try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

Re: livata

loşl

yasin129

Mümkünse Kendi Kafamızdan din hakkında KONUŞMAYALIM,

PAYLAŞIMINIZDAN BİR KESİT "kadını arkadan yapmak suç degil kardeşim "

Bunu Kuranı kerimin ve Sunnetullahın Hanngi hükmüne dayanarak söylüyorusunz...

KADINA ARKADAN YAKLAŞMAK HARAMDIR.. LANETLENMİŞTİR BUNU YAPANLAR..

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

CVP:livata

evinde kuran yok mu? hayırdır arapçan çok iyi olmalı.. senin okuduğun o kuranı türkçe mealini hazırlayanlarda iddia ettiğin yobazlar grubundan.. onlar da kadına arkadan yaklaşmak haram diyor..

Arkadaşım,,

Kadına Dübüründen Yaklaşmanın Haram olduğunu Resulullah (s.a.v.) söylüyor, bire ahmak herif...
Allah ve Resulu bir fiili yasaklamışsa Haram demişse Müslümana düşen uyup itaat etmektir.. Kabul etmeyip inkar eden dinden çıkar,İmanını Kaybeder. Aç kuranı Kerimin Tefsirlerini oku sonra Hadisleri oku sonrza gel konuşalım..
Saçma sapan konuşup din hakkında hüküm vermeyin, İnsanların zihnini karıştırmayınız...

Kadına Dübüründen YAKLAŞMAK HARAMDIR.. ÇİRKİN VE LANETLENMİŞ BİR EYLEMDİR. UZAK DURUNUZ..

http://www.zehirliok.net/kadina_arkadan_yaklamanin_hukmu

tamam doğru söylüyosunda müslüman kardeşim dübüründen mübüründen biraz ayıp oluyor arkadan deyin yahu

Masturbasyon

Rüya görünce cünüp olduğumuzda masturbasyon yapmak günahmı?? Lütfen bilgilendirin.

Re: Masturbasyon

hayır değildir istem dışı olmuştur

CVP:Masturbasyon

zaten cünub olmuşsun bir de neden mastorbasyon yapacaksın ki?

arkadaşalar şu yorumları

arkadaşalar şu yorumları okuyorumda insanlarımızın dine ne kadar uzak olduklarını anlıyorum.(dini bildiğini zannedenler de buna dahil)dini konularda yorum yapabilmek için önce Kuran-ı Kerim'i anlamak lazım.Şunu ifade edeyim ki Kuran-ı Kerim tamamen insanlığın yaşantıları ve düzenleri (her alanda) üzerine kapsayıcı ve koruyucu kılavuz olması için Allah tarafından indirilmiştir.Burada tartışılan konu da çoğalma ve sağlıkla ilgili konuları kapsıyor.önce bunu anlamak lazım.
1-Çoğalma yönünden:cinsel organ harici başka organla olamayacağı için(bu tıbben de böle fizikende)burada kastedilen şey cinsel organdır.
2-Sağlık yönünden:ters ilişkide sağlık anlamında bir çok tehlike ve sakıncalar vardır.(bu tıbben de kanıtlanmıştır)Allah Kuran-ı kullarının iyiliği için indirdiğine göre ,doğru yolu gösterici olduğuna göre ;burada da anlatılmak istenen bölegeyi de biraz düşünebildiğimiz takdir de bulamamamız imkansız olmasa gerek.
Ben nacizane sizlere biraz yardımcı olmaya çalıştım.Şimdi insanları hayvanlardan ayıran en büyük yetenek olan aklımızı kullanarak düşünelim ve(bulmak istediğimizi değil,doğruyu bulmak için)doğruyu bulalım.
NOT:ARTIK DİNLE ATATÜRK'Ü KARŞI KARŞIYA GETİRME HUYUNDAN DA VAZGEÇELİM.

Ters İlişki Alışkanlık Haline Gelebilir

Burası Dini bir site olduğu için fazla ayrıntıya girmek istemezdim.Ama bazı kişiler bu konuda gerçekten bilgisiz.Dini bakımdan ters ilişki çok büyük günahtır bu konuda tartışmaya bile girmem.Yalnız cinsellik açısından baktığımız zaman olaya farklı şeyler ortaya çıkıyor.Ters ilişki sağlıksız bir ilişkidir bu konuda da tartışmaya gerek yok.Yalnız ters ilişki vajinal ilişkiye oranla daha fazla cinsi tatmin verir.Vajina daha esnek bir yapıya sahip olduğundan daha doğrusu penisi fazla kavrayan bir organ olmadığı için fazla zevk vermeyebilir.Anüs ise vajina gibi deforme yani genişleme olması daha zor bir organ olduğundan erkeklerde cinsi olarak doyuma daha fazla ulaşılır.Erkek ile kadın arasındaki ilk yada daha sonraki cinsel ilişkilerde ters ilişkiye dönüşmüşse bu alışkanlık haline gelir ve erkeğin bundan kurtulması gerçekten çok zordur.Kadın da bundan hem sağlık hemde cinsel açıdan olumsuz etkilenir.Kadın vajina yoluyla orgazma ulaşırken bu ilişki ile de orgazıma ulaşmasıda çok zorlaşır.Aynı şekilde altına kaçırma olaylarıda meydana gelebilir.Erkek ve kadın arasındaki sevgi saygı da azalabilir.Yani bu olaya ne taraftan bakarsanız bakın hiç bir şekilde olumlu bir sonuç ortaya çıkmaz.Bu tür ilişkileri aklınıza getirip hayal bile kurmayın denemeye kalkmayın.Kadınlar bizim tarlalarımız onlara yaratıcımızın bize emrettiği şekilde yaklaşalım ki hem onlar bizi sevsin hem de Allahımız bizi sevsin.

Bu tür ilişkilere giren kişiler gereksiz yere bahaneler bulmasınlar bahane şeytanın işidir.Aynı şekilde maddi durumumuz yoksa ve benimde yok yani evlenemiyor olsak bile bize böyle şeyler yapma hakkını vermiyor.Bu dünyada evlenmeye biliriz ama ahirette sonsuz bir hayat var ve oradaki hayat bize öyle güzellikler sunacak ki bu dünya hayatı aklımıza bile gelmiyecek.Bu yüzden sevgili kardeşler sabredelim zinadan kötülükten uzak durup Allah a iman edip ahiret hayatı için bekleyelim.Allah bize hakettiğimiz hayatı vericektir bundan emin olabilirsiniz.

Sevgilerle Kalın....

Re: Ters İlişki Alışkanlık Haline Gelebilir

siz vakıf mısınız? Yani ömür boyu ömrünüzü mücerred mi geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Re: Ters İlişki Alışkanlık Haline Gelebilir

allah sana hayırlı bır es nasıp etsın su kandıl aksamının hurmetıne

Re: Ters İlişki Alışkanlık Haline Gelebilir

ne güzel yazmışsın.

Arkadan İlişki Hem Günah Hem de Bencilliktir

Erkek ve kadının cinsel olarak zevk almaya yerleri bellidir.(Vajina-Penis).Bunun dışında Öpüşme,koklaşma,dokunma gibi davranışlarda da zevk alınır.Tuvalet ihtiyacının giderildiği organlarda ise bu işin kadın olarak baktığımız zaman zevk vermez ve hijyenik bir durum değildir.Aynı zamanda da büyük günahtır.Allah bu tür ilişkilere girenleri lanetliyor.Benim anlamadığım konu bir erkek çok sevdiği kadınına böyle bir şeyi nasıl yapabiliyor.Kadının acı çekeceği bir durum ve hiç de zevk alamaz.Erkek sırf kendi sapık zevklerini tatmin etmek için böyle bir şey yapması insanlık dışıdır.Ve böyle bir şey yapmak isteyerek te onu sevdiğini asla söyleyemez.

Ben bir erkek olarak bırakın böyle bir ilişkiyi karımın istemediği ve canını yakacağını bildiğim hiç bir şeyi onun üzerinde denemeye kalkmam.Şunu biliyorum ki kadınlar bizim için çok değerli varlıklar onlar sayesinde dünyamıza renk geliyor mutlu oluyoruz ve onlar herşeyin en iyisini hakediyorlar.

livata

s.a kardesım sana bır sorum olacak,lıvata buyuk bır gunah kadının o bolgesıne surtunmek yada değmekte lıvata sayılırmı lıvata olması için ne yapılmış olması gerekır kısacası lıvatanın tam anlamı tarıfı nasıldır.

İnan Gültekin e Cevabım

Kardeşim burada Arkadan ilişkinin gerçekleşmesi gerekir ki günah sayılsın.Sürtünmeyle ilişki olmaz bu yüzden ilişkiden ve günahtan bahsedemeyiz.Ama burada bir de niyet olayı var.Yani sen kasıtlı olarak bunu yapıyorsan günahı vardır elbet.Ama istemeyerek olsa bu neden günah olsun ki dar bir yerden geçerken otobüste giderken bile insanın başına gelebiliyor bu şeyler.Söylediğim gibi sadece bu konu değil diğer konularda da böyle istemeyerek yapılan bir şey günah değildir.Ayrıca Arkadan ilişki konusunda fazla düşünmeyin Allah bize nerden ilişkiye gireceğimizi haber vermiş.O yüzden Allah ın istemediği yerlerden düşünerek günaha girmeyelim.İyi niyetli düşün ki hem karın ve Allah seni daha çok sevsin.

Kendine İyi Bak....

Ters (ANAL) Iliski

Bir kiz ile aile içinde söz daha sonra nisan yaptim. Kız öğrenciydi ve ben onun bekar evinde kalmaya gidiyordum anal ilişki yaşadık bekâretin bozmaması için bir yol sonra ailevi nedenlerden dolayı ayrıldık. Kız şimdi başkasıyla nişanlı ve 2 haftaya kadar evlenecek. Şimdi sorularımı soruyorum mantıklı cevap istiyorum.
1. Ben nikahsız halde bekaretine karissaydim ziya olmayacakmiydi?
2. Bekareti gitseydi şuan bekar gibi evlene bilirmiydi? Evlenemezse gunahina girdigim icin dahada gunahkar olmazmiydim?
3. Dinimizde diyorki gencleri evlendirin! Peki maddi durumum yok nasil evlenecem? Is yerim kapandi aile sahibi ol sa ydim nasil gecinecem? 30 yasina gelmis biri olarak erkeklik ihtiyaclarimi zina yapmadan nasil giderecem?

LUTFEN MANTIKLI YORUM YAPINIZ. maille cvp yaxabilirsiniz

Re: Ters (ANAL) Iliski

daha öncesinde ben de yaşadım ama nikahtavardır hayır keramet yuvayı kurarsan rıskıda veri allah nikahlıyken ilişkiye gire bilirsin günahı kaldırmış oluyorsunuz her ikitaraf olarak

CVP:Ters (ANAL) Iliski

Rabbim hiç kimseyi zor duruma düşürmesin. Herkesin imtihanı başka. Eğer maddi imkansızlıklar ve başka nedenlerden dolayı sen cinsellikle imtihan oluyorsan bu senin imtihanındır.. Kimisi de cok parası olur uyuşturucu, alkol, kumar gibi hastalıklarla imtihan olur..

Önemli olan bu sınavı başarı ile verebilmektir. Mazeretler aramaya başladığında kaybedersin.. Allah yardımcımız olsun

dinen çok fazla bilgim yok

dinen çok fazla bilgim yok açıkçası yasak olup olmadığı konusunda. yapanların da kendi nefislerine yenik düştüğü kanısındayım. ayrıca bağırsak bölgesinde birçok zararlı bakteri var. bu bakteriler erkeğe bulaşabilir. vajinal yolla tekrar temas halinde kadına da bulaşabilir. en iyisi çiftleşme için vajinal yoldur. en sağlıklısı budur

ben 17 yaşındayım

ben 17 yaşındayım sevgilim 16 yaşında ciddi düşünüyoruz ilişkiye girdik bozulmasın diye arkadan yaptım ama çok pişman oldum ve alışkanlık haline geldi şimdiyse çok istiyorum arkadan yapmayı ama çok günah başka kadınla önden yapmayı düşünyorum ama başka kadına bakamıyorum miğdem bulanıyor ve nasıl kurtulacağımı bilmiyorum lütfen bana yardım edin çok pişmanım ama çok istiyorum nasıl kurtulurum lütfen bilen biri yardım etsin :(...

Kardeşim,

Nefsin esiri olanlar, Böyle nefse köle olurlar,Şehvet ve cinsel arzu onu yakar kavurur, Hiçbir engel onu durduramaz ve nefsini tatmin etme yollarını arar bulur giderir bunu ama bir süre sonra yine yine.....
Bu insanı helake götürür. Bunun Çaresi Manevi Himmet ve Yardımdır. Allah Dostlarının himmet ve duaları Dağları yerinden oynatır buyurur büyükler.. Onların Manevi nazarları ve Himmetleri ölü kalplere deva hasta ruhlara şifadır..
Adıyaman ili MENZİL KÖYÜNDE BİR KAMİL ALLAH DOSTU VARDIR. Gerçekten bu işlerden kurtulmak niyetinde isen.. git ziyaret ediver.. Manen Hayatın değişecektir Allahın izni ile...

Yaptığın şey çok çirkin ve rezilcedir.. Bir erkeğin senin annen yada kız kardeşinle aynısını yapmasını ister misin buda aynen öyledir.. Uzak dur bu çirkim işlerden..
Namazını kıl; Rabbimiz ŞÜphesiz ki Namaz insanı Kötülüklerden alıkoyar buyuruyor...

allah kul arasına kimse giremez

kardeş allah dostu diyosun biz alah düşmanımıyız ikicci ben menzile gittim ordaki zat kimseye saygısızlık yapmak istemem kürt neymiş peygarmer efendimizin soyundan geliyomuş bizim peygarberimiz kürt müydü ikincisi ord insanlarları çalıştırıyolar bi çanak çorbaya adamlar 5 6 yanya villa yapmışlar dışarda modelli arabalar hemde 1 kaç tane değil 4-5 tane insanlar orda resmen kullalınıyo karısı var iki kolunu kaldırıamıyo bilezikler dolu kolu neymiş altın nazarı alıyomuş zaten kara çarşaflı ne biyeri gözükoyo ne nazarı değecek saçma saban şeyler var arkadaşlar bu yorumcaya itibar etmeyin siz evde veya camide namazınızı kılın dua nzı edin töbenizi edin bunlar rant meselesi bi yerlere gelmek için insanların dini duygularıyla oynuyolar orda bunlara sorun bak nurcuları hiç sevmezler fetocuları sevmezler bunlar neler bas ed,yo dinimizde hekezi seveceksin yaradandan ötürü ne mezli gidin nede baş yere alah kul arasına girmez kime girende girmeye çalışanda benim gözümde imansızdır yrcumcuya bak kuran varken allaha dua etmek töbe etmek varken yazdığı şeye bakdıyaman ili MENZİL KÖYÜNDE BİR KAMİL ALLAH DOSTU VARDIR. Gerçekten bu işlerden kurtulmak niyetinde isen.. git ziyaret ediver.. Manen Hayatın değişecek diyooo baka bak ayıp be yazık başka laf bulamıyom sana diyecek

Re: allah kul arasına kimse giremez

Allah dostlarına iftira atmak imana zarar verir.Menzile laf atan zavallı,senin kalbin bilinen en kötü tuvaletten daha beter bir pislik içerisinde.Benim şahsen bildiğim onlarca madde bağımlısı orada şifa buldu.Senin gibilere ben hayvan bile demem çünkü hayvana hakaret etmiş olurum.

manisalıya cevap

pınarına kadar gitte böyle kısmetsiz nasipsiz dön öyle mi?kör gidip kör gelmişsin madem susta başka insanların hazine kapılarını kapatma.ve yalan söylüyorsun."altından kolları kalmıyor"diyorsun.sefil seni baştan aşagı pırlanta gibi parlıyorlar nurdan.velev ki dedigin olsun pis haset.defol git zehirini başkasına aktarma.

abicim keser döner sap

abicim keser döner sap döner tavuk domalır horoz gömer. her tuttuğun8u sikme sikerler valla ;)

İŞ ATIYO VE ARIYOR

Bu kişi bir palavracı. Bunlar artık her yerde var. Pislik herif "tuvaletimi şöyle yapıyorum yardım edin" der gibi bir şey yazmış. Türk toplumuna mum söndü yaptırmaya yemin etmiş bunlar. Internette TC kimlikle erişim mecburiyeti kaçınılmaz olmuştur. Ulaştırma bakanı çalışmaya nezaman başlayacaktır? Ayrıca bu portalda da nick uygulaması yerine, cinsiyeti belli etmeyen NO (numara nick) uygulaması olması şart bir eksikliktir.

asar_citye cevaptır..

Kardeşim, İşlemiş olduğunuz ahlaksızlıkları ve fuhşiyatı neden burada ayan beyan yazıyorsunuz anlamış değilim. Kardeşim Namahrem olan Kadın ile yapılan her ilişki, yakınlaşma haramdır.insanı Felakete götürür. Kıymetli bir aydayız. Muharerem ayında ve bu ayda aşure günü var.. Bu güzel günlerde Oruç tutup tövbe ediniz.

İslamda sevgili, Flört, Dost Hayatı bu tür şeyler Yoktur Kesinlikle haramdır. Kendi Anne VE Kızkardeşine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına da yapma. Adalet tecelli eder gün gelir evlenirsin sna da öyle Başkları tarafından kullanışmış bir kadın düşebilir. Bırak bu çirkin yolları. Doğruya yönel, Namazlarını kıl,orucunu tut, İbadetlerin yap ve işlerinle meşgul ol...

arkadan yaklaşmak

Selamun aleyküm arkadaşlar bu konuların burada veya başka yerde konuşulması sizlere ters gelebilir,hoşunuza gitmeyebilir Bir hadisi şerifde Hz.aişe annemiz rivayet ediyor" bir takım kadınlar gelerek Resullah efendimize özel hallerinden sordular ve onlar öyle sorular sordularki ben utandım" diyor örnekde de olduğu gibi bu konular konuşulmalı, bir çoğumuz gerdek gecesinde neler yapacağımızı bilmiyoruz,neyin haram neyin helal olduğu neyin sakıncalı olduğunu öğrenmek değil bunları bilmemek ayıp arkadaşlar,Burda mantık la konuşulmaz burda Allah teala ve resullah efendimiz sav ne demiş biz ona bakarız.böyle sorularla başbaşa kalan arkadaşlarımıza aile kitapları var onları okumalarını tavsiye ederim ve bunları her müslümanın bilmesi gerekir(TERS) Arkadaşımızın sorduğu soruyada cevaben Allah cc katında evlilik dini nikah ile başlar kardeşim düğün dernek bunlar adeten olan şeyler,bir kadın eşinden 3 talak terki ile boşandıkdan sonra başka biri ile evlenebilir Birinci ve ikinci boşanmadan sonra kadının bir başkası ile evlenebilmesi için iddet beklemesi gerekir. İddet, adet gören kadının üç temizlik müddeti, adet görmeyenlerin üç ay, hamilelerin de doğum yapıncaya kadar beklemesidir.selam ve dua ile..

livata

yaw kardeşim ne manasız konuşuyosunuz bunu hep günah günah günah tamam anladık günah ALLAH c.c. rahmetle bakmaz diyorsunuz peki ŞUNA CVP VERİN BU HATAYA Bİ DEFA DÜŞMÜŞ Bİ İNSAN TÖVBE ETSEDE BİR DAHA ASLA YAPMASA YİNE AHİRETE GÜNAHKAR OLARAK MI GİTCEK ALLAH BÜTÜN GÜNAHLARI AFFEDER DİE AYET VAR BUNU NETLEŞTİR AÇIKLA TÖVBE EDEN KURTULURMU

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: