try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza

Yorumlar

Allah (c.c) bir şeyi

Allah (c.c) bir şeyi boşuna söylemez dedimi bi bildii vardır o Rab dır o RAhman dır o Rahim dir...

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN HIDAYETE ERDIRSIN

ARKADASIM BENDE BIR BAYANIM BENDE ALI ARKADAS GIBI DÜÜSNÜYORUM ESINIZ SIZI SEVSE BÖYLE BIR SEY ISTEMEZ VE SAGLIK ACISINDAN GELECEK ZARARLARI DÜSÜNMELISINIZ MESELA ANAL SE DEN SONRA ILERKI ZAMANLATDA KASLARDA GEVEME OLUSTUGUNDAN KESINLIKLE TUVALETINIZI TUTAMAZ HALE GELIYORSUNUZ VE GÜNÜMÜZDE (ilahi Adalet)BUNUN TEDAVISI YOKTUR BENIM ESIMDE BANA ZORLA BIRKAC KEZ SAHIP OLMAYA KALKISTI SU AN 1 YILLIK AYRIYIM RABBIM BANA ONDAN KURTULMA SANSINI VERDI ÜTFEN KOCANIZDAN DAHA DEGRLI BIR SEY ICIN BU DÜNYADASINIZ YÜCE RABBIM ICIN BUNU HIC UNUTMAYIN ASLAAA ONUN ICIN GEREKENI YAPIN ALLAH I ÜZMEKTENSE KOCANIZI ÜZÜN BENCEE ALLAH ISLAH ETSIN CÜMLEMIZI

kocanizi ikna etmelisiniz

Ilk etapta bu olayin cok gunah oldugunu, dinimizce yasaklanmis oldugunu mutlaka soylemelisiniz bence. Daha sonra saglik yonunden sakincalari varmis bunu da soyleyin. Canim yaniyor. Ve kesinlikle istemiyorum diye soyleyin. Yine size arkadan yanasmak isterse kiz kardesi veya onun icin onemli bir bayandan ornek verin, ayni seyin basina gelse ne hissedersin diye, Ne bileyim bana saygin yokmu deyin. Yine de dovup, kizarak zorla arkadan tecavuz edecekse bazi seyleri dusunmeye baslayin. Yani acikcasi bunu gercekten istemediginizi kesinkez belirtin. Bu konuda tereddutu kalmasin. Allah yardimciniz olsun ne diyeyim. Dertlesmek isterseniz, site yetkililerinden adresimi isteyiniz.

analseks

Yurt disinda yasiyoruz. 10 yillik evliyiz. Esim , bana arkadan yaklasmak istiyor. Ben Ona gunah oldugunu ve istemedigimi defalarca soyluyorum. Ama O israrla arkadan istedigi oluyor. Simdiye kadar 6-7 kez bu sekilde iliskiye girdi benimle. Bu durumdan gunaha giriyorum diye korkuyorum.Hem utaniyorum hemde cok canim yaniyor. Onu nasil ikna edebilirim, nasil vaz gecirebilirim. Ayrica benim istegim disinda olmasindan dolayi bende ayni sekilde sorumlu tutulacakmiyim. Bende ayni sekilde gunaha giriyormuyum.
Birde iliskilerimiz sirasinda fantezi yapalim diye baska ciftler ile iliskiye girdigimizi dusunmemi istiyor, bana bu sekilde hikayeler anlattiriyor. Bu konuda da cok israr ediyor. Hem kendisini baska birisyle hem beni baska birisiyle iliskiye girerken anlatiyor ve anlattiriyor. Bu sekilde iliskiye girmek gunahmi dir? dusunce bazinda da olsa zina midir ? Cevaplarsaniz cok memnun olurum. Allah sizden razi olsun. Cok degisik problemleri olup ta kimseye acilamayan bayanlarin oldugunu bilin. Sitenizi yeni ogrendim ve takip etmeye basladim. Cok hayirli bir is yapiyorsunuz.

DERTLİYİM'E

sevgili kardeşim yazdıklarını okudum ve geçmiş günlerim aklıma geldi benimde sırf bu yüzden 11 yıllık yuvam yıkıldı eşimde aynı bu türden saplantı tarzında katı baskıcı teklifler vardı düşünmek bi yana bana arkadaşlarından birini eve getirmeyi bile teklif etmişti ve ben her reddedişimde evde kavga çıkarıp evi terkediyodu kendime maddi ve manevi güvenemiyordum ayrılmayı korkuyordum ama en sonunda çaresiz kaldım ya ben çocuğumla namuslu temiz ALLAH yolunda bi hayat yaşıcaktım yada onunla her türlü pisliğe batıp günaha boğulacaktım.bi karar verdim korkarak ve üzülerek de olsa 2 yıl oluyor ayrılalı ailemin yanında çocuğumla beraber yaşıyorum.namusumla kendi halimde Rabbime yöneldim dörtdörtlük olmasada ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum.Rabbim kabul eder inşallah.ALLAH bizi böyle iffetsiz insanlardan korusun.Her gece dua ediyorum rabbimden benden onun sevgisini al diye çünki ben onu çok sevmiştim..Seni bu yüzden çok iyi anlayabiliyorum kardeşim ama vazgeçirmek için uğraşma topla cesaretini ayrıl çünki sonu yok hergün başka bişi çıkıyor.Çok zor karar vermek bu konuları kimseyle konuşamamak ALLAH yardımcımız olsun..

s.aleyküm bak güzel

s.aleyküm bak güzel kardeşim öncelikle eşinn yaptığı şeyleri hiç hoş karşılamadığımı söyleyim ama buna sebep şuan piyasada satılan porno içerikli kaset ve cd lerdir insanları özendirici haram olan şeyleri güzel gösterirler erkeklerde kendi aileleri üzerinde denemek istemelerinden gecmektedir bende dahil olmak üzere izlerken ters ilişki sırasında o kadınların zevkle o işi yaptığını sanırdım bilakis daha sonraları uyuşturucu aldıkları için herhangi bir acı hissetmediklerini öğrendim ama siz kadınlara bir önerim olacak ne kadar kayda alırsınız bilemiyorum `; biz erkekler cinsel ilişki sırasında eşlerimizi tam olarak tatmin ettiğimizden emin olmak isteriz ayrıca kendimizide tatmin etmek için elimizden geleni yaparız bizim türk kadınları cinsel ilişki sırasında ölü gibi yatarlar, cinsellik nedir erkek nasıl zevk alır bilmezler sen eşinle ters ilişki yaşadın demi o esnada nekadar acı duydun inilti çıkardın daha iyi biliyorsun peki aynı acı ve iniltiyi ön taraftan yaparken çıkarıyomusun evet deme yalan konuşursun aynı inilti ve acı çektiğin hissini ve davranışlarını eşine önden yaparkende uygulasan gör bak arkaya gerek kalacakmı ayrıca erkekler inilti ve acı hissini duymak ister senin eşin adım gibi eminimki porno film izliyor oradaki kadınlarda gördüğü şeyleri senden yapmak istiyor bende izledim ne yalan söyleyim oradaki kadınların çıkardıkları iniltiler zevk görüntülerini görünce kendi eşime bakıyordum o iniltilerin hic biri yok varsa bile yapmacık gibi çıktığı belliydi acabaa tatmin edemiyormuyum diye aklıma geliyordu arkadan yaptığımda oradaki aynı inilti şeklini gördüm bu yüzden biraz daha dediklerime dikkat eder eşini dine dahada yaklaşmasında yardımcı olursan görbak o sorunlardan nasıl kurtulacaksın allah yardımcın olsun

mmerhaba ben daha yeni

mmerhaba ben daha yeni okudum sizin bu durumunuzu ne diyim ona bunun günah oldugunu söyleyin ve kendisine de bunları okuyun....... hele başka biriyle ilişkiye girerken seni
düşünmesi beni burda sinir etti valla nasıl bir koca başkası karısınla ilişkiye gitrdigini söyleyebiliri o kocanınzdan ayrılın DAHA GÜZEL BİR HAYAT İÇİNNN gözü

hayatını islama göre

hayatını islama göre değilde sefih medeniyetin içi pis dışı süslü,içi yakıcı dışı alıcı fantazilerine göre düzenleyen,ölçüleri kuran ve sünnet olmayan ailelerin delalete sapkınlığa düşmeleri çok kolay oluyor.büyük bir zatın dedeği gibi bu medenilerin içleri dışlarına çevrilse hepsinin domuz tilki çakal ayı kurt yılan siretinde oldukları görülecek.işte sefih medeniyetin pis fantazilerinin kurbanı olan kocanızın halleri bu hayvanlığa inkilap etmiş olan insanlar içinde en çok domuza benziyorki sizi utanmadan sıkılmadan korkmadan istediği gibi tasarruf etme ve ettirme cüretini göstererek paralıyor.insanlığını gaita deposu yeri olan kalın bağırsağa feda ediyor.allahın emanetini zay ediyor.fantazi olsun diye sizi deyyusca ve kavatca başkalarının hayal yatağına atıyor,attırıyor.belki yarın bu hayalleri gerçekleştirmek için alçakça teşebbüslere başlayacak.fantazi olsun diye sizi başkalarıyla buluşturacak.peygamberimiz deyyuslar cennete giremez buyurmuştur.bu durumda böyle bir deyyusla evli kalmak caiz olmaz.çünkü dinin maksadı aklı dini,ırzı ve canı korumaktır.kendi ırzına kastedenle evli kalınmaz.kadının vazifeside ırzını korumaktır.böyle bir adamla evli kalınmaz çünkü karısına arkadan yanaşan puşttur denilmiştir.hadisde.livatacı insanlar allahın gayretullahına o kadar dokunduruyorlar ki nam va namusuna o kadar ilişiyorlarki bu tür adamlar öldüğü zaman bu adamların cesetleri kabirlerinden alınıp helak edilen sapkın kavim lut kavminin yanına götürülür.tecrübe etmek isteyen livatacı bir adamın kabrini açsın ve baksın kabir boştur.haşir günü onlar lut kavmiyle haşredilecektirler.livata haram olduğu gibi harama götüren yollarda haramdır.

DERTLİYİM RUMUZLU YAZIYA HİTABEN...

DEĞERLİ KARDEŞİM,
GERÇİ SORUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM.DEĞERLİ ARKADAŞLARIM MUTLAKA GEREKEN CEVABI VERECEKTİR.AMA SİZE MUTLAKA SÖYLEMEM GEREKEN BİR İKİ HUSUS VAR.YAZINIZI DEHŞET İÇİNDE OKUDUM.
-ŞU HUSUSA ÇOK DİKKAT EDELİM.KAVRAMLAR İNSANIN İKİ DÜNYASINI DA MAHVEDEBİLİR.BENİM HANGİ DÜŞÜNCEYİ HANGİ DÜŞÜNCEYLE ÖLDÜRÜYORLAR YAZIMDADA BELİRTTİĞİM GİBİ...ŞİMDİ FANTAZİ ADI ALTINDA,DUYGUDA VE DOLAYISIYLA EYLEMDE SAPMA GÖRÜYORUM.BÜYÜK BİR SAPMA BU...
-BİR MÜSLÜMAN HAYALLERİNDE BİLE BAŞKA İNSANLARLA CİNSEL DUYGULAR DÜŞÜNCELER YAŞAYAMAZ.YANİ HAYALİ SEKS,HAYALİ ZİNA,HARAMDIR.BİLMEDEN DALMIŞ VE KENDİNE GELMİŞSE HEMEN DÖNMELİDİR.HAYAL ALLAHIN BİZE VERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR LATİFEDİR.DİLEDİĞİMİZ GİBİ KULLANAMAYIZ.HARAMLARIN,ÇEŞİT ÇEŞİT SAPKINLIKLARIN ADINA BUGÜN FANTAZİ İSMİNİ KOYMUŞLAR.AMAN KAVRAMLARA DİKKAT EDELİM.BURADA PSİKOLOJİK BİR PROBLEM VAR.NORMAL CİNSEL İLİŞKİYE KANAAT ETMEYEN BİR YAKLAŞIM VAR.KIRMIZI ÇİZGİLER ÇOKTAN AŞILMIŞ.ANAL SEKS YAPILAN KADIN,ZAMANLA BÜYÜK ABDESTİNİ TUTAMIYOR.BU KONUDA ÇOK ACI İTİRAFLAR VAR.ANAL SEKS,HEM DİNEN HARAM,HEM BUNU ISRARLA İSTEYEN İNSANIN CİNSEL KİMLİĞİNDE SAPMA VAR.EŞİNİ HAYALEN BAŞKALARIYLA İLİŞKİ KURMAYA ZORLAMAK BİRDE NE HİSSETTİKLERİNİ SÖYLEMEK SÖYLETMEK...AMAN ALLAHIM...BURADA DUYGUDA DÜŞÜNCEDE BÜYÜK BİR SAPMA VAR.EŞİNİZİN SECCADESİYLE BARIŞIK,BİR PSKOLOĞA GÖRÜNMESİNİ TAVSİYE EDERİM.AYRICA,HAYALLER AÇISINDAN FENA HALDE KİRLİ OLDUGUNU HİSSEDİYORUM.İYİ BİR ANTİVÜRÜS PROĞRAMINA BAĞLI KALMALISINIZ.BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSENİZ İLERİSİ İÇİN,DAHA BÜYÜK SIKINTILAR GELEBİLİR.BU TARZ ALGIYA SAHİP İNSANLAR RUHEN HASTADIR.ÇOK ÖZÜR DİLERİM AMA SÖYLEMEK ZORUNDAYIM Kİ,FANTAZİ ADI ALTINDA,EŞİNİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE BİR BAŞKASIYLA İLİŞKİYE ZORLAYANLAR VAR.iSTEKLERİN ARKASI YOK YANİ.BUGÜN BUNLARI İSTEYECEK,YARIN BAŞKA ŞEYLERİ.İNSANLAR ÇILDIRMIŞ KARDEŞİM.LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM.GÜNAHIN SONU YOK.NEFİS RAYDAN BİR ÇIKTIMI TUTABİLENE AŞK OLSUN.ALLAH CÜMLEMİZE DUYGUDA,DÜŞÜNCEDE,EYLEMDE İSTİKAMET VERSİN.

Nusret KARDELEN

HER ŞEY MAVİSİNİ YİTİRMİŞ BİR HAYATIN YENİDEN İNŞAASI İÇİN

Nusret Kardelen beye

Cevabiniz icin cok tesekkur ederim . Ama Bana aydinlatici yol soylermisiniz. Bende gunahkar oluyormuyum ? Yapmayacagimi soylesem sert muamele ile karsilasabilirim. Cocuklarim var. Evde iyice huzursuzluk cikar. Herseye ragmen tepki mi gostermeliyim ? Bir kadin kocasi ne isterse yerine getirmelimidir ? Erkeklerin tumu boyle degil dir degilmi ?

Dertiyim Rumuzlu Yazıya Hitabennn.

Size özel bir cevap yazacağım inşaAllah.

Nusret KARDELEN

HER ŞEY MAVİSİNİ YİTİRMİŞ BİR HAYATIN YENİDEN İNŞAASI İÇİN

bilgi almak istiyorum

hocam ben kız arkadaşımla arkadan dewamlı temas yapıyoruz onunda hoşuna gidiyor benimde şuan onunla ewli degiliz ama ilerde ewlenecez harammı yoksa zinamı bunu ögrenmek istiyorum saygilar

sadece sana şunu söyeleyeceğim

sana sadece şunu söyleyeceğim düşün ve ne yaptığına kendin karar ver PEYGAMBER EFEBNDİMİZ HAZRETİ MUHAMMET MUSTAFA S.A.V BUYURMUŞLAR Kİ Peygamber (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Sizden biriniz, başına iğne ile dürtülmesi kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor. Bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor. GERİSİNİ SEN DÜŞÜN KARDEŞİM BAŞKADA SÖZE HACET YOK AMA AÇIK AÇIK CEVAPTA İSTİYORSAN BİR ERKEĞİN EVLİ KARISI İLE DAHİ ARKADAN İLİŞKİYE GİRMESİ HARAM KILINMIŞKEN SEN SANA HARAM OLAN Bİ KADIN İLE İLİŞKİYE GİRİYORSUN BUNA FETVA VERECEK KİM VAR ALLAH BİZİ RAHMETİ İLE İSLAH ETSİN

Evlilik disi girilen cinsel

Evlilik disi girilen cinsel iliski zina oluyor ve haramdir. Arkadan yaklasmak ise evli ciftlere de yaskatir ve kesinlikle yasaklanmistir. Sitemizde bu konuda genis bilgi bulabilirsiniz. Tevbe edip nikah kiyilincaya kadar cinsel beraberligi bir daha denememenizi tavsiye ederiz. Allah Affetsin

bu yorum köşesine her

bu yorum köşesine her türlü şeyi yazmak serbest mi?

eşin dübürüne

eşin dübürüne dukundurmak tamı ğünah hocam

sayın kardeşim

sayın kardeşim bu tür sapkınlıklara kesinlikle kendinizi kaptırmayınız.

eşin dübürüne

Külliyen günahtir. Ensar ebu mansur hazretleri bunun çok günah oldugunu belirtmiş ve "sakın ha ahiretiniz heba olur" demiştir. Yapmayın bu işi.

livata

insanın yanında kimse olmadan kendisini tersten doyuma ulaştırması ve bunu saklı tutması livatamıdır.lütfen cevaplayın hocam
___
CVP: istimna konusunda anlatilmaktadir...

peki hocam insan sadece

peki hocam insan sadece zevklenmek için dokunupta yine doğru yerden yanaşmak istese bu hareket her hangi bir günaha sevk olurmu

Re: peki hocam insan sadece

Kadına zevk vermek amacıyla dübürüne parmak sokmanın hükmü nedir? Cevaplarsanız sevinirim...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: