuna kadar acil cvp??

Ömürlük cünüplük

Kıymetli kardeşim, yok böyle birşey. Yani tamam insanlar hata yapabilir, günah işleyebilir ancak ömür boyu cünüpllük diye birşey yok. Gusül abdestini alırsın tamam. Ancak burada önemli olan bunun bir hata olduğunu bilmek ve bir daha tekrar etmemektir. Yani samimi bir şekilde yaptığının hata olduğunu düşünerek bundan uzak durmaktır. Şayet bunu yapıyorsan sorun yok. Samimiyetle allah(cc)'a tevbe edersin, bir daha yapmayacağına dair söz verirsin ve yapmazsın. Umulur ki allah(cc) affeder. Unutma ki allah(cc) affedicidir. Hem de düşünmediğin kadar çok affedicidir. Yanlız nasıl olsa affeder diye günaha bilerek girmek daha özel bir affı gerektirdiği için sakın böyle düşünmeyin. Unutmayın allah(cc)'dan en çok alimler korkar. Böyle düşünüp çözüm aradığınıza göre sizler de alim olma yolundasınız demektir.
Allah(cc)'a emanet...

Alim olmanın yollarından biri de bu mu?

Amma yaptınız be! En büyük haltlardan birini karıştırmış bir insanı tuttunuz alim yaptınız. Bence önce pişman olmasına yardım edin de hiç olmazsa ayakları üzerine bir basabilsin herif. Uçurma işi olmasa da olur.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: